На головну

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

  1. I. Інтернет-екзамен у сфері професійної освіти
  2. I.4.2. Сучасні стратегії та моделі освіти.
  3. II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури.
  4. IV. Поєднання порушеного освіти і порушеного проведення збудження.
  5. Адміністративні перетворення в Сіньцзяні в 80-90-і рр. ХІХ ст.
  6. Аксіологічного СЕНСИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 1 сторінка
  7. Аксіологічного СЕНСИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 2 сторінка

[23] Див .: Указ Президента Російської Федерації від 1.03.2011 р № 252 «Про граничну штатну чисельність органів внутрішніх справ Російської Федерації». Офіційний сайт Президента Російської Федерації. http://graph.document.kremlin.ru.

[24] Див .: Вікіпедія. Вільна енциклопедія. http://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная служба безпеки Російської Федерації.

[25] Див., Наприклад: Сирих В. М. Указ. соч. С. 21-22; Хропанюк В. Н. теорія держави і права. Підручник для вищих навчальних закладів / За редакцією професора В. Г. Стрекозова. - М .: Видавництво «Інтерстиль», «Омега-Л», 2006. - 382 с. С. 60-61.

[26] Див .: Сирих В. М. Указ. соч. С. 21.

[27] Мелехин А. В. Указ. соч.

[28] Декларація Ради народних депутатів Української РСР від 12.06.1990 р № 22-1 «Про державний суверенітет Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки» // Відомості Ради народних депутатів (далі - СНД) РРФСР і Верховної Ради (далі - ВС) РРФСР, 1990. № 2. Ст. 22.

[29] Постанова Верховної Ради Російської Федерації від 22.11.1991 р № 1920-1 «Про Декларацію прав і свобод людини і громадянина» // Відомості Верховної РРФСР і Верховної Ради РРФСР, 1991. № 52. У розділі ст. 1865.

[30] Абдуллаєв М. І. Теорія держави і права: підручник для вищих навчальних закладів. - М .: Фінансовий контроль, 2004 - 410 с. (Серія «Підручники для вузів»). Див .: http: // www. kfatso.ru/index.php/abdulaev_2.pdf/

[31] Палагнюк А. Ф., Романцова О. В. Розуміння феномена «влада» в контексті взаємодії держави і суспільства // Історія держави і права, 2006. № 10.

[32] Там же.

[33] Див .: Кириленко Г. Г., Шевцов Є.В. Короткий філософський словник / Кириленко Г. Г., Шевцов Е. В. - К .: Филол. т-во СЛОВО: Изд-во Ексмо, 2003. - 480 с. С. 54.

[34] Там же.

[35] Коротка філософська енциклопедія. М .: Прогрес, 1994. С. 70.

[36] Людина може отримати можливість панувати на основі довіри, що виражається йому членами спільноти, в т.ч. в силу об'єктивної необхідності.

[37] Інша ситуація виникає, коли людина реалізує свої здібності лідера всупереч бажанню, а отже, всупереч інтересам членів спільноти.

[38] Органи прокуратури не здійснює правосуддя, звідси спірність віднесення Генеральної прокуратури Росії в Конституції РФ (стаття 129 глави 7 «Судова влада») до судових органів.

[39] Див .: Указ Президента РФ від 20.12.1993 р № 2227 «Про заходи щодо вдосконалення виборчої системи в Російській Федерації» // Відомості Верховної Ради та Уряду РФ, 1993. № 52. У розділі ст. 5060.

[40] Федеральний закон від 12.06.2002 р № 67-ФЗ «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» // Відомості Верховної Ради України (далі - СЗ РФ), 2002. № 24. У розділі ст . 2253.

[41] Див .: Постанова Центрвиборчкому РФ від 28.06.1995 р № 7/46-II «Про регламент Центральної виборчої комісії Російської Федерації» // Початковий текст документа опублікований не був. УПС «КонсультантПлюс».

[42] Глазунова Н. І. Державне управління: навч. для вузів / Н. І. Глазунова. - М .: Муніципальний світ, 2004. - 456 с. - (Енциклопедія управлінських знань. Муніципальна наука). С. 77.

[43] Там же.

[44] Карташкин В. А. Співвідношення принципів поваги прав людини і державного суверенітету // Юрист-міжнародник, 2006. № 1.

[45] Конєв Ф. Ф. Суверенітет народний або національний // Конституційне й муніципальне право, 2005. № 6.

[46] Публічно-правовий характер взаємовідносин громадян і держави виражається в тому, що публічна влада засновується народом, виступає від його імені і служить народу. Основу влади і всієї діяльності держави становить право, закон, що визнається народом.

[47] Див .: Конституції зарубіжних держав: Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Сполучені Штати Америки, Японія, Бразилія: навч. посібник / [упоряд. сб., пров., авт. введ. і вступ. ст. В. В. Маклаков]. - 7-е изд., Перераб. і доп. - М .: Волтерс-Клувер, 2010. - 656 с.

[48] ??Глазунова Н. І. Державне управління: навч. для вузів / Н. І. Глазунова. - М .: Муніципальний світ, 2004. - 456 с. - (Енциклопедія управлінських знань. Муніципальна наука). С. 54-55 (з посиланням на Джунусова М., Мансурова Т. Лики суверенітету. Суверенітет в призмі соціальної історії. - М., 1994. С. 64-70).

[49] Див .: Відомості Верховної Ради РРФСР, 1990. № 2. Ст. 22.

[50] Великий юридичний словник / За ред. А. Я. Сухарєва, В. Є. Крутских. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2003. - 704 с. - (Серія «Бібліотека словників« ИНФРА-М »). С. 143.

[51] Див .: Указ Президента РФ від 15.03.2000 р № 511 (ред. Від 28.06.2005 р) «Про Класифікаторі правових актів» // Відомості Верховної, 200. № 12. У розділі ст. 1260 (в даному виді документ опублікований не був; СПС «КонсультантПлюс»).

[52] Див .: Закон Української РСР від 31.10.1990 р № 293-1 «Про забезпечення економічної основи суверенітету РРФСР» // Відомості Верховної Ради РРФСР, 1990. № 22. У розділі ст. 260.

[53] Див .: Постанова ВС РФ від 12.12.1991 р № 2014-1 «Про ратифікацію угоди про створення Співдружності Незалежних Держав» (разом з Угодою від 8.12.1991 р «Про створення Співдружності Незалежних Держав» // Відомості Верховної Ради і ВС РФ, 1991. № 51. У розділі ст. 1798 (Постанова).

[54] Див .: Закон Української РСР від 25.12.1991 р № 2094-1 «Про зміну найменування держави Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка» // Відомості Верховної Ради РРФСР, 1992. № 2. Ст. 62.

[55] Суверенітет (фр. Souverainete) - верховна влада. Cм .: Великий юридичний словник / За ред. А. Я. Сухарєва, В. Є. Крутских. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2003. - 704 с. - (Серія «Бібліотека словників« ИНФРА-М »). C. 596.

[56] Альохіна Н. В. До питання про державний суверенітет Російської Федерації // Конституційне й муніципальне право, 2007. № 10.

[57] Див .: Постанови Конституційного Суду РФ: від 18.01.1996 р № 2-П «У справі про перевірку конституційності ряду положень Статуту (Основного Закону) Алтайського краю // Відомості Верховної, 1996. № 4. Ст. 409; від 7.06.2000 р № 10-П «У справі про перевірку конституційності окремих положень Конституції Республіки Алтай і Федерального закону« Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації // Відомості Верховної, 2000. № 25 . Ст. 2728; Визначення Конституційного суду РФ: від 27.06.2000 р № 92-О «За запитом групи депутатів Державної Думи про перевірку відповідності Конституції Російської Федерації окремих положень конституцій Республіки Адигея, Республіки Башкортостан, Республіки Інгушетія, Республіки Комі, Республіки північна Осетія-Аланія і Республіки Татарстан // Відомості Верховної, 2000. № 29. У розділі ст. 3117; від 6.12.2001 р № 250-О «За запитом Державних зборів - Курултаю Республіки Башкортостан про тлумачення низки положень статей 5, 11, 71, 72, 73, 76, 77 і 78 Конституції Російської Федерації».

[58] Кузьмін Е. Л. Про державний суверенітет в сучасному світі // Журнал російського права, 2006. № 3.

[59] Нікітін А. Ф. Політика і право: Учеб. посібник для 9 кл. загальноосвіт. установ. - М. Просвітництво, 1996. - 144 с. С. 8.

[60] Перелік джерел пошуку включає Вікіпедію (Вільна енциклопедія). Див .: http://ru.wikipedia.org/wiki/Политика.

[61] Див .: Малий енциклопедичний словник: У 4 т. Т. 3 / Репринтне відтворення видання Брокгауза - Ефрона. - М .: ТЕРРА, 1994. - 536 с .: іл. 1014.

[62] Наприклад, «з причин, пов'язаних з інтересами державної політики». Див .: Федеральний закон «Про спеціальні захисні, антидемпінгові і компенсаційні заходи при імпорті товарів» (2003).

[63] Див .: Конвенція між Урядом РФ і Урядом Угорської Республіки від 1.04.1994 р «Про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і майно» (ратифікована Федеральним законом від 25.05.1997 р № 81-ФЗ).

[64] Наприклад, «федеральна політика в галузі державного, науково-технічного, економічного та екологічного регулювання процесу знищення хімічної зброї, а також в області соціального захисту персоналу об'єктів, що залучаються працівників». Див .: Федеральний закон «Про знищення хімічної зброї» (1997).

[65] Див .: Федеральний закон «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності» (2003).

[66] Див .: Федеральний закон «Про внесення зміни до статті 19 Федерального закону" Про першочергові заходи у сфері бюджетної та податкової політики "» (2000).

[67] Наприклад, «політика держави в сфері формування обов'язкового примірника документів як ресурсної бази комплектування повного національного бібліотечно-інформаційного фонду документів Російської Федерації і розвитку системи державної бібліографії». Див .: Федеральний закон «Про обов'язковий примірник документів» (1994).

[68] Наприклад, Державний комітет Російської Федерації по земельної політиці (в даний час система федеральних органів виконавчої влади не включає структуру з таким найменуванням).

[69] Див .: Указ Президента РФ від 17.12.1997 р № 1300 «Про затвердження Концепції національної безпеки Російської Федерації» // Російська газета, 1997. № 247; контекстно в Концепції можуть бути виділені і інші напрямки державної політики.

[70] Близько 300 указів Президента РФ, близько 1 000 постанов Уряду РФ, близько 600 нормативних актів федеральних органів виконавчої влади і значна кількість законодавчих і підзаконних нормативних правових актів суб'єктів РФ.

[71] Див .: Закон Курської області від 4.01.2003 р № 2-ЗКО "Про державну молодіжну політику в Курській області» // Курська правда, 2003. № 4-5; Постанова губернатора Курської області від 23.02.1999 р № 110 «Про Міжвідомчу комісію з проведення єдиної державної політики щодо попередження та припинення незаконного виробництва і обігу етилового спирту і алкогольної продукції» (разом з положенням про зазначену комісії) // Курська правда, 1999.. № 37.

[72] Стахов А. І. Адміністративно-публічне забезпечення безпеки // Адміністративне право і процес, 2006. № 4.

[73] Див .: Ожегов С. І. та Шведова Н. Ю. Тлумачний словник російської мови. М., 2002. С. 427.

[74] Див .: Кондрашов Б. П. Громадська безпека і адміністративно-правові засоби її забезпечення. М., 1998. С. 23.

[75] Наприклад, авіаційна безпека, біологічна безпека, інформаційна безпека, громадська безпека, продовольча безпека, промислова безпека, радіаційна безпека, санітарну безпеку, хімічна безпека та ін.

[76] Державне управління як спосіб реалізації державної влади.

[77] Ми також допускаємо, що це поняття може нести значення напрямки наукової діяльності та навчальної дисципліни (курсу).

[78] Глазунова Н. І. Указ. соч. С. 143.

[79] Там же. С. 131.

[80] Глазунова Н. І. Указ. соч. С. 131.

[81] Там же. С. 132.

[82] Див .: Відомості Верховної, 1999. № 39. У розділі ст. 4626.

[83] Глазунова Н. І. Указ. соч. С. 138.

[84] Див .: Макарейко Н. В. Адміністративне право: Посібник для здачі іспиту. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Юрайт-Издат, 2005. - 235 с. - (Хочу все здати!). С. 13.

[85] Глазунова Н. І. Указ. соч. С. 7-9.

[86] Див .: Макарейко Н. В. Указ. соч. С. 12-13.

[87] Там же. С. 13-15.

[88] Глазунова Н. І. Державне управління: навч. для вузів / Н. І. Глазунова. - М .: Муніципальний світ, 2004. - 456 с. - (Енциклопедія управлінських знань. Муніципальна наука). С. 17.

[89] Див .: Макарейко Н. В. Указ. соч. С. 27.

[90] Див .: Макарейко Н. В. Указ. соч. С. 128.

[91] Див .: Булатов Р. Б. Російська державність: становлення і розвиток // Історія держави і права, 2006, № 8

[92] Там же.

[93] Див .: Івайловскій Д. А. До питання про поняття «російський федералізм» і «російська державність» // Державна влада і місцеве самоврядування, 2006, № 1.

[94] Див .: Стругова Е. В. Формування ідеології як фактор формування політики в державі // Державна влада і місцеве самоврядування, 2006. № 4.

[95] Виключне значення стосовно до цієї теми має потенціал т.зв. народних (наприклад, в країнах Євросоюзу - соціальних) підприємств, які, проте, не отримують законодавчої чи іншої підтримки влади в Росії. Див .: Букрєєв В., Рудик Е. Підприємства, керовані працею в Росії: від форми до змісту // Альтернатива, 2006. № 2.

[96] Це матеріалізувати б в Основному законі Росії вищий публічний інтерес - інтерес народу.

[97] Закон Курської області від 2.10.2001 р № 67-ЗКО (ред. Від 22.08.2007 р) «Статут Курської області» // Курська правда від 5.10.2001 р (УПС «КонсультантПлюс»).

[98] Див .: Академік. Словники та енциклопедії на Академіку. http://dic.academic.ru/dic.nsf.

[99] Малий енциклопедичний словник: в 4 т. Т. 4 / Репринтне відтворення видання Брокгауза-Ефрона. - М .: ТЕРРА, 1994. - 592 с .: іл. 1715.

[100] Див .: http://ru.wikipedia.org/wiki/Территория.

[101] Державний кордон на море проходить по зовнішній межі територіального моря РФ. Див: Закон РФ від 1.04.1993 р № 4730-1 «Про Державну кордоні Російської Федерації» // Відомості Верховної Ради РФ, 1993. № 17. У розділі ст. 594.

[102] Див .: Федеральний закон від 30.11.1995 р № 187-ФЗ «Про континентальний шельф Російської Федерації» // СЗ РФ, 1995. № 49. У розділі ст. 4694.

[103] Див .: Федеральний закон від 17.12.1998 р № 191-ФЗ «Про виключну економічну зону Російської Федерації» // СЗ РФ, 1998. № 51. У розділі ст. 6273.

[104] Це узагальнююче поняття, що охоплює всі прилеглі до земної поверхні держави моря з їх географічними назвами.

[105] Ожегов С. І. та Шведова Н. Ю. Тлумачний словник російської мови: 80 000 слів і фразеологічних висловів / Російська академія наук. Інститут російської мови ім. В. В. Виноградова. - 4-е изд., Доповнене. - М .: Азбуковник, 1999. - 944 с. С. 841.

[106] Із змісту частини 3 статті 68 Конституції РФ слід, що склад народів Росії за національною ознакою повинен визначатися правом на науковій основі, а заявний порядок визначення національної приналежності громадян неприпустимий.

Звертаючись до Всеросійської перепису населення 2010 року зауважимо, що в формі Л бланка переписного листа (лист 1) питання (позиція) 7 «Ваша національна приналежність» супроводжений застереженням «За самовизначення відповідно до ст. 26 Конституції РФ »(див .: http://www.perepis-2010.ru/news/l1.jpg). Ми вважаємо, що непродуманість положення частини 1 статті 26 Конституції РФ ( «Кожен має право визначати і вказувати свою національну приналежність») посилена вульгарно-лібералістскіх підходом органів державної влади до трактування даного положення, в результаті чого в Росії з'явилися такі національності, як «марсіани» , «хоббіти» і ін. Це конституційне положення несе обмежувальний сенс, відповідний науковому підходу до визначення національного складу населення, який повинен отримати нормативне закріплення.

[107] Це є основною метою Конституції РФ, але існують проблеми забезпечення економічної, ідеологічної, культурної зв'язку, які також мають конституційно-правовий характер.

Використання поняття «територіальний устрій» як аналога поняття «державний устрій» або «державно-територіальний устрій» не рекомендується, оскільки свідчитиме про спрощений погляді на форми держави.

[108] Див .: Родіонова А. К. Концептуальні засади російського федералізму // Державна влада і місцеве самоврядування, 2006, № 7.

[109] Там же.

[110] Див .: Кістрінова О. В. Перспективи розвитку федералізму в Росії // Право і політика, 2007, № 6.

[111] Добринін Н. М. Федералізм в Росії: оцінка стану і шляхи вирішення проблем // Право і політика, 2006. № 5.

[112] Див .: Указ Президента РФ від 13.05.2000 р № 849 «Про Повноважного представника Президента Російської Федерації у федеральному окрузі» // Російська газета, 2000. № 92-93.

[113] Див .: Указ Президента РФ від 19.01.2010 р № 82 «Про внесення змін до переліку федеральних округів, затверджений Указом Президента Російської Федерації від 13 травня 2000 № 849, і в Указ Президента Російської Федерації від 12 травня 2008 м № 724 "Питання системи і структури федеральних органів виконавчої влади" ».

[114] Див .: Концепція розвитку російського законодавства. - М .: Ексмо, 2010.- 736 с. С. 142.

[115] Там же.

[116] Там же. С. 139.

[117] Див .: Потєхіна Є. Укрупнення регіонів - нова концепція федералізму (на прикладі об'єднання Красноярського краю, Таймирського автономного округу і Евенкійського автономного округу) // Журнал «Казанський федераліст», 2006. № 1-2 (17-18).

[118] Чеглакова О. Л. Політичні та соціально-економічні передумови укрупнення суб'єктів Російської Федерації // Вісник Оренбурзького державного університету, 2009. № 3. С. 121-126. Див .: http://vestnik.osu.ru/2009_3/27.pdf.

[119] Див .: Національна політична енциклопедія. Велика актуальна політична енциклопедія / За заг. ред. А. Белякова та О. Матвейчева; http://politike.ru/dictionary/839/word / ukrupnenie-subektov-federaci.

[120] Терміни «система державної влади» і «орган державної влади» ідентичні розглянутим поняттям «державний апарат», «державний орган»).

[121] Службові функції в рамках муніципального управління, пов'язаного з державним управлінням, виконують і муніципальні службовці.

[122] Див .: Глазунова Н. І. Державне і муніципальне (адміністративне) управління: навч. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2007. - 560 с. С. 286.

[123] Федеральні закони від 27.05.2003 р № 58-ФЗ «Про систему державної служби Російської Федерації»; від 27.07.2004 р № 79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації»; від 28.03.1998 р № 53-ФЗ «Про військовий обов'язок і військову службу»; від 21.07.1997 р № 114-ФЗ «Про службу в митних органах Російської Федерації»; від 21.07.1997 р № 118-ФЗ «Про судових приставів»; Указ Президента РФ від 5.06.2003 р № 613 «Про правоохоронну службу в органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин».

[124] Наприклад, питання податкового контролю - Податковий кодекс РФ і ін., Питання залучення до адміністративної відповідальності - КоАП РФ і т.д.

[125] Цивільний кодекс РФ і до. кодекси; федеральні закони «Про якість та безпеку харчових продуктів», «Про технічне регулювання» і ін.

[126] Див .: Наказ ФСКН РФ від 31.10.2006 р № 370 (ред. Від 4.10.2007 р) «Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійних знань і навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків за посадами державної цивільної служби Російської Федерації в органах наркоконтролю »// Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади (далі - БНАФОІВ), 2006. № 50 (в останній редакції - УПС« КонсультантПлюс »).

[127] Відомості Верховної, 2005. № 40. У розділі ст. 4017.

[128] Див .: Сирих В. М. Теорія держави і права: Підручник для вузів. - 4-е изд., Стер. - М .: ЗАТ Юстіцінформ, 2005. - 704 с. С. 265.

[129] Див .: стаття 5 Федерального закону від 3.04.1995 р № 40-ФЗ (ред. Від 4.12.2007 р) «Про федеральну службу безпеки» // СЗ РФ, 1995. № 15. У розділі ст. 1 269.

[130] Російська газета від 25 грудня 1993 року (№ 237).

[131] Див .: Любимова Р. Н. Відповідальність органів влади за шкоду, заподіяну актами, що не відповідають закону, незаконними діями (бездіяльністю) »// Вісник ВАС РФ, 2000. № 3.

[132] Див .: Ирхин І. В. Про конституційно-правової відповідальності органів державної влади суб'єктів Російської Федерації // Конституційне й муніципальне право, 2011. № 6.

[133] Див .: Глазьєв С. Ю., Дамаскін О. В. Юридична відповідальність посадових осіб виконавчої влади // Сучасне право, 2001. № 10.

[134] Початковий текст документу опубліковано в Відомостях СНР і ЗС РРФСР, 1991. № 15. У розділі ст. 492 (УПС «КонсультантПлюс»).

[135] Див., Наприклад: Федюнин С. С. Особливості нормативно-правового регулювання конституційної відповідальності депутатів законодавчих (представницьких) органів державної влади суб'єктів РФ і вищих посадових осіб суб'єктів РФ // Конституційне й муніципальне право, 2011. № 5 та ін.

[136] Закон Курської області від 2.10.2001 р № 67-ЗКО (ред від 22.08.2007 р) // Курська правда від 5 жовтня 2001 р

[137] Див .: стаття 4 Закону Курської області від 5.07.1997 р № 15-ЗКО "Про захист населення і території області від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

[138] Там же. Стаття 6.

[139] Див .: http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RPurtusu,o9.

[140] Див .: Парламентська газета від 1 квітня 2003 року (№ 59).

[141] Див .: Постанова губернатора Курської області від 14.05.2005 р № 349 «Про затвердження Положення про комітет з економіки і розвитку Курської області» // Курська правда від 18 жовтня 2005 (№ 212).

[142] Поняття «повноваження» і «влада» не ідентичні. Повноваження - це делеговане, обмежене, притаманне даній посаді право управляти, використовуючи ресурси організації. Влада - це реальна здатність діяти або можливість впливати на ситуацію. Можна мати владу, не маючи повноважень, або навпаки.

[143] Вчинено в Страсбург 15 жовтня 1985 року (учасниці - 44 з 47 країн-учасниць Ради Європи). Див .: http://ru.wikipedia.org/wiki/Европейская хартія місцевого самоврядування.

[144] Див .: Федеральний закон від 11.04.1998 р № 55-ФЗ «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» // Відомості Верховної, 1998. № 15. У розділі ст. 1695.

[145] Див .: Закон Української РСР від 6.07.1991 р № 1550-1 «Про місцеве самоврядування в РРФСР» // Відомості Верховної Ради РРФСР, 1991. № 29. У розділі ст. 1010.

[146] Федеральний закон від 6.10.2003 р № 131-ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» // СЗ РФ, 2003. № 40. У розділі ст. 3822.

[147] Див .: Указ Президента РФ від 3.06.1996 р № 803 «Про основні положення регіональної політики в Російській Федерації» // Російська газета від 11 червня 1996 р (№ 109).

[148] Див .: Пашин В. М. Принципові риси системи виконавчої влади Російської Федерації (на прикладі регіонального управління »// Виконавче право, 2006. № 4.

[149] Точне число самих територіальних органів за експертними оцінками може перевищити 2 тисячі. Див .: Лексин В. Адміністративна реформа: державний, регіональний та місцевий рівні. Стаття 1. Виконавча влада федеративної Росії як предмет адміністративної реформи // Російський економічний журнал. 2006. № 2. С. 45.

[150] Структура документа:

1. Основні цілі регіональної політики в Російській Федерації.

2. Розвиток федеративних відносин і роль місцевого самоврядування

2.1. Розвиток федеративних відносин.

2.2. Роль місцевого самоврядування у розвитку федеративних відносин.

3. Основні положення регіональної економічної політики.

3.1. Цілі і завдання регіональної економічної політики.

3.2. Методи і форми реалізації регіональної економічної політики.

3.3. Державне регулювання міжнародної та зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів Російської Федерації.

4. Основні положення регіональної політики в соціальній сфері.

4.1. Завдання регіональної соціальної політики.

4.2. Регіональна політика в області підвищення рівня життя населення.

4.3. Регіональна політика в сфері зайнятості.

4.4. Регіональна політика в сфері забезпечення екологічної безпеки.

5. Регіональні аспекти національно-етнічних відносин.

6. Нормативна правова база регіональної політики.

[151] Див .: Ожегов С. І. та Шведова Н. Ю. Тлумачний словник російської мови: 80 000 слів і фразеологічних висловів / Російська академія наук. Інститут російської мови ім. В. В. Виноградова. - 4-е изд., Доповнене. - М .: Азбуковник, 1999. - 944 с. С. 354.

[152] Див .: Вільна енциклопедія «Вікісловник». http://ru.wiktionary.org/wiki/комплексный.

[153] Див .: Ішеков К. А., Тюрін П. Ю., Черкасов К. В. Коментар до Федерального закону від 6 жовтня 1999 № 184-ФЗ «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації »(постатейний, видання друге) // УПС« КонсультантПлюс », 2006.

[154] Див .: Частина 1 стаття 4 Федерального закону від 6.10.1999 р № 184-ФЗ «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації» // СЗ РФ, 1999. № 42. ст. 5005.

[155] Див .: СПС «КонсультантПлюс».

[156] Див .: Курська правда від 17.07.1997 (№118); Курські відомості, 1997 (№ 3); Збірник законодавства Курської області, 1997. № 10; Бюлетень Курської обласної Думи, 1007. № 4; УПС «КонсультантПлюс».

[157] Див .: Ішеков К. А., Тюрін П. Ю., Черкасов К. В. Указ. соч.

[158] Див .: Закон Курської області від 25.11.2009 р № 106-ЗКО "Кодекс Курської області про вибори і референдуми» // Офіційний сайт Курської обласної Думи. URL: http: // oblduma. kursknet.ru/zd4/09-106zko.php (дата звернення 5.08.2012 р).

[159] Там же.

[160] Див .: Постанова Курської обласної Думи від 6.04.2006 р № 16-IV ОД «Про затвердження Положення про постійні комітети і комісії Курської обласної Думи четвертого скликання» // УПС «КонсультантПлюс».

[161] Див .: Ожегов С. І. та Шведова Н. Ю. Тлумачний словник російської мови: 80 000 слів і фразеологічних висловів / Російська академія наук. Інститут російської мови ім. В. В. Виноградова. - 4-е изд., Доповнене. - М .: Азбуковник, 1999. - 944 с. С. 672.

[162] Див .: Постанова Курської обласної Думи від 30.03.2006 р № 5-IV ОД «Про Регламент Курської обласної Думи» // УПС «КонсультантПлюс».

[163] Див .: Парламентське право Росії: підручник / М .: Ексмо, 2006. - 656 с. - (Російське юридичну освіту). С. 480.

[164] Див .: Парламентське право Росії: підручник / М .: Ексмо, 2006. - 656 с. - (Російське юридичну освіту). С. 522.

[165] Там же. С. 523-524.

[166] Початковий текст документу опубліковано у виданнях: Курська правда від 17 липня 1997 (№118); Збірник законодавства Курської області, 1997. № 10; Бюлетень Курської обласної Думи, 1997. № 4; Курські відомості, 1997. № 3.

[167] Див .: Постанова Губернатора Курської області від 24.12.2001 р № 930 «Про затвердження Положення про Адміністрацію Курської області». Офіційний сайт Адміністрації Курської області: http://adm.rkursk.ru; http: //адміністрація.курскаяобласть.рф.

[168] Див .: Постанова Губернатора Курської області від 9.06.2010 р № 245-пг «Про затвердження Положення про комітет з фізичної культури і спорту Курської області». http://www.sportcom46.ru/comitet/state/.

[169] Див .: Закон Курської області від 21.06.2012 р № 62-ЗКО "Про внесення змін і доповнень до Статуту Курської області» // УПС «Гарант».

[170] Див .: Парламентська газета від 15.06.2002 р (№ 110-111) // УПС «КонсультантПлюс».

[171] Там же містяться обмеження для певного кола осіб.

[172] Див .: RG.RU. Російська газета від 22 червня 2012 р URL: http://www.rg.ru/2012/07/04/kursk-zakon51-reg-dok.html (lfnf j, hfotybz - 18/07/2012 u /) / .

[173] Див .: RG.RU. Російська газета від 22 червня 2012 р URL: http://www.rg.ru/2012/07/04/kursk-zakon51-reg-dok.html (lfnf j, hfotybz - 18/07/2012 u /) / .

[174] Волченко В. Н. Інститут пасивного виборчого права при виборах в органи державної влади в Російській Федерації: Дис. ... Канд. юрид. наук: 12.00.02: Ростов н / Д, 2004. 229 c.

[175] Див .: Коментар до Конституції Російської Федерації (постатейний) (видання 2-е, доповнене і перероблене) (під редакцією Л. А. Окунькова) // Видавництво БЕК, 1996. (УПС «КонсультантПлюс»).

[176] Там же.

[177] Див .: Коментар до Конституції Російської Федерації (постатейний) (видання 3-тє, виправлене і доповнене) (Г. Д. Садовникова) // Юрайт-Издат, 2006 (УПС «КонсультантПлюс»).

[178] Там же.

[179] Див .: Осавелюк А. М. До питання про ефективність взаємодії державних органів в Російській Федерації // Актуальні проблеми конституційного і муніципального права. Зб. статей, присвячених 75-річчю від дня народження академіка О. Є. Кутафина / відп. ред. В. І. Фадєєв. - М .: ТОВ «Видавництво" Еліт "», 2012. - 368 с. С. 217-224. С. 224.

[180] Див., Наприклад: Чертков А. Н. Механізм розмежування повноважень між федеральними та регіональними органами та підвищення ефективності здійснення державної влади // Законодавство і економіка, 2007. № 1 та ін.

[181] Див .: Жданов А. Ф. Стан і перспективи правового регулювання укладення угод про взаємне делегування повноважень між федеральними та регіональними органами виконавчої влади // Журнал російського права, 2007. № 9.

[182] Бланкенагель А. У пошуках зниклих виняткових повноважень суб'єктів Російської Федерації // Порівняльне конституційне огляд, 2007. № 1.

[183] ??Там же.

[184] Див .: Кутафін О. Є. Російський конституціоналізм / О. Є. Кутафін. М .: Норма, 2008. - 544 с. С. 238.

[185] Наприклад, Закон РФ від 6.07.1991 р № 1550-1 «Про місцеве самоврядування в Російській Федерації», Федеральний закон від 25.09.1997 р № 126-ФЗ «Про фінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації та ін.

[186] Наприклад, Закон Курської області від 20.10.2005 р № 70-ЗКО "Про порядок ведення органами місцевого самоврядування обліку громадян у якості нужденних у житлових приміщеннях, що надаються за договорами соціального найму» і ін.

[187] Наприклад, Постанова Уряду РФ від 12.08.2004 р № 410 «Про порядок взаємодії органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування з територіальними органами центрального органу виконавчої влади, уповноваженого з контролю і нагляду у сфері податків і зборів» і ін., Постанова Губернатора Курської області від 5.06.2007 р № 248 «Про заходи щодо реалізації Закону Курської області« Про наділення органів місцевого самоврядування муніципальних районів Курської області окремими державними повноваженнями на державну реєстрацію актів цивільного стану »та ін.

[188] Див .: Кутафін О. Є. Указ. соч. С. 247.

[189] Див .: Розпорядження Адміністрації Курської області від 18.08.2006 р № 190-р «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та організації діяльності позаштатних пожежних інспекторів» // УПС «КонсультантПлюс» (документ опублікований не був).

[190] Див .: підпункт буд.1 пункту д) частини 7 статті 18 «Вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації (керівник вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації)» Федерального закону № 184-ФЗ.

[191] Див .: Кутафін О. Є. Указ. соч. С. 248-249.

[192] Там же. С. 249.

[193] Там же. С. 251.

[194] Там же. С. 252.

[195] Там же.

[196] Див .: Насиров І. Р. Правові аспекти міжнародного співробітництва регіонів // Журнал російського права, 2006. № 2.

[197] Відомості Верховної Ради СРСР, 1975. № 33.

[198] Див .: Насиров І. Р. Указ. соч.

[199] Див .: Насиров І. Р. Указ. соч. (Декларація з регіоналізму в Європі. Прийнята Асамблеєю Регіонів Європи. Базель, 4 грудня 1996 р .; учасники - близько 300 європейських регіонів з населенням близько 400 млн чоловік).

[200] Див .: Офіційний сайт Курської обласної Думи. Законодавство. Реєстр законів Курської області. III скликання. Звід законів Курської області, прийнятих в 2004 році. URL: http: // oblduma.kursknet.ru/ (дата звернення: 19.07.2012 р).

[201] Див .: Офіційний сайт Курської обласної Думи. Законодавство. Реєстр законів Курської області. IV скликання. Звід законів Курської області, прийнятих в 2010 році. URL: http://oblduma.kursknet.ru/ (дата звернення 19.07.2012 р).

[202] Див .: Федеральний закон від 22.07.2002 р № 91-ФЗ «Про ратифікацію Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями» // Парламентська газета від 25.07.2002 (№ 138).

[203] Розпорядження Уряду РФ від 9.02.2001 р № 196-р «Про затвердження Концепції прикордонного співробітництва в Російській Федерації» // СЗ РФ, 2001. № 8. Ст. 764.

[204] Див .: Гуськова А. П., ШАМАРДІН А. А. Правоохоронні органи (судоустрій): Підручник. - Москва: ІГ «Юрист», 2005. - 321 с. С. 32.

[205] Там же.

[206] Див., Наприклад: Гуценко К. Ф., Ковальов М. А. Правоохоронні органи: Підручник для юридичних вузів і факультетів. - М .: Зерцало, ТЕИС, 1996. Про поняття і ознаки правосуддя см. §1 глави 3 цього підручника.

[207] Див .: Гуськова А. П., ШАМАРДІН А. А. Указ. соч. С. 36.

[208] Початковий текст документу опубліковано у виданнях: Курська правда, № 89, 22.04.2000; Збірник законодавства Курської області, 2000. № 1; Курські відомості, 2000. № 4-5.

[209] Наприклад, Постанова Курської обласної Думи від 17.10.2003 р № 782-III ОД «Про призначення на посади мирових суддів судових ділянок Курської області» (документ опублікований не був; СПС «КонсультантПлюс»).

[210] Див .: Постанова Адміністрації Курської області від 27.09.2004 р № 29 «Про заходи щодо виконання Закону« Про присяжних засідателів федеральних судів загальної юрисдикції в Російській Федерації »(разом з Порядком складання списків кандидатів у присяжні засідателі Курської області) // Курська правда, № 198, 9.10.2004.

[211] Там же. Додатки 1, 2, 3.

[212] До складу кваліфікаційної колегії суддів суб'єкта РФ включається представник Президента РФ.

[213] Див .: Офіційний сайт Управління Судового департаменту в Курській області. Світова юстиція. URL: http://usd.krs.sudrf.ru/modules.php?name=stat&rid=3 (дата звернення: 1.08.2012 р).

[214] Див .: Гуськова А. П., ШАМАРДІН А. А. Указ. соч. С. 148.

[215] «Юридична ж безвідповідальність Конституційного Суду в цілому (не в позитивно-політичному сенсі) - найважливіша умова незалежності Конституційного суду». Див .: Боброва Н. А. Конституційний лад і конституціоналізм в Росії. С. 59 (посилання за виданням: Кутафін О. Є. Російський конституціоналізм / О. Є. Кутафін .: Норма, 2008. - 544 с. С. 502).

[216] Див .: В. І. Руднєв. Необхідність участі народних засідателів у здійсненні правосуддя як гарантія реалізації конституційних прав громадян // Адвокат. 2005. № 8. С. 39-42.

[217] Див .: Орлова О. В. Громадянське суспільство як багаторівнева система // Право і політика, 2007. № 5.

[218] Там же (з посиланням на видання: Гегель Г. В. Ф. Філософія права. М., 1990. С. 227-228).

[219] В одному випадку це сфера (система, сукупність) економічних, політичних, культурних та інших відносин, в іншому - цілісна національна макро-спільність, що включає державу або протистоїть йому, в третьому - це сукупність соціальних суб'єктів, в четвертому - суспільство, що складається з громадян, в п'ятому - стан суспільства, в шостому - неполітичні відносини в суспільстві, в сьомому - певний комунікативний процес між державою і громадянином або об'єктивно складається порядок реальних громадських відносин і ін.

[220] Див .: Кутафін О. Є. Указ. соч. С. 427-478.

[221] Громадянське суспільство - це сфера самовияву вільних громадян і добровільно сформованих асоціацій та організацій, незалежна від прямого втручання і довільної регламентації з боку державної влади. Див .: Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданское суспільство (дата звернення 3.08.2012 р); Громадянське суспільство - в теорії конституційного права сукупність відносин в економіці, культурі та інших сферах, що розвиваються в рамках демократичного суспільства незалежно, автономно від держави. Див .: Великий юридичний словник / За ред. А. Я. Сухарєва, В. Є. Крутских. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2003. - 704 с. - (Серія «Бібліотека словників« ИНФРА-М »). С. 132 і ін.

[222] Історія показує нам приклади виникнення так званих протогражданскіх товариств, в тому числі у вільних слов'янських народів. Історичні віхи, що знаменують народження конституційних моделей громадянських суспільств рівних прав 4 липня 1776 року - Декларація незалежності США, 17 вересня 1787 року - Конституція США, 26 серпня 1789 року - французька Декларація прав людини і громадянина 3 вересня 1791 року - Конституція Франції.

[223] Звернемо увагу на конфліктність основних складових відносин громадянського суспільства - незалежності і рівноправність. Перша позначає вектор індивідуалізації суспільного життя, а друга - вектор колективно-самоорганізованого соціуму, що використовує форму владних відносин для забезпечення соціальної рівності. Категорія «юридична рівноправність» за своїм змістом, не може розглядатися як синонім поняттю «соціальна рівність», так як можна проголосити і нормативно закріпити соціально-економічні права, але при цьому побудувати практику перерозподілу національного продукту, далеку від реалізації принципу соціальної рівності в споживанні. Третя компонента визначає концепцію відносин в системі суспільство-держава.

[224] Див., Наприклад: Баглай М. В. У конституційному праві Російської Федерації: Підручник для вузів. - 4-е вид., Зм. і доп .. - М .: Норма, 2005. - 816 с. С. 9, 70 та ін .; Баранов Н. А. Політичні відносини і політичний процес у сучасній Росії: Курс лекцій. У 3-х ч. СПб .: БГТУ, 2004. 30 д.а. (Лекція 13). URL: http://nicbar.narod.ru/Spetskurs.htm (дата звернення - 3.08.2012 р).

[225] Див .: Баглай М. В. Указ. соч. С. 70.

[226] Див .: Орлова О. В. Указ. соч.

[227] Особливе значення питання про громадянську позицію індивіда пов'язано з тим, що в громадянському суспільстві центральне місце займає людина, об'єднання людей, що несуть в свідомості певні моральні цінності і правові знання, що визначають питання самообмеження і самоконтролю особистості і соціальної групи.

[228] Орлова О. В. Співвідношення політико-правової активності особистості і функціонування громадянського суспільства // Право і політика, 2006. № 12.

[229] Березутскій Ю. В., Щепочкін Н. С. Громадянська позиція молоді регіону: досвід соціологічного аналізу // Влада і управління на Сході Росії, 2001. № 1 (54). URL: dvags.ru/downLoad/rio/j2011-1/2 (дата звернення - 9.08.2012 р).

[230] Там же.

[231] Куфаков А. В. Євразійський союз і формування громадянського суспільства Росії // Міжнародне публічне і приватне право, 2005. № 2.

[232] Куфаков А. В. Указ. соч.

[233] Там же.

[234] Біктасов О. К., Щербаківський Г. З. Взаємодія держави і громадянського суспільства в умовах інтеграції в міжнародну правову систему: деякі питання історії та теорії // Історія держави і права, 2006. № 6.

[235] Біктасов О. К., Щербаківський Г. З. Указ. соч.

[236] Див .: Кутафін О. Є. Указ. соч. С. 273.

[237] У Конституції РФ нічого не говориться про арбітражних засідателів і про народних засідателів.

[238] Зокрема участь присяжних засідателів і народних засідателів передбачено при розгляді справ військовими судами. См.6 Федеральний закон від 23.06.1999 р № 1-ФКЗ «Про військових судах Російської Федерації» // СЗ РФ, 1999. № 26. У розділі ст. 3170.

[239] Широбоков С. А. Конституційно-правові аспекти участі громадян в управлінні справами держави в Російській Федерації: Автореф. дис. на здобуття уч. ступеня доктора юрид. наук. Єкатеринбург, 2011. 49 с. С. 31-38.

[240] Широбоков С. А. Указ. соч. С. 3-4, 38-41.

[241] Див .: Постанова Курської обласної Думи від 21.03.2000 р № 562-II ОД «Про створення регіонального відділення Союзної громадської палати Союзу білорусі і Росії в курської області» // Курські відомості, 2000. № 4-5.

[242] Див .: Садовникова Г. Д. Громадська Палата РФ і її роль у розвитку інститутів народного представництва в Росії // Конституційне й муніципальне право, 2006. № 1.

[243] Див .: Сулакшин С. С. Зайва палата. Колонка Сулакшин. Центр проблемного аналізу та державно-управлінського проектування. URL: http://www.rusrand.ru/mission (дата звернення - 7.08.2012 р).

[244] Див .: Грудцине Л. Ю. Громадська Палата - спектакль національного масштабу // Адвокат, 2006. № 5 (УПС «КонсультантПлюс»).

[245] Див .: Садовникова Г. Д. Указ. соч.

[246] Офіційний сайт Громадської палати Російської Федерації. URL: http: // www.oprf.ru/about/ (дата звернення - 7.08.2012 р).

[247] Наприклад, Закон Івановської області від 15.06.2006 р № 62-ОЗ «Про Громадську палату Іванівській області» // Відомості Верховної Івановської області, 2006. № 12. 30 червня; Закон Ульяновської області від 6.05.2006 р «48-ЗО« Про Громадську палату Ульяновської області »// Ульяновська правда, 2006. № 35. 17 травня; Закон Смоленської області від 13.03.2006 р № 3-з «Про Громадську палату Смоленської області» // Вісник Смоленської обласної Думи і Адміністрації Смоленської області, 2006. № 3. 17 березня; Закон Республіки Мордовія від 20.02.2006 р № 7-З «Про Громадську Палату Республіки Мордовія» // Известия Мордовії, 2006. № 26 (23.479) -4. 21 лютого; Закон Республіки Татарстан від 14.10.2005 р № 103-ЗРМ «Про Громадську палату Республіки Татарстан» // Збірник постанов і розпоряджень КМ РТ і нормативних актів республіканських органів виконавчої влади, 2005. № 41. 2 листопада; Закон Республіки Комі від 7.07.2006 р № 63-РЗ «Про Громадську палату Республіки Комі» // Республіка, 2006. № 130, 131. 18 липня; Закон Алтайського краю від 3.11.2005 р № 87-ЗС «Про Громадську палату Алтайського краю» // Збірник законодавства Алтайського краю, 2005. № 115 (ч. 1) і ін.

[248] Закон Курської області від 23.12.2005 р № 101-ЗКО "Про Громадську молодіжної палаті при Курської обласної Думи» // Курська правда, 2005. № 264-265.

[249] Див .: Кутафін О. Є. Указ. соч. С. 140.

[250] Див .: Офіційний сайт Державної Думи Федеральних Зборів РФ. URL: http: // www.duma.gov.ru/structure/council/ (дата звернення - 8.08.2012 р).

[251] Див .: Смирнова В. А. Участь громадян у здійсненні правосуддя в якості народних засідателів // Російський суддя, 2006. № 10.

[252] Європейський Суд з прав людини: справа «Посохов проти Росії» // Російська газета. 2003. 8 липня.

[253] Див. Е Смирнова В. А. Указ. соч.

[254] Там же.

[255] Нечевін Н. Д. Правове регулювання участі громадян у забезпеченні правопорядку в сучасний період // Російський слідчий, 2005. № 7.

[256] Адміністративна реформа в Росії. Науково-практичний посібник // Під ред. С. Є. Наришкіна, Т. Я. Хабриевой. Юридична фірма «Контракт», ИНФРА-М, 2006. СПС «КонсультантПлюс».

[257] Відомості Верховної, 2003. № 30. У розділі ст. 3046.

[258] Відомості Верховної, 2004. № 11. У розділі ст. 945.

[259] Див .: наприклад, постанови Уряду РФ від 1.06.2004 р № 260 «Про Регламент Уряду Російської Федерації і Положенні про апарат Уряду Російської Федерації»; від 19.01.2005 р № 30 «Про типовому регламенті взаємодії федеральних органів виконавчої влади»; від 28.07.2005 р № 452 «Про типовому регламенті внутрішньої організації федеральних органів виконавчої влади»; від 11.11.2005 р № 679 «Про порядок розробки та затвердження адміністративних регламентів виконання державних функцій і адміністративних регламентів надання державних послуг».

[260] Див .: накази Мінфіну РФ від 23.03.2005 р № 45н «Про затвердження Регламенту Міністерства фінансів Російської Федерації»; Мінекономрозвитку РФ від 14.09.2005 р № 220 «Про Регламент Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації»; МВС РФ від 30.12.2005 р № 1167 «Про затвердження Регламенту внутрішньої організації Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації» (крім цього затверджені ще ряд регламентів МВС Росії по напрямках діяльності); Міністра оборони РФ від 30.11.2006 р № 100 «Про затвердження Регламенту Міністерства оборони Російської Федерації» і ін.

[261] Див .: накази Росстату від 5.12.2005 р № 186 «Про затвердження Регламенту Федеральної служби державної статистики»; Ространснагляду від 6.06.2007 р № ГК-376ФС «Про затвердження Регламенту Федеральної служби з нагляду в сфері транспорту» та ін.

[262] Див .: наприклад, Росрезерву від 26.01.2006 № 7 «Про затвердження Регламенту Федерального агентства з державних резервів» і ін.

[263] У 2006 р на рівні суб'єктів РФ (по 29 заявок) планувалося до розробки більш 200 адміністративних регламентів (які зачіпають масові, суспільно значущі і проблемні послуги).

[264] Див .: Російська газета від 30 липня 2010 року № 168 (УПС «КонсультантПлюс»).

[265] Душакова Л. А. Деякі аспекти правового регулювання державних послуг // Вісник Пермського університету. Випуск 2 (12) 2011 року.

[266] Душакова Л. А. Указ. соч.

[267] Див .: Розпорядження Уряду РФ від 25.10.2005 р № 1789-р «Про Концепцію адміністративної реформи в Російській Федерації в 2006-2008 роках» // СЗ РФ, 2005. № 46. У розділі ст. 4720.

[268] Там же.

[269] Для довідки: «Правовий календар на III квартал 2012 року» (Матеріал підготовлений фахівцями КонсультантПлюс). УПС «КонсультантПлюс».

[270] Див .: Указ Президента РФ від 7.05.2012 р № 601 «Про основні напрями вдосконалення системи державного управління» // Російська газета від 9.05.2012 р (№ 102); Офіційний інтернет-портал правової інформації http://www.pravo.gov.ru, 7.05.2012; УПС «КонсультантПлюс».

[271] Відомості Верховної, 2009. № 41. У розділі ст. 4782; Російська газета від 14 жовтня 2009 року (№ 194).

[272] Вісник Мера і Уряду Москви, 2011. № 65.

[273] Вісник Мера і Уряду Москви, 2012. № 8.

[274] Там же. 2012. № 21.

[275] Там же. 2012. № 29.

[276] Федосєєва Н. Н. Адміністративні регламенти як інструмент сучасного державного управління // Державна влада і місцеве самоврядування, 2009. № 6 (УПС «КонсультантПлюс) (з посиланням на думку І. Н. Барціце. Див .: Барціц І. Н . Пріоритетні напрями вдосконалення адміністративних процедур // Держава і право, 2008. № 3. С. 10).

[277] Див .: URL: http://zatovid.ru/up/Pages/korup/dolreglament.htm.

[278] Всеросійський моніторинг впровадження адміністративних регламентів. Державний університет - Вища школа економіки. Інститут проблем державного і муніципального управління. Москва, 2008 (http://monitoring.hse.ru) (презентація, 12 слайдів). Див .: URL: csr.ru/docs/category/41-2009-12-22.

[279] Там же.

[280] Див .: Жулин А. Б., Іванова А. С. Моніторинг впровадження адміністративних регламентів. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2011/11/28/1270195466/171-181_Zhulin.pdf (дата звернення - 12.08.2012 р).

[281] Див .: Адміністративні регламенти. Робоча навчальна програма Тюменського державного університету, 2011. URL: http://www.umk.utmn.ru/?section=discipline&spy (дата звернення - 12.08.2012 р).

[282] Див .: Коробкін М. В. Адміністративні регламенти та проблеми їх реалізації в системі Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації: Автореф. дис. на здобуття уч. ступеня канд. юрид. наук. Москва, 2011. 21 с. С. 3.

[283] Див .: Чуковенков А. Ю. Адміністративні регламенти виконання державних функцій (надання державних послуг) // Секретар-референт, 2007. № 4. URL: http://www.profiz.ru/sr/4_2007/adm_reglamenty/ (дата звернення - 12.08.2012 р).

[284] Див .: Давидов К. В. Посадові регламенти державних цивільних службовців як елемент реформи державної служби Російської Федерації: основні правові проблеми. URL: http://justicemaker.ru/view-article.php?id=25&art=2241 (дата звернення - 12.08.2012 р).

[285] Див .: Ноздрачов А. Ф. Системна регламентація адміністративної діяльності: вітчизняна доктрина і практика. URL: http://justicemaker.ru/view-article.php?id=25&art=2899 (дата звернення - 12.08.2012 р).

[286] Див .: Російська газета від 11.03.2009 р (№4864). URL: http://graph.document.kremlin.ru/ page. aspx? 1003913 (дата звернення - 13.08.2012 р).

[287] Російська газета від 30.12.2008 р (№ 4823). URL: http://www.rg.ru/2008/12/30/korrupcia-fz-dok.html/ (дата звернення - 13.08.2012 р).

[288] За звичаєм в Стародавньому Римі позаду полководця-тріумфатора ставили державного раба, який під час тріумфальної ходи вигукував цю фразу, щоб стримати його гордість. Див .: Газиева І. А. Латина і римське право: Підручник для вузів / І. А. Газиева. - М .: Видавництво «Іспит», 2004. - 336 с. (Серія «Підручник для ВНЗ»). С. 197.

[289] Чи не охоплена цим конституційним зобов'язування лише одна група суб'єктів права - юридичні особи. Конституція РФ нічого не говорить про юридичних осіб та можна сказати, що дане формулювання відображає давню проблему теорії права, пов'язану з правосуб'єктністю юридичної особи, а також колізійність реалізованої в російському праві концепції юридичної особи.

[290] Продовжуючи короткий екскурс в теорію юридичної особи, зауважимо, що з даної тези випливає висновок про обумовленість концепції юридичної відповідальності посадових осіб підприємств, установ і організацій, і штучності концепції правової відповідальності юридичних осіб.

[291] Див .: Кожевников С. Н. Реалізація права, юридичне тлумачення, законність / Навчально-методичний посібник з курсу «Загальна теорія права». - Н. Новгород: Видавництво «Суспільство« Інтелсервіс », 2002. - 100 с. С. 71.

[292] Див .: Кожевников С. Н. Указ. соч. С. 72.

[293] Див .: Кожевников С. Н. Указ. соч. С. 75-81.

[294] Там же. С. 83.

[295] Там же. С. 92.

[296] По цьому приводу зауважимо, що однією з цілей адміністративної реформи з 2002 року визначалося усунення дублювання в роботі виконавчих структур влади.

[297] Див .: Радько Т. Н. Теорія держави і права в схемах і визначеннях навчальний посібник. - М. Проспект, 2011 р - 135 с. Див .: Наука державна. Велика Радянська Енциклопедія. Словники та енциклопедії на Академіку. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/ (дата звернення - 15.08.2012 р).

[298] Енциклопедичний словник конституційного права, «Норма" - 2000, 688 с. Словники і енциклопедії на Академіку. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/ (дата звернення - 15.08.2012 р ).

[299] Адміністративно-процесуальне право. Словник термінів і понять. Упоряд. В. В. Степанюк, 2010 р URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/ (дата звернення - 15.08.2012 р).

[300] Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник. - Харків: Консум; Ун-т внутр. справ, 2000. - 704 с. URL: http://pravouch.com/page/tgpua/ist/ist-16--idz-ax308--nf-168.html (дата звернення - 15.08.2012 р).

[301] Зустрічається поняття «державна дисципліна цін», що має інше смислове зміст, пов'язане з ціновою політикою держави.

[302] Виникає питання практичного значення для організатора службових відносин: в рамках дисципліни якого виду розглядати виконавську дисципліну: трудовий чи службової? Розглянуті приклади підкреслюють як складність змістовного наповнення правового інституту дисципліни, так і певну недопрацювання, деяку заплутаність в даному предметі суб'єктів правотворчості.

[303] Що стосується муніципальної службі проблема службової дисципліни муніципального службовця має нормативний характер, бо якщо Федеральний закон від 2.03.2007 р №25-ФЗ містить положення про дисциплінарну відповідальність муніципального службовця (стаття 27), то, наприклад, законодавство Курської області про муніципальної службі замовчує це питання.

[304] Громадяни, які проходять альтернативну цивільну службу, зобов'язані, в тому числі, дотримуватися дисципліни праці, сумлінно виконувати трудові обов'язки, покладені на них строковим трудовим договором (абзац 3 частини 1 статті 21 Федерального закону від 25.07.2002 р № 113-ФЗ «Про альтернативну цивільну службу»).

[305] Ще одна проблема полягає в тому, що деякі нормативні правові акти містять згадка про трудову дисципліну державних цивільних службовців. Наприклад, Закон Курської області від 5.12.2006 р № 80-ЗКО "Про програму соціально-економічного розвитку Курської області на 2006-2010 роки». Тим самим встановлюється тотожність між поняттями «трудова дисципліна» і «службова дисципліна» стосовно до державних цивільних службовців.

[306] Санкція - лат., 1) твердження законопроектів главою держави. - 2) частину закону, яка визначає наслідки порушення його. Див .: Малий енциклопедичний словник: У 4 т. Т. 4 / Репринтне відтворення видання Брокгауза - Ефрона. - М .: ТЕРРА, 1994. - 592 с .: іл. С. 1 351.

Санкція (від лат., Sanction - найсуворіше постанову) - заходи і рішення, як правило мають остаточний характер. Санкції мають чотири основних значення:

а) заходи, що застосовуються до правопорушника і тягнуть для нього певні несприятливі наслідки (кримінально-правові, адміністративно-правові, дисциплінарно-правові, майнові);

б) структурна частина загальної норми права, яка вказує на можливі заходи впливу на порушника даної норми;

в) постанови прокурора, що дозволяє примусові заходи до особи, яка підозрюється у злочині (взяття під варту, обшук і ін.);

г) в міжнародному праві - заходи впливу на державу, яка порушила норми цього права, свої міжнародні зобов'язання.

Див .: Великий юридичний словник / За ред. А. Я. Сухарєва, В. Є. Крутских ,. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2003. - 704 с. - (Серія «Бібліотека словників« ИНФРА-М »). С. 541.

[307] Також необхідно розробити концептуально новий загальний курс «Трудова і службова дисципліна» для системи професійного навчання, професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації та впровадити його в освітні процеси.

[308] Глазунова Н. І. Державне і муніципальне (адміністративне) управління: навч. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2007. - 560 с. С. 494-496.

[309] Див .: Адміністративно-правовий статус державних службовців суб'єктів Російської Федерації. Автореф. дис. ... Канд. юрид. наук / Добробаба М. Б. - Ростов-на-Дону, 2006. - 26 c.

[310] Див .: Указ Президента РФ від 23.07.2003 р № 824 «Про заходи щодо проведення адміністративної реформи в 2003-2004 роках» // СЗ РФ, 2003. № 30. У розділі ст. 3046.

[311] Див .: Розпорядження Уряду РФ від 25.10.2005 р № 1789-р «Про Концепцію адміністративної реформи в Російській Федерації в 2006-2008 роках» // СЗ РФ, 2005. № 46. У розділі ст. 4720; в ред. 2009 г. - «Про Концепцію адміністративної реформи в Російській Федерації в 2006-2010 роках». Див .: СПС «КонсультантПлюс».

[312] Там же.

[313] Документ опублікований не був. Див .: КонсультантПлюс ».

[314] Див .: Указ Президента РФ від 10.03.2009 р № 261 «Про Федеральної програмі« Реформування і розвиток системи державної служби Російської Федерації (2009-2013 роки) »// Російська газета від 11 березня 2009 р URL: http : //www.rg.ru/2009/03/11/ukaz-dok.html (дата звернення - 19.08.2012 р).

[315] Див .: Черепанов В. В. Державна кадрова політика і кадрова діяльності в системі цивільної служби: Навчальний посібник. М .: Фінакадемії, 2009. Ч. 1. 144 с. С. 12.

[316] Див .: Черепанов В. В. Указ. соч. С. 16-17.

[317] Див .: Черепанов В. В. Указ. соч. С. 43.

[318] ЗАТ Юстіцінформ, 2006. СПС «КонсультантПлюс».

[319] Див .: Шентябіна І. А. Кадрова політика в сфері державної цивільної служби суб'єкта Федерації як соціально-управлінська діяльність на прикладі Приволзького федерального округу: автореф. дис. ... Канд. соціолог. Наук: 22.00.08 / Волго-Вят. акад. держ. служби. Нижній Новгшород, 2005. - 27 с .; Шентябіна Інна Олександрівна. Кадрова політика в сфері державної цивільної служби суб'єкта Федерації як соціально-управлінська діяльність на прикладі Приволзького федерального округу: дисертація ... кандидата соціологічних наук: 22.00.08. - Нижній Новгород, 2005. - 189 с .: іл.

[320] Там же.

[321] Див .: Черепанов В. В. Указ. соч. С. 29-30 (з посиланням на «Соціологічні дослідження в системі державної служби. 1992-2002». М., 2003. С. 273).

[322] Див .: Черепанов В. В. Указ. соч. С. 30-31 (з посиланням на видання: сулема В. А. Державна кадрова політика в сучасній Росії. М., 2005. С. 214-215).

[323] Документ опублікований не був. УПС «КонсультантПлюс».

[324] У Законі Курської області «Про державну цивільну службу Курської області» - стаття 22 «Надходження на цивільну службу і заміщення посади цивільної служби Курської області за конкурсом».

[325] Див .: Указ Президента РФ від 1.02.2005 р № 112 «Про конкурс на заміщення вакантної посади державної цивільної служби Російської Федерації» // СЗ РФ, 2005. № 6. У розділі ст. 439.

[326] У Законі Курської області «Про державну цивільну службу Курської області» ці питання відображені в статті 27 «Випробування при надходженні на цивільну службу Курської області».

[327] Див .: Указ Президента РФ від 1.02.2005 р № 111 «Про порядок складання кваліфікаційного іспиту державними цивільними службовцями Російської Федерації та оцінки їх знань, навичок і умінь (професійного рівня)» // Російська газета від 3 берез. 2005 р .; від 15 берез. 2005 (уточнення).

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ | безперервність | II семестр | Розділ 10. Звичайні диференціальні рівняння | I семестр | САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (СРС) | векторний аналіз | ЧИСЛОВІ РЯДИ | ПРОСТЕЙШИЕ властивості збіжних рядів | ЗАЛИШОК РЯДУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати