На головну

IV. Основні правила мови

  1. B. Основні ефекти
  2. I. Основні завдання
  3. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  4. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 1 сторінка
  5. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 2 сторінка
  6. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 3 сторінка
  7. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 4 сторінка

1. Правильна поза тіла покращує життєві процеси і впливає на організацію мовлення. При розмові необхідно надати тілу спокійну і зручну позу: ноги стоять міцно, груди і плечі розгорнені, голова піднята.

2. При розмові слід дивитися на співрозмовника, триматися впевнено і спокійно.

3. Говоріть повільно, плавно, разом, попередньо обдумавши фразу, яку хочете сказати.

4. Говоріть виразно: для цієї мети робіть складові і логічні наголоси, надавайте фразам інтонацію, відповідну змісту висловлювання.

5. Початок слів і фраз вимовляєте тихо, плавно, з м'якою голосоподачи, без напруги, голосні вимовляєте протяжно, приголосні - легко, без "натиску".

6. Довгу фразу ділите на смислові відрізки. Кожен такий відрізок вимовляєте як коротку фразу. Між відрізками фрази дотримуйте паузи.

7. Намагайтеся завжди говорити спокійно і дещо уповільнено.

8. При невдачах - зупиніться, а потім продовжуйте говорити повільніше, поки не відчуєте повну впевненість в мові.

Пам'ятайте, що усунення заїкання - справа складна і вимагає перебудови мовних навичок, до яких Ви звикли.

Для успіху потрібен час, знання засобів і способів усунення заїкання.

Працюйте над промовою спокійно і наполегливо. Чи не падайте духом при невдачах - пам'ятайте, що труднощі долаються поступово.

Найчастіше читайте книги, нариси про вольових, сильних людей, робіть для себе потрібні висновки.

ГЛАВА 4 Організація навчального процесу за курсом "Заїкання"

Відповідно до навчального плану логопедичного відділення дефектологічну факультету курс "Заїкання" призначений для студентів IV курсу і базується на знаннях курсу "Анатомо-фізіологічні та клінічних основ корекційної педагогіки", а також розділів логопедії за темами: "Дислалия", "Дизартрия", " порушення голосу ".

Курс передбачає навчання студентів таким знанням:

- Структура мовного порушення при заїкання, його причини та механізми;

- Психолого-педагогічні критерії диференціації основних клінічних форм заїкання;

- Зміст і методики комплексного психолого-педагогічного обстеження заїкуватих;

- Основні напрямки і зміст диференційованої лікувально-педагогічної роботи з заїкатися дітьми, підлітками та дорослими в умовах медичного стаціонару;

- Особливості мови заїкуватих дошкільнят і системи корекційно-педагогічної роботи в умовах дитячого садка;

- Зміст і методи логопедичної роботи з подолання заїкання в учнів загальноосвітньої і спеціальної школи;

- Зміст і методи логопедичної роботи з подолання заїкання у дорослих;

- Заходи щодо попередження виникнення заїкання у дітей, профілактики рецидивів і організації системи логопедичної допомоги заикающимся.

У процесі вивчення даного курсу у студентів формуються такі вміння:

- Обстеження заїкається дитини;

- Обґрунтування основних напрямків диференціального корекційного впливу в роботі з заїкатися;

- Аналіз результатів комплексного обстеження;

- Складання розгорнутого плану-конспекту логопедичного заняття з заїкатися дітьми на різних етапах корекційного навчання;

- Цілеспрямоване спостереження логопедичних занять, аналіз їх структури та змісту. З метою закріплення теоретичних знань і формування практичних умінь в план практичних і лабораторних занять включаються ділові ігри, аналіз логопедичних занять з заїкатися, а також завдання для самостійної роботи студентів та контрольні питання.
Розвиток просодической сторони мови | Вправа 10 | А) Технічні засоби навчання | Б) Використання прийомів логопедичного масажу при заїкання | Виховання особистості заїкається | Системи комплексних реабілітаційних психолого-педагогічних впливів | Комплексні системи реабілітації заїкання у дошкільників | Комплексні системи реабілітації заїкуватих підлітків і дорослих | профілактика заїкання | Профілактика хронификации заїкання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати