На головну

Російський тест з інформатики N 01

  1. I. На російський престол зійшов його старший син Олександр. молодий
  2. Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут
  3. Другий Всеросійський з'їзд Рад
  4. Глава VII. Правові та етичні особливості ПР: світовий і російський досвід.
  5. Чому російський суд повинен застосовувати статтю 10 Конвенції та практику Європейського суду
  6. Російський бонапартизм ». Столипінська аграрна реформа.
  7. Російський державний професійно-педагогічний університет

01. кбайт-це

1) 1000 символів, 2) 1024 байт, 3) 8 біт, 4) 1000 байт

02. Достовірність - це властивість

1) алгоритму, 2) комп'ютера, 3) інформації, 4) мови програмування

03. Найбільший обсяг пам'яті потрібно для зберігання

1) «10». 2) 10, 3) «десять», 4) (10)

04. Носієм інформації є

1) проводи, 2) принтер, 3) класний журнал, 4) телефон

05. Перша машина, автоматично виконує всі 10 команд, була

1) машина С. А. Лебедєва, 2) машина Ч. Беббіджа, 3) абак, 4) Pentium

06. Мінімально необхідний набір пристроїв для роботи комп'ютера містить

1) принтер, системний блок, клавіатуру;

2) процесор, ОЗУ, монітор, клавіатуру;

3) монітор, вінчестер, клавіатуру, процесор;

4) системний блок, дисководи, миша

07. Елементною базою ЕОМ третього покоління є

1) ЕПТ (електронно-променева трубка), 2) світлодіоди.

3) ІС (інтегральні схеми), 4) транзистори

08. Число 3210-це

1) 1000002, 2) 358, 3) 2116, 4) 100001

09. До зовнішніх запам'ятовуючим пристроям відноситься

1) процесор, 2) дискета, 3) монітор, 4) жорсткий диск

10. Визначити суму трьох чисел: 0012 + 0178 + 1112

1) 02310, 2) 00910. 3) 1112, 4) 10002

11. Провести число 3210 в двійкову систему числення

1) 100000, 2) 111111, 3) 101010, 4) 100001

12. До внутрішніх запам'ятовуючим пристроям відноситься

1) монітор, 2) жорсткий диск, 3) оперативна пам'ять (RAM), 4) флоппі-диск

13. Неправильно записане вираз

1) +3, 2) tg (+3), 3) -tg (-3) + l, 4) -sin (-3) + (l) * (tg (+ l)

14. За виконання наступного алгоритму х: = 7; у: = 12 + 5; у: = у + у - х значення х буде

1) 7, 2) 89, 3) 94, 4) 47

15. Якщо виконати Х: = 2; У: = Х + 3; Х: = Х + 1; У: = Х + 3 * У, то значення У одно

1) 0, 2) -10, 3) 18, 4) 6.5

16. При t >> 17 буде хибно

l) t = 17,01, 2) t >> 212 і t »1000, 3) t = 17, 4) t >> 17 і t << 20

17. Яким має бути значення k у фрагменті алгоритму

а: = 1 нц

для i від 2 до k a: = a * i; i = i + l

кЦ

щоб а стало дорівнює 11?

1) 8, 2) 9, 3) 10, 4) 11

18. Для виведення даних в блок-схемах використовують фігуру

19. Геометрична фігура використовується в блок-схемах для позначення

1) умови, 2) зупинки, 3) будь-якої дії, 4) циклу «для»

20. Чи не є властивістю алгоритму

1) універсальність, 2) масовість, 3) результативність, 4) дискретність

21. При складанні алгоритму для обчислення функції y = a * sin (x) аргументами є

l) sin; 2) a, x; 3) х; 4) х, у

22. Скільки разів виконається цикл:

i: = l; a: = 10; n: = 2;

нц поки а> 0 a: = a-n * i

кЦ

1) 0, 2) 10, 3) 5, 4) 4

23. Як ім'я змінної може бути

1) 1996 року, 2) а1996, 3) 1996а, 4) -1996

24. Для опису циклічного алгоритму використовується конструкція

1) ПОКИ, 2) ЯКЩО, 3) ВИБІР, 4) ПРОЦЕДУРА

25. Яка програма є інтерпретатором команд MS-DOS?

1) AUTOEXEC. BAT, 2) MSDOS.SYS,

3) CONFIG.SYS, 4) CQMMAND.COM

26. Мінімально необхідний набір файлів для роботи комп'ютера в MS-DOS

1) IO.SYS, MSDOS.SYS

2) IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM

3) IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, CONFIG.SYS

4) IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM .AUTOEXEC.BAT

27. Скільки символів в своєму повному імені може містити директорія

1) 11, 2) 8, 3) 7, 4) 12

28. Неправильним буде твердження

1) файл з розширенням. ТХТ може бути не текстовим

2) системний диск може не містити файл CONFIG.SYS

3) файл AUTOEXEC.BAT може не містити жодного рядка (жодного байта)

4) файл повинен містити в розширенні не менше трьох літер

29. Текстовий редактор «Лексикон» - це

1) прикладна програма 2) базове програмне забезпечення

3) сервісна програма 4) редактор шрифтів

30. Під терміном «інтерфейс» розуміється

1) зовнішній вигляд програмного середовища, службовець для забезпечення діалогу з

користувачем

2) зв'язок текстового редактора з пристроєм друку

3) сукупність файлів, що містяться в одному каталозі

4) пристрій зберігання графічної інформації

31. База даних - це

1) текстовий редактор 2) сукупність пов'язаних між собою відомостей

3) операційна оболонка 4) утиліти NC

32. Графічний редактор потрібен для

1) нормальної роботи баз даних 2) швидкого пошуку інформації

3) відтворення звукових файлів 4) створення малюнків

33. На відміну від паперових табличних документів, електронні таблиці зазвичай

1) мають велику розмірність

2) дозволяють швидше проводити розрахунки

3) мають всі властивості, перерахованими в пунктах 1 - 2

4) коштують дорожче

34. Що унеможливлює підключення комп'ютера до глобальної мережі?

1) тип комп'ютера

2) склад периферійних пристроїв

3) відсутність вінчестера

4) відсутність телефону

35. Дан E-mail: artem@svremech.msk.ru. Слово msk означає

1) місто призначення 2) тип комп'ютера 3) каталог 4) ім'я користувача

36. Перший PHOTO CD був проведений фірмою

1) 1ВМ, 2) APPLE, 3) KODAK, 4) POLAROID

Відповіді на тестові завдання

1.-2); 2.-3); 3.-3); 4.-3); 5.-2); 6.-2); 7.-3); 8.-4); 9.-2);

10.-4); 11.-4); 12.-2); 13.-4); 14.-1); 15.-3); 16.-3); 17.-4); 18.-3);

19.-2); 20.-1); 21.-3); 22.-3); 23.-2); 24.-1); 25.-4); 26.-2); 27.-2);

28.-4); 29.-1); 30.-1); 31.-2); 32.-4); 33.-3); 34.-4); 35.-1); 36.-1).

 
Загальні принципи | Інформаційні системи управління в освіті | АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ | СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ | ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ | Типові категорії способів застосування експертних систем | Список деяких експертних систем | Основні принципи НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ | ТИПИ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ | ВСТУП |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати