Головна

ПЕРЕКЛАД ВІЛЬНИХ І СТАЛИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

  1. Indefinite Past Indefinite Participle II Переклад
  2. А. А. Ілюшин ПЕРЕКЛАД ХУДОЖНІЙ
  3. АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД
  4. аннотаціонний переклад
  5. Асиміляція ВІЛЬНИХ БЛАГ
  6. Банківський переказ
  7. Види і способи грошових переказів

Однією з особливостей словникового складу будь-якої мови є здатність утворювати різні поєднання. Ті поєднання, які постійно вживаються як готові стереотипи, називаються стійкими, а ті, які можуть постійно змінюватися, називаються вільними. Деякі приклади перекладу вільних і стійких словосполучень.

 вільне словосполучення  Переклад  стійке словосполучення  Переклад
Tastes bitter Те tie up both ends A shake of the hands Dead list To call for help The origin of life  Горький на вкусСоедініть два кінця потиск рук Список загиблих Звати на допомогу Походження життя Bitter irony Те tie the marriage knot Shake a leg Deadline Help yourself Nothing in life  Гірка іронія З'єднати узами шлюбу Швидше, швидше Граничний срокБеріте, пригощайтеся Нітрохи, нічого подібного

Часто англійські і російські фрази повністю збігаються - семантично, стилістично, що значно полегшує переклад тексту: the essence of the matter- сутність питання, in a word- одним словом, control work - контрольна робота. Однак переклад стійких словосполучень представляє певні труднощі.

Виділяється кілька способів перекладу стійких словосполучень на російську мову.

- Метод підбору еквівалентів полягає в тому, що при перекладі підбираємо єдино можливий еквівалент:

starting moment - Пусковий момент;

cathodic protection - Катодний захист.

- Стійкі поєднання можуть переводитися вибірково, тобто переклад стійких поєднань за допомогою одного з можливих синонімічних виразів. Вибір синоніма залежить від характеру словосполучення і контексту:

electronic scanning - Електронне сканування, електронна розгортка, аналіз з електронно-променевою розгортанням;

concurrent programming - Паралельне програмування, поєднане програмування.

При відсутності еквівалента для стійкого англійського виразу можна використовувати прийом вільного перекладу. Можливі два типи вільного перекладу:

- Калькування - дослівний переклад, коли зберігаються семантичні і стилістичні риси оригіналу. Калькування використовується тоді, коли в російській мові отсутвует еквівалентна лексична одиниця, наприклад:

hip-hop - хіп хоп;

street people - Вуличні люди (бездомні).

- Описовий переклад - розкриття значення (поняття) за допомогою опису, наприклад: standard performance -рівень продуктивності робітника, необхідний для виконання завдання за час, встановлений за нормою; flexible transport - Транспортування (нафтопродуктів) за гнучким трубопроводом, транспортування в м'якій тарі.

Дуже важливо відрізнити вільне словосполучення від стійкого (фразеологічного) вираження, спираючись на контекст і загальну логіку висловлювання.

Приклади деяких стійких виразів (словосполучень):

take it or leave it - Як хочете, як завгодно

hold your horses - не поспішай!

Hold your tongue - Притримає мову (Розм.)

It goes without saying - цілком очевидно

it does not matter - Не має значення, неважливо

in good time - всьому свій час

joy go with you - бажаю щастя

out of the question - Абсолютно виключено

be my quest - роби що хочеш

please yourself- Робіть, як знаєте (Розм.)

METHODS OF TRANSLATION
Ознаки, за якими можна визначити підмет і присудок | TRANSMISSION MEDIA | МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА | ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ СЛОВА | ЗАГАЛЬНА ПЕРЕСТРОЙКА СТРУКТУРИ ПРОПОЗИЦІЇ | TRANSMISSION LINES | функції інфінітива | Вибір значення дієслова-присудка | ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ | CABLES. COAXIAL AND POLYTHENE CABLES. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати