На головну

Динаміка виробництва високотехнологічної продукції

  1. I. Витрати виробників продукції
  2. II. початок виробництва
  3. III. ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
  4. III. Спільні витрати виробників продукції і постачальників
  5. III.1.2) Порядок кримінального судочинства.
  6. IV. ДИНАМІКА афективних РОЗВИТКУ. . ТИПИ регрес і фіксація У РОЗВИТКУ
  7. Автоматизація виробництва изопренового каучуку

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) виділяє чотири групи обробної промисловості за рівнем застосовуваних технологій (за показником технологічної інтенсивності, інтенсивності НДДКР): високо-технологічні, середньо-, високотехнологічні, середньо-, низькотехнологічні і низькотехнологічні.

Як показує аналіз, співвідношення цих груп у розвитку світового господарства зазнає суттєвих змін (таблиця 19).

Таблиця 19 - Динаміка виробництва продукції обробної промисловості за рівнем технологічності

%

 рівень технологічності  1985 р  1990 р  2005 р
 високотехнологічне виробництво  11,7  12,5  19,1
 Середньо високотехнологічне виробництво  29,1  29,1  26,7
 Середньо низькотехнологічних виробництво  22,7  22,9  23,2
 низькотехнологічних виробництво  36,5  35,5  31,0

Джерело: Родіонова І. А. Світова промисловість: структурні зрушення і тенденції розвитку (друга половина ХХ - ХХІ ст.): Монографія. М.: МГУ лісу, 2009. С. 102.

Дані таблиці 19 свідчать насамперед про зростаючу частку високотехнологічного виробництва.

Про структуру продукції в даній групі технологічного рівня свідчить таблиця 20.

Таблиця 20 - Динаміка структури високотехнологічного виробництва

%

 галузь  1985 р  1990 р  2005 р
 Високотехнологічна індустрія в цілому  100,0  100,0  100,0
 аерокосмічна  20,5  12,9  7,6
 Фармацевтична  22,0  22,7  19,5
 Виробництво обчислювальної техніки  7,8  11,0  13,6
 Виробництво засобів зв'язку  23,5  36,5  45,3
 Виробництво наукової апаратури  26,2  16,9  14,0

Родіонова І. А. Світова промисловість: структурні зрушення і тенденції розвитку (друга половина ХХ - ХХІ ст.): Монографія. М.: МГУ лісу, 2009. С. 103.

Збільшення значення наукомістких галузей пояснюється розширенням всесвітніх комунікаційних мереж, стрімким розвитком інформаційних технологій, що проникають в усі сектори економіки і сфери життєдіяльності населення різних країн світу. При цьому частка наукомісткої продукції як в експорті, так і в імпорті виробів обробної промисловості зростає ще швидшими темпами, ніж у виробництві.

Так, у світовому експорті промислових виробів за 20 років частка високотехнологічної продукції збільшилася з 12 до 29% при скороченні питомої ваги продукції середньо- і низькотехнологічного виробництва.

Істотні зміни спостерігаються і в розстановці сил в світовому виробництві високотехнологічної продукції (таблиця 21).

Таблиця 21 - Динаміка виробництва високотехнологічної продукції, в розрізі окремих країн

(Млн дол.)

 Країна  2005 р  2006 р  2007 р  2008 р  2009 р  2010 р
 США  310 634  342 495  352 802  355 227  367 624  385 941
 ЄС  257 905  275 951  312 220  317 606  265 536  272 892
 Японія  158 661  152 943  150 235  153 742  138 689  177 935
 Китай  101 794  128 593  155 624  194 519  212 053  263 015
 Росія  9 787  12 211  10 679  11 606  7 271  9 325
 мир  1 051 407  1 154 416  1 244 297  1 304 945  1 231 142  1 397 037

Розраховано за даними Science and Engineering Indicators, 2012.

Дані таблиці 21 свідчать про скорочення лідерства США, зростання частки Японії і стрімкому зростанні частки Китаю у виробництві високотехнологічної продукції (більш ніж в 2,5 рази). Однак тут важливо враховувати рівні технологічності продукції, що виробляється, в Китаї переважає середньо-, високотехнологічне виробництво.

Таким чином, характерною рисою структурно-галузевих змін в промисловості світу стало подальше зростання частки переробних галузей. Основні пропорції в макроструктуру обробної промисловості світу не змінилися: збереглося домінуюче становище машинобудування і хімічної промисловості. При цьому центр ваги НТП перемістився в мезо- і мікроструктури промислового виробництва. Чітко позначилися тенденції зростання і розвитку наукоємних галузей - галузей передовою технологією.

Структурні зміни в цілому були викликані в першу чергу диференційованими темпами розвитку різних галузей, які, в свою чергу, були обумовлені різними темпами зростання продуктивності праці в цих секторах, змінами в факторних пропорціях капіталу і праці, а також розвитком новітніх технологій та створенням нових видів продукції . Особливе вплив мали на даний процес глобалізація і ступінь участі країн у міжнародному поділі праці. Сучасний економічний розвиток істотно перетворює підприємства в різних країнах світу, перетворюючи їх у комерційних виробників, у все більшій мірі орієнтованих на світовий або регіональний ринки. Швидкість і характер зрушень у галузевій структурі промисловості в країнах різного типу і рівня соціально-економічного розвитку істотно розрізняються (додаток А).

 
Етапи формування світового господарства | Основні тенденції розвитку світового господарства нового століття | Суб'єкти світового господарства, їх типізація | Показники, що характеризують ступінь участі країни в світовому господарстві | Ресурси сучасного світового господарства | енергетичні ресурси | Земельні, водні та лісові ресурси | Людські (трудові) ресурси | Вплив НТР на структурні зміни світового господарства | Роль промисловості в структурі світового господарства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати