На головну

ПЕРЕКЛАД препозітівним атрибутивногословосполучення

  1. Indefinite Past Indefinite Participle II Переклад
  2. А. А. Ілюшин ПЕРЕКЛАД ХУДОЖНІЙ
  3. АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД
  4. аннотаціонний переклад
  5. Банківський переказ
  6. Види атрибутивних суджень
  7. Види і способи грошових переказів

Атрибутивні конструкції являють собою один з найбільш поширених типів вільних словосполучень в сучасній англійській мові. Вони часто зустрічаються в суспільно-політичних і науково-технічних текстах.

Препозитивні атрибутивні групи - такі словосполучення, які мають свої структурно-семантичні особливості. Ці особливості полягають в смислового зв'язку між членами словосполучення. Для правильного (адекватного) перекладу необхідно знати структурно-семантичні особливості таких словосполучень.

Вивчення структурно-семантичних особливостей атрибутивних груп в сучасній англійській мові виявляє більший, в порівнянні з російською мовою, діапазон смислових зв'язків між членами словосполучення. Розглянемо це явище на ряді прикладів.

 Атрибутивне поєднання в англійській мові  Передача смислових зв'язків цього поєднання російською мовою
Binary electrolysis Separation payments Oven film   Welfare expenditures Moisturizing nail conditioner  Електроліз з виділенням речовин на межі поділу двох фаз Грошові виплати при звільненні з роботи Плівка, призначена для упаковки і приготування в ній їжі при високій температурі Витрати на соціальні потреби Зволожуючий засіб для догляду за нігтями

Такі поєднання викликають труднощі, і щоб правильно передати в перекладі смислові зв'язки між елементами в англійських атрибутивних сполученнях, необхідно смислове розгортання.

З іншого боку, слід визнати, що в багатьох випадках смислового розгортання не потрібно, і тоді процес перекладу значно полегшується.

 Атрибутивне поєднання в англійській мові  Передача смислових зв'язків шляхом перекладу на російську мову
Space age Air force unit Functional electronics  Космічна епоха Авіаційне підрозділ Функціональна електроніка

Найбільш важкими для перекладу є атрибутивні сполучення, які мають більше двох-трьох слів, наприклад flow initiated brittle fracture - Крихке руйнування, ініційоване пластичним перебігом; short-circuit gain - Посилення по току в режимі короткого замикання. У цих випадках спочатку необхідно знайти ключове слово, з якого слід починати переклад. Таке слово завжди знаходиться в кінці атрибутивного поєднання. Потім слід розібратися у внутрішніх смислових зв'язках атрибутивної конструкції, йдучи від кінцевого ключового слова до його безпосереднього визначення.

Можливі випадки вживання атрибутивного поєднання з приводами of, for, наприклад: head of specimen - Головка зразка; real density of catalyst - Дійсна густина каталізатора; the case for defendant - Факти на користь підсудного.

З атрибутивними конструкціями особливо часто доводиться зустрічатися в науково-технічних текстах. Розглянемо, наприклад, атрибутивную конструкцію free space wave propagation. Відповідно до наведеної вище рекомендацією визначаємо ключове слово. Це слово propagation - Поширення; розглядаємо визначення до слова propagation: wave - хвиля, маємо - поширення хвилі; потім free space - вільний простір. Таким чином, утворився ланцюжок взаємопов'язаних слів, які відносяться до ключового слова:

Поширення хвилі у вільному просторі.

METHODS OF TRANSLATION
TRANSMISSION LINES | функції інфінітива | Вибір значення дієслова-присудка | ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ | CABLES. COAXIAL AND POLYTHENE CABLES. | Cable laying | ПЕРЕКЛАД ВІЛЬНИХ І СТАЛИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ | СУТЬ ПРИЙОМУ КОМПРЕСІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ | RADIO COMMUNICATION | CONDUCTORS |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати