На головну

Генератори розгортки. Призначення. Схема. Синхронізація генераторів розгортки

  1. автогенератори коливань
  2. Автоматична бортова система управління АБСУ-154. Призначення. Принцип роботи. Основні характеристики.
  3. Автосинхронизация процесів в суперсистемах
  4. Аналізатори спектра. Призначення. Елементи. Характеристики
  5. Випремітелі. Блок-схема. Призначення елементів. Класифікація.
  6. Генератори
  7. Генератори LC

Для отримання на екрані осцилографа нерухомого зображення досліджуваного сигналу на вертикальні відхиляючі пластина подається напруженіше лінійно змінюється в часі (Лін). Ця напруга генерується в електронному осцилографі генератором розгортки.

Мал. 2.12. Графік ЛИН

Для забезпечення нерухомості зображення генератор синхронізується досліджуваним процесом. Типовий графік ЛИН показаний на рис.2.12. Така напруга U (t) характеризується наступними параметрами:

Тривалістю прямого ходу Тпр періодомповторення Тр, Тривалістю зворотного ходу Тобр, Часом відновлення. TУ, Амплітудою Um і лінійністю прямого ходу bР:

 , (2.16)

У загальному випадку генератори розгортки осцилографа повинні генерувати напругу з високою лінійністю прямого ходу, малим часом зворотного ходу, мати малий час відновлення, допускати можливість синхронізації їх роботи, мати високий к. П. Д. Використання напруги джерела живлення.

Генератори розгорток осцилографа ділять: по швидкості зміни ЛИН - на генератори повільної розгортки (Тр= 10с - 20мс); середньої швидкості розгортки (Тр = 0,1 с -1мкс) і швидкої розгортки (Тр <1 мкс); по допустимої нелінійності розгортки - на точні bР <5%) і звичайні (bР = 10% - 20%) ;. за способом синхронізації досліджуваним процесом на генератори безперервної чекає розгортки; за принципом побудови на генератори з паралельним (Рис. 2.13, а) і послідовним (Рис. 2.13, б) включенням коммутирующего елемента.

 Мал. 2.13, б. Генератор споследовательним включенням коммутирующего елемента
 Мал. 2.13, а. Генератор з паралельним включенням коммутирующего елемента

У першій схемі (Рис. 2.13, а) елемент, запасающий енергію електричного струму під час прямого ходу, заряджається від джерела Е, А протягом зворотного ходу розряджається. У другій схемі (Рис. 2.13, б) цей елемент під час прямого ходу розряджається через розрядну ланцюг, а під час зворотного ходу швидко заряджається через коммутирующий елемент. Для синхронізації є можливість управляти моментом початку нового періоду роботи генератора подачею синхронизирующего імпульсу, наприклад, на коммутирующий елемент.

В даний час запропоновано велику кількість схем генераторів ЛИН. Характерним для більшості з них є наявність ємнісний інтегруючого ланцюга. Для отримання максимально лінійної напруги на виході такого генератора намагаються тим чи іншим способом отримати, можливо, більш постійним струм заряду ємності. В цьому випадку

 , (2.17)

якщо i = const, то UЛін(T) = U0 ± Kt.

Сталість зарядного струму можна отримати застосуванням високого в порівнянні з Um напруги для заряду ємності, т. е. використанням для формування ЛИН тільки початкового ділянки експоненціального напруги (основний недолік такої схеми - малий к. п. д. використання напруги джерела живлення); застосуванням токостабілізірующіх двухполюсников і компенсаційних методів з використанням позитивної та негативної зворотного зв'язку. У сучасних осцилографах генератори ЛИН, побудовані за однією з перелічених способів, управляються прямокутними імпульсами, тривалість яких дорівнює ТП. Для цієї мети в кожному генераторі розгортки є керуючий пристрій УУ.

  Підсилювач X
Генератор пилкоподібних сигналів
Пристрій синхронізації і запуску
Мультівіб-ратор

Вхід вихід

Мал. 2.14. Структурна схема генератора розгортки з мультивібратором управління

У схемі УУ (рис.2.14) з мультивібратором в режимі або автоколебательном режимі он виробляє прямокутні імпульси, які використовуються для управління глин. У режимі очікування мультивибратор запускається короткими імпульсами, які надходять від пристрою синхронізації і запуску. У безперервному режимі (періодична розгортка) мультивибратор синхронізується схемою синхронізації з досліджуваним сигналом. Для того, щоб розмах um Лін не змінювався при перемиканні тривалості розгортки в генераторі, одночасно перемикають час, задає елементи мультивибратора і глин.

У схемі УУ з тригером (рис. 2.15) генератор розгортки працює в режимі очікування. Змінюючи режим роботи УУ за допомогою резистора «стабільність», тригер можна перетворити в керуючий пристрій з одним стійким станом, яке відповідає прямому ходу розгортки, яка в цьому випадку працює в безперервному режимі.


тригер
Підсилювач X
Генератор пилкоподібних сигналів
 Вхід вихід

пристрій синхронізації  і запуску


Мал. 2.15. Структурна схема генератора розгортки з тригером

Генератор чекає розгортки дозволяє встановлювати тривалість прямого ходу, перемикаючи тільки времязадающіе елементи глин. Тривалість імпульсів УУ встановлюється автоматично завдяки триггеру. Імпульс, що надходить від пристрою синхронізації і запуску, переводить тригер з вихідного стану в робоче. Лінійно змінюється напруга глин подається на сравнивающее пристрій, вихідний сигнал якого в момент досягнення ЛИН певного рівня переводить тригер в початковий стан, після чого припиняється прямий хід розгортки. На виході тригера утворюються прямокутні імпульси, тривалість яких визначається швидкістю розгортки. При постійному рівні порівняння розмах um не змінюється при перемиканні времязадающих елементів глин. При цьому генератор розгортки «блокується», т. Е. Стає нечутливим до запускає імпульсам.

 
ЕЛЕКТРОННІ ВУЗЛИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ КАНАЛІВ І АВТОНОМНИХ ПРИЛАДІВ | універсальні вольтметри | Вимірювальні перетворювачі змінної напруги в постійне | Мікровольтметр постійного струму. Мілівольтметри змінного струму | Мілівольтметри змінного струму | імпульсні вольтметри | Області застосування і властивості | Характеристики електронних осцилографів і способи їх визначення | Класифікація осцилографів і їх структурні схеми | Електроннопроменева трубка (ЕПТ) з електростатичним відхиленням променя |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати