На головну

аннотаціонний переклад

  1. Indefinite Past Indefinite Participle II Переклад
  2. А. А. Ілюшин ПЕРЕКЛАД ХУДОЖНІЙ
  3. АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД
  4. Банківський переказ
  5. Види і способи грошових переказів
  6. види перекладу

Аннотаціонний переклад-це вид технічного перекладу, який полягає в складанні анотації оригіналу іншою мовою:

Слово «анотація» походить від латинського annotatio - Замітка. Анотація - це коротка, стисла характеристика змісту і перелік основних питань книги, статті, рукописи.

Для того щоб зробити аннотаціонний переклад, необхідно прочитати книгу або статтю, скласти план, потім сформулювати основні положення, перерахувати основні питання. Стиль анотаційного перекладу книги або статті відрізняється вільним перекладом, тобто дається головна характеристика оригіналу.

Анотація спеціальної статті або книги - це коротка характеристика оригіналу, викладає його зміст у вигляді переліку основних питань та іноді дає критичну оцінку.

З цього визначення випливає, що така анотація повинна дати читачеві уявлення про характер оригіналу (наукова стаття, технічний опис і т. Д.), Про його будову (які питання і в якій послідовності розглядаються). При складанні анотації на друковані роботи необхідно дотримуватися певних вимог:

1. Анотації повинні бути складені так, щоб їх зміст було доступно для засвоєння при першому ж прочитанні, в той же час повинні бути відображені всі найважливіші моменти першоджерела.

2. Анотації повинні бути науково грамотні, вони не повинні відображати суб'єктивних поглядів автора.

3. Мова анотації має бути лаконічним, точним і в той же час простим, позбавленим складних синтаксичних побудов.

3. У текст анотацій часто вводяться невизначено-особисті займенники і пасивно-поворотні конструкції типу: «повідомляється», «описується», «викладаються» і т. Д.

4. Вживання термінології, скорочень, умовних позначень в анотаціях має відповідати нормам, прийнятим в конкретній галузі знань.

При складанні анотацій необхідно також враховувати наступне:

- В силу незначного обсягу анотація повинна розкривати, а не повторювати іншими словами заголовок джерела інформації;

- Вид, а отже, і обсяг анотації залежать від значущості аннотируемого матеріалу і його особливостей, а також від цільового призначення анотації.

Для структури описової анотації характерні наступні складові частини:

1. Вступна частина, що включає назву роботи (оригіналу) російською мовою, прізвище та ім'я автора, і назва статті мовою оригіналу, назва журналу або книги, місце видання і видавництво іноземною мовою, а також рік, місяць, число, номер періодичного видання, сторінки.

2. Описова частина, яка називає тему і містить перелік основних положень оригіналу або гранично стислу характеристику матеріалу.

3. Заключна частина, підсумовує викладу автора першоджерела. У цій же частині наводяться посилання на кількість ілюстрацій і бібліографію.

 
Самостійний інфінітивний оборот | ПЕРЕКЛАД препозітівним атрибутивногословосполучення | Переклад заголовка | TELEVISION | CONTROL SYSTEM | It, one. | реферативний переклад | ELECTROMAGNETIC WAVES | Vocabulary notes | Вживання і переклад |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати