На головну

Ігрові технології в навчанні

  1. CASE-технології
  2. Internet-технології в бізнесі
  3. OLAP-технології
  4. Аналіз змін технології
  5. Архітектура і технології взаємодії зі спеціальними системами зв'язку
  6. Види самостійних робіт у навчанні
  7. ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ НАОЧНІСТЬ В НАВЧАННІ іншомовного говорінню як вторинної вміння

(За матеріалами лекції А. В. Петрова «Ігрова діяльність як вид активного соціально-психологічного навчання». Edu.novgorod.ru/fulltext/741/igra.rtf)

У педагогіці гра, Поряд з працею і навчанням, розуміється як вид розвиваючої діяльності в ситуаціях умовного відтворення і засвоєння суспільного досвіду ...

під «Ігровими технологіями» в педагогічній науці розуміється досить велика група методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор. На відміну від ігор взагалі«Педагогічна гра»Має суттєвою ознакою - чітко поставленою метою і відповідним педагогічним результатом, які можуть бути обгрунтовані, виділені в явному чи непрямому вигляді й характеризуються навчально-пізнавальної спрямованістю (Г. К. Селевко). Ігрова форма занять створюється на уроках за допомогою ігрових прийомів і ситуацій, які виступають як засіб спонукання, стимулювання до навчальної діяльності.

Використання гри як засоби навчання і виховання відомо з давніх-давен. Широке застосування знаходить гра в народній педагогіці, у дошкільних і позашкільних установах. Для характеристики гри як розвиваючої педагогічної технології необхідно встановити основні відмінні ознаки гри як методу і прийому в педагогічному процесі. У сучасній школі, що робить ставку на активізацію та інтенсифікацію навчального процесу, ігрова технологія використовується в наступних випадках:

O в якості самостійних технологій для освоєння поняття, теми і навіть розділу навчального предмета;

O як елементи (іноді досить істотні) більш великої технології;

O як технології заняття або його фрагмента (введення, пояснення, закріплення, вправи, контролю);

O як технологія позакласної роботи.

Реалізація ігрових прийомів відбувається за такими напрямами:

· В якості мотивації вводиться елемент змагання, який переводить педагогічне завдання в ігрову;

· Педагогічна мета ставиться перед учнями у формі ігрового завдання;

· Навчальна діяльність школярів підпорядковується правилам гри;

· Навчальний матеріал використовується як засіб гри;

· Успішне досягнення педагогічної мети пов'язується з результатом гри.

Ефективність ігрових методів обумовлена ??такими дидактичними властивостями гри, як:

? Двоїстість - поєднання умовності і реальності в ігровій ситуації (підключається уяву, творче свідомість);

? Невизначеність результату - можливість для гравця впливати на ситуацію, тобто актуалізуються можливості гравця - переходить з потенційного стану в актуальний;

? Добровільність - сприяє зростанню внутрішньої організованості;

? Поліфункціональність - відтворення особливостей різних видів діяльності і розширення можливостей варіювання умов розвитку особистості.

При використанні ігрових технологій на уроках, слід дотримуватись таких умов:

1) відповідність гри навчально-виховним цілям уроку;

2) доступність для учнів даного віку;

3) помірність у використанні ігор на уроках.

Класифікація ігор в навчальному процесі:

- За структурою: ігри-вправи, ігри-змагання (конкурси), рольові ігри.

- За характером пізнавальної діяльності: гри-сприйняття, репродуктивні, ігри-осмислення, пошукові ігри, -закріплення,-контрольні.

- За ступенем самостійності: різні типи дидактичних ігор.

існують різні види уроків із застосуванням ігрових технологій:

1) рольові ігри на уроці;

2) ігрова організація навчального процесу з використанням ігрових завдань (урок - змагання, урок - конкурс, урок - подорож, урок - КВК);

3) ігрова організація навчального процесу з використанням завдань, які зазвичай пропонуються на традиційному уроці;

4) використання дидактичної гри на певному етапі уроку (початок, середина, кінець; знайомство з новим матеріалом, закріплення знань, умінь, навичок, повторення і систематизація вивченого);

5) різні види позакласної роботи (КВН, екскурсії, вечори, олімпіади тощо), які можуть проводитися між учнями однієї паралелі.

На відміну від ігор взагалі Педагогічна гра має суттєвою ознакою - чітко поставленою метою навчання і відповідним їй педагогічним результатом, які можуть бути обгрунтовані, виділені в явному вигляді й характеризуються навчально-пізнавальної спрямованістю.

Поряд з педагогічною або дидактичною грою існує поняття навчальна гра. «Навчальна гра» - Термін до деякої міри тавтологічен. Гра і його вчення - єдиний розумовий процес, і педагог-професіонал завжди веде урок в ігровій атмосфері. Навчальні ігри мають ряд правил: вони не повинні містити занадто багато інформації (дати, імена, правила, формули., Інакше вони перестають бути іграми; повинні розширити мислення дітей, заохочувати ініціативу; повинно бути більше самостійності, уяви, творчості.

У яких же моментах навчальна гра не тільки корисна, а й необхідна? По-перше, для активізації та формування комунікативних відносин, особливо на початку навчального року у встановленні відносин «педагог-діти» і відносин між дітьми; по-друге, для подолання порогу пізнання, коли зустрічаються важкі теми, для їх кращого засвоєння використовуються навчальні ігри (парадокси, головоломки, ігри на аналогію і т.д.), які дозволяють уникнути старих стереотипів і шукати нові способи вирішення завдань.

Характеризуючи навчальні ігри, необхідно відзначити їх особливості:

· Педагог діє спільно з дітьми в ролі однієї з граючих сторін;

· Педагог знаходиться в ролі спостерігача або вболівальника;

· Педагог бере участь у грі в ролі ведучого, арбітра, експерта, консультанта.

Оптимальність використання гри може бути визначена наступними умовами, якщо: відбувається включення пізнавальної активності, ситуація успіху в навчальній грі є передумовою пізнавальної активності.

Цільові орієнтації педагогічних ігор:

дидактичні: Розширення кругозору, пізнавальна діяльність, застосування ЗУН у практичній діяльності, формування певних умінь, навичок, необхідних в практичній діяльності; розвиток загальнонавчальних умінь і навичок; розвиток трудових навичок.

виховують: виховання самостійності, формування певних підходів, позицій, моральних, естетичних і світоглядних установок; виховання співпраці, колективізму, товариськості, комунікативності.

Розвиваючі: розвиток уваги, пам'яті, мови, мислення, умінь порівнювати, зіставляти, знаходити аналогії, уяви, фантазії, творчих здібностей, емпатії, рефлексії, умінь знаходити оптимальні рішення, розвиток мотивації навчальної діяльності.

соціалізуючі: Прилучення до норм і цінностей суспільства; адаптація до умов середовища; стресовий контроль, саморегуляція; навчання спілкуванню, психотерапія.
Від гри - до взаєморозуміння | Від гри - до самоорганізації | У грі стаємо добрішими і краще | Про педагогизации гри | Ігрова терапія - метод психотерапевтичного впливу | Игротерапия як спосіб корекції проблем дитячого віку | Московська нормативно-правова база | Примірне положення про центр ігрової підтримки дитини | Організація діяльності ципрей | додаткової освіти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати