На головну

тест 12

1. Якщо найменування будь-якого розділу в Стартовою сторінці представлено блідим кольором, це означає, що:

A) документи даного розділу не входять ні в одну з особистих папок користувача;

B) зазначений розділ закритий паролем;

C) зазначений розділ не доступний користувачу, т.я. не встановлено на даному комп'ютері;

D) в зазначеному розділі всі документи представлені тільки своїми назвами, а тексти цих документів відсутні.

2. У нижній частині Стартовою сторінки розташовується:

A) список і посилання на останні переглянуті документи;

B) список і посилання на нові документи (останнє поповнення);

C) посилання для переходу в Правовий навігатор;

D) кнопка «Почати роботу».

3. Перехід до Стартовою сторінці з будь-якого вікна системи можна здійснити через пункт меню:

A) Сервіс ® Статистика ...;

B) Вікна ® Картка пошуку;

C) Сервіс ® Налаштування (Стартова сторінка) ...;

D) Меню ® Стартова сторінка.

4. У Стартовою сторінці можна скористатися:

A) швидким пошуком;

B) змістом документа;

C) пошуком редакцій документа;

D) розумними посиланнями.

5. За посиланням «Кодекси» з Стартовою сторінки буде отримано:

A) список усіх редакцій усіх кодексів;

B) список тільки діючих на поточний момент редакцій кодексів;

C) список діючих на поточний момент редакцій кодексів, а також редакцій зі змінами, що не набрали чинності (якщо такі є);

D) список перших редакцій кодексів і редакцій, що діють на поточний момент.

6. У системі Консультант Плюс є такі основні засоби пошуку:

A) Експрес пошук, Розумний пошук, Швидкий пошук;

B) Швидкий пошук, Картка пошуку, Правовий навігатор;

C) Правовий пошук, Картка користувача, Інтернет навігатор;

D) Швидкий доступ, Креативний пошук, Інтернет пошук.

7. Швидкий пошук дозволяє:

A) швидко почати пошук інформації в системі;

B) швидко знайти задані слова в змісті документа;

C) швидко знайти редакцію документа, що діє на певну дату;

D) швидко знайти всі документи, в назві яких зустрічаються задані слова.

8. Швидкий пошук - це:

A) інструмент для пошуку і перегляду зв'язків до відкритого документа;

B) інструмент для пошуку понять в словнику фінансових і юридичних термінів;

C) інструмент для пошуку результатів запитів, зроблених в попереднім сеансі роботи;

D) інструмент для пошуку документа (в тому числі для того, щоб потрапити в заздалегідь обрану статтю), інформації по конкретному виниклого питання.

9. У вікні Швидкого пошуку додатково до рядка введення є:

A) приклади можливих запитів і історія запитів Швидкого пошуку;

B) повний опис (докладна довідка) Швидкого пошуку;

C) приклади всіляких запитів і останній зроблений запит;

D) інформація про те, як отримати довідку по Швидкому пошуку.

10. За допомогою Швидкого пошуку можуть бути знайдені документи:

A) тільки з інформаційного банку «Версія Проф»;

B) тільки з розділу «Законодавство»;

C) тільки з розділів «Законодавство», «Фінансові консультації» і «Судова практика»;

D) з усіх встановлених на комп'ютері користувача розділів і інформаційних банків.

11. Вкажіть висловлювання, що не відноситься до Швидкому пошуку:

A) запит задається в одному рядку простою мовою;

B) в запиті можна використовувати синоніми, загальноприйняті скорочення і абревіатури;

C) в результаті запиту буде отримано невеликий список документів, представлений у вигляді дерева-списку;

D) отриманий список документів включає найбільш відповідні запиту документи і побудований за ступенем відповідності запиту.

12. Скористатися панеллю швидкого доступу можна:

A) тільки з Картки пошуку і з вікна Правового навігатора;

B) тільки при роботі зі списком або з текстом документа;

C) тільки з Стартовою сторінки;

D) в будь-який момент роботи з системою.

13. Якщо якесь поле Картки пошуку не заповнено, то при виконанні запиту:

A) система видасть повідомлення про помилку;

B) буде вважатися, що користувача влаштовують документи з будь-яким способом заповнення цього поля;

C) нічого очікувати знайдено жодного документа;

D) в це поле буде випадковим чином внесено якесь значення зі словника даного поля.

14. Для формування запиту в Картці пошуку:

A) можна заповнити будь-яку кількість полів;

B) треба обов'язково заповнити всі поля;

C) треба обов'язково заповнити хоча б одне поле;

D) треба обов'язково заповнити хоча б два поля.

15. Використовувати в запиті логічні умови (І, АБО, КРІМ) можна при пошуку через:

A) Швидкий пошук;

B) Картку пошуку;

C) Правовий навігатор;

D) вікно «Довідкова інформація».

16. Для вибору значень в поле «Прийняв орган» в рядку пошуку потрібно набрати:

A) обов'язково і повна назва органу, і його скорочена назва (абревіатуру);

B) обов'язково повна назва органу;

C) обов'язково скорочена назва органу (абревіатуру);

D) або повна назва органу, або скорочена назва (абревіатуру).

17. Щоб в поле «Дата» задати діапазон дат «з 1 січня 2008 року по 31 грудня 2008 року», треба:

A) у вкладці «Вибрати зі словника» відзначити клавішею «Insert» дати 01.01.2008 і 31.12.2008, натиснути кнопку «Побудувати список»;

B) у вкладці «Поставити» активізувати опцію «Діапазон: з ... по ...»; потім в першому віконці цього рядка задати дату 01.01.2008, в другому віконці цього рядка задати дату 31.12.2008, після чого натиснути кнопку «Побудувати список»;

C) у вкладці «Поставити» активізувати опцію «Діапазон: з ... по ...»; потім в першому віконці цього рядка задати дату 01.01.2008, в другому віконці цього рядка задати дату 31.12.2008, після чого натиснути кнопку «Скасування»;

D) діапазон дат в цьому полі поставити неможливо, можна вибрати тільки конкретні дати.

18. Щоб сформувати найбільш точний запит, що дозволяє знайти всі постанови Уряду РФ, прийняті в 2008 році і не втратили силу зараз, Картку пошуку треба заповнити таким чином:

A) в поле «Назва документа» задати: ПОСТАНОВА УРЯДУ;

в поле «Дата» задати діапазон: З 01.01.2008 ПО 31.12.2008;

в поле «Пошук по статусу» вибрати: ВСЕ АКТИ, КРІМ втратили чинність І НЕ що набрали чинність

B) в поле «Вид документа» вибрати: ПОСТАНОВА;

в поле «Прийняв орган» вибрати: УРЯД РФ;

в поле «Дата» задати діапазон: З 01.01.2008 ПО 31.12.2008;

в поле «Пошук по статусу» вибрати: ВСЕ АКТИ, КРІМ втратили чинність І НЕ що набрали чинність

C) в поле «Прийняв орган» вибрати: УРЯД РФ;

в поле «Назва документа» задати: ПОСТАНОВА 2008;

в поле «Пошук по статусу» вибрати: ВСЕ АКТИ, КРІМ втратили чинність І НЕ що набрали чинність

D) в поле «Вид документа» вибрати: ПОСТАНОВА;

в поле «Назва документа» задати: УРЯД;

в поле «Дата» задати діапазон: З 01.01.2008 ПО 31.12.2008;

в поле «Пошук по статусу» вибрати: ВСЕ АКТИ, КРІМ втратили чинність І НЕ що набрали чинність

19. У вкладці «Пошук зі словником» поля «Назва документа» відсутнє логічне умова:

A) І;

B) АБО;

C) ПОРУЧ;

D) КРІМ.

20. Результати роботи Швидкого пошуку представляються:

A) у вигляді повного єдиного списку документів з різних розділів і інформаційних банків, формально відповідають умовам запиту;

B) у вигляді компактного (до 50 документів) єдиного списку документів з різних розділів і інформаційних банків, що включає найбільш відповідні запиту документи і побудованого за принципом відповідності запиту;

C) у вигляді компактного (до 50 документів) структурованого по розділах і інформаційних банків дерева-списку, що включає найбільш відповідні запиту документи і побудованого за принципом відповідності запиту;

D) у вигляді компактного (до 50 документів) єдиного списку документів з різних розділів і інформаційних банків, що включає найбільш відповідні запиту документи і побудованого в алфавітному порядку.

21. У нижній частині Картки пошуку у вікні з результатами пошуку вказується:

A) тільки загальна кількість документів в розділах і інформаційних банках;

B) кількість документів в розділах і інформаційних банках, які відповідають заданим умовам пошуку;

C) обсяг в байтах, який займають розділи та інформаційні банки;

D) обсяг в байтах, який займають відповідні заданим умовам пошуку документи розділів і інформаційних банків.

22. У Картці пошуку заповнене тільки поле «Назва документа» виразом ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС. Після заповнення поля «Вид документа» значенням КОДЕКС кількість документів інформаційного банку «Версія Проф», відповідних запиту:

A) збільшиться;

B) зменшиться;

C) не зміниться;

D) стане рівним нулю.

23. У вкладці «Пошук зі словником» поля «Назва документа» перейти в початок словника завжди можна:

A) один раз натиснувши клавішу «PageUp»;

B) натиснувши одночасно клавіші «Ctrl» і «PageUp»;

C) один раз натиснувши клавішу «Home»;

D) натиснувши одночасно клавіші «Ctrl» і «стрілка вгору».

24. Якщо в рядку пошуку словника будь-якого поля спробувати набрати значення, відсутнє в словнику, то:

A) при послідовному наборі символів, складових шукане значення, система не дозволить здійснити набір чергового символу, якщо утворився після цього фрагмент не входить ні в одне значення зі словника;

B) в рядку пошуку можна набрати будь-яке слово, але якщо буде набрано значення, відсутнє в словнику, то список значень в нижній частині вікна поля виявиться порожнім;

C) в рядку пошуку можна набрати будь-яке слово, причому визначити, чи є таке слово в словнику, можна буде, тільки натиснувши після набору цього слова кнопку «Побудувати список»;

D) як тільки буде набраний фрагмент, який не входить ні в одне значення зі словника, символи, складові такий фрагмент, стануть червоними.

Ключ до тесту 12:

                                               

Пошук конкретних документів, відомості про яких відомі приблизно. Поле «Текст документа»

Якщо точні реквізити документів невідомі, але ви знаєте його зміст або приблизну фразу з тексту, скористайтеся пошуком по полю текст документа.

В полі текст документа Існує два види пошуку:
Автоматизовані інформаційні системи правоохоронних органів | Інформаційні технології слідчої діяльності | Інформаційні технології оперативно-розшукової діяльності | Інформаційні технології експертної діяльності | тест 11 | Довідкові правові системи | Довідкова правова система Консультант Плюс | початкова сторінка | Картка пошуку, її елементи | Приклад 1: Якщо відомий номер документа |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати