На головну

Особливості розвитку НІК Азії

  1. F8 Порушення психологічного розвитку
  2. I. Аномалії, що виникають в результаті недостатності формування частин кінцівок. У цю групу входять такі пороки розвитку кінцівок.
  3. I. Особливості римської культури н основні етапи її розвитку
  4. I. Фактори ДИТЯЧОГО РОЗВИТКУ
  5. II. Зміни, що зазнають особистістю в міру розвитку процесу
  6. II. особливості вживання
  7. II. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КАПІТАЛІЗМУ 1 сторінка

Серед країн НІС виділяються держави Південно-Східної Азії. Ці країни перейшли на економічну модель «наздоганяючого розвитку», яка передбачає:

- Послідовний перехід в пріоритетах розвитку від сільського господарства до легкої і важкої промисловості, а потім - до наукомістких галузей;

- Перехід від трудомісткого до капіталомісткі виробництва, а потім - до високих технологій;

- Перехід від політики імпортозаміщення до політики експортної експансії;

- Стимулювання ринкових відносин.

Економічне зростання привносить новий якісний зміст в розвиток регіональних економічних зв'язків. Модернізація інфраструктури та перебудова промислової бази, збільшення внутрішнього споживчого попиту за рахунок розширення так званого середнього класу сприяють зростанню виробництва, стимулюють появу нових перспективних ринків. У країнах НІС формується власний технологічний і науково-технічний потенціал.

Наприклад, в Сінгапурі в 1990-і рр. темпи приросту ВВП становили 7 - 8%. При цьому в господарському комплексі країни тривають важливі структурні зміни. Так, середньорічні темпи приросту в обробній промисловості склали 7,6%; електронної - 26%. На частку електронної промисловості припадає майже 40% всього виробництва обробної промисловості. Темпи приросту фінансової сфери склали 7%, транспорту - 8%, будівництва - 9% [51].

Відповідно до обраним курсом на лібералізацію інвестиційних режимів НІС пішли на ослаблення обмежень в області регламентації діяльності іноземних компаній. Практично скрізь була помітно збільшена гранична норма іноземного капіталу в акціонерному капіталі, а в пріоритетних областях - високотехнологічних і експортно-орієнтованих - вона досягла 100%. Скоротилося число обмежень на діяльність ТНК в ключових галузях економік. Так, Республіка Корея розширила капіталовкладення в страхування і фінанси.

Східноазійські країни продемонстрували здатність до впровадження нових технологій. Це обумовлено низкою факторів:

· Високий освітній рівень робочої сили, що полегшує розвиток не тільки нових технологій, але й обумовлює прогресивний стиль мислення;

· Домінуюча роль конфуціанства в процесі формування індустріальної цивілізації (формування еліти суспільства, що виділялася завдяки своїм здібностям, самовдосконалення, повазі існуючого порядку);

· Активна позиція підприємців, особливо в сфері малого та середнього бізнесу;

· Висока компетентність лідерів країни (прем'єр-міністр Сінгапуру - Лі Куан Ю, прем'єр-міністр Малайзії - Махатхір, президент Тайваню - Лі Тохкі, лідер реформування економіки - Китаю - Ден Сяопін і ін.).

Моделі ринкової економіки, що сформувалися в східно-азіатських країнах, відрізняються від моделей економіки розвитку країн Латинської Америки істотною роллю державного регулювання. Держава займається плануванням макроекономічних показників, здійснює контроль за зовнішньою торгівлею, зовнішнім фінансуванням, ціноутворенням, процентними ставками і т.д.

Такий державний механізм регулювання національної економіки дозволив досить швидко подолати наслідки азіатської кризи 1997 - 1998 рр., Що особливо наочно проявилося в Республіці Кореї. Тут після кризи наявності структурні зрушення в таких областях, як скорочення державних витрат, включаючи субсидії підприємствам, приватизація компаній і банків, полегшення тягаря неповоротних банківських кредитів, реорганізація компаній і ФПГ, поліпшення методів корпоративного управління. Для країн НІС в післякризовий період характерно проникнення європейського і американського капіталу в формі як прямих, так і портфельних інвестицій. Починає проглядатися перспектива освіти загальнорегіональної восточноазиатской зони вільної торгівлі.

Республіка Корея серед невеликих країн НІС відрізняється високим рівнем розвитку. Якщо в 2002 р обсяг ВВП країни становив 931 млрд дол., А на душу населення припадало 19,4 тис. Дол., То в 2010 р ці показники зросли до 1 467 млрд дол. І 30,2 тис. Дол. Відповідно .

Зазнала помітних змін і структура економіки, де частка сільського господарства у ВВП за період з 1965 по 2009 рр. зменшилася з 40 до 2,6%, а частка промисловості збільшилася з 21,3 до 36,5%. За виробництвом судів Республіка Корея займає друге місце в світі, по виробництву напівпровідників - третя, автомобілів - п'яте і т.д. Витрати на НДДКР зросли після 2010 р до 5% ВВП. Внесок сфери послуг у ВВП зросла з 39% до 70% [52]. Республіка Корея належить до країн з дуже високим індексом розвитку людського потенціалу (0,877) займаючи за цим показником 12 місце в світі після Японії, за Республікою Корея йде Швейцарія і Франція. За індексом якості життя Республіка Корея з показником 69 знаходиться на 42 місці в світі після Японії, Бразилії та Ірландії. Країна займає четверте місце в АТР за масштабами економіки і з 1997 року є членом ОЕСР (клуб розвинених країн).

Схожі тенденції розвитку властиві й іншим країнам Азії першої хвилі: Сінгапур і Тайвань увійшли в групу розвинених країн, а Гонконг в 1997 р був приєднаний до КНР, що відрізняється найвищими темпами розвитку в 2000-і рр.

В цілому ж країни Південно-Східної Азії як економічний регіон, де зосереджені основні НІС, формується спонтанно завдяки таким складовим, як їх географічна близькість, історичні зв'язки, культурний і релігійний спорідненість, спільність мови і економічних ресурсів. Країни НІС йдуть по шляху створення постіндустріального суспільства на основі інноваційної моделі розвитку.
Динаміка виробництва високотехнологічної продукції | Паливно-енергетичний комплекс: структура, тенденції розвитку | Агропромисловий комплекс і особливості його розвитку | Транспортний комплекс в світовій економіці XXI століття | Роль науково-технічного прогресу в розвитку сучасного світового господарства | Терміни і поняття | Розвинені країни в світовій економіці | Місце США у сучасній світовій економіці | Місце і роль Європейського союзу в світовій економіці | Країни, що розвиваються у світовій економіці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати