Головна

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

  1. I. Поняття, основні принципи, цілі, завдання та напрями забезпечення безпеки дорожнього руху.
  2. II. Правова охорона навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки
  3. Апаратами (ЛА) та шляхи підвищення безпеки польотів ... 123
  4. безпеки
  5. безпеки життєдіяльності
  6. безпеки життєдіяльності

1.1. Глобальні проблеми в системі «людина-біосфера»

БЖД як наука покликана впливати на світогляд людей, вказувати такі умови і шляхи розвитку техніки, технологій, створення великих промислових об'єктів, центрів урбанізації, при яких людина своєчасно враховує можливі небезпеки і вносить необхідні корективи в прийняті рішення. Тільки при такому підході можна розраховувати на сталий розвиток, Тобто такий розвиток, перспективи якого цілком прогнозовані і не заводять людство в глухий кут, в некерований стан. Сталий розвиток - це дотримання всіх умов і вимог безпеки.

біосферою називають зовнішню оболонку Землі, в якій поширена життя, тобто це нижній шар атмосфери, вся гідросфера, поверхня суші і верхні горизонти твердої земної оболонки. Характерним для останніх століть є те, що людина в процесі своєї діяльності активно втручається в природні процеси, що течуть у біосфері. В результаті цієї діяльності біосфера поступово перетворюється в техносферу - Простір, в якому домінуюча роль у розвитку системи «людина-природа» належить діяльності людини. Цілком очевидно, що для перетворення біосфери в техносферу людина повинна володіти могутньою геологічною силою. При цьому, створюючи техносферу, прагнучи забезпечити її комфортність, поліпшити умови життя, людина іноді допускає великі прорахунки, руйнує усталені екологічні системи і взаємодія людини з природою, середовищем проживання може стати небезпечним (надзвичайно небезпечним) і шкідливим. Небезпека - це негативна властивість і живий, і неживої матерії. Впливу небезпеки можуть піддаватися як люди, так і навколишнє середовище.

Звідси також випливає актуальність питань БЖД, зростаюча потреба людини і суспільства в захисті від небезпек. Відомо, наприклад, що частота небезпек природного характеру має тенденцію до зростання. Зростає кількість пожеж і число людей, які загинули під час пожеж. Збільшується число аварій і число загиблих на транспорті. У європейських країнах, в т.ч. в Російській Федерації виник демографічна криза, що стає гальмом у розвитку країни.

Характерним для сучасного періоду науково-технічного розвитку є постійне запізнення в усвідомленні небезпек і розробці адек-

ватних засобів захисту.

В даний час в техносфери або в зоні переходу від біосфери до техносфери проживає більше 75% населення Землі. Спостерігається надмірна урбанізація, яка веде до знищення природного середовища, високому рівню забруднень повітряного і водного середовища. До початку ХХI століття в містах проживає близько 85% населення, в Росії - 80% і це підтверджує недостатність уваги в країні до розвитку сільських населених пунктів.

Техносфера характеризується практично некерованим зростанням автомобільного парку, що веде до загазованості повітряного середовища в містах і великому числу дорожньо-транспортних пригод. Крім цього, техносфера характеризується і тим, що через кожні 12-15 років подвоюється зростання промислового виробництва, відповідно подвоюються і викиди різних забруднюючих речовин. Техносфера породжує і всілякі техногенні аварії та катастрофи, перш за все на хімічних і ядерних об'єктах, комунально-енергетичних мережах, гидродинамически небезпечних об'єктах - греблі, гідровузли.

Однак з викладеного вище зовсім не випливає, що техносфера - це тільки джерело небезпек. При належній увазі до питань захисту навколишнього середовища, промислової безпеки, застосування передових технологій, контроль з боку держави людина може створювати для себе в техносфери сприятливі умови життя і діяльності.

 
УДК 614.8.084 | летального ризику | Узагальнені кількісні показники рівня небезпек | для освітленості | Дія небезпечних і шкідливих факторів | Умови підвищеної небезпеки (ПО) обморожень | Класифікація променевих уражень організму людини | Дані по впливу ударної хвилі на об'єкти | Основи нормування чинників довкілля | Нормування магнітних полів струмів промислової частоти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати