Головна

Магнітним моментом плоского замкнутого контуру зі струмом I називається вектор, де S - площа поверхні, обмеженої контуром; - Одиничний вектор нормалі до площини контура

  1. D) феромагнітними
  2. N-мірне векторний простір дійсних
  3. N-мірне векторний простір дійсних чисел. завдання
  4. N-мірне векторний простір дійсних чисел. Комп'ютерна частина
  5. N-мірне векторний простір дійсних чисел. математична частина
  6. N-мірний вектор і векторний простір
  7. Алергія. Багато інфекційні захворювання супроводжуються алергією, яка називається інфекційної.

вектори  спрямовані перпендикулярно площині контура так, що з їх кінців ток в контурі видно що йде проти годинникової стрілки (рис.1.9). Для моменту сил отримуємо  , Модуль моменту сил буде дорівнює М = рmBsin?.

 Малюнок 1.9 - Магнітний момент витка зі струмом
I
S
 Якщо в дану точку магнітного поля поміщати рамки з різними магнітними моментами, то на них діють різні обертаючі моменти, проте ставлення Mmax/ pm (Мmax - Максимальний крутний момент) для всіх контурів один і той же і тому може служити характеристикою магнітного поля, званої магнітної індукції:

Магнітна індукція в даній точці однорідного магнітного поля визначається максимальним обертовим моментом, чинним на рамку з магнітним моментом, рівним одиниці, коли нормаль до рамки перпендикулярна напрямку поля.

Дія магнітного поля на рамку зі струмом широко застосовується в приладах. Робота будь-якого приладу магнітоелектричної системи (наприклад, дзеркального гальванометра) заснована на взаємодії магнітного поля постійного магніту і рамки зі струмом. Як відомо, в даному випадку виникає крутний момент, який буде повертати рамку. Кут повороту рамки і пов'язані з ним показання шкали приладу будуть залежати від сили струму в рамці. Такі гальванометри можуть вимірювати постійні струми близько 10 А.

 
Міністерство освіти і науки Російської Федерації | Магнітне поле і його характеристики | закон Ампера | Магнітне поле в центрі кругового провідника із струмом | Магнітне поле прямолінійного провідника зі струмом | Взаємодія двох паралельних провідників зі струмом | Методичні вказівки щодо вирішення завдань | Основні формули | Приклади розв'язання задач | Дія магнітного поля на рухому заряджену частинку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати