На головну

Пояснювальна записка

  1. I. Пояснювальна записка
  2. ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
  3. ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
  4. ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
  5. методична записка
  6. методична записка
  7. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation (Interpol) ist eine Vereinigung von 151 nationalen Polizeibehorden aus allen Kontinenten. Das Statut der Interpol bestimmt Ziele und Aufgaben, die Struktur und die Zustandigkeit ihrer Organe, die Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten.

Eine der Hauptaufgaben von Interpol ist die Gewahrleistung gegenseitiger Unterstutzung aller nationalen kriminalpolizeilichen Behorden. Ihre Aufgabe besteht auch darin, bei der wirksamen Verhutung und Verfolgung von Straftaten mitzuwirken. Zur Durchfuhrung ihrer Aufgaben sind in den Mitgliedstaaten Nationale Zentralburos eingerichtet.

Oberstes Organ von Interpol ist die Generalversammlung. Sie besteht aus den Delegierten der Mitgliedstaaten. An der Arbeit der Generalversammlung konnen Vertreter verschiedener internationaler Organisationen teilnehmen. Die Generalversammlung tritt einmal im Jahr zusammen. Die Vorbereitung der Beschlusse der Generalversammlung obliegen dem Exekutivkomitee, das aus einem Prasidenten, zwei Vizeprasidenten und 9 Delegierten besteht. Sie vertreten verschiedene Staaten.


Пояснювальна записка

При складанні цієї робочої програми за основу прийняті основні положення державного освітнього стандарту за фахом

« -Географія».

Упорядником внесені необхідні зміни до зазначеної програми з урахуванням специфіки регіону.

Мета вивчення дисципліни:пізнання закономірностей будови, динаміки і розвитку географічної оболонки з метою оптимізації і явищами, забезпечення сталого розвитку земної системи.

Завдання вивчення дисципліни:отримати фундаментальні знання про функціонування географічної оболонки в цілому, її компонентів і природних комплексів у єдності і взаємодії з навколишнім простором - часом на різних рівнях його організації; шляху створення і існування сучасних природних (природно-антропогенних) ситуацій, тенденції їх можливого перетворення в майбутньому.
Лабораторна робота № 2. Температура повітря (2 години). | Навчально-методичне забезпечення навчального процесу | Навчально-методичне забезпечення навчального процесу | Методика написання рефератів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати