На головну

Загальна характеристика інституціоналізму

  1. I. Загальна характеристика СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У ЗИМОВОМУ універсальний БОЮ
  2. I. Загальна частина
  3. I.5.3) Складові частини Зводу Юстиніана (загальна характеристика).
  4. II. Загальна характеристика хворого
  5. II. Загальна характеристика методологічної роботи
  6. III. Загальна форма вартості
  7. III. ХАРАКТЕРИСТИКА відробіткова СИСТЕМИ

Серед сучасних соціально-економічних концепцій важливе місце належить інституціоналізму. У ньому часто відсутні характерні для основної течії економічної думки графіки, формули, економічні розрахунки. Представники інституціоналізму вважають, що аналіз і вирішення економічних проблем знаходяться в тісній взаємодії з неекономічними факторами: соціальними, політичними, правовими.

інституціоналізм -цей напрям соціально-економічної думки, яке досліджує економічний розвиток суспільства у взаємозв'язку з соціальними, політичними, правовими явищами. В основі терміна «інституціоналізм» знаходяться два поняття:

1. Громадські «інституції», до яких відносяться звичаї, традиції, норми поведінки людей, суспільна психологія.

2. Громадські «інститути»: сім'я, держава, уряд країни, правові норми і юридичні закони, економічні явища і механізми, діяльність різних громадських організацій.

Таким чином, інституційний підхід має на увазі дослідження економічних категорій і процесів через аналіз впливу на них неекономічних чинників. Розглянемо основні риси інституціоналізму.

Інституціоналізм виступає з критикою неокласичних теорій, які займаються дослідженням виключно економічних проблем. Інституціоналістів вважають, що концепції неокласиків не тільки схематичні, але і відірвані від реальності, давно вже не відповідають дійсності. Наприклад, вільного ринкового ціноутворення, механізм якого аналізували класики, давно не існує. Ціни ринку диктують монополії і олігополії. Крім того, на економічну ситуацію впливають не тільки ціни, а й страйки, кризи, безробіття та інфляція, діяльність уряду. Рішення економічних проблем вимагає врахування цих найрізноманітніших і суперечливих факторів.

Інституціоналістів виступають проти ідеалізації ринку і ринкової економічної системи, підкреслюють недоліки ринку і займаються пошуком шляхів їх подолання.

Інституціоналістів виступають проти теорії «економічної людини» А. Сміта і вважають, що в своїх діях і рішеннях люди керуються не тільки егоїстичними, грошовими, інтересами, а й чинниками морального, психологічного та етичного порядку. Поведінка людини різниться також залежно від його стану, віку, виховання. Інституціоналістів відзначають також той факт, що з ростом грошових доходів людини падає значення грошових стимулів для його роботи і зростає роль факторів морального порядку.

На відміну від неокласиків і кейнсіанців, інституціоналістів аналізують не тільки економічні фактори росту економіки, а й соціальні чинники, і, перш за все, фактор людської творчості - прагнення до пізнання, вдосконалення майстерності, самовдосконалення.

На думку представників інституціоналізму, при переході від однієї економічної системи до іншої треба враховувати не тільки необхідність економічних перетворень, а й зміни в моралі, психології та інших факторах соціально-політичного розвитку суспільства.

Інституціоналістів вважають, що економіка - це наука не про функціонування, а про розвиток суспільства. Вона повинна відійти від традиційних підходів. Важливо не просто регулювати економічні процеси, а міняти картину економічного розвитку, розкривати механізм змін.

Інституціоналістів створили засади такої нової науки як економічної соціології, що досліджує соціальні аспекти економічних проблем.

На думку представників інституціоналізму, до складу економічної науки повинна увійти теорія суспільного управління. Потрібні круглі столи, консультації громадських організацій, радники, які поставили б державну владу під громадський контроль і допомагали вдосконаленню суспільства в цілому.

 
Економічна думка в Росії | Економічна думка в Україні | Вибрані цитати | Теоретична СИСТЕМА І ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА Дж. М. Кейнса | посткейнсианство | Теми рефератів і усних повідомлень | Еволюція неокласичних ідей | Неолібералізм: лондонська Фрейбургском, чиказька школи | Нова класична макроекономіка | Вибрані цитати |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати