На головну

Похибка такого виміру

  1. Абсолютна І ВІДНОСНА ПОХИБКИ, ПОВЕДЕНА ПОГРІШНІСТЬ. ОСНОВНА ПОГРІШНІСТЬ
  2. Автоматичні компенсатори (типу КСП) для вимірювання напруги і температури. Типи. Схеми. Статичні і динамічні характеристики
  3. Алгоритм вимірювання артеріального тиску
  4. Алгоритм вимірювання росту пацієнта
  5. Алгоритм вимірювання температури тіла пацієнта
  6. Аналіз поведінки споживача на основі гіпотез порядкового виміру корисності блага (Ординалістська концепція)
  7. Більш відомий приклад такого «псевдо-УТП» - реклама шоколадних батончиків Milky Way, які «не тонуть в молоці».

 , (2.22)

де ?В - Похибка вольтметра;

?l - Похибка встановлення моменту суміщення верхньої і нижньої межі сигналу з нульовою лінією;

?Д - Похибка подільника;

?f - Частотна похибка.

Істотним недоліком усіх розглянутих методів вимірювання амплітуди сигналу слід вважати наявність великої частотної похибки вимірювання і наочність вимірювання. Обидва ці фактори можна виключити, якщо вимір виробляти шляхом подачі на вхід Z осцилографа коротких імпульсів, що виникають у момент перетину вхідним сигналом деякої фіксованої амплітуди AU. Пристрій генерування таких імпульсів може бути зовнішнім або вбудованим в осцилограф. У цьому випадку на зображенні сигналу будуть темні ділянки, віддалені один від одного по амплітуді на величину ?U. Підрахувавши кількість таких ділянок, можна визначити амплітуду сигналу.

На закінчення зазначимо, що похибка вимірювання амплітуди визначається класом осцилографа і дорівнює для осцилографів першого класу ± 3%, другого ± 5% і третього ± 10%.

Калібратор тривалості розгортки осцилографа. Вимірювання часових інтервалів за допомогою осцилографа можливо лише в тому випадку, якщо відомий масштаб осі часу, для визначення якого можна користуватися декількома способами. У сучасних осцилографах найбільш поширений спосіб градуювання осі часу за допомогою генератора тимчасових міток, що полягає в тому, що на екран осцилографа одночасно з досліджуваним сигналом подається серія імпульсів, між якими точно відомі тимчасові зрушення. Ці імпульси подаються на модулятор яскравості і розбивають горизонтальну вісь трубки на окремі тимчасові інтервали, що дозволяють легко визначити тривалості окремих частин досліджуваного сигналу.

Точність вимірювання в цьому випадку залежить від точності генератора тимчасових міток і кількості помітних тимчасових інтервалів в вимірюваному часовому проміжку. При цьому абсолютно виключаються похибки через паралакса і нелінійності генератора розгортки осцилографа.

Для генерації калібрувального сигналу використовуються різні генератори імпульсів: мультивібратори, блокинг-генератори. Генератори синусоїдальних коливань. Для точних калібраторів використовують кварцові резонатори. Для отримання міток часу, не переміщаються по екрану осцилографа, робота таких генераторів повинна бути синхронізована з роботою генератора розгорток. З цією метою зазвичай генератор тимчасових міток запускають імпульсом генератора розгортки. Основна похибка вимірювання тимчасових інтервалів залежить від класу точності осцилографа і дорівнює для осцилографів першого класу ± 3%, другого і третього ± 5% і ± 10% відповідно.
Мілівольтметри змінного струму | імпульсні вольтметри | Області застосування і властивості | Характеристики електронних осцилографів і способи їх визначення | Класифікація осцилографів і їх структурні схеми | Електроннопроменева трубка (ЕПТ) з електростатичним відхиленням променя | Підсилювачі вертикального і горизонтального відхилення променів | Генератори розгортки. Призначення. Схема. Синхронізація генераторів розгортки | Синхронізація генераторів розгортки | допоміжні пристрої |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати