На головну

Типи тлумачних словників

  1. II. Період появи перших друкованих словників.
  2. Анотований список лінгвістичних словників
  3. До питання про класифікацію російських словників. Типологія словників російської мови.
  4. Розділ 7. Лексикографічні аспекти перекладу. Типи словників.
  5. СПИСОК словників

У сучасній лексикографічної практиці термін тлумачний словник закріпився для позначення типу філологічного словника, що дає тлумачення, визначення значення слова, на відміну від словників, які дають енциклопедичне опис або переклад.

Тлумачні словники традиційно визнаються провідними лексикографічними джерелами. Ядерне положення тлумачних словників серед інших видів довідників зумовлено насамперед їх універсальним характером: при ядерної функції визначення значень тлумачні словники виконують ряд функцій інших словників (орфографічних, етимологічних, фразеологічних, граматичних і ін.)

Тлумачні словники зазвичай називають універсальними або комплексними, так як, звертаючись до них, можна отримати цілий ряд довідок про той чи інший слові. Він містить в собі пояснення значень слів (частково і фразеологізмів), їх граматичну та стилістичну характеристику, зазначає написання і вимова, іноді призводить відомості етимологічного характеру.

Основні тлумачні словники XVIII-XXI століть докладно описані в навчальних посібниках. Не заглиблюючись в детальний опис, ми виділимо типи тлумачних словників і охарактеризуємо принципи їх складання.

За особливостями відбору мовного матеріалу і характеру послід тлумачні словники діляться на дві групи:

1. нормативні тлумачні словники - Словники, які містять загальновживану лексику і порівняно невелика кількість слів обмеженого вживання (обласних, спеціальних і деяких інших), включають розроблену систему стилістичних послід;

2. ненормативні тлумачні словники -словники, які містять як лексику загальновживану, так і обмеженого вживання, характеризуються відсутністю стилістичних послід.

С. І. Ожегов в роботі «Про трьох типах тлумачних словників» [1974] нормативні тлумачні словники розділив на три види:

1. великий нормативний словник, представляє сучасну літературну мову в широкій історичний перспективі. До даного типу нормативних словників С. І. Ожегов відніс БАС, так як він включає лексику художніх і суспільно-публіцистичних творів XIХ - XX століть, обласну мова і просторіччя, термінологію і розмовну мову, активний і пасивний запас лексики.

2. середній нормативний словник,що відображає загальновживану активну лексику з включенням невеликої кількості лексики обмеженого вживання, актуальною для сучасності. До даного типу нормативних словників С. І. Ожегов відніс МАС і словник Ушакова.

3. короткий нормативний словник -словник популярного типу, що відображає активний словниковий запас сучасної лексики з залученням тієї лексики пасивного запасу, яка необхідна з тієї чи іншої точки зору для характеристики сучасної мови. До даного типу тлумачних словників С. І. Ожегов відніс свій тлумачний словник.

Схематично типологію тлумачних словників можна представити таким чином:

схема 2

Узагальнена схема типології тлумачних словників

ТЛУМАЧНІ СЛОВАРИ

       
   


нормативні ненормативні

великий середній короткий
Словник давньоруської мови І. І. Срезневського (1890-1912 р). | IV. Сучасний період розвитку лексикографії. | До питання про класифікацію російських словників. Типологія словників російської мови. | СЛОВАРИ | Енциклопедичні та лінгвістичні словники. | Лінгвістичні енциклопедичні словники. | Идеографические словники. | Частотні словники. | Словники сполучуваності слів. | Словники асоціативних норм. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати