На головну

алгоритм розрахунку

  1. А. Алгоритм забору сечі при природному сечовипусканні.
  2. А. Алгоритм проведення оксигенотерапії через носову канюлю
  3. А. Методика розрахунку довжини ЗПС, прийнята в ВВС
  4. алгоритм
  5. Алгоритм 1.
  6. Алгоритм 11.1. приєднання малюнка
  7. Алгоритм 11.2. Вивантаження і перезавантаження зображення

1. Заданий аналітичний вираз періодичного несинусоидального напруги (ЕРС, струму) розкладаємо в ряд Фур'є в тригонометричної формі

де k - Номер гармоніки.

2. Кожну гармоніку напруги (ЕРС, струму) записуємо в комплексній формі .

3. Для кожної гармоніки визначаємо (в залежності від обраного методу розрахунку) комплексне опір або комплексну провідність

4. Для кожної гармоніки напруги (ЕРС, струму) знаходимо комплексну амплітуду струму .

5. Записуємо вираз для миттєвого значення струму для кожної гармоніки окремо. Миттєве значення періодичного несинусоидального струму отримують, підсумовуючи миттєві значення всіх гармонійних складових струмів:

7.2. Подання періодичної несинусоїдної функції у вигляді ряду Фур'є

Будь-яка періодична несинусоїдальними функція може бути представлена ??у вигляді ряду Фур'є, якщо вона задовольняє умовам Дірехле (функція повинна мати кінцеве число розривів першого ряду і кінцеве число екстремумів). У реальних фізичних ланцюгах таким умовам задовольняють всі функції напруги, ЕРС, струму:

де U0 - постійна складова напруги; Um1sin (wt+ y1k) - Основна (перша) гармоніка; Umksin (kwt+ yuk) - Вища (k-я) гармоніка; Emk - амплітуда k-й гармоніки; yk - Початкова фаза k-й гармоніки; kw - кругова частота k-й гармоніки.

У загальному випадку ряд Фур'є містить нескінченне число членів, але при розрахунку зазвичай обмежуються деяким кінцевим числом членів ряду, що визначаються необхідною точністю розрахунку.

Для обчислення коефіцієнтів ряду Фур'є доцільно його члени представити через синуси і косинуси без початкових фаз:

де

Постійна складова U0 і коефіцієнти Bk, Ck можуть бути визначені з виразів

U0, Bk, Ck можна також визначити з відповідних графіків, використовуючи формули наближеного обчислення інтегралів.
Розрахунок складних електричних ланцюгів комплексним методом | Глава 4. РЕЗОНАНСНІ ЯВИЩА В ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГАХ | резонанс напруг | резонанс струмів | Резонанс в розгалужених ланцюгах | Резонанс в ланцюгах без втрат (чисто реактивні ланцюга) | Визначення. фізична модель | Розрахунок послідовного з'єднання двох магнітосвязанних котушок | Розрахунок розгалужених ланцюгів при наявності в них магнітосвязанних котушок | Трансформатор з лінійними характеристиками |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати