Головна

Магнітне поле прямолінійного провідника зі струмом

  1. Величина і напрям сили електромагнітної взаємодії двох контурів зі струмом.
  2. Величина і напрямок електромагнітної сили в разі одного контуру зі струмом.
  3. Взаємодія двох паралельних провідників зі струмом
  4. Взаємодія провідників зі струмом. Закон Ампера.
  5. Види уражень електричним струмом
  6. ВИДИ УДАРУ СТРУМОМ: ТЕРМІЧНЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ, Біологічна І МЕХАНІЧНА
  7. Обертове магнітне поле

Уявімо собі струм, поточний по тонкому прямому проводу нескінченної довжини (рис. 1.9). Візьмемо довільну точку А на відстані R від провідника. Згідно з правилом правого гвинта (свердлика), вектори  від кожного елемента струму d?i мають однаковий напрямок, перпендикулярний площині креслення (на нас).

Тому складання векторів  можна замінити складанням їх модулів. При підсумовуванні всіх  буде змінюватися кут ? між r і d?, тому виберемо ? в якості змінної інтегрування. Висловимо через ? всі інші величини, вважаючи, що відрізок АD ? r через малість d?. Отже, з трикутника АСЕ висловимо r через відоме нам відстань R і змінну ?:

Згідно із законом Біо-Савара-Лапласа отримаємо:У даному виразі ?1 і ?2 - Значення кута ? для крайніх точок провідника. Якщо прямолінійний провідник нескінченно довгий, то ?1 = 0, ?2 = ?. Магнітна індукція в будь-якій точці поля такого провідника зі струмом:

Нагадаємо, що лінії магнітної індукції поля прямого струму являють собою систему охоплюють провід концентричних кіл.

 
Міністерство освіти і науки Російської Федерації | Магнітне поле і його характеристики | закон Ампера | Рамка зі струмом в однорідному магнітному полі | Магнітним моментом плоского замкнутого контуру зі струмом I називається вектор, де S - площа поверхні, обмеженої контуром; - Одиничний вектор нормалі до площини контура. | До розрахунку магнітного поля | Методичні вказівки щодо вирішення завдань | Основні формули | Приклади розв'язання задач | Дія магнітного поля на рухому заряджену частинку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати