Головна

Санкт-Петербург

  1. I. ПАМ'ЯТКА ДЛЯ СЛУХАЧІВ САНКТ-Петербурзької ШКОЛИ ПРАКТИЧНОЇ ХАТХА-ЙОГИ
  2. КАМ'ЯНЕ БУДІВНИЦТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
  3. Молодий Санкт-Петербург - культурна столиця Росії
  4. ЗАСНУВАННЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
  5. УРЯД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
  6. УРЯД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
  7. Програміст. Санкт-Петербург, Росія

УДК 355.58: 614.8.084 (075.8)

ББК 68.9я73

Б 271

Басенко В. Г., Гуменюк В. І., Танчук М. І. Захист в надзвичайних ситуаціях:Учеб. допомога. СПб .: СПбГПУ, 2007. 223 с.

рецензенти:

доктор військових наук, професор Косирев С. В. (Військово-космічна

академія ім. А. Ф. Можайського)

доктор технічних наук, професор Лихачов А. М. (Військова академія

зв'язку ім. С. М. Будьонного)

Навчальний посібник відповідає змісту федеральної дисципліни «Безпека життєдіяльності», розділ «Захист в надзвичайних ситуаціях» державного освітнього стандарту групи напрямів підготовки спеціальностей «Техніка і технології».

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал відповідно до програми навчальної дисципліни «Захист в надзвичайних ситуаціях», розрахункові співвідношення для оцінки обстановки в зонах надзвичайних ситуацій, довідкові дані, розглянуті приклади розв'язання типових задач.

Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки спеціальностей «Техніка і технології» з дисципліни «Безпека життєдіяльності», розділ «Захист в надзвичайних ситуаціях».

Табл. 52. Іл. 37. Бібліогр .: 23 назв.

Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради Санкт-Петербурзького державного політехнічного університету.

© Санкт-Петербурзький державний

політехнічний університет, 2007

© Басенко В. Г., Гуменюк В. І., Танчук М. І.


Передмова

Людство на всьому протязі своєї історії постійно піддається впливу несприятливих чинників довкілля: повеней, землетрусів, пожеж, ураганів, смерчів, посухи, епідемій та ін. Спочатку стихійні лиха були проявом природного середовища, однак у міру збільшення антропогенного впливу людини на неї небезпечні природні явища стали в ряді випадків ініціюватися самою людиною.

Починаючи з другої половини ХХ ст. стали широко використовуватися нові технології і виробництва, пов'язані з ризиком виникнення аварій і катастроф, негативні наслідки яких можна порівняти, а іноді і перевершують втрати від стихійних лих. Їх небезпека зростає внаслідок концентрації виробництва і підвищення щільності населення на потенційно небезпечних територіях.

Стихійні лиха і виробничі аварії супроводжуються загибеллю людей, величезними матеріальними втратами і в цілому уповільнюють хід розвитку цивілізації на нашій планеті.

Динаміка наростання наслідків катастрофічних процесів така:

- Щорічно число постраждалих на планеті від стихійних лих збільшується приблизно на 6%;

- Кількість катастроф з високим екологічним збитком зросла з 60-х до 90-х років ХХ ст. більш ніж в 4 рази;

- В 60-х роках від небезпечних явищ надзвичайних ситуацій страждав 1 людина з 62 живуть на Землі, а в 90-х роках - вже 1 людина з 29.

Для Росії ця тенденція посилюється значним прогресуючим зносом основних виробничих фондів, що досягає в ряді галузей 80-100%, зниженням професійного рівня працівників та виробничої дисципліни. Так, в 2004 р в порівнянні з 2003 р число НС техногенного характеру збільшилася з 518 до 863, тобто на 67%. В середньому по Росії число загиблих в надзвичайних ситуаціях щорічно збільшується приблизно на 4%, а матеріальні збитки - на 10%.

Такий наростаючий потік стихійних лих, аварій, катастроф змусив виробити єдиний підхід в галузі знань про походження, розвиток надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а одним з основних завдань держави зробити захист населення від надзвичайних ситуацій. В силу цього підготовка майбутніх фахівців до дій в надзвичайних ситуаціях має винятково велике значення.

"Захист в надзвичайних ситуаціях" вивчається як самостійна


дисципліна або окремий розділ дисципліни "Безпека життєдіяльності". Це - обов'язкова професійна дисципліна, призначена для всіх спеціальностей вищої професійної освіти відповідно до державного стандарту напрямків і спеціальностей вищої професійної освіти.

Мета вивчення дисципліни "Захист в надзвичайних ситуаціях" - озброїти учнів теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для:

- Ідентифікації негативних впливів середовища проживання природного та антропогенного походження;

- Прогнозування розвитку і оцінки наслідків надзвичайних ситуацій (НС);

- Розробки та реалізації заходів захисту людини і середовища проживання від негативних впливів;

- Забезпечення стійкості функціонування об'єктів і технічних систем в штатних та надзвичайних ситуаціях;

- Прийняття рішення щодо захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження, а також вжиття заходів щодо ліквідації їх наслідків.

Посібник підготовлено на основі лекцій і практичних занять, що проводяться при вивченні дисципліни "Захист в надзвичайних ситуаціях" на факультетах СПбГПУ.

Базові дисципліни: математика, фізика, хімія, екологія. Дисципліна "Захист в надзвичайних ситуаціях" повинна використовуватися при дипломному проектуванні для обґрунтування інженерно-технічних заходів підвищення стійкості об'єктів в НС (ІТМ ГО НС).

Автори висловлюють щиру вдячність колегам по кафедрі "Управління та захист в надзвичайних ситуаціях" Санкт-Петербурзького державного політехнічного університету за корисні поради і допомогу в підборі матеріалу при підготовці навчального посібника.


 
Класифікація надзвичайних ситуацій | Природних процесів і явищ, що призводять до загибелі людей | Обстановка в Російській Федерації та Північно-Західному регіоні | Класифікація НС за масштабами поширення і тяжкості наслідків | Надзвичайні ситуації природного характеру | Шкала MSK-64 інтенсивності землетрусів | Можливі розміри зон затоплення в залежності від рівня підйому води | Параметри хвилі прориву | Надзвичайні ситуації техногенного характеру | Характеристики пожежної небезпеки деяких матеріалів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати