На головну

The Past Indefinite Tense. Минуле невизначений час

  1. Continuous, Present Simple, Past Indefinite or Future Simple.
  2. Demonstrative and Indefinite pronouns
  3. Exercise 1. Insert the Present Indefinite or Future Indefinite.
  4. Exercise 10. Insert the Present Indefinite or the Present Perfect.
  5. Exercise 12. Insert the Past Indefinite or Past Perfect.
  6. Exercise 23. Insert the Past Indefinite, Past Perfect, or Past Perfect Continuous.
  7. Exercise 29. Comment on the use ot the Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect and Present Perfect Continuous.

The Past Indefinite позначає дії, що мало місце в минулому. Зазвичай час дії виражено такими словами, як yesterday- Вчора, last week- минулого тижня, the other day- днями, an hour (a week, a month) ago- Годину (тиждень, місяць) назад і ін.

- We began the experiment three days ago. - Ми почали експеримент три дні тому.
- I returned home yesterday. - Я повернувся додому вчора.

Минуле невизначений час широко використовується в оповіданні для опису послідовних подій минулого.

 стверджувальна форма  V + ed, V2  He saw a snake
 негативна форма  did not + V, did not = did not  He did not see a zebra.
 Питальна форма  Did ... V  Did he see a zebra? Yes, he did.No, he did not.

За способом утворення минулого часу дієслова діляться на правильні і неправильні. Правильні дієслова утворюють ствердну форму минулого невизначеного часу шляхом додавання до основи інфінітива суфікса "-ed". На схемі вони позначені як" V-ed ".

При додаванні суфікса "-ed"Дотримуються наступні орфографічні правила:
- Якщо дієслово закінчується на "згідну букву + y", То буква"-y"Змінюється на"-i";

- Якщо кінцева літерау варто після голосної, то перед суфіксом -ed вона не змінюється;

- Якщо інфінітив має кінцеву голосну -е, то перед суфіксом -ed вона опускається.


to open - opened

відкривати, відкривав

to place -placed

to stay - stayed

поміщати - поміщав

залишатися - залишився


Неправильні дієслова утворюють простий минулий час по-різному і їх слід заучувати списком. Таблиці неправильних дієслів наведені в додатку 1.

Запитальна форма дієслів у простому минулому часі (і правильних і неправильних) утворюється за допомогою допоміжного дієслова "did", Який ставиться перед підметом, а за підметом слід смислове дієслово (у формі основи інфінітива без"to").

- Did you make a report yesterday? - Ви робили доповідь вчора?

- Did you hear the news? - No, I did not.

- Ви чули новину? - Ні.

Негативна форма дієслів у простому минулому часі утворюється за допомогою допоміжного дієслова "did"І заперечення"not", Які ставляться перед смисловим дієсловом у формі інфінітива без"to".

- I did not see him there. - Я не бачив його там.

У розмовній мові зазвичай використовується скорочення did not - did not.

-I did not see him yesterday. - Я не бачив його вчора.
Поняття про артиклі. | Визначений артикль. | Вказівні займенники this, that (these, those). | Питальне речення. Загальне питання. | Особисті займенники. | Урок VIII. | Cловообразованіе. | Дієслово to have (to have got). | One million two hundred and twenty five thousand three hundred and seventy-five. | Конструкція There is (are). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати