На головну

Стійкості функціонування ОЕ в НС

  1. Абстрактне опис процесу функціонування об'єктів
  2. Адміністративне право регулює відносини, що виникають в процесі державного управління, здійснюваного в процесі функціонування органів виконавчої влади.
  3. Акціонерне товариство: сутність та особливості функціонування.
  4. Аналіз показників фінансової стійкості.
  5. Аналіз стійкості за критерієм Найквіста
  6. Аналіз стійкості системи по розташуванню коренів характеристичного рівняння на комплексній площині
  7. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Оскільки з плином часу можу змінюватися, з одного боку, загрози виникнення надзвичайних ситуацій, а з іншого - умови виробництва, характеристики окремих елементів об'єктів економіки, необхідно періодично за планами міністерств і відомств у встановлені терміни проводити дослідження стійкості функціонування ОЕ в НС. Ця робота проводиться силами інженерно-технічного персоналу підприємства із залученням (у разі необхідності) фахівців науково-дослідних і проектних організацій.


Організовує і керує дослідженнями стійкості функціонування ОЕ голова комісії з надзвичайних ситуацій - керівник об'єкта. Його наказом призначаються робочі групи для проведення досліджень, як правило - це група керівництва на чолі з головним інженером і розрахунково-дослідні групи за напрямками діяльності головних фахівців підприємства (групи головних фахівців: начальника відділу капітального будівництва, головного енергетика, головного механіка, головного технолога, начальника виробничого відділу і т.д.). Групи оцінюють стійкість за напрямками діяльності своїх служб і розробляють заходи щодо її збільшення в разі потреби.

Завдання цих груп на прикладі групи головного енергетика зводяться до наступного:

- Оцінка стійкості енергетичного обладнання і мереж до впливу можливих вражаючих факторів;

- Оцінка можливих наслідків і втрат енергетичного обладнання внаслідок НС;

- Визначення способів збереження і захисту енергетичних джерел, обладнання та мереж;

- Визначення термінів і обсягів відновлювальних робіт на обладнанні та мережах, потреби в силах, засобах і матеріалах;

- Розробка переліку необхідних для проведення відновлювальних робіт запасних частин, вузлів, деталей із зазначенням їх необхідної кількості.

Групи з оцінки стійкості працюють відповідно до календарного плану, який є додатком до наказу керівника ОЕ. Календарний план, як правило, передбачає 4 етапи в проведенні досліджень.

На першому (підготовчому) етапі тривалістю 1-2 тижні визначаються склад учасників досліджень, завдання, терміни, вивчаються керівні документи.

На другому етапі тривалістю до двох місяців проводяться дослідження в групах головних фахівців з оцінки стійкості структурних підрозділів ОЕ, виявляються найбільш слабкі ділянки, для яких необхідні додаткові заходи щодо підвищення стійкості.

На третьому етапі проводиться комплексна оцінка стійкості об'єкта в цілому, розробляються організаційні та інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи ОЕ в умовах НС. Тривалість етапу 1-2 тижні.

На останньому (заключному) етапі тривалістю 1-2 тижні підводяться підсумки проведених досліджень, складається звіт про виконану роботу, розробляється "План-графік нарощування заходів з підвищення стійкості функціонування об'єкта".

План включає три розділи: 1 в мирний час, 2 - у випадку загрози нападу, 3 - за сигналом "Повітряна тривога". Кожен розділ має підрозділи:

- Захист робітників і службовців;

- Підвищення стійкості будівель, споруд, обладнання;

- Підвищення стійкості технологічного процесу і зменшення вторинних вражаючих факторів;

- Протипожежна стійкість;

- Стійкість енергопостачання;

- Підвищення стійкості виробничих зв'язків;

- Підвищення стійкості управління виробництвом.

У кожному підрозділі відображаються заходи, терміни їх виконання та відповідальні за їх виконання.

При аваріях на АЕС | При аваріях на хімічно небезпечних об'єктах | населення | І ліквідації надзвичайних ситуацій | Громадянська оборона | Заходи захисту в надзвичайних ситуаціях | Персоналу підприємств від ахова | Об'єктів економіки в НС | Об'єктів економіки в НС | Основні заходи по підвищенню стійкості функціонування об'єктів економіки в НС |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати