Головна

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

  1. II. Правова охорона навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки
  2. IV. Інформаційне забезпечення
  3. Апаратне забезпечення
  4. Апаратне забезпечення додрукарської підготовки
  5. Апаратне забезпечення ЕОМ.
  6. Базове програмне забезпечення
  7. Базове програмне забезпечення.

8.1Основная література:

1. Гмурман В. е. Теорія ймовірностей і математична статистика. М .: Вища школа, 2005.

2. Гмурман В. е. Керівництво вирішення задач з теорії ймовірностей і математичній статистиці. М .: Вища школа, 2005.

3. Данко П. е., Попов А. р, Кожевникова Т. я. Вища математика у вправах і завданнях. - М., Вища школа, 2005.

4. Ільїн В. а. Лінійна алгебра: навч. для вузів / В. а. Ільїн, Е. р Позняк. -5-Е вид., Стер.-М .: ФИЗМАТЛИТ, 2001..

5. Збірник завдань з математики для Втузов. (Під редакцією Єфімова А. в., Демидовича Б. п.), М .: Наука, 2003.

6. Піскунов Н. с. Диференціальне й інтегральне ісчісленія.- М ,: Наука, 2008.

7. Шипачьов В. с. Курс вищої математики. Підручник / За редакцією акад. А. н. Тихонова. - М .: ПБОЮЛ М. а. захаров, 2002.

8.2 Додаткова література:

1. Письмовий Д. т. Конспект лекцій з вищої математики. -М .: Рольф, 2005

2. Беклемишев Д. в. Курс аналітичної геометрії та лінійної алгебри. - М., Наука, 1998..

3. Бугров Я. с., Нікольський СМ. Диференційне рівняння. Кратні інтеграли. Ряди. Функції комплексної змінної. - М: Наука, 2007.

4. Клетенік Д. в. Збірник завдань по аналітичній геометріі.- М: Наука, 2002.

8.3 Навчальні посібники кафедри:

1. Заріпов Е. м. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії. УГНТУ, Уфа, 1996. Навчальний посібник.

2. Гімаєв Р. р, Умергаліна Т. в. Введення в математичний аналіз і диференціальне числення функції однієї змінної. УГНТУ, Уфа, 1997. Навчальний посібник.

3. Заріпов Е. м., Степанова М. ф., Якупов В. м. Елементи операційного числення. УГНТУ, Уфа, 2000. Навчальний посібник.

4. Методичний посібник. Безліч, відображення, метричні простору. ННІ, 1982.

5. Лабораторний практикум. Метод найменших квадратів. Укладачі: Григор'єва Т. в., Доцент, канд. пед. наук, Жигалова О. в., ст. викладач, Седаева Л. с., ст. викладач, Рахматуллина Ф. т., доцент, канд. техн. наук. УГНТУ, 2001..

6. Григор'єва Т. в., Міфтахова Г. м., Кущевий Є. і., Лабораторний практикум на тему: «Побудова рівняння лінійної регресії і оцінка його значущості» Уфа УГНТУ-2004р., 20с.

7. Рахматуллина Ф. т., Ільясов Р. ш., Кущевий Є. і., Навчальний методичний посібник по темі: «Основні харектерістікі кореляційного аналізу Лабораторні роботи. Виконання в середовищі Excel »Уфа УГНТУ- 2006р., 42с.

8. григорьева Т. в., Рахматуллина Ф. т., Жигалова О. в., Седаева Л. с., Навчально-методичний посібник по темі: «Векторний аналіз» Уфа УГНТУ- 2003р. 38с.

9. григорьева Т. в., Рахматуллина Ф. т., Жигалова О. в., Седаева Л. с., Навчально-методичний посібник і завдання до лабораторної роботи на тему: «Числові ряди» Уфа УГНТУ-2003р., 12с.

10. Жигалова О. в., Седаева Л. с., Навчально-методичний посібник і розрахункові завдання по темі: «Лінійна алгебра» Уфа УГНТУ-2005., 24с.

11. седаева Л. с., Жигалова О. в., Навчально-методичний посібник до виконання лабораторної роботи по темі: «побудова графіків функцій, заданих параметрично і полярних координатах» Уфа УГНТУ-2004р. 12с.

12. григорьева Т. в., Жигалова О. в., Навчально-методичний посібник по темі «Визначений інтеграл» Уфа УГНТУ-2006р., 32с.

13. седаева Л. с., Жигалова О. в., Навчально-методичний посібник до лабораторної роботи на тему: «Чисельні методи обробки експериментальних даних Апроксимація функцій» Уфа УГНТУ-2005р., 14с.

14. Шулаев Н. с., Григор'єва Т. в., Рахматуллина Ф. т., Усманов Ф. м., Міфтахова Г. м., Ільясов Р. ш., Навчально-методичний посібник до самостійної роботи над курсами «Інформатика» , «Загальна фізика», «Вища математика» для студентів спеціальності 21.02.00. «Автоматизація технологічних процесів і виробництв» Уфа УГНТУ-2003р., 70с.

15. седаева Л. с., Жигалова О. в., Навчально-методичний посібник до лабораторної роботи на тему: «Наближені методи обчислення визначених інтегралів» Уфа УГНТУ-2002р., 16с.

16. григорьева Т. в., Жигалова О. в., Седаева Л. с., Рахматуллина Ф. т., Лабораторний практикум на тему: «Метод найменших квадратів» Уфа УГНТУ-2001р., 16с.

17. григорьева Т. в., Жигалова О. в., Лабораторний практикум на тему: «перевірка узгодженості статистичного і теоритического розподілів за допомогою критеріїв згоди» Уфа УГНТУ-2006р., 24с.

18. григорьева Т. в., Жигалова О. в., Седаева Л. с., Навчально-методичний посібник до лабораторної роботи на тему: «Наближені методи розв'язування рівнянь» Уфа УГНТУ-2006р., 18с.

19. Жигалова О. в., Седаева Л. с., Навчально-методичний посібник до виконання лабораторної роботи «Побудова графіків функцій, заданих в декартових координатах» УГНТУ-2004р., 14с.

20. Практикум по операційному численню. УГНТУ, 2000. - 38 с.

21. Практикум з теорії ймовірностей. УГНТУ, 1995. - 31с.

22. Практикум. Диференціальне числення функцій кількох змінних. УГНТУ, 2000. - 62 с.

23. Практикум з числовим і функціональним рядах. УГНТУ, 2000. - 61 с.

24. Практикум. Введення в аналіз. УГНТУ, 2000. - 38 с.

25. Практикум по звичайних диференціальних рівнянь. УГНТУ, 2000. - 48 с.

26. Практикум по криволінійних і поверхневих інтегралів. УГНТУ, 1998.- 24с.

27. Практикум. Диференціальне числення функції однієї змінної. УГНТУ, 2000. - 24 с.

28. Григор'єва Т. в. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли: Учеб. допомога. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 1999 - 133 с.

29. Методичні вказівки до самостійної роботи над курсами «Математика» і «Статистика» для студентів спеціальності «Економіка і управління на підприємствах паливно-енергетичного комплексу». Укладачі: Жигалова О. в., Ст. викладач, Рахматуллина Ф. т., Седаева Л. с.-2003р.

30. Методичні вказівки над курсом «Вища математика» для студентів денного відділення спеціальності 21.02.17. «Автоматизація технологічних процесів і виробництв». Укладачі: Григор'єва Т. в. доцент кафедри ІМФ, Рахматуллина Ф. т. ст. викладач, Кущевий Є. і., інженер - програміст.

31. Основи лінійної векторної алгебри та аналітичної геометрії. Григор'єва Т. в. Навчальний посібник. Уфа. Видавництво УГНТУ, 2000. - 157 с.

32. Методичні вказівки до лабораторних робіт №1 та №2 по математичній статистиці. Укладачі: Седаева Л. с., Асистент, Жигалова О. в., Ст. викладач. УГНТУ, 1996.

33. Методичні вказівки до розрахункових завдань по темі «Певні інтеграли». Укладачі: Григор'єва Т. в., Доцент кафедри ІМФ, Ахмерова А. р, ст. викладач, Седаева Л. с., асистент.

34. Методичні вказівки до розрахункових завдань «Кратні інтеграли». Укладач: доцент кафедри пед. Наук Седаева Л. с., Асистент.

35. Методичні вказівки до розрахункових завдань «Аналітична геометрія». Укладачі: Жигалова О. в., Ст. викладач, Седаева Л. с., асистент.

36. Методичні вказівки до розрахункових завдань «Числові та функціональні ряди. Диференційне рівняння". Укладачі: Ахмерова А. р, ст. викладач, Ільясов Р. ш., ст. викладач, Жигалова О. в., ст. викладач, Седаева Л. с., ассістент.-2001р.

37. Методичні вказівки до розрахункових завдань «Лінійна алгебра». Укладачі: Жигалова О. в., Ст. викладач, Седаева Л. с., асистент.

38. Методичні вказівки до самостійної роботи над курсом «Вища математика» для студентів вечірнього відділення. Укладачі: Жигалова О. в., Ст. викладач.

39. Методичні вказівки до розрахункових завдань «Криволінійні та поверхневі інтеграли». Укладачі: Григор'єва Т. в., Доцент, канд. пед. наук, Жигалова О. в., ст. викладач.

40. Методичні вказівки до розрахункових завдань «Математична статистика». Укладачі: Григор'єва Т. в., Доцент, канд. пед. наук.-2002р.

41. Методичні вказівки до розрахункових завдань «Елементи теорії ймовірності частина 1». Укладачі: Григор'єва Т. в., Доцент, канд. пед. наук, Жигалова О. в., ст. викладач, Дойгода А. б., інженер.-1997.

42. Методичні вказівки до розрахункових завдань «Елементи теорії ймовірності частина 2». Укладачі: Григор'єва Т. в., Доцент, канд. пед. наук.-1999р.

43. Навчально-методичний посібник до виконання лабораторної роботи №3 по курсу «Теорія ймовірностей» (Математичне сподівання. Дисперсія. Ковариация). укладачі: Григор'єва Т. в., доцент, канд. пед. наук, Жигалова О. в., ст. викладач, Седаева Л. с., ст. викладач, Рахматуллина Ф. т., доцент, канд. техн. наук. УГНТУ, 2001..

44. Розрахункові завдання з вищої математики «Числові та функціональні ряди». Укладачі: Григор'єва Т. в., Доцент, канд. пед. наук, Жигалова О. в., ст. викладач, Рахматуллина Ф. т., доцент, канд. техн. наук. УГНТУ, 2001..

45. Навчально-методичний посібник з математичної статистики. Укладачі: Григор'єва Т. в., Доцент, канд. пед. наук, Бєлобородова Т. р, канд. техн. наук, Шемагонова Е. в., аспірант УГНТУ. УГНТУ, 2002.

46. ??Навчально-методичний посібник з курсу «Загальна теорія статистики». Укладачі: Григор'єва Т. в., Доцент, канд. пед. наук, Шемагонова Е. в., аспірант. УГНТУ, 2002.

47. Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи «Табулювання рішень рівнянь математичної фізики». Укладачі: Бахтізін Р. н., Доцент, к. Т. Н., Хайбулліна Р. я., Доцент, к. Т. Н., Юкін А. ф., Доцент, к. Т. Н. Уфа, 1987.

48. Григор'єва Т. в., Міфтахова Г. м., Кущевий Є. і.

Лабораторний практикум на тему: «Побудова рівнянь парної регресії і оцінка їх значимості». уфа: УГНТУ, 2004.-28с.
Основні формули | Побудова теоретичного закону розподілу по досвідченим даним. Статистична гіпотеза. Поняття про критерії згоди. Критерій ?2 Пірсона. | векторний аналіз | числові ряди | Диференційне рівняння | Котрольной робота №6 | Контрольна робота №7 | Завдання 1. | Завдання 2. | Завдання 3. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати