На головну

III. Російська лексикографія XVIII-XIX століть

  1. XIII. 18. Політична глобалізація на рубежі 20-21 століть.
  2. Аграрний розвиток Росії на рубежі двох століть.
  3. Білоруська модель соціально-економічного розвитку
  4. БЕЛОРУССКАЯ РОК-МУЗИКА
  5. Возз'єднання Італії та Німеччини. Розвиток Європи в другій пол. XIX ст. Франко-прусська війна. Бісмарк і об'єднання німецьких земель.
  6. Схід в XVIII-XIX ст.

Друга половінаXVII і початок XVIII століть в області створення словників російською мовою не дали нічого принципово нового. Протягом цього періоду продовжують ходити в списках азбуковники і словники Зизанія і Беринди. Однак назріває потреба в словниках сучасного русскогоязика, хоча вона ще й не може бути успішно задоволена, так як збирання словарногобогатства живої мови вимагає тривалого часу і напруженої праці не однієї людини.

Певну допомогу укладачам майбутніх словників російської мови в встановленні складу їх словников надали різноманітні лексикону і словники, що з'явилися в цей час. У цей період з'являються різні словникові збірники приватного характеру. На початку XIX століття створюються словники давньоруських слів, славянизмов, збираються матеріали по лексиці народних говорів, вивчаються іноземні слова, терміни наук і ремесел, пишуться етимологічні і порівняльні словники, накопичуються, таким чином, нові матеріали для великих узагальнюючих лексикографічних праць.

Не ставлячи перед собою завдання представити повний опис виходила в цей час лексикографічної продукції (подібна інформація міститься в наявних навчальних посібниках), зупинимося більш детально на характеристиці найвідоміших і популярних словників цього часу.

«Словник Академії Російської» (1789-1794 р).

21 жовтня 1783 року відбулося урочисте відкриття Російської Академії. Найголовнішою її завданням, як було одностайно визнано всіма членами Академії, було створення словників рідної мови. У російських журналах того часу постійно з'являлися статті і листи читачів, у яких говорилося про необхідної потреби в словнику рідної мови.

Таким чином, укладачі «Словника Академії Російської» своєю працею відповідали на численні побажання сучасників. Впоралися вони зі своїм завданням успішно і разюче за короткий термін (роботи над словником велися з 1783 по 1794 г.).

У роботі над словником брало участь 47 членів Російської Академії, серед них були видатні вчені і письменники XVIII століття (Фонвізін, Державін, Княжнин, Дашкова, Мусін-Пушкін та ін.).

«Словник Академії Російської» називають першим академічним тлумачним словником нормативного типу, так як це словник з чітко вираженою установкою на нормативність, будь мовне явище тут класифікується зі стилістичної точки зору. За норму приймається слововживання і навіть орфографія кращих письменників і перш за все М. В. Ломоносова. Теоретичним фундаментом стилістичних оцінок в словнику є вчення Ломоносова про три стилях.

Всього в словнику налічується 43 257 слів (словник складається з 6-ти томів). Центральне місце в ньому займають слова високого стилю, серед яких превалюють слявянізми, які мають позначки «сл.», «Слав.», «Славенськ.», «По-славенськи» (Вижде, Езеро, олень, крава і ін.). Поряд зі славянизмами, правда, в меншій мірі, відображена в словнику лексика живої розмовної мови другої половини XVIII століття. Слова цього роду супроводжувалися в основному трьома стилістичними позначками: «простонародне», «просторіччя», «в звичайному мові вживанні», «просто» (Багач, побут, скнара, розголос і ін.).

Обласних слів введено в словник порівняно небагато, причому при них зазвичай вказується місцевість, в якій вони вживаються: аранціев - «в Сибіру називаються високі кам'яні гори», мазав - «назва сибірське оленя» та ін. З відомими обмеженнями вводилися також в словник прислів'я і приказки, терміни різних наук.

«Словник Академіїї Російської» є так званим словопроізводним або гніздовим словником, так як він побудований за алфавітом основних, корінних слів, під якими містилися всі похідні від них. Такий принцип розташування слів мав свої недоліки. Перш за все їм важко було користуватися, тому що не завжди було легко знайти потрібне слово. До того ж в рішенні словопроизводства було дуже багато спірного, а іноді і помилкового. Всі ці обставини сприяли тому, що коли закінчувалася робота з даного словника, було вирішено негайно приступити до створення нового академічного словника з алфавітним розташуванням слів.

«Словник Академії Російської, по абетковому порядку розташований» (1806-1822 р).

Перша частина другого видання «Словника Академії російської, по абетковому порядку розташованого» вийшла в Петербурзі в 1806 році. Цей словник в історії лексикографії прийнято називати першим тлумачним словником алфавітного типу.

У словнику було значно більше слів - 51 388. Зміни в тлумаченнях, в стилістичних і граматичних характеристиках, у фразеології були дуже незначні. І хоча цим словником було зручніше користуватися, в ньому були виправлені окремі недоліки першого видання, він не є краще першого видання, так як практично не відображає мови початку ХIХ століття. Цей словник не відображав живих норм літературної стилістики початку ХIХ століття.

Незважаючи на всі недоліки словників Академії (орієнтація на застарілі стилістичні норми мови, відсутність фактів живої мови початку ХIХ століття, помилки в тлумаченнях значень слів, в питаннях словопроизводства і т.д.), ці видання зробили важливий внесок в теорію і практику лексикографічної роботи.
Е. В. Кишинів | ВСТУП | ПРОГРАМА ПО ЛЕКСИКОГРАФІЇ | Лексикографія як самостійний розділ науки про мову. Теоретична і практична лексикографія серед інших лінгвістичних дисциплін. | Періодизація розвитку лексикографії. | I. Період давньоруського лексікографірованіе. | Словник давньоруської мови І. І. Срезневського (1890-1912 р). | IV. Сучасний період розвитку лексикографії. | До питання про класифікацію російських словників. Типологія словників російської мови. | СЛОВАРИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати