На головну

инвертирующий акумулятор

  1. Подільники і суматори потоку
  2. инвертирующий підсилювач
  3. Инвертирующий підсилювач на ОП
  4. неінвертуючий підсилювач
  5. Неінвертуючий підсилювач на ОП
  6. суматор

Розглянуті в 6.2-6.4 схеми мали один вхід. Однак в деяких завданнях необхідно здійснювати складання двох і більше сигналів. Для складання сигналів використовують електронні схеми, іменовані суматорами.

 Мал. 6.17

Розглянемо схему рис. 6.17. На інвертується вхід ОП через опору R1 - R3 надходять сигнали Uвx1 - Uвx3. Для того щоб визначити значення Uвиx, Скористаємося припущеннями щодо властивостей ОУ, прийнятими раніше: КОУ ® ?, Rвx ОУ ® ?.

Запишемо для точки а рівняння струмів згідно з першим законом Кірхгофа:

I0 + Iвx ОУ = I1 + I2 + I3.

Але так як Rвx ОУ ® ?, то Iвx ОУ = 0, звідки I0 = I1 + I2 + I3.

Висловимо струми через опору і падіння напруг на цих опорах:

(fа ? Uвиx) /R0 = (Uвx1 - fа) /R1 + (Uвx2 - fа) /R2 + (Uвx3 - fа) /R3.

В силу з'єднання неинвертирующего входу ОУ з землею (f+? = 0) і допущення про КОУ ® ? fа »0, звідки

?Uвиx/R0 = Uвx1/R1 + Uвx2/R2 + Uвx3/R3,

т. е.

Uвиx = - (Uвx1R0/R1 + Uвx2R0/R2 + Uвx3R0/R3).

відносини R0/Ri виконують роль коефіцієнтів передачі для сиг-

налов Uвxi, Їх можна позначити через KUi = R0/Ri. Тоді, в загальному вигляді,

Uвиx = -? Uвx i KUi.

Ця формула вірна при будь-якій кількості доданків.

Таким чином, вихідний сигнал дорівнює сумі вхідних з урахуванням масштабуючих коефіцієнтів і з протилежним знаком. Дана схема називається інвертуючим сумматором. Відзначимо, що при додаванні сигналів «без ваг» слід все вхідні опору брати однаковими (наприклад, R0 = Ri). При додаванні «з вагами» слід забезпечити співвідношення значень опорі Ri, Зворотне співвідношення «ваг» (т. Е. КUi).

 
Ультразвукові лінії затримки | Схема із загальним емітером | Схема із загальним колектором | Схема із загальною базою | Порівняння схем включення транзисторів і їх застосування | диференційний підсилювач | Інші схеми підсилювачів на біполярних транзисторах | Основні властивості ОУ | Инвертирующий підсилювач на ОП | Неінвертуючий підсилювач на ОП |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати