Головна

Показники, що характеризують стан асортименту товарів магазину

  1. агресивний стан
  2. Аналіз асортименту і структури продукції
  3. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ
  4. Аналіз цін і товарів конкурентів
  5. Аналізувати стан кровообігу і механізми його регуляції у людини під час виконання функціональних проб (при зміні положення тіла, при фізичному навантаженні).
  6. АРМ товарознавця (АРМ-Т)
  7. Асортимент товарів

Асортимент будь-якого магазина можна охарактеризувати за системою показників. Це дозволить здійснювати процес управління торговим асортиментом на науковій основі, т. Е. Планувати, організовувати його формування, контролювати і регулювати асортимент, удосконалювати мотивацію продавців і стимулювання продажів.

широта асортименту - кількість груп і підгруп товарів, включених в асортимент магазину. За їх питомою вагою в товарообігу і запасах розрізняють асортиментну структуру спеціалізованих і універсальних магазинів.

глибина асортименту - кількість видів і різновидів (найменувань) товарів всередині груп і підгруп в асортименті магазину.

наприклад, широта асортименту універмагу з торговою площею 650 м2 представлена ??наступними групами: тканини, швейні вироби, трикотажні товари, взуття та галантерея. А 99 різновидів тканин, 316 різновидів швейних виробів, 311 різновидів трикотажних товарів і 139 різновидів взуття і 109 - галантерейних виробів визначають глибину асортименту даного магазину.

структура асортименту- Це співвідношення груп, підгруп, видів і різновидів товарів в асортименті магазину. Вона характеризується показниками широти і глибини. Структура асортименту має визначальне значення при організації його формування в магазині.

розрізняють поняття макро- і мікроструктури асортименту товарів магазину.

під макроструктурою розуміють співвідношення між групами товарів в загальному асортименті, а під микроструктурой - співвідношення видів і різновидів в кожній товарній групі.

У підтримці асортименту товарів відповідно до попиту населення важливу роль відіграють повнота і стабільність асортименту товарів в магазині.

повнота асортименту- Це відповідність фактичної наявності товарів в магазині затвердженим асортиментним переліком, характеризується коефіцієнтом повноти (Кп) І розраховується за формулою

де КП - Коефіцієнт повноти асортименту магазину на конкретну дату; РФ - Фактична кількість різновидів товарів в момент перевірки; РН - Кількість різновидів товарів, передбачене обов'язковим асортиментним переліком.

Для більш об'єктивної оцінки товарного асортименту його повноту доцільно визначати за окремі періоди за даними декількох перевірок асортименту магазину.

Таким чином, стійкість (стабільність) асортименту -це безперебійне наявність у продажу товарів за їх видами і різновидам, заявленим в асортиментному переліку.

Торговий асортимент повинен не тільки відповідати вимогам найбільш повного задоволення попиту, а й активно впливати на нього з метою формування розумних потреб і естетичних смаків населення. Тому, важливе значення має запровадження в асортимент

магазина нових товарів.

Обновляемост' асортименту - поповнення асортименту новими різновидами товарів відповідно до асортиментної політики підприємства. Прийнятним є оновлення до 10% торгового асортименту магазину на рік.

Особливе місце серед показників стану асортименту займає показник його рентабельності. під рентабельністю торгового асортиментурозуміють такий асортиментний набір, який у своїй сукупності забезпечує отримання господарюючим суб'єктам запланованого розміру чистого прибутку, тобто певного перевищення доходів над витратами з реалізації товарів і податковими і неподатковими платежами
Методи вивчення реалізованого попиту | Методи вивчення незадоволеного і формується попиту | Суть методу полягає в зборі, обробці та аналізі думок представницького числа компетентних фахівців, заснованих на їх практичному досвіді, а часто і інтуїції. | Опитування як метод збору інформації про попит | Особливості вивчення попиту в оптовій торгівлі. | Порядок встановлення квот на товари | Порядок формування товарного асортименту на оптових базах | Розробка асортиментних моделей для оптових баз | Управління товарними запасами на оптових базах. | Порядок встановлення квот на товари |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати