На головну

СУТЬ ПРИЙОМУ КОМПРЕСІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ

  1. Питання 2. Заходи МС ГО при перекладі на воєнний час.
  2. Граматичні значення в перекладі
  3. Завдання 1: Познайомитися з прийомами роботи в графічному редакторі Paint
  4. Контекст і ситуація при перекладі
  5. До речі, попередні абзаци були прикладами того прийому, про який я збираюся вам розповісти. Зацікавили вони вас?
  6. Лексичні трансформації при перекладі.
  7. ЗРАЗКИ КОМПРЕСІЇ ТЕКСТІВ

Слово «компресія» походить від лат. compresio - стиснення. Структури речень в англійській і російській мовах різні. Ця різниця з формальної точки зору, перш за все полягає в структурі пропозиції, в порядку слів, а також в наявності різних конструкцій в мові. У зв'язку з цим при перекладі неминучі різні перетворення пропозиції. Для адекватного перекладу необхідно творчо використовувати рядпріемов перекладу, а також вміння давати їм пояснення і мотивування.

Суть прийому компресії при перекладі полягає в більш компактному викладі думки на одній мові за рахунок використання семантично більш ємних одиниць іншої мови.

Компресія тексту досягається шляхом опущення надлишкових елементів висловлювання, особливо при так званих «парних синонімів». Розглянемо приклад використання компресії при перекладі.

Burning or combustion is the process of uniting of fuel or combustible with oxygen in the air.

Згоряння - це процес з'єднання палива з киснем, який міститься в повітрі.

В даному реченні англійські слова burning и fuel пояснюють значення термінів combustion і combustible і висловлюють одне й те саме поняття, тому в перекладі вони зайві.

Прийом компресії використовують при складанні конспекту, рецензії, розширеного плану і анотації. Найбільші труднощі викликає анотування науково-технічної інформації.

Анотація вимагає повного охоплення змісту тексту, відбору і узагальнення основної інформації з одночасним вилученням так званої надлишкової інформації. Суть цього процесу полягає в тому, щоб завдяки «стисненню» матеріалу першоджерела отримати основні положення і подати їх споживачеві інформації у вигляді короткої довідки. При цьому відбувається процес згортання матеріалу, його зменшення щодо першоджерела. Найбільш характерними способами згортання інформації є: компресія - передача тексту оригіналу тексту в стислому вигляді; компенсація - заміна авторських засобів вираження оригіналу короткими засобами вираження перекладача.

Формою аннотирования є анотація.

Анотація - короткий виклад теми оригіналу, яка повинна підтвердити або розкрити його назву.

Unit 7
TRANSMISSION MEDIA | МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА | ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ СЛОВА | ЗАГАЛЬНА ПЕРЕСТРОЙКА СТРУКТУРИ ПРОПОЗИЦІЇ | TRANSMISSION LINES | функції інфінітива | Вибір значення дієслова-присудка | ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ | CABLES. COAXIAL AND POLYTHENE CABLES. | Cable laying |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати