Головна

ГІДРАВЛІЧНІ МАШИНИ

  1. SimPowerSystems: Моделювання електротехнічних пристроїв і систем в Simulink-частина 3. Machines - електричні машини
  2. Абсорбційна і Пароежекторние холодильні машини
  3. Абсорбні холодильні машини
  4. Абсорбні холодильні машини
  5. Абсорбні холодильні машини
  6. автомашини
  7. Аналіз незворотності в циклі парокомпрессионной холодильної машини

Уфа 2008

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

Вищої професійної освіти

«УФИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАФТОВОЇ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Філія УГНТУ в м Жовтневому

Р. Г. Нурутдинов

гідравлічні машини

Навчальний посібник

Уфа 2008

УДК

ББК

Н90

Затверджено Редакційно-видавничим радою УГНТУ

як навчальний посібник

рецензенти:

Професор кафедри нафтогазового обладнання

Альметьєвська державного нафтового інституту,

доктор технічних наук А. С. Галеев

Н90 Нурутдинов Р. Г.

Гідравлічні машини: навч. посібник.- Уфа: Изд-во УГНТУ, 2008.-143 стор.

ISBN

Цей навчальний посібник являє собою систематизований курс вивчення гідравлічних машин, гідроприводів і містить теоретичні основи гідравлічних машин і гідроприводних систем, їх гідравлічний розрахунок і вибір агрегатів при проектуванні.

Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями "Машини та обладнання нафтових і газових промислів" та "Розвідка та розробка нафтогазових родовищ".

УДК

ББК

ISBN

© Уфимський державний

нафтової технічний

університет, 2008

© Нурутдинов Р. Г., 2008

ЗМІСТ

1.1 Загальні відомості про гідромашинах і їх класифікації ... 7

2 лопатеві насосы...8

2.1загальні сведения...8

2.2Основні робочі параметри насосів ... ... 8

2.3Класифікація лопатевих насосів ... ... 10

3Відцентрові насоси ... ... 11

3.1Пристрій і принцип дії відцентрового насоса ... 11

3.2Основні деталі відцентрового насоса ... ... 15

3.3Рухом рідини через канали робочого колеса

відцентрового насоса...16

3.4Основні рівняння турбомашин Ейлера ... ... 18

3.5 Складові частини теоретичного напору робочого колеса ... 20

3.6 Залежність теоретичного напору від подачі насоса ... 21

3.7 Вплив кута виходу з робочого колеса на величину і складові частини

теоретичного напора...22

3.8 Вплив кінцевого числа лопаток на величину теоретичного напору ... 24

3.9 Потужність і ККД відцентрових насосів ... ... 26

3.10 Теоретична і дійсна комплексна робоча характеристика

відцентрового насоса...27

3.11 Основи теорії подібності ... ... 30

3.12 Універсальна характеристика відцентрового насоса ... 34

3.13 Кавітація в відцентрових насосах ... ... 35

3.14Робота відцентрового насоса на трубопровідну мережу ... 39

3.15 Стійкість роботи відцентрового насоса ... ... 41

3.16Спільна робота відцентрових насосів на трубопровід ... 42

3.17Регулює роботу відцентрових насосів ... ... 44

3.18 Робота відцентрових насосів на вузьких рідинах ... ..48

4 осьові насосы...50

4.1Пристрій і принцип дії осьового насоса ... ... 50

4.2Основні показники роботи осьового насоса ... ... 51

4.3Робоча характеристика осьового насоса ... ... 52

4.4вибір насосов...53

5 Об'ємні насоси ... ... 54

5.1Класифікація об'ємних насосів ... ... 54

6 поршневі насосы...55

6.1 Принцип дії і класифікація поршневих насосів ... 55

6.2 Ідеальна та дійсна подача поршневих насосів ... 58

6.3 Закон руху поршня приводного насоса ... ... 60

6.4 Нерівномірність подачі поршневих насосів ... ... 61

6.5 Процеси всмоктування і нагнітання рідини в поршневому насосі ... 64

6.6 Графічне представлення зміни напорів в циліндрі насоса ... 67

6.7 Умови нормальної роботи поршневого насоса ... ... 69

6.8 Теоретичний цикл роботи поршневого насоса ... ... 70

6.9 Процеси всмоктування і нагнітання з пневмокомпенсаторів ... 71

6.10розрахунок пневмокомпенсаторов...74

6.11 Потужність і ККД поршневого насоса ... ... 77

6.12 Випробування поршневого насоса ... ... 79

6.13 Робочі характеристики поршневих насосів ... ... 81

6.14 Регулювання подачі поршневих насосів ... ... 82

6.15Клапани поршневих насосів ... ... 85

7роторні насосы...91

7.1 Шестеренні насоси ... ... 91

7.2 гвинтові насосы...92

7.3 Пластинчасті насоси ... ... 94

7.4Радіально - і аксіально - поршневі насоси ... ... 96

8 Гидротурбины...98

8.1 Основні показники гідротурбін ... ... 98

8.2Пристрій і класифікація турбін ... ... 99

8.3 турбіна турбобура...102

8.4 Рух рідини в каналах турбіни ... ... 104

8.5 Число оборотів ротора турбіни ... ... 105

8.6 Визначення крутного моменту гідротурбіни ... 106

8.7 Коефіцієнти турбінних решіток ... ... 108

8.8 Перепад тиску в турбіні турбобура ... ... 112

8.9Потужність і ККД турбін турбобура ... ... 113

8.10Комплексна робоча характеристика турбіни турбобура ... 116

8.11Подоба гідравлічних турбін ... ... 117

9 Компрессоры...119

9.1 Класифікація компресорів ... ... 119

9.2 Застосування компресорів в нафтовій і газовій промисловості ... 120

9.3 Основні робочі параметри компресорів ... ... 120

9.4 Поршневі компресори і їх класифікація ... ... 121

9.5 Робота, що здійснюється поршнем за один цикл ... ... 122

9.6 Продуктивність і подача поршневого компресора ... 125

9.7 Багатоступінчасте стиснення ... ... 126

9.8 Потужність і ККД поршневого компресора ... ... 128

9.9Ротаційні компресори ... ... 129

9.10 лопатеві компрессоры...131

9.11 Подача лопатевих компресорів ... ... 132

9.12 Потужність і ККД лопатевих компресорів ... ... 134

9.13Робоча характеристика лопатевих компресорів ... 136

9.14 Паралельна і послідовна робота лопатевих компресорів ... 137

9.15 Регулювання лопатевих компресорів ... ... 138

9.16 Особливості експлуатації лопатевих компресорів ... 140

перелік литературы...142

 
Основні робочі параметри насосів | Класифікація лопатевих насосів | Пристрій і принцип дії відцентрового насоса | Осьове зусилля в відцентрових насосах і способи врівноваження | Рух рідини в каналах робочого колеса відцентрового насоса | Основне рівняння турбомашин Ейлера | Складові частини теоретичного напору робочого колеса | Залежність теоретичного напору від подачі насоса | Вплив форми лопаток на величину доданків загального напору | Вплив кінцевого числа лопаток на величину теоретичного напору |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати