На головну

Резонанс в розгалужених ланцюгах

  1. Аналіз спектру вихідного сигналу в нелінійних електричних ланцюгах
  2. Вимушені коливання. Резонанс.
  3. Вищі гармоніки в трифазних ланцюгах
  4. ГАСІННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ дуг В ЛАНЦЮГАХ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
  5. Глава 4. РЕЗОНАНСНІ ЯВИЩА В ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГАХ
  6. Графічні методи аналізу перехідних процесів в нелінійних колах
  7. Дослідження рівняння вимушених коливань. резонанс

У розгалужених ланцюгах може мати місце як резонанс напруг, так і резонанс струмів

приклад. За яких умов виникає резонанс напруг в ланцюзі, представленої на рис. 4.12.

Мал. 4.12

Рішення:

Скористаємося умовою виникнення резонансу напруг  Для цього запишемо повне комплексне опір ланцюга і виділимо його уявну частину

З останнього виразу можна визначити резонансну частоту w0 або будь-який з параметрів ланцюга L10, L20 , C0, при яких настає резонанс.

Векторні діаграми для довільного і резонансного режимів роботи наведені на рис. 4.13.

Мал. 4.13

У кружочках вказана послідовність побудови векторів.
На комплексній площині | Вираз для похідної | Вираз для інтеграла | алгебраізація рівнянь | комплексне опір | Трикутник опорів і трикутник провідностей | Активна, реактивна і повна потужності | Розрахунок складних електричних ланцюгів комплексним методом | Глава 4. РЕЗОНАНСНІ ЯВИЩА В ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГАХ | резонанс напруг |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати