Головна

Основні прийоми перекладу термінів-словосполучень

  1. B. Основні ефекти
  2. I. Основні завдання
  3. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  4. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 1 сторінка
  5. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 2 сторінка
  6. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 3 сторінка
  7. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 4 сторінка

1. Описовий прийом - передача слова за допомогою розширеного пояснення значення англійського слова. Цей прийом використовується в разі відсутності відповідного значення слова в словнику і в російській мові.

The commercial acid is generally not quite pure.

Кислота, яка надходить в продаж, зазвичай не зовсім чиста.

Test-type - таблиця для визначення гостроти зору.

Fiberizer - апарат для перетворення макулатури в волокнисту масу.

2. Переклад за допомогою використання родового відмінка.

Direct current system - система постійного струму.

Fuel duty - режим подачі палива.

3. Калькування, або дослівний переклад, полягає в перекладі англійського слова або виразу шляхом точного відтворення їх засобами російської мови.

Collector-concentrator - колектор-концентратор

Textile fiber - текстильна нитка

4. Транскрибування - це передача вимови англійського слова російськими літерами, тобто передача його фонетичного вигляду. Використовується як основний прийом перекладу при передачі власних назв, назв фірм і корпорацій.

5. Транслітерація - це передача буквами російського листи букв англійського письма, незалежно від вимови англійського слова.

Laser - лазер; radiation - радіація.

Прийом транслітерації можна використовувати в тих випадках, коли передається реалія в її англійською звучанні викликає у російського читача твердо зміцнилися асоціації. Транслітерація доцільна тоді, коли бажано відтворити лаконізм оригіналу, однак надмірне захоплення транслітерацією призводить до засмічення російської мови

METHODS OF TRANSLATION
THE EARTH | Термін як основа науково-технічного тексту | Типи термінів-словосполучень | COMMUNICATION. NETWORK DEVELOPMENT | To house, to make, to fill, to pay attention, to work out, to use. | Загальні вимоги до адекватності перекладу | CREATING AND RECEIVING THE SIGNAL | TRANSMITTING THE SIGNAL | І публіцистичних текстів | Типи скорочень в англійській мові |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати