Головна

I. Прочитайте і вивчіть нові терміни і термінологічні сполучення

  1. A. Словосполучення з дієсловом "to conduct".
  2. I. Прочитайте вголос і поясніть правила читання наступних слів.
  3. I. Прочитайте і вивчіть нові терміни і термінологічні сполучення
  4. I. Прочитайте і вивчіть нові терміни і термінологічні сполучення
  5. I. Прочитайте слова, дотримуючись правил читання голосних букв і буквосполучень.
  6. I. З'єднайте дієслова (1-8) із словами (a-h), утворюючи словосполучення.

applicant - заявник, прохач

conditions - умови

living conditions - житлові умови

income - дохід

lack - нестача, недолік; потреба

level - рівень

level of living - рівень життя

poverty level - прожитковий мінімум

subsistence level - прожитковий мінімум

line - межа бідності

breadline - роздача біднякам продуктів харчування (низької якості або з простроченим терміном зберігання)

crisis hotline - гаряча лінія

hot line - гаряча лінія

poverty line - прожитковий мінімум

needs - потреби

poor - бідний

poverty - бідність, злидні

absolute poverty - абсолютна бідність

primary poverty - первинна бідність

relative poverty - відносна бідність

secondary poverty - вторинна бідність

scheme - схема

comprehensive social security schemes - схеми соціального страхування

starvation - голод, недоїдання

subsistence - існування, життя

threat - загроза

well-being - благополуччя, добробут
II. Встановіть відповідності між термінами соціальної роботи російською та англійською мовами

A)

 1) absolute poverty2) primary poverty3) relative poverty4) secondary poverty5) hot line6) poverty datum line  a) вторинна бедностьb) відносна бедностьc) первинна бедностьd) гаряча лініяe) прожитковий мінімумf) абсолютна бідність

B)

 1) well-being2) lack3) living conditions4) income5) applicant6) needs 7) poor8) threat9) scheme10) poverty  a) благополуччя, благосостояніеb) нестача, недолік; нуждаc) доходd) потребностіe) житлові условіяf) угрозаg) схемаh) бідність, ніщетаi) заявник, просітельj) біднийA CAREER AS A SOCIAL WORKER | A Levels | THE GROWTH OF SOCIAL SERVICES | VII. Випишіть ті пропозиції, з твердженнями яких ви згодні і переведіть їх на російську мову | EVOLUTION OF SOCIAL WORK | SOCIAL SERVICES AND THE CHURCH | I. Прочитайте і вивчіть нові терміни і термінологічні сполучення | SOCIAL SERVICES IN THE 20TH CENTURY | VIII. Виберіть ті пропозиції, з твердженнями яких ви згодні і переведіть їх на російську мову | FUNDING OF SOCIAL SERVICES |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати