На головну

Оперативно-довідкові, оперативно-розшукові та криміналістичні обліки

  1. криміналістичні обліки
  2. Тактико-криміналістичні прийоми і рекомендації. Тактичні та оперативно-тактичні комбінації

Ефективність боротьби зі злочинністю визначається рівнем організації оперативної, слідчої, профілактичної роботи, що проводиться органами внутрішніх справ. У свою чергу, результати цієї роботи залежать від якості інформаційної підтримки, оскільки основні зусилля практичних працівників у розкритті, розслідуванні та запобіганні злочинів так чи інакше пов'язані з отриманням необхідної інформації. Саме ці функції і покликана забезпечити система інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ.

Інформація, яка використовується в органах внутрішніх справ, містить відомості про стан злочинності і громадського порядку на території, що обслуговується, про самих органах і підрозділах, їх силах і засобах. У чергових частинах, у оперпрацівників, дільничних інспекторів міліції, слідчих, співробітників експертно-криміналістичних підрозділів, паспортно-візових апаратів, інших підрозділів на документах первинного обліку, в облікових журналах і на інших носіях накопичуються масиви даних оперативно-розшукової та оперативно-довідкового призначення, в яких містяться відомості:

- Про правопорушників і злочинців;

- Власників автомототранспортних засобів;

- Власників вогнепальної зброї;

- Події та факти кримінального характеру, правопорушення;

- Викрадених і вилучених речах, предмети антикваріату;

- Інша підлягає зберіганню інформація.

Служби та підрозділи органів внутрішніх справ характеризуються даними:

- Про сили і засоби, якими володіє орган;

- Результати їх діяльності.

Перераховані відомості використовуються при організації роботи підрозділів, прийняття практичних заходів по боротьбі зі злочинністю та правопорушеннями. Крім зазначених відомостей широко використовується наукова і технічна інформація, необхідна для вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ.

В інформаційному забезпеченні правоохоронних органів центральне місце займають обліки, які використовуються для реєстрації первинної інформації про злочини та осіб, які їх вчинили. Обліки призначені для оперативного інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів.

облік - це система реєстрації і зберігання інформації про осіб, які вчинили злочини, про самих злочинах і пов'язаних з ними факти і предметах.

Цілями обліків є інформаційне забезпечення діяльності:

- Щодо попередження, розкриття та розслідування злочинів;

- Попередження та виявлення адміністративних правопорушень;

- Підтвердження наявності (або відсутності) відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, судимості, реабілітації, час і місце відбування покарання, встановлення місця знаходження розшукуваних осіб;

- Встановлення особи людини по непізнаних трупах і осіб, що приховують анкетні дані;

- Встановлення особи громадян, які не здатні за станом здоров'я або віку повідомити дані про свою особистість.

В даний час обліки ведуться на міждержавному, федеральному, регіональному, республіканському, крайовому і обласному рівнях. Також існують локальні обліки, що існують в межах певного органу внутрішніх справ.

Облік підвідомчих МВС злочинів охоплює 95% кримінальних проявів і дає досить повну картину оперативної обстановки в країні і її регіонах. В цілому по Росії в останні роки за допомогою інформації, що міститься в обліках, розкриваються від 19 до 23% скоєних злочинів, тобто майже кожне четверте від загального числа по лінії карного розшуку.

Спочатку обліки називались кримінальної реєстрацією, що відображало суть діяльності по реєстрації злочинців. Інформацію про осіб впорядковували за певними групами ознак, що сприяло своєчасному пошуку необхідних відомостей. В подальшому враховувати стали не тільки самих злочинців, а й предмети, сліди, які мали відношення до скоєного злочину.

Історія розвитку обліків.Вперше обліки були застосовані у Франції А. Бертильоном на початку XIX ст. У запропонованому ним криміналістичному обліку фотознімки злочинців групувалися за певними ознаками. Згодом Р. А. Рейсом була розроблена система ведення картотеки з антропологічним описом особистості, в яку заносилися такі характеристики, як зріст, колір очей, параметри голови, і ін. Найбільш ефективною виявилася німецька система обліку, що складалася з трьох взаємопов'язаних частин для реєстрації ознак зовнішності злочинців: альбому фотографій, картотеки особливих прикмет і фототеки.

В СРСР в 1961 р була введена Інструкція за обліками в органах внутрішніх справ. Комп'ютеризація інформаційно-пошукових служб органів внутрішніх справ почалася в 1968 р .: 29 березня 1968 року в цілях вдосконалення інформаційного забезпечення центрального апарату МВС СРСР для вирішення завдань по комплексній автоматизації обліково-обчислювальних робіт був створений інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ).

9 листопада 1970 року для поліпшення системи збору і обробки інформації і використання її в оперативно-службовій діяльності на базі ІОЦ, 1 СО, відділу статистики Оргінспекторского управління, Бюро обліку осіб, які займаються бродяжництвом організовується Головний інформаційний центр (МІЦ) при МВС СРСР на підставі відповідного наказу Міністра внутрішніх справ СРСР «Про організацію Головного інформаційного центру при МВС СРСР». У МВС, УВС були створені інформаційні центри (ДЦ).

У травні 1971 року наказом МВС СРСР були оголошені типова структура інформаційних центрів при МВС-УВС і тимчасові типові штати обчислювальних підрозділів ІЦ. Штат МІЦ був встановлений в 498 чоловік. Структуру МІЦ склали наступні підрозділи: обчислювальний центр (ВЦ), оперативно-довідковий відділ (ВЗГ), відділ статистики (ОС), організаційно-методичний відділ, історико-архівний відділ (ІАО), відділ науково-технічної інформації (ОНТИ), редакційно видавничий відділ (РВВ).

Всю розробку автоматизованих систем і задач тоді планувалося проводити силами ВЦ і тому в його структурі передбачалися відділи, які повинні були займатися дослідницькою роботою, проектуванням і розробкою систем:

- Відділ автоматизованих систем;

- Відділ галузевої автоматизованої системи управління;

- Відділ інформаційно-пошукових систем;

- Відділ алгоритмізації;

- Інші традиційні для обчислювальних центрів відділи.

У перший рік за погодженням з оперативними службами було поставлено для вирішення за допомогою ЕОМ такі завдання, як «Бурлаки» і «Розшук». Через рік після створення МІЦ керівництву міністерства стало ясно, що поліпшення функціонування системи інформатизації в органах внутрішніх справ вимагає фундаментального наукового підходу - іншого, ніж раніше, рівня організації розробок автоматизованих систем. Наслідком цього стало перетворення в листопаді 1971 р МІЦ в Головний науково-дослідний центр управління та інформації (ГНІЦУІ).

На ГНІЦУІ покладалися завдання по науковій розробці проблем вдосконалення систем управління та інформації в органах внутрішніх справ, керівництва обліково-реєстраційної та інформаційною діяльністю; забезпечення апарату МВС СРСР, органів внутрішніх справ, інших відомств оперативно-довідкової, статистичної та науково-технічною інформацією. Протягом року галузевим службам міністерства і органам внутрішніх справ було видано близько 200 звітів за завданнями «Розшук», «Профілактика», «Бурлаки», «Умисні вбивства» і ін. Широке впровадження ЕОМ типу ЄС дозволило інформаційним підрозділам використовувати потужні операційні системи і системи управління базами даних, а поява магнітних дисків великої місткості - створювати бази даних великої ємності. Стала можливою реалізація автоматизованої обробки таких проектів, як автоматизація оперативно-довідкової картотеки.

У ГНІЦУІ і ІЦ почали успішно функціонувати системи оперативно-розшукового призначення. У регіонах були розроблені і вступили в експлуатацію такі системи, як «Єрмак», «Квадрат». Зросла кількість ефективно функціонуючих автоматизованих інформаційно-довідкових та інформаційно-пошукових систем, розроблених колективами інформаційних підрозділів МВС, УВС і ГНІЦУІ.

4 листопада 1985 р ГНІЦУІ перейменовується в Головний інформаційний центр (МІЦ) МВС СРСР. Важливим рішенням в цей період стало створення практично в кожному підрозділі рівня горрайоргана спеціальних інформаційних підрозділів, що сприяють підвищенню рівня інформаційної взаємодії підрозділів ОВС у боротьбі зі злочинністю.

У 1991 р в зв'язку з реорганізацією органів внутрішніх справ при МВС РРФСР було створено Республіканське інформаційне бюро (РИБ). Роком пізніше, в 1992 р, скасовується МВС СРСР, а МІЦ МВС СРСР і РИБ МВС РРФСР об'єднуються в МІЦ МВС Росії. Стверджується нове Положення про Центр, більшою мірою відповідає рішенню як традиційних, так і нових завдань, поставлених перед інформаційно-пошукової службою органів внутрішніх справ Росії. У той же час, було укладено Угоду МВС держав - учасниць СНД, в рамках якого Головний інформаційний центр МВС Росії формує і веде Міждержавний інформаційний банк (МІБ), видає в установленому порядку правоохоронним органам Російської Федерації і держав - учасниць СНД, а також іншим федеральним органам виконавчої влади запитувану інформацію.

Відповідно до нових завдань МІЦ МВС Росії в листопаді 2004 р був об'єднаний з Управлінням оперативно-розшукової інформації МВС Росії і перетворений в Головний інформаційно-аналітичний центр (ДІАЦ) МВС Росії.

На сучасному етапі боротьби зі злочинністю вкрай актуальним є тісна взаємодія на міжнародному рівні вітчизняних і зарубіжних інформаційно-пошукових служб правоохоронних органів. У зв'язку з цим така діяльність здійснюється в рамках Європейської поліцейської організації - Європол і Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол.

Європол - це правоохоронна організація, метою якої є підвищення ефективності співпраці між компетентними органами країн Європейського Союзу (ЄС) в боротьбі з міжнародною злочинністю, в тому числі і між відповідними інформаційно-пошуковими службами цих органів.

Міжнародна організація кримінальної поліції - Інтерпол, структура якої не мислима без вмісту в ній інформаційно-пошукової служби, була створена раніше Європолу. У 1956 р у Відні на ювілейній 25-й сесії Генеральної Асамблеї МКУП був прийнятий Статут організації, в якому в ст. 1 закріплено її назва - Міжнародна організація кримінальної поліції (МОКП) - Інтерпол.

Організація налічує 186 країн-учасниць, в кожній з яких існує орган, створений для забезпечення співробітництва, в тому числі формування відповідних інформаційно-пошукових систем обліків криміналістичної реєстрації та плідної (ефективного) взаємообміну наявними в них відомостями, для боротьби зі злочинністю як у себе в країні, так і на міжнародному рівні.

Класифікація обліків.За допомогою обліків виходить інформація, яка допомагає в розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів, розшуку злочинців, встановлення осіб невідомих громадян та приладдя вилученого майна. Вони формуються в горрайлинорганах, ІЦ МВС, ГУВС, УВС по територіальному (регіональному) принципу і утворюють федеральні обліки МВС Росії. Крім того, обліки є в паспортних апаратах. Основна оперативно-довідкова і пошукова інформація формується в горрайлинорганах. Частина її осідає на місці, а інша прямує в ІЦ і ДІАЦ для формування єдиного банку даних.

В даний час ведення (збір, обробка, зберігання) обліків здійснюється в інформаційних підрозділах ОВС за допомогою автоматизованих банків даних (АБД) і спеціалізованих автоматизованих систем.

Поряд з обліками в органах внутрішніх справ ведуться експертно-криміналістичні централізовані колекції і картотеки, які створюються і зберігаються в ЕКЦ МВС Росії (федеральні) і ЕКУ МВС, ГУМВС, УМВС (регіональні). Колекції і картотеки ЕКУ і ЕКЦ орієнтовані насамперед на забезпечення розкриття та розслідування злочинів.

Накопичується в обліках, колекціях і картотеках оперативно-довідкова, розшукова і криміналістична інформація іменується кримінальної.

Обліки класифікуються за функціональним і об'єктового ознаками.

за функціональною ознакою обліки поділяються на три групи:

- Розшукові;

- Оперативно-довідкові;

- Криміналістичні.

розшукові облікипокликані давати невідомі ініціаторам запиту відомості про об'єкти обліку. Очевидно, що при організації розшукових обліків в опис окремих об'єктів обліку повинні бути включені ті показники, які зазвичай відомі на стадії порушення кримінальної справи (спосіб дій, місце дії, прикмети особи, предмети зазіхання тощо), а також зазвичай прийняті в суспільстві ідентифікаційні ознаки особистості: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання, роботи.

Таким чином, розшукові обліки призначені для оперативного інформаційного обслуговування розкриття і розслідування, а так само попередження особливо небезпечних, в тому числі серійних міжрегіональних і регіональних злочинів

довідкові облікимають багато спільного з розшуковими обліками, основна їх відмінність полягає у формі запитів. У довідкові обліки надходять запити, особливо в разі ручних картотек, встановленого зразка, а в розшукові - довільного виду.

криміналістичні облікиописують, як правило, матеріальні сліди злочину. На відміну від оперативних обліків обов'язковою умовою звернення до криміналістичних обліків є криміналістична експертиза.

за об'єктового ознакою обліки поділяються також на три групи:

- Обліки осіб;

- Обліки злочинів (правопорушень);

- Обліки предметів.

Інформаційна база системи МВС побудована на принципі централізації обліків. Її складають оперативно-довідкові, розшукові та криміналістичні обліки і картотеки, зосереджені в МІЦ МВС Росії та ІЦ МВС, УВС, УВСТ, і локальні обліки міськрайлінорганів. В цілому їх масиви оцінюються приблизно в 250 ... 300 млн облікових документів.

Централізовані оперативно-довідкові, криміналістичні та розшукові обліки мають такими відомостями про громадян Росії, іноземців та осіб без громадянства:

- Судимість, місце і час відбування покарання, дата і підстава звільнення;

- Переміщення засуджених;

- Смерть в місцях позбавлення волі, зміна вироку, амністія, номер кримінальної справи;

- Місце проживання і роботи до засудження;

- Затримання за бродяжництво;

- Група крові та дактилоформула засуджених.

Порядок формування і ведення централізованих оперативно-довідкових, розшукових, криміналістичних обліків, експертно-криміналістичних колекцій і картотек органів внутрішніх справ Російської Федерації регламентується наказами МВС Росії.

Обліки органів внутрішніх справ залежно від способу обробки інформації поділяються на три види: ручні, механізовані, автоматизовані. Автоматизовані обліки складаються з ряду автоматизованих інформаційно-пошукових систем (АІПС). Накопичення і обробка кримінальної інформації за допомогою АІПС здійснюється в регіональних банках кримінальної інформації (РБКІ).

Одним з основних компонентів інформаційно-обчислювальної системи загального користування органів внутрішніх справ (ІТТ ОВС) є Федеральний банк кримінальної інформації (ФБКИ), разом з РБКІ він становить єдину інформаційну структуру ОВС.

Автоматизовані інформаційно-пошукові системи.АІПС використовуються для виконання основних функцій органів внутрішніх справ. Їх особливість полягає в накопиченні і постійному коригуванні великих масивів інформації про осіб, факти і предметах, що представляють оперативний інтерес.

АІПС працюють переважно за принципом «запит-відповідь», тому обробка інформації в них пов'язана в основному не з перетворенням первинних даних, а з їх пошуком.

Принципову особливість АІПС становить поняття «інформаційний пошук». Інформаційний пошук - це процес відшукання в якомусь безлічі документів тих, які присвячені зазначеної в інформаційному запиті темі (предмету) або містять необхідні споживачеві факти, відомості.

Автоматизовані інформаційно-пошукові системи прийнято поділяти на документальні і фактографічні. Такий поділ грунтується на відмінності об'єктів пошуку. У документальних об'єктами пошуку є документи, їх копії або бібліографічний опис. У фактографічних шуканими об'єктами можуть бути записи, що характеризують конкретні факти або явища.

В системі органів внутрішніх справ АІПС вирішують завдання збору, зберігання, пошуку і видачі оперативно-розшукової та довідкової інформації.

Наведемо основні АІПС і коротко охарактеризуємо їх призначення і можливості.

АІПС «АБД - Республіка, область »,« АБД - центр ». З її допомогою в ІЦ і ДІАЦ формується централізований криміналістичний облік підозрюваних, обвинувачених та засуджених осіб і злочинів, який призначений для інформаційного забезпечення оперативно-розшукових заходів (ОРЗ) і слідчих дій, що проводяться підрозділами ОВС та інших правоохоронних органів.

Об'єктами обліку ДІАЦ є тяжкі та особливо тяжкі злочини, а також особи, підозрювані в скоєнні злочинів, обвинувачені у вчиненні злочинів і засуджені за вчинення злочинів.

АІПС «Сейф». З її допомогою реалізується централізований криміналістичний облік розкрадань цінностей з металевих сховищ.

Основним її призначенням є централізоване інформаційне забезпечення розкриття серійних розкрадань будь-яких цінностей з металевих сховищ (сейфів, шаф, ящиків), що здійснюються злочинцями, в першу чергу в разі рецидиву злочинів та міжрегіонального характеру.

Облік формується з інформаційних карт на злочин ІК-1, на обличчя ІК-2. На облік «Сейф» беруться розкрадання з металевих сховищ, зареєстрованих по лінії карного розшуку в період від 1 січня 1990 р

При використанні АІС «Сейф» складається опис способу злому в ІК-1 з доданими до карт фототаблиць. При наявності даних про виявлення збігу способу вчинення різних злочинів і осіб, які їх вчинили, інформація про це передається правоохоронні органи, з яких надійшли ІК-1, ІК-2.

АІПС «Впізнання». В ІЦ і ДІАЦ проводиться облік безвісти зниклих, невпізнаних трупів, хворих і дітей, особистість яких не встановлена.

Об'єктами обліку є громадяни Російської Федерації, а також іноземні громадяни та особи без громадянства (ЛБГ), що знаходяться на території Російської Федерації, особи, які зникли безвісти, місцезнаходження яких і доля залишається невідомою, а також неопізнані трупи.

АІПС «ФР - оповіщення ». База даних даної системи містить централізований облік осіб, оголошених у федеральний і міждержавний розшук, і ведеться в ДІАЦ.

Даний облік призначений для забезпечення заходів федерального розшуку осіб, зниклих без вести і які переховуються від правоохоронних органів Російської Федерації і зарубіжних держав.

АІС «ФР - оповіщення» здійснює автоматизовану підготовку розшукових циркулярів для передачі їх по каналах зв'язку.

Циркуляри у вигляді файлів в централізованому порядку з ДІАЦ розсилаються в ІЦ по мережі передачі даних «ТВ - інформ МВС РФ» і МСПД МВС Росії.

Відомості про осіб, оголошених у федеральний розшук правоохоронними органами Росії, за аналогічною технологією передаються в інформаційні підрозділи правоохоронних органів держав - учасниць СНД для здійснення міждержавного розшуку.

АІПС «Зброя». Шляхом формування та ведення даної бази даних в ІЦ і ДІАЦ здійснюється централізований облік втраченого і виявленого вогнепальної зброї та іншого озброєння.

Даний облік здійснюється з метою забезпечення розшуку втраченого зброї, встановлення приналежності виявленого озброєння і сприяння в розкритті злочинів, скоєних з його застосуванням.

Обліку підлягає зброя, що має індивідуальний номер, присвоєний організацією-виробником або при реєстрації його в підрозділах дозвільної системи, втрачене (викрадене, втрачене) і виявлене (вилучене, знайдене, добровільно здану) озброєння.

АІПС «Автопошук». З використанням даної системи здійснюється централізований облік розшукуваних автотранспортних засобів.

Справжній централізований облік призначений для збору, систематизації, зберігання, обробки і видачі в установленому порядку інформації (оперативних і основних відомостей) про розшукувані транспортні засоби та транспортні засоби, належність яких не встановлена, що мають номерну маркування підприємств виробників.

АІПС «Автопошук» використовується на федеральному рівні (ДІАЦ) і на місцевому рівні (ІЦ).

АІПС «Розшук». Даний Оперативний облік був створений в інтересах підрозділів ДІБДР.

У базі даних АІПС «Розшук» містяться всі відомості про розшукувані транспортні засоби бази даних АІПС «Автопошук», а так само інформація, поставлена ??на оперативний облік підрозділами МВС.

У ДІАЦ федеральному обліку підлягають розшукувані легкові і вантажні автомобілі, автобуси, причепи до вантажних автомобілів, трактори та самохідні машини для дорожніх, будівельних робот вітчизняного та іноземного виробництва. В ІЦ місцевому обліку підлягають ті ж транспортні засоби, що і в ДІАЦ, а так же причепи до легкових автомобілів і тракторів, мотоцикли, моторолери та мотоколяски.

АІПС «Антикваріат». З метою забезпечення розшуку викрадених предметів, що мають особою історичну, наукову, художню або культурну цінність, і сприяння в розкритті злочинів, пов'язаних з їх розкраданням, організований централізований облік зазначених предметів.

В ІЦ і ДІАЦ облік здійснюється шляхом формування та ведення бази даних АІПС «Антикваріат».

Обліку підлягають викрадені предмети, що мають особливу історичну, художню, культурну цінність. До них відносять археологічні знахідки, предмети старовини, антропологічні і етнографічні предмети, історичні реліквії, художні твори і предмети мистецтва.

АІПС «Кримінал - І». Дана система створена з метою забезпечення правоохоронних органів інформацією про правопорушення і злочини з боку іноземних громадян і осіб без громадянства або скоєні стосовно них.

В ІЦ і ДІАЦ даний облік здійснюється шляхом формування та ведення бази даних АІС «Кримінал - І».

У складі АІС «Кримінал - І» функціонують такі підсистеми:

- «Адміністративна практика» - інформація про факти адміністративних правопорушень, допущених іноземними громадянами і ЛБГ всіх категорій, які перебувають на території Російської Федерації;

- «Злочин» - інформація про злочини, скоєних іноземними громадянами і ЛБГ, а так само щодо яких скоєно злочини на території Російської Федерації;

- «Дорожньо-транспортна пригода» ( «ДТП - І») - оперативно-довідкова і аналітична інформація про іноземні

- Громадян і ЛБГ - учасників ДТП на території Російської Федерації;

- «Розшук» - інформація про іноземних громадян і ЛБГ, що знаходяться в розшуку і розшуканих;

- «Покарання» - інформації про іноземних громадян і громадян Російської Федерації, які постійно проживають за кордоном, які перебувають під слідством, заарештованих або відбувають покарання на території Російської Федерації;

За допомогою АІС «Кримінал - І» при затриманні іноземного громадянина або ЛБГ відомості про нього перевіряються по централізованим обліками. Також системою передбачена можливість видачі інформації статистичного і аналітичного характеру.

АІПС «Номерні речі». Автоматизована інформаційно-пошукова система «Номерні речі» на базі ДЦ і ДІАЦ здійснює централізований автоматизований облік викрадених, втрачених і вилучених документів загальнодержавного обігу та номерних речей.

Використовуючи даний централізований облік, в ДІАЦ можна отримати відомості про вилучені викрадені номерних речах, зокрема про холодну зброю (в тому числі метальному і пневматичному), номерних документах (в тому числі паспорти громадян Російської Федерації та бланках паспортно-візових документів суворої звітності), номерних знаках і цінних паперах, пов'язаних з досконалими злочинами.

АІПС «Іноземець». Автоматизована інформаційно-пошукова система «Іноземець» на базі ДЦ містить відомості про осіб далекого і ближнього зарубіжжя, а так само про осіб без громадянства, зареєстрованих на території тієї чи іншої області республіки. Запит можна здійснювати за наступними реквізитами:

- Установчі дані на особу;

- мета приїзду;

- дата в'їзду;

- місце реєстрації;

- Дата закінчення реєстрації.

АІПС «Досьє - Шахрай». Автоматизована інформаційно-пошукова система «Досьє - Шахрай» на базі ДЦ містить відомості про осіб, які вчинили розкрадання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей шляхом шахрайства, а так же організаціях і підприємствах, які включили свідомо нездійсненні договори на поставку товарів народного споживання.

АБД «Найманці». Автоматизований банк оперативної інформації про осіб, підозрюваних у вчиненні вбивств по найму (прикмети, клички, зброя, адреси, свідки і т.д.) і замовників цих вбивств.

«АБД - АП ». Єдиний автоматизований банк даних оперативної інформації про осіб, які здійснюють нелегальне вироб- ництво і оптові поставки етилового спирту і алкогольної продукції, підприємствах і організаціях, залучених в незаконний обіг зазначеної продукції.

В даний час впроваджуються автоматизовані інформаційно-пошукові системи «ДОСЬЄ» і «НАСИЛЬСТВО».

АІПС «ДОСЬЄ». Дана система дозволяє отримати відомості про особливо небезпечних рецидивістів, «злодіїв в законі», «авторитети» злочинного світу і ін. (Установчі дані, прикмети, місце роботи, проживання, зв'язку, звички і т.д.).

АІПС «НАСИЛЬСТВО». Дана система забезпечує такими відомостями про тяжких нерозкритих і розкриті злочини, пов'язаних з насильством проти особистості, як предмет посягання, місце, час і спосіб вчинення, опис вилучених слідів і ін.

Автоматизовані інформаційні дактилоскопічні системи.З кінця 1980-х років почалися активні спроби впровадження в діяльність ОВС автоматизованих інформаційних дактилоскопічних систем (АДІС) на основі персональних комп'ютерів, за допомогою яких можна автоматично кодувати відбитки і сліди пальців рук, зберігати їх зображення в пам'яті і виробляти якісний порівняльний аналіз. З початку 1990-х років процес почав набувати перші ознаки організованості: у 1992-1993 рр. з ініціативи ЕКЦ МВС Росії було вперше проведено конкурсне тестування понад десяти АДИС. Тестування в повному обсязі пройшли лише чотири вітчизняні системи, які наказом МВС Росії від 03.08.1993 № 365 були представлені до проведення дослідних випробувань в ряді УВС. У травні 1994 р на науково-методичній раді в ЕКЦ МВС Росії було виділено особливо дві з цих чотирьох систем:

- «Папілон», розробник - ТОВ «Системи Папілон» (м Міас Челябінської області);

- «Сонда-Фрес», розробник - СП «Совіндейта» (м Міас Челябінської області).

В даний час в різних регіонах Російської Федерації експлуатуються близько 500 програмно-технічних комплексів АДІС різного рівня і призначення. Сумарно в цих системах автоматизовані близько 10 млн дактилокарті і 2 млн слідів з місць нерозкритих злочинів.

Організація роботи з АДИС виглядає наступним чином. Структура єдиної обласної дактилоскопічної системи складається з центральної станції і пов'язаних з нею користувальницьких станцій, встановлених в МВВС. Обидві бази даних (БД дактилокарті і БД слідів з місць злочинів) зберігаються і обробляються на центральній станції, програмно-технічні можливості якої дозволяють працювати з великими обсягами інформації. Поповнення баз даних і запити на проведення пошуків по всій регіональній БД або з якої-небудь її частини виробляються безпосередньо з ГОРОВД.

У зв'язку з великим обсягом графічної інформації з зображеннями відбитків пальців рук підоблікових осіб, що ускладнює їх передачу по модемним лініях зв'язку, цю інформацію можна передавати на центральну станцію записаної на лазерні диски. Рекомендаційні списки, отримані після пошуку, передаються в МВВС по модемного зв'язку для остаточного етапу порівнювання.

Дворівнева організація автоматизованої дактилоскопічної системи з єдиною загальнокрайової (загальнообласний) базою даних дозволяє отримати переваги перед розрізнено, автономно діючими дактилоскопічними системами в МВВС області. При такій організації роботи центральна станція може працювати в черговому режимі, що дозволяє оперативно відпрацьовувати будь-які термінові запити по всій обласній базі даних. Перевірка по централізованої дактілокартотеке, як правило, повинна проводитися лише після звернення до місцевих обліками.

Дактилоскопічні картки оперативно-довідкових обліків будуються по десятипальцевой (декадактілоскопіческой) системі. Розкладка дактилокарті проводиться за дактилоскопічний формулами. Для перевірки за дактилоскопічний обліками заповнюються дактилокарта і вимога (запит). Відбитки пальцевих візерунків повинні бути чіткими. При встановленні особи вбитих, загиблих або померлих невідомих громадян в дактилокарте вказуються стать, приблизний вік, особливі прикмети та дата виявлення трупа.

У АІПС вся інформація, що поступає враховується і систематизується таким чином, що дозволяє, по-перше, організувати неодноразове звернення до неї різних апаратів і служб органів внутрішніх справ і, по-друге, постійно поповнювати її новою і видаляти застарілу інформацію. При цьому необхідно підкреслити найважливішу характеристикуавтоматизованих обліків: одноразовий введення інформації і наступне багаторазове її використання. Інформація концентрується, обробляється, зберігається і видається користувачам в суворій відповідності з нормативними актами, що регламентують ведення оперативно-розшукових та профілактичних обліків органів внутрішніх справ.

За кордоном перші автоматизовані інформаційні пошукові системи з'явилися в поліції США на початку 1950-х років і призначалися для забезпечення розшуку викрадених автомашин. В Європі АІПС стали експлуатуватися з середини 1950-х років в поліції ФРН. В даний час у всіх розвинених країнах комп'ютерні системи застосовуються для вирішення широкого кола поліцейських завдань.
Додавання тексту в фігуру | Зміна стилю таблиці | Зміна параметрів стилю таблиці | Додавання і зміна заливки осередку таблиці | Додавання стилю фону в презентацію | Додавання звуку | Додавання відеофрагменту в презентацію | Додавання переходів між слайдами | Вставка графічних об'єктів в слайди | Додавання кнопок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати