На головну

Заміна еліпса овалом в прямокутних аксонометричних проекціях

  1. Автозаміна і автозаповнення
  2. В успішній здачі іспиту
  3. Директриси еліпса і гіперболи
  4. Заміна річної ренти на р-строкову.
  5. Заміна жорсткого диска
  6. Заміна або додавання оперативної пам'яті
  7. заміна інформації

Навчально-методичний посібник по нарисної геометрії

Іжевськ 2012

рецензенти:

Кафедра «Загальноінженерних дисциплін» Удмуртского державного університету (зав. Кафедрою - кандидат технічних наук доцент О. Б. Юмін)

укладачі:

Е. К. Торхова, старший викладач кафедри ОІД УДГУ;

А. Ю. Колесникова, студентка групи 140-100 фізико-енергетичного факультету УДГУ.

Заміна еліпса овалом в прямокутних аксонометричних проекціях / Є. К. Торхова, А. Ю. Колесникова; під ред. Е. К. Торхова. Іжевськ, 2012. - 28 с .: іл. - (Електронне навчально-методичний посібник)

Навчальний посібник складено як методичної допомоги студентам при вивченні аксонометрических креслень круглих форм. Містить алгоритми побудови зображень прямокутних аксонометричних проекцій круглих форм ручним і машинним способами з ілюстраціями. Буде корисно при виконанні аудиторного і позааудиторного самостійної роботи.

Рекомендується студентам денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Зміст:

1. Введення ............................................... .................................................. 4

2. Заміна еліпса овалом в прямокутної ізометричної проекції за допомогою циркуля і лінійки

2.1. Алгоритм побудови прямокутної ізометричної проекції круглої форми розташованої паралельно площині П1 ....................................... .5

2.2. Алгоритм побудови прямокутної ізометричної проекції круглої форми розташованої паралельно площині П2 ....................................... 7

2.3. Алгоритм побудови прямокутної ізометричної проекції круглої форми розташованої паралельно площині П3 ....................................... .7

3. Заміна еліпса овалом в прямокутної діметріческой проекції за допомогою циркуля і лінійки

2.1. Алгоритм побудови прямокутної діметріческой проекції круглої форми розташованої паралельно площині П1 ....................................... ........... 9

2.2. Алгоритм побудови прямокутної діметріческой проекції круглої форми розташованої паралельно площині П2 ....................................... 12

2.3. Алгоритм побудови прямокутної діметріческой проекції круглої форми розташованої паралельно площині П3 ....................................... .12

4. Побудова в програмі Компас-3D

4.1. Побудова еліпса в програмі Компас-3D .......................................... 14

4.2. Алгоритм побудови еліпса в програмі Компас-3D для прямокутної

ізометричної проекції ................................................ ....................... 15

4.3. Алгоритм побудови еліпса в програмі Компас-3D для прямокутної

діметріческой проекції ................................................ ........................ 21

5. Питання для самоперевірки ............................................. .............................. 28

6. Список використаної літератури ............................................. .................... 29

 
Заміна еліпса овалом в прямокутної діметріческой проекції за допомогою циркуля і лінійки | Побудова в програмі Компас 3D | Побудова еліпса в програмі Компас -3D |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати