На головну

ЧАСТИНКИ НЕ ВІДПОВІДНО ДО ЖОДНОЇ

  1. У колоїдно-дисперсних системах частинки дисперсної фази складаються з безлічі з'єднаних між собою атомів, молекул або іонів.
  2. Займання і горіння частки палива
  3. Рух зарядженої частинки в однорідному постійному магнітному полі.
  4. Рух зарядженої частинки в однорідному постійному електричному полі.
  5. Рух частинки в сферично симетричною прямокутної потенційної ями.
  6. Закон збереження механічної енергії частки.
  7. До тримолекулярного відносяться прості реакції, в елементарному акті яких стикаються і зазнають змін три частки.

Вправа 191. Вставте пропущені букви. Поясніть

вживання часток не і ні у що наводиться нижче тексті.

Як (н ...) намагалися люди, собравпщсь в одне не-

велике місце кілька сот тисяч, спотворити ту зем-

лю, на якій вони тулилися, як (н ...) забивали каменю-

ми землю, щоб нічого не росло на ній, як (і ...)

счищали яку пробивающуюся травичку, як (н ...) ди

милі кам'яним вугіллям і нафтою, як ( «...) обрізали

дерева і (н ...) виганяли всіх тварин і птахів, - вага-

на була весною навіть у місті. Сонце гріло, трава,

оживаючи, росла і зеленіла скрізь, де тільки (до ...) з-

шкребли її, не тільки на газонах бульварів, а й між

плитами каменів, і берези, тополі, черемха распус-

калі свої клейкі і пахучі листя, липи надували

лопавшиеся нирки; галки, горобці і голуби по-весен-

нього радісно готували вже гнізда, і мухи дзижчали під

стін, пригріті сонцем. Веселі були й рослини, і

птиці, і комахи, і діти. Але люди - великі, взрос-

круглі люди - (н ...) переставали обманювати і мучити себе

і один одного.

Люди вважали, що є священним і важливо (н ...) це ве-

сеннее ранок, ( «...) ця краса світу Божого, дана для

блага всіх істот, - краса, що володіє до світу,

згодою і любові, а є священним й важливо те, що вони

самі вигадали, щоб панувати друг над другом.

Для довідок . Частка не негативна, частка не

підсилювальна (вживається для посилення наявного в перед-

додатку заперечення). Пор .: Не було найменшої можливості пере-

братися на той берег. - Чи не було ні найменшої можливості пере-

братися на той берег.

Частка ні вживається також при союзах і союзних сло

вах в придаткових пропозиціях, мають узагальнююче або

уступітельние значення, для посилення затвердження. Пор .: Коли

він не приходив, гра відкладалася. - Коли він не приходив, гра

відкладалася.

Вправа 192. Вкажіть, де в наведених нижче предло-

жениях ні і ні є частинками і де приставками.

1. Повітовий лікар, по щастю не досконалий не-

повіки, встиг пустити йому кров (П.). 2. Василиса Егоров-

на стримала свою обіцянку і нікому не сказала ні од-

ного слова, крім матушки (77.). 3. Ніде не мерехтів ого

недо, що не чулося жодного звуку (Т.). 4. Що не запитав

сі, розтлумачить, навчить, з нею говорити ніколи не на-

нудний (77.). 5. Глухар отримав своє назва не від не-

достатку слуху, який у нього дуже гострий, а за місцем

проживання (лійок,). 6. Особа Кутузова кілька мгнове-

ний залишалося зовсім нерухомо (Л. Т.). 7. Я слу

шал його і думав: невже ця людина вірний сам собі,

кажучи всі ці не личить йому мови? (М. Г.). 8. У лісі

як ні в чому не бувало тривала весняна життя

(Пришва.). 9. Не буде недругом розколотий союз народів

ніколи, нероздільні серп і молот, земля і колос і

зірка (Марш.). 10. Неохоче заспаний місто прокинувся,

піднятий криком гудків (Ас.).

Вправа 193. Поясніть злите і роздільне написання

заперечення не в кожній парі.

L 1. Ця річка завжди неспокійна. - Ця річка ніколи

неспокійно. 2. Загарбницькі війни жорстокі і неспра-

ведливость. - Чи не справедливі хіба заходи, прийняті для

зміцнення дисципліни? 3. Так, дійсно, ця ме

стности некрасива. - Ні, ця місцевість не красива.

4. Здається, ці трикутники нерівні. - Ні, ці тре

косинці нерівні.

П. 1. Так, літак летить невисоко. - Ні, літак

летить не високо. 2. Станція знаходиться недалеко звідси. -

Не далеко ми зайшли в глиб лісу?

Для довідок. Чи не пишеться з прикметниками, і наречі-

ями * на о- разом чи окремо в залежності від сенсу: при

у т в е р ж д е н і й не пишеться разом, при про т р і ц а н і й -

роздільно. Пор .: це завдання неважка (тобто легка, міститься

твердження) - це завдання не важка (заперечується труднощі);

ця дівчинка некрасива (затверджується наявність негативного ка

пра) - ця дівчинка не красива (заперечується наявність позитивного

ного якості); він небагатий (майже те саме, що бідний) - він не

багатий (не має багатства); поїхав ненадовго (на короткий час) -

поїхав ненадовго (не так на тривалий час).

З прикметниками в порівняльному ступені не пишеться

разом чи окремо також в залежності від того що виражається зна

чення; пор .: Ця книга нецікаво тієї (більш нецікава, скуч-

неї). - Ця книжка не цікавіше тієї (не укладає в, собі біль

шего інтересу); Забарвлення виявилася навіть некрасиво, ніж була

(Позбавлена ??краси, привабливості). - Забарвлення виявилася

не красиві, ніж була (не більше красива, ніж колишня). Див. також

довідку на стор.163.

Чи не пишеться разом або окремо з безособово-предікатів-

ними словами (які виступають у ролі присудка безособового

пропозиції), які співвідносяться з іменами прілагательни-

ми, в залежності від сенсу: при у т в е р ж д е н і й не

пишеться разом, при про т р і ц а н і й - окремо. наприклад:

неважко вирішити задачу (тобто легко, міститься утвержде-

ня) ??- не важко вирішити задачу (тобто не було важко, що містить

жится заперечення).

Вправа 194. Поясніть злите і роздільне написання

заперечення ні.

1. Неможливо виконати таку складну роботу в

короткий строк; неприпустимо, щоб подібні вчинки

ки залишалися безкарними; невідомо, як по-

ше складуться його справи; нецікаво слухати повторно

один і той же розповідь; незрозуміло, чому вони так по-

го відсутні; неправильно робити висновки без долж-

ного підстави; неприємно гуляти в сиру погоду; не-

важко бачити різницю між обома пропозиціями;

недобре залишати друзів у біді; неясно, як далі

буде протікати хвороба дитини.

2. Не обов'язково, щоб відповідь була дана негайно;

не просто створити відразу кілька гуртків самодіяльного

ності; не реально вірити в можливість швидкого по-

тепленія; нескромно переоцінювати свої заслуги; НЕ

солодко живеться птахам узимку; чи не дивно, що перемога

в змаганні дісталася найсильнішим; НЕ суттєво

але для нас, де провести чергову відпустку; нелегко

розповісти.

Вправа 195. Перепишіть, розкриваючи дужки.

I. 1. Ось (не) хоча з розуму звела (Гр.). 2. Але кажуть, ви

(Не) людим: в глушині, в селі все вам нудно (П.).

3. Мені (не) здоровиться щось, у мене голова болить

(А. Остр.). 4. Вона (не) Годованний, (не) навідела тітку (Ч.).

5. Тихон відповідав на розпитування про Микиту туго, (не) вра

зумітельно (М. Г.). 6. Свої (не) биліци він базікав, по-

жно бути, з чужих слів (Гладкий.). 7. Спека стояла (не)

сусветная (Нов.-Пр.). 8. Ми зупинилися в (не) доуме-

ванні (Арі.). 9. Комендант відповідав (не) Брежнєв кивком

голови (Горб.). 10. (Не) злюбив він свого земляка змо-

ЛОДР за успішність (В. Попов).

І. 1. (Не) добре уславитися невіглас, (не) приємно

здаватися і вискочкою (77.). 2. Ви можете розсердитися на

мої слова, відчути (не) любов до мене за них

(Черн). 3. Адже і тут колись місце було (не) житлове,

а ось живуть же люди (Л. Т.). 4. (Не) популярності вже не

було, все вже було ясно для мене (Ч.). 5. Кругом (не)

затишно, самотньо, холодно (шишки.). 6. Після цієї ночі я

неначе помер на довгий час: це були роки (не)

буття (Гладкий.). 7. Кінець війни в Кореї був серйозним

(Не) успіхом для призвідників війни (Еренб.). 8. Люди з

(Не) тутешніми звичками снували навколо, кажучи на

різних мовах (Шел.). 9. Не піде чужинець (не) званні

ний, свого не побачить житла (Ісак.). 10. Метафорами

широко користуються літератори і (не) літератори

(Ісак.). 11. Нагульнов мовчав, він не любив говорити (не)

продумано (Шол.).

III. 1. В мовчанні добро має творитися. Але не)

чого про це тлумачити (П.). 2. Всіх його розпитувань я пе-

Реда не можу, та й (не) навіщо (Т.). 3. І нудно, і грус-

тно, і (не) кому руку подати в хвилину душевної не-

взгоди (Л.). 4. Коли його посадили, він начебто (не) як-

до заспокоївся (Кор.). 5. (Не) дивлячись на те, що вітер

вільно ширяв над поверхнею морем, хмари були нерухомі

(М. Г.). 6. Вони не спали три доби, майже не їли і навіть

не пили, (не) коли було, і (не) де було взяти води

(Верес.). 7. Та ви в біографію мого життя вдумайтеся,

(Не) з проста я так уразливий (Саян.). 8. (Не) дещо беспо-

койство відчувалося в її очах, рухах, ході (Шол.),

9. Уздовж поїзда метушаться шпики і жандарми, (не) взі-

раю на проливний дощ (Павл.). 10. (Не) далеко від ов-

рага починалася тайга (Арам.).

Для довідок .

Чи не пишеться разом з іменниками, прілагательни-

ми причастиями (за винятком пасивних дієприкметників

теперішнього часу на -мий) і говірками на -о, образован-

ними від прикметників, в наступних випадках:

1) якщо без ні слова не вживається: ненависть, безглуздий,

ненавидить, ненавмисно;

2) якщо з допомогою не слово набуває нового, протидії

положностей значення (зазвичай такі слова легко замінюються си

нонімамі без ні): ворог (ворог), невеликий (маленький), не-

провітрена (задушлива), недалеко (близько);

3) якщо є прислівники міри і ступеня: абсолютно, більш ніж,

абсолютно, дуже, дуже, дуже, майже, у вищій мірі, пів

ністю, занадто, дивно і т. п., які підсилюють стверджувати

дітельнуюробочу сенс наступних за ними слів: абсолютно неспеціа-

лист, вельми невдалий, вкрай необдуманий, найвищою мірою

необережно;

при говіркою зовсім можливо двояке написання: злите,

якщо зовсім позначає посилення ознаки, тобто має значення

ня «дуже», «абсолютно» (зовсім нецікава книга, говорив

зовсім незрозуміло), і роздільне, якщо зовсім виключає даний

випадок з ряду однорідних, тобто має значення «аж ніяк»

(Зовсім не старий чоловік, їхали зовсім нешвидко).

П р и м і т а н і е.

Чи не пишеться разом з прикметниками при наявності за-

сімих слів: незнайомий нам текст, непомітна на перший погляд

помилка, непридатна для будівництва майданчик.

Вправа 196. Перепишіть, розкриваючи дужки.

I. 1. Ликера розказувати вела весело, (не) скаржачись і

(Не) напрошуючись на участь (Т.). 2. У мене (не) доста

валі сил поглянути в обличчя доброї бабусі (Л. Т.)

3. Хлопчик майстрував щось з черепашок, майже (не) ше-

велясь і нічого (не) помічаючи навколо (Фед.). 4. (Не) хва-

тало ще загинути тут так безглуздо і безглуздо

(Аж.). 5. Час і раніше йшло (не) поспішаючи (Коч.).

II. 1. (Не) так, що ми краса долини всієї? (Кр.)

2. Чи змінило йому (не) бажання, (не) переконання, (не)

совість, його природа людська, завжди несовершен-

ная (П.). 3. Та й кому ж він (не) приємний? (Г.). 4. З бога-

Тирський плечей зняли голову (не) великою горою, а соло

Мінка (Кол'ц.). 5. Люди вони були хоч і (не) імущі,

але освічені (Т.). 6. Хіба суп (не) хороший? (Ч.)

7. Ніяк не хочуть зрозуміти, що (не) порожня забава ця

полювання (Пришва.). 8. А хіба впливати на людей (не)

велике мистецтво? (Фед.).

III. 1. Якісь виродки з того світу, і не (с) ким гово-

рить, і не (с) ким танцювати (Гр.). 2. Не (на) ніж отдох

нуть погляду, змученому одноманітністю нескінченної

картини (гончих.).

Для довідок .

Чи не пишеться окремо з іменниками, прілагатель-

ними, дієприкметниками (за винятком пасивних дієприкметників

теперішнього часу на -миі) і говірками на -о, образован-

ними від прикметників, в наступних випадках:

1) якщо є або мається на увазі протиставлення:

це не друг, а ворог; не гарна, а погана робота; Не розібравшись, а

розкидані книги; зустріти не привітно, а грубо (зазвичай в

цих випадках вживається союз в); він не низький, не високий; брига

та не велика, але і не маленька; живе незаможньо і не бідно ',

якщо ж зіставляються НЕ прямо протилежні поня-

ку, які заперечують одна одну, а поняття сумісні, пріпі-

Сива одночасно предмету або дії в якості їх

ознак, то не пишеться разом: річка невелика, але холодна;

літак летів невисоко, але швидко (зазвичай в цих випадках упот-

реблять союз але);

2) якщо в якості пояснювального слова варто отрицатель-

ве займенник або прислівник, що починається з ні, яке

підсилює заперечення: анітрохи не цікава розповідь, нісколь-

ко не розкаявся злочинець, Ні для кого не цікаво;

3) якщо частка не входить до складу підсилюючих заперечень

зовсім не, аж ніяк не, далеко не (зовсім не обов'язковий, далеко не

випадково, аж ніяк не перевірені дані);

4) якщо заперечення логічно підкреслюється (найчастіше

це проявляється в питальних реченнях): Тут хоро-

шо, чи не так? Кому не відомі імена наших космонавтів? Чи не

близько ти стоїш до краю платформи ?; якщо заперечення неможливо

підкреслюється, 'то вживається злите написання: Хіба це

неправда? Невже це твердження невірне?

Чи не пишеться окремо також:

1) з короткими прикметниками, що вживаються толь

до в ролі присудків: не рад, не повинен, не готовий, не здатний, що не

має намір, не схильний, не зобов'язаний;

2) з формами вищого ступеня прикметників і на-

речій на -е: не вище, не нижче, чи не краще, не гірше, не ближче, чи не

далі, не солодший, а також з деякими формами (часто упот-

реблять) на-її: не сильніший, не бідніше; роздільно не пишеться

з формами більший, менший, найгірший, кращий (див. також довідку

"На стор. 161);

3) з короткими пасивні дієприкметниками: стіхотворе-

ня не опублікована, робота не здана;

4) з повними дієприкметниками, які мають при собі поясні-

тільні слова: не пофарбований навесні паркан, що не виправив з-

чинение учень;

5) з безособово-предикативними словами (виступаючими в

ролі присудка безособового пропозиції), що не співвідносячи

жать з іменами прикметниками: не видно, чи не час, не долж-

але, не жаль, не треба, не треба, чи не час, не чути (але ніколи,

неохота);

різниться написання ні з безособово-предикативними сло

вами на -о і співзвучних з ними коротких прикметників і наре-

чий; пор .: Серйозних відхилень не помітно (безособово-предіка-

тивное слово). - Відхилення від мети непомітно (короткий пріла-

готельних). - Він непомітно наблизився (прислівник).

Вправа 197. Поясніть злите і роздільне написання

заперечення не в кожній парі.

I. Кімната невелика, а маленька. - Кімната не-

велика, але затишна. 2. Куплена не дорога, а дешева

меблі. - Куплена недорога, але зручні меблі.

3. Живемо ми тепер не погано, а добре. - Він читає

непогано, але повільно.

Вправа 198. Перепишіть, розкриваючи дужки.

1.1. Відомості про рух французів були завжди (не)

вірні (Л. Т.). 2. У цьому місті знати три мови - (не)

потрібна розкіш (Ч.). 3. Матвій дуже дивувався тому, що у

Діми виявився такий (не) постійний характер (Кор.).

4. Я був задоволений життям, (не) заздрісний, (не) жадібний

(М. Г.). 5. Село, через яку ми проходили, була

(Не) велика (Ігн.). 6. У цій (не) помітною для посто-

роннего очі діяльності кожна людина повинна ра-

ботать відповідно до свого темпераменту (Ігн.). 7. Сурков

досадливо хмурився, (не) задоволений тим, що вона гово-

рить так довго (ФАД.). 8. (Не) гнучкі вже гілки важко

хилилися під вагою стиглих і ніжних плодів (Леон.).

9. Кущі, (не) ясні від туману, нависали над палубою

(Пауст.). 10. Григорій і в собі радісно відчував цю (не)

властиву йому за останні роки податливість на сміх

(Шол.). 11. Клопоту виявилося (не) мало (Баб.). 12. У містечку

все залишалося (не) зворушеним з дня її від'їзду (Мал'ц.).

II. 1. Зимова кибитка (не) неспокійна, а зимова до-

роги (не) кам'яниста (П.). 2. Він був (не) гарний і (не)

дурний, (не) високий і (не) низький ростом (гончих.). 3. У уще-

льє тому втік потік, він гучний був, але (не) глибокий

(Л.). 4. (Не) густа, але майже суцільна тінь лягала від

дрібних листя на м'яку тонку траву (Т.). 5. (Не) борги

літні ночі! (Т.). 6. Спорудження солідне, але (не) по-

говечное (Ч.). 7. Дорога чекала приємна, але (не)

близька (Кор.). 8. Дні і ночі нишпорив (не) сильний, але

(Не) відв'язний вітер (М. Г.). 9. День склався сірий, але

(Не) теплий (Пришва.). 10. Ця людина була (не) дале-

кий, але самовпевнений і зарозумілий (Нов.-Пр.).

11. Спалахи величезних махоркових цигарок висвітлювали

вусате і бородата, (не) веселе, а й (не) сумне

особа (Козак). 12. Бригада була (не) маленька (Коч.).

Вправа 199. Перепишіть, розкриваючи дужки.

1. У гурток (не) добрали кількох учнів. 2. Рис

в пиріжках був (не) доварити (Ч.). 3. Болт ослаб, так як

(Ів) довернулась гайку. 4. Через неточних ваг продавець

(М?) Доважили кілька грамів цукру. 5. За непредві-

денним обставинам завод (не) довиконати месяч-

ний план. 6. Маленький кущик потонув в густій ??траві.

Боже упаси (не) доглянути, всадити в нього косу! (Тендра.) ..

7. Поїзд не можна було затримувати, і в поспіху (не) дог-

рузілі один вагон ". 8. (Не) додали мені пошту (Мусапг.).

9. Весь день у Віктора було неприємне відчуття, ніби

він щось (не) доказав, щось (не) доробив (Доброго.).

10. (Не) догледіли за дитиною, і він розбився. 11. Не-

догпоскін-батько бився як риба об лід, (не) доїдав, (не)

досипав (Т.). 12. Діти часто (не) доїдали за обідом свій

суп. 13. Ушкодивши собі ногу, бігун (не) добіг до фі

ніша. 14. Направо і наліво виднілися (не) дожимання поля.

15. вівса було мало, і в той день кінь (не) догодовування.

16. Звичайно, знову шум і суперечка. Тому (не) домеров,

там проміряли (Пришва.). 17. Різдвяний занадто

вірив в свої сили, вважаючи себе геніальним, але (не)

дооцінив здібностей свого супротивника (Нов.-Пр.).

18. Магазин (не) недоотримав частину товару. 19. Поля (не)

доопрацьовані, посіви (не) досіяти, порядку немає сліду!

(Н.). 20. І як (не) додивився? І як ти (не) дослишал?

(Гр.). 21. Частина глядачів (не) додивилася виставу до

кінця. 22. Спочатку (не) дорахувалися близько сорока чоло

століття, але потім доповзли кілька людей відсталих і

неранених (Серг.-Ценського.).

Для довідок . Слід розрізняти написання частки не

з дієсловами, що мають приставку до-, що позначають дію

незакінчену, не доведена до кінця (за загальним правилом не

пишеться окремо), і написання дієслів, що починаються з

приставки недв-, що позначає невідповідність необхідної нормі

(Пишеться разом); іноді такі дієслова вживаються з про-

протилежних за значенням приставкою пере- (недовиконати -

перевиконати, недооцінити - переоцінити, недосолити - пере-

солити і т. п.). Пор .: не добіг до будинку (не вчинив дії) -

недобір півметра (вчинив дію нижче норми); НЕ дочі-

тал книгу - мішок недоважили.

Вправа 200. Перепишіть, розкриваючи дужки.

1.1, Був я у Перовського, який показував мені

(Не) доконченние картини Брюллова (77.). 2. Твій (не)

доказати докір я розгадати цілком не смію (77.).

3. Порив безсилого уяви ціпенів, (не) рас

сказаний, (не) зображений (Г.). 4. Я з удовольстві-

ем згадую двомісячне перебування в селі,

своє життя в (не) достроенном будиночку на березі озера

(Акс.). 5. Почав він свою кар'єру дрібним (не) забезпечений-

вим чиновником (Дост.). 6. Не встигла на його очах з-

вершиться одна таємниця смерті, що залишилася (не) разг-

даної, як виникла інша (Л. Т.). 1. Живучи в селі,

вона їздила верхи на (не) виїжджені конях (77м-

семск.). 8. Косо тяглися (не) остиглі вечірні тіні

(Серафим.). 9. Над вагонами повис (не) гріє місяць

(Невір.). 10. За коротке перебування в загоні він [Ме-

чик] зібрав таку кількість (не) виконаних справ,

(Не) стриманих обіцянок і (не) здійснених хо-

тений, що кожне з них окремо, навіть виконати

ненное, втратило б уже будь-який сенс і значення

(ФАД.). 11. Зимою (не) замерзає затоку буває за-

льон багатьма мільйонами налетной птиці (Сок.-Мік.).

12. Над (не) просохле крейдяними мисами гори дзвін

пішов перекатом (Шол.). 13. Вдалині виднілися неясні

сірі громади (не) закінчених будівель (Гайд.)

14. Едвард тільки тепер відчув, що в (не) топ-

леном кабінеті холодно (IT. О.). 15. Олексій зібрав вок-

руг кілька (не) розкрилися сирих ялинових шишок

і поклав їх до вогню (Полев.).

П. 1. Я дивився на його сивину, на глибокі зморшки

давно (не) голеного особи (П.). 2. Ходиш по палубі, слу-

шаешь майже ніколи (не) замовкає тут виття вітру

(Гончих.). 3. Сизий ковила, ще (не) розпустилася, ще

(Не) побілілий, стелився, як хвилі, по необоз-

Рімой рівнині (Акс.). 4. Тоді по всій Росії, з (не)

забутої досі повільністю, відбувалося размеже-

вання черезсмужжя (Т.). 5. Люди, (не) вирішувались

глумитися над Герасимом, боялися його (Т.). 6. Андрій

Андрійович був людина проста, неосвічена, (не)

розумів толку в кровних конях (Гріг.). 7. Він вди-

ганить на повні груди свіже повітря ранку, ще (не) наку-

ленний пекучим сонцем (Станюк.). 8. Для чого ви, (не)

віруючий в істину світла і (не) бачить світла, для

чого ви прийшли сюди? (Л. Т.). 9. Ігнашку Рябов, доти

(Не) рухався, рвучко піднімається (Ч.). Ю. За

(Не) залежним від автора обставинам роман не

скінчився букетом (Ч.). 11. За степи, (не) встигла ос

охолонути за ніч, вже тягне знову теплий вітер (Кор.). 12. Я

був позитивно вражений цим самознищенням,

до того часу ще (не) баченим мною у босяка (М. Г.).

13. Серед сірих, ще (не) одягнених дерев черемха була

зелена (Пришва.). 14. Дівчина заговорила, намагаючись улиб-

нуться крізь (не) просохлі на очах сльози (Серафим.).

15. І він [Метелиця] швидше і вільніше пішов вперед

легким, звіриним, (не) тяжіє до землі кроком

(ФАД.). 16. Павлик нацькував на свиню - (не) вміє

гавкати цуценя (Невір.). 17. Один на один, зі сльозами, з

(Не) стиснутими в поле хлібами, ти зустріла цю війну

(Ісак.). 18. Сергій відчув у грудях нову, ще (не) з-

відав їм радість (Баб.). 19. Для кожного письменника

Пушкін - дивовижний приклад (не) старіючого ма

стерства (Гран.). 20. Справа і зліва шелестів високий

очерет з темними, ще (не) запущено кісточ-

ками (Полев.).

III. 1. Портрет, здавалося, був (не) кінчений, але сила

кисті була разюча (Г.). 2. Тільки (не) стиснута смужка

одна (Н.). 3. Він був (не) митий, (не) брит, з очима,

червоними від безсоння, 'але дуже збуджений ново

стями з фронту (ФАД.). 4. Ми бредемо по тих дорогах,

де (не) Кошена трава, де з серця самі рвуться незаб-

ються слова (Ісак.).

Вправа 201. Перепишіть, розкриваючи дужки.

I. 1. До статской службі молода людина відчував

себе абсолютно (не) здатним (П.). 2. Моє образова-

ня занадто (не) досить (Л. Т.). 3. Він був чоловік

цікавий, але вкрай (не) приємний (КУПР.). 4. поїзд-

ка по півострову була дуже (не) тривала (Па-

уст.). 5. Характери сестер були надзвичайно (не) сход

ни (Кара.). 6. В її безмежно глибокої протяжності

ледве-ледве видимі, майже (не) доступні людському

погляду, що йдуть в небесну височінь, слабо світилися са

мие далекі зірки (Закр.). 7. Він пробув у відсутності

вельми (не) тривалий час (Буб.).

П. 1. Моя епіграма гостра і нітрохи (не) образлива (Л.).

2. Що я таке? Паскудної старічішка, нікуди (не) рік-

ний (А. Остр.). 3. Він відправився до себе і заснув, як ні

в чому (не) винний дитина (Ч.). 4. У кутку дивана с'ежіл-

ся гостроносий чоловік, нічим (не) цікавий (М. Г.).

5. Ми піднімаємо мережу і, замість дорогої сьомги, витас-

киваємо морську свинку, зовсім (не) потрібну (Пришва.).

6. Я люблю казки і пісні, і просидів я в селі тієї

цілий день, намагаючись почути що-небудь ніким (не)

почуте (Грін). 7. Соня відчула себе ізмоча-

ленной, ні на що (не) здатної - хоч плач (Кетл.).

8. Алька все ще не спить, а лежить з відкритими і зовсім

(Не) сонними очима (Гайд.).

Вправа 202. Перепишіть, розкриваючи дужки.

1. (Не) треба перекручувати факти, двічі два (не) п'ять.

2. Питання стосується (не) тебе. 3. (Не) кожен день буває

таким вдалим. 4. Відповідь (не) цілком задовільний.

5. Виховувати дитину потрібно було (не) так і (не) таки-

ми методами. 6. Чи не чекаю від життя нічого я, і (не) шкода

мені минулого нітрохи (Л.). 7. Та й (не) полювання з цією справою

в'язатися тепер (А. Остр.). 8. Олексій не звернув увагу

ня на розкішне вбрання красуні осені, (не) дозвілля

було милуватися нею (Аж.). 9. Вона була вже (не) рада, що

поїхала (Ч.). 10. Комісія (не) зобов'язана повідомляти тобі

факти, і ти не маєш права втручатися в її роботу

(Гладкий.). 11. Ви (не) гірше і (не) краще за інших дітей (КУПР.).

12. А за облямівкою беріз ставали (не) прикметні тро-

пи, (не) прохідні хащі (Леон.). 13. Працювала вся бри-

гада і раніше дружно, з (не) меншим запалом.

14. Він став ставитися до мене (не) по-дружньому. 15. Нехай

буде (не) по-вашому і (не) по-нашому.

Для довідок . Чи не пишеться окремо:

1) з дієсловами, в тому числі з дієсловах (не був, чи не

знаючи); різниться роздільне написання не діставати в значення

ванні «не дотягує» (бракує рукою до дна річки) і злите

написання в значенні «бути в недостатній кількості», «бути

за потрібне »(бракує терпіння, тільки цього бракувало);

різниться написання ні з формами дієприслівників не дивлячись,

незважаючи на те, і з приводами незважаючи, незважаючи, які мають

значення поступки (тобто «всупереч чому-небудь»); пор .: Він гово-

рил, не дивлячись в текст (дієслово). - Не дивлячись на дощ, ми

вийшли на вулицю (привід); . .. '

2) з числівниками кількісними і порядковими (НЕ

п'ять, не п'ятий) ',

3) з займенниками (не він, не собі, не весь, в НЕ нашому будинку);

філософський термін не-Я пишеться через дефіс; про злитому на-

писанні негативних і невизначених займенників см. § 28

і §29;

4) з займенниковими і підсилювальними прислівниками (не так,

не тут, не зовсім);

5) перед службовими словами - приводами, спілками, ча-

стіцамі;

6) зі словами, які пишуть через дефіс (не по-російськи, що не

по старому).

Вправа 203. Перепишіть, розкриваючи дужки.

I. 1. На схід примикає вона до диких (не) обітае-

мим місцях, до (не) прохідність болота (П.). 2. невеликих

шої вал і засека, (не) збережені рішуче ніким,

свідчили про страшенну безтурботність (Г.). 3. (Не) сознава-

емою мною тоді причиною нудьги, ймовірно, було

позбавлення повної свободи (Акс.). 4. розжарився віз

дух, непрозорий від диму, стає (не) виносі-

мим від спеки (Герц.). 5. Обломов подумки вів з нею

розмова, (не) помер і вдень і вночі (гончих.). 6. Я

завжди набував над ним (не) победіма волею і

серцем влада (Л.) Л. Маркелов був людина вперта,

(Не) устрашімий до відчайдушності, що не вмів ні про-

щать, ні забувати (Т.). 8. Начальство і товариші знайшли

шлюб мій (не) сумісним з гідністю офіцера

(Ч.). 9. Газета змушує читача розкидати увагу

між десятками різнорідних фактів, (не) соізмері-

мих і не пов'язаних ніякою внутрішнім зв'язком (Кор.).

10. Тхір - самий дикий, самий (не) пріручімий з

всіх звірів (КУПР.). 11. (Не) відчутна мною і (не) ви-

димая погляду нитка інших відносин простягається між-

ду цією людиною і мною (Серафим.). 12. У зеленій

каламуті тільки його морські очі могли побачити щось зовсім

(Не) помітне (А. Н. Т.). 13. У наших великих боях за

соціалізм немає особистих, (не) залежних від большевіст-

ського справи інтересів (Гладкий.). 14. Вони [хлопчики] про-

явили до Арсенія Романовичу ні з чим (не) порівнянне

дитяче участь (Фед.). 15. Тяжка дрімотна лінь, та-

кая, (не) одолімая перед світанком, все більше вліва-

лась в тіло (Леон.). 16. Злоба на свій нічим (не) попра-

вімий вчинок скручувала груди (Гайд.). 17. Багато в

них було незрозуміло, закрито ніким (не) відчутною,

нікому (не) видимої завісою (ПГол.). 18. Ліс був теж

майже (не) видимим. Але, (не) видимий, він відчувався

у всьому і панував над усім (Микол.). 19. Вони про-

продовжували танцювати, нічим (не) відрізняється від інших

пар (Полев.). 20. Чорна, (не) переборна для вогню по

Лосано відділяла степ від пожежі (Сол.).

І. 1. (Не) схиляються в російській мові слова; (Не)

прохідна навесні бруд; (Не) стерпімая для

дитини біль; (Не) толерантні в соціалістичному загально-

стве вчинки; (Не) залежне від наголоси написання;

(Не) ділене на три число; (Не) розкладені на множі-

ки вираз; (Не) победіма в змаганнях команда;

(Не) угасімая любов до батьківщини; (Не) замовкає днем ??і

вночі шум моря; (Не) проникний ні для води, ні для

повітря оболонка; (Не) наслідувати по красі голос;

(Не) помітні в тумані обриси скель; (Не) видимі

неозброєним оком мікроорганізми; майже (не) сли-

шімий шепіт; нічим (не) возместімая втрата; (Не) заме-

німие в дорозі речі; (Не) прийнятні для нас умови;

(Не) істощімих в своїх запасах надра; (Не) одолімие

раніше перешкоди; (Не) досяжний при капита-

листические ладі розквіт культури.

III. 1. Дубровський дякував йому [Троекурова] і ос

тался бідний і (не) залежний (П.). 2. Чесність і неподкуп-

ність його були {ні) одоліми (Г.). 3. Океан безкрайній,

похмурий, похмурий, безмежний, (не) виміряємо і (не) укро-

тім (Гот.). 4. Втрата кожної дрібниці, якій я ли

шаюсь, нічим (не) вознаградіма (Т.). 5. Так, мені все го-

ворят, що я (не) терпимо (А. Остр.). 6. Всі здається віз

вим, а повне щастя (не) можна досягти (М. /.). 7. Твор-

кість Чехова багатогранно, лірика його поетична, гумор

його (не) вичерпаємо (Телеш.). 8. Чим вони [міщани] занима-

ються і чим живуть - нічийому розуму (не) збагненно (КУПР.).

9. Вічна і (не) увядаема людська правда і краса

(Гладкий.). 10. (Не) разделіми серп і молот, земля і колос

і зірка (Марш.). 11. Ці ліси були (не) віддільні від його

роздумів (Пауст.). 12. Надзвичайно, далекі, (не)

іссякаеми лісові та мисливські наші багатства (Сок.-

Мік.). 13. Логіка війни (не) умоліма (Тих.). 14. Будинок був

(Не) замінимо для вуличних боїв (Кат.). 15. Крижана

широчінь протоки була тепер (не) помітна (Аж.).

Для довідок . Розрізняються причастя на -мий (страждання

тільні .. дієприкметники теперішнього часу) і віддієслівні при-

лагательние на -мий. Перші утворюються, як правило, від пере-

вихідних дієслів недосконалого виду (читається, улюблений), дру

які - від неперехідних дієслів (вогнетривкий, неугавні)

або від дієслів доконаного виду (недосяжний, непогреші-

мий); багато з них без НЕ не вживаються (неушкоджений, непо

колебімий, нестерпний, непереможний і ін.).

Окремо з не форми на -мий пишуться, якщо в якості

пояснювальних слів виступають:

а) негативні займенники (ні з чим незрівнянна красо-

та місячної ночі ', елементи, не розчинні ні в якій рідини);

б) іменники в орудному відмінку, що вказують

на виробника дії (не любимо мачухою 'дитина) або на

знаряддя дії (невидимі неозброєним оком зірки).

В інших випадках форми на -мий пишуться з не разом.

Вправа 204. Випишіть наведені нижче слова в три

стовпці:

1) п р и ч а с т і я на -мий (утворені від перехідних

дієслів недосконалого виду);

.2) П р и л а г а т е л ь н и е на -мий (утворені від

неперехідних дієслів або від дієслів доконаного виду);

3) слова, які не вживають без ні.

Що стосується труднощів звертайтеся до орфографическому сло

варю.

Невидимий, несамовитий, невозбудімості, невозв-

ритмами, невозгораемий, непоправної, невозмуті-

мий, невознаградімий, неймовірний, невоспламе-

няемого, непоправної, невідновні, невреді-

мий, нестерпний, нездійсненний, невимовний,

Невисихаюче, Незгасима, нерухомий, неделімщй,

недоведені, неприпустимий, недостігающему, недості-

жімий, недосяжний, незабутній, незалежний,

незамінний, незнаний, незначний, незримий,

непорушний, незгладимий, невиліковний, неізменя-

емий, невимовної, неізобразімое, нез'ясовний,

невичерпне, несповідимий, нездійсненний, не-

виправний, невичерпне, невичерпний, неістре-

бімий, невиліковна, невичерпне, незліченний,

непохитний, нелюбимий, неминучий, немислимий,

не карається, непорушним, безлюдний, неоподат-?

Гаєм, неозорий, непоборну, незворотний,

незрозумілий, нездоланний, неопалима, неопісуе-

мий, невизначених, незаперечний, незаперечний,

нездійсненний, невловимий, невідворотний, неот-

подільний, чарівний, невідчужуваним, неот'емле-

мий, неоціненний, невідчутний, неперекладний,

непередаваний, непереможний, неповторний, непог-

рішучості, неповторний, непізнаваний, непоко-

лебімий, непоправної, непосещаемий, непостіжі-

мий, непоборний, нездоланний, непререкае-

мий, неприйнятний, непридатний, непримиренний,

непробивний, непромокальний, непроникний, не-

прохідний, нероздільний, невиразні, нераз-

Кладемо, нерозв'язний, незруйновний, нерастворі-

мий, нерозривний, непорушний, незвідний, не-

згинається, що не згорає, нестисливої, несклоняе-

мий, нескінченний, незмінний, неугавні,

несмикаемий, несовратімий, несумірний, несо-

кратімий, незламний, Неспрягаемие, несравні-

мий, нестерпний, нев'янучий, незгасний, неуга-

сімий, ненаголошені, нестримний, нелегкотравний,

нелегкою, невпізнанний, неприборканий, неуло-

вімий, невблаганний, невгамовної, некерований,

непереборний, безстрашний, невгамовний, неутомі-

мий, невразливий, Нечай.

Вправа 205 (повторювальну). Перепишіть, розкриваючи

дужки; поясніть написання.

I. 1. У птахів (не) дарма кажуть, що я хапаю з неба

зірки (Кр.). 2. Люди, (не) залежні за своїм стану

йшло, схильні до дешевого хлібосольства (П.). 3.0 висил-

ке народу або про наймання працівників для змітання снігу

(Не) чого і думати: це (не) лепость '(Я.). 4. Ми прийшли

на кладовищі, голе місце, нічим (не) огороджене,

засіяне дерев'яними хрестами, (не) осіненому ні

єдиним деревцем (П.). 5. Полудьонний берег і Бахчіса-

рай мають принадність, (не) із'яснімую для мене (П.).

6. Чутка, можливо, (не) зовсім (не) права (П.). 1. Так

хто ж (не) середнього зросту, у кого (не) русяве волосся,

(Не) прямий ніс та (не) карі очі! (П.). 8. У морі ост-

рів був крутий, (не) привальний, (не) житловий (П.).

9. Вираз цього погляду було дуже (не) визначено,

але (не) насмішкувато (Л.): 10. З усіх боків чулося

(Не) передається словами цвірінькання стрепетів (Акс.).

11. Необхідно гострий зір для спостереження за дві-

жениями наплавлення, зовсім (не) зрозумілими для (не) по-

священного в таїнство вудіння (Акс.). 12. Якби не ця

тарілка та (не) притулена до ліжка тільки що ви-

курінна трубка, то можна було б подумати, що тут

ніхто (не) живе (гончих.). 13. Давно (не) бувалі появле-

ня гостей в Василівському і стривожило і обрадувало

старого (Т.). 14. Їли хліб (не) даром: з ранку до вечора

спини їх (не) розгиналися над роботою (Т.). 15. Особа

спокійне і важливе, але (не) суворе; очі (не) лучіс-

ті, а світлі; погляд пронизливий, але (не) злий (Т.).

16. Анна ніяк не очікувала, щоб зовсім (не) з-

менівшаяся обстановка так сильно подіяла на

неї (Л. Т.). 17. Він був ще молодий чоловік, але вже

(Не) молодий дипломат (Л. Т.). 18. Він відчував біль

шую втому від напруженого і нічим (не) вознаг-

раждения уваги (Л. Т.). 19. Над усім цим гамором

панував (не) замовкає дзвін дзвіночка, потрясае-

мого (не) утомімою рукою голови (Гарш.). 20. З

(Не) дожаренних кухарем курчат сочилася кров (Ч.) -.

21. (Не) доорав лише подекуди, зеленіли ще вузькі

смужки (Кор.). 22. Попереду у. мене були нові, ще бо-

леї (не) звідані місця - глухий лісової кут (Кор.).

23. У його голосі чулася стриманість людини, оче-

видно (не) бажав здатися нав'язливим (Кор.).

24. За пропозицією Миті, (не) істощімих на видум-

ки, вони досліджували руїни палацу (Л. Андр.). 25. (Не)

сплячі сидять у вагоні ^ і до одуріння напалюйся

. (Бун.).

II. 1. Самгин (не) помітно, ні з ким (не) попрощавшись,

пішов (М. Г.). 2. Весь будинок був набитий (не) бачених мною

людьми (М. Г.). 3. Я слухав його »і думав: невже цей

людина вірна сам собі, кажучи всі ці (не) подобаю-

щие йому мови? (М. Г.). 4. (Не) виразність зовні ра-

дость бушувала в ньому (М. Г.). 5. (Не) сильний, але прр-

прозорі голосок Дуняши звучав (не) істощімих (М. Г.).

6. Я спустився з величезного в'яза, куди лазив достаьать

для Надійки (не) оперилися ще шпаченята (Серафим.).

7. Море по горизонту навіть (не) круглий, а (не) правильність

ної розтягнутої форми (Серафим.). 8. Він говорив слабким і

(Не) багато сиплим голосом, зовсім (не) йде до його

масивної фігурі (КУПР.). 9. (Не) победіма нічим ви-

томи раптом охопила тіло Арбузова (КУПР.). 10. Говорив

він чистим і приємним голосом, який буває у людей

(Не) питущих і (не) курців (Нов.-Пр.). 11. Олена помні-

ла і любила мати, вже (не) існуючу, пристрасної,

(Не) меркнущей любов'ю (ФАД.). 12. паровичок узкоко-

лійки виявився зовсім (не) пристосованим до рейок

нових магістралей (Леон.). 13. Йти на шістці без керма

під двома веслами - справа дуже (не) просте (Соб.).

14. Місяць стала покриватися густою, (не) проникною

для світла синявою (Пауст.). 15. Ваше вірш (не)

розкрило цієї теми з будь-якої сторони, мені досі

(Не) відомої (Ісак.). 16. І, (не) дивлячись на те, що

кожен, з них знав, про що думає інша, вони робили

вид, що вчора нічого (не) відбулося і тому мож-

але перекидатися дріб'язковими фразами, (не) имею-

ські ніякого відношення до того, що їх турбувало і

хвилювало (Закр.). 17. Загальна тиша майже тільки під-

підкреслювала і відтіняли вельми (не) багато звуки в степу

(Закр.). 18. Під боком Севастополь, ринок (не) утолі-

мий щодо збуту сільськогосподарських продук-

тов (Серг.-Ценського. \ 19. Це були вогні міста, ще (не)

видного за пагорбами (Гайд.). 20. (Не) досвідчені в боротьбі

і (не) звідано всіх хитросплетінь ворожої так-

тики, вони відразу опинилися в полоні угодовських іл

люзій (Сим.). 21. Це був звичайнісінький, нічим

(Не) чудовий бій (Кая.). 22. Пахло гаром (не) за-

Тухала (не) далеко пожежі (Козак.). 23. У телефон-

ної трубці дзвенів грудний, приємний, але зовсім

(Не) знайомий голос (Полев.). 24. Кидає пальці зверху

вниз з (не) брежностью лихий. Дивіться, мовляв, гар-

намиста я все ж (не) поганий (Твардий.). 25. Це були поки

ще зовсім (не) брали участь в боях, (не) обстрелян-

ні частини (Г. Березко).

Вправа 206. Перепишіть, розкриваючи дужки і вставляючи

пропущені букви (е або й).

1. Будинки нові, але забобони старі. Радійте -

(І ...) знищать (н ...) роки їх, (і ...) моди, (н ...) пожежі

(Гр.). 2. Опис вашої подорожі в Калугу, як (н ...)

смішно, для мене зовсім (н ...) забавно (П.). 3. (Н ...) один

(І ...) колихнется на берізках білих лист (П.). 4. Пішли

дерев'яні будинки, паркани; (Н ...) де (н ...) душі (Г.). 5: А

ви - стояти на ганку і (н ...) з місця! І (н ...) кого не

впускати в будинок (Г.). 6. Хто б ( «...) був ти, сумний

мій сусід, люблю тебе (Л.). 7. Від нього відмовилися, як

від людини (н ...) на яку роботу (н ...) придатного (Т.).

8. (Н .. f) знаючи ( «...) хто нас кличе, (н ...) куди потрібно йти,

і я і стара схопилися і кинулися крізь дим слідом за

матросом (Т.). 9. (Н ...) хто (н ...) міг сказати, чим Дикий

Пан живе; він (н ...) яким ремеслом (н ...) занімал-

ся, (н ...) до кого (н ...) їздив, ( «...) знався майже (н ...) з

ким, а гроші у нього водилися. Він жив, немов (і ...)

кого навколо себе (і ...) помічав і ( «...) в кому (н ...) нуж-

дався (Т.). 10. Для нього (н ...) було (н ...) яких - ( «...)

фізичних, (н ...) моральних кайданів: він все міг зробити,

і ( «...) чого йому (н ...) потрібно було, і (н ...) що його (н ...)

пов'язувало. Він (н ...) будь-що (н ...) вірив і (і ...) чого (н ...)

визнавав. Але, (н ...) визнаючи (н ...) чого, він (і ...) толь

ко ( «...) був похмурим, нудьгуючим і резонуючим

юнаків, а, навпаки, захоплювався постійно (Л., Т.).

11. Людина повинна працювати, працювати в поті чола, хто

б він (н ...) був (Ч.). 12. Клим (н ...) коли ще (н ...) з

ким ( «...) говорив так, як з Мариною (М. Г.). 13. А ще

ось що, Лойко: все одно, як ти ( «...-) крутись, я тебе

здолаю (М. Г.). 14. Клим відштовхнув ці думки, продумати

манні ( «...) один десяток разів (М. Г.). 15. Ніч стано-

вітся все таємничіші, і я відчуваю це, хоча (і ...)

знаю (н ...) часу, ( «...) місця (Бун.). 16. У лісі як

(Н ...) в чому (і ...) бувало, тривала весняна життя

(Пришва.). 17. (Н ...) мало (н ...) зволікаючи, ми зібрали свої

торбинки і знялися з біваку (Арі.). 8. Бити чи на бараба-

ні, стріляти з мушкета, рубати шаблею лозину -

йому (н ...) по ніж (А. Н. Т.). 19. Нехай знають призвідники

війни, що їм (н ...) допоможуть (н ...) загрози, (н ...) ли

цемеріе! Нехай знають прихильники світу, де Бих> ні (н ...)

жили, яких би поглядів (н ...) дотримувалися, що

радянський народ, разом з іншими народами, відстоїть

мир! (Еренб.). 20. Хлопчик ( «...) ніж (н ...) коли (н ...)

хворів і (і ...) коли (н ...) застудився (В. ІНБ.). 21. Кі-

Селеві брав участь у війнах з Наполеоном, але (н ...) разу

(Н ...) був (я ...) тільки поранений, але навіть подряпаний (Па-

уст.). 22. Сергій Тюленин народився, коли (н ...) (за) ніж

було йти в підпілля. Він (н ...) (від) куди (н ...) біг,

і бігти йому було (н ...) куди (ФАД.). 23. Хто тільки (н ...)

бував в будинку Горького, хто тільки (н ...) писав йому,

якими тільки справами (н ...) цікавився він! (Павл.).

24. Хлопець мені (н ...) раз говорив про тебе (Н. О.). 25. Куди

(Н ...) кинь - все клин (погов.).

Для довідок .

1. Частка ні (ударна) входить до складу негативних

займенників (ніхто, ні з чим) і діалектів (ніколи, нізвідки).

2. Періодична частка ні набуває значення Союзу:

Не хочу я ні судити, ні прощати вас (А, Остр.). '

3. Одиночне або подвійне ні входить в усталені звороти:

як ні в чому не бувало, у що б то не стало, ні живий ні мертвий,

ні стати ні сісти.

4. Слід розрізняти поєднання: жоден (ніхто) - не один

(Багато); жодного разу (ніколи) - не раз (часто).

5. У оклику і питальних незалежних перед-

положеннях (часто зі словами тільки, вже) пишеться частка не, в

придаткових пропозиціях для посилення позитивної смис-

ла - частка ні. Пор .: Куди тільки він не звертався! - Куди тільки

він не звертався, скрізь йому сприяли.

Див. Також пояснення до вправи 191.

6. У негативних займенниках (без прийменника) і говірками

ні пишеться разом, в інших випадках - окремо.

Вправа 207. Поясніть вживання і написання ні і ні.

Скільки не їжджу я по наших степах, як ні темні

бувають іноді безмісячні ночі, мені ні »разу ще не

траплялося збитися з дороги і випробувати положення заб-

лудівшегося людини, але зате одного разу я відчув дру-

гое нещастя: мене застиг в степу буран, і я познако-

мился з усіма його жахами.

Немає нічого жахливішого цього степового страховиська, від

якого не всякий може піти неушкодженим, так як він

душить все, що йому не попадеться. Серце падає у самого

небоязкого людини, яка звикла до всяких негараздів,

кров мимоволі зупиняється в жилах, і не мороз, а

страх викликає такий стан, тому що холоднеча у

час буранів ніколи не буває дуже велика.

Справді, як не смів подорожній, але страшно йому

стає, коли починає шаленіти рассвіре-

співав, нестримний вітер, коли сніг сліпить очі,

коли все навкруги на неосяжному просторі одягнеться бе-

лим мороком, крізь який нічого не видно, і коли

немає дороги ні вперед ні назад, тому що все занесе-

але сніжної порошею. А кругом ні душі, ні звуку чоло

веческого голосу.

Вправа 208 (повторювальну). Перепишіть, розкриваючи

дужки і вставляючи пропущені букви (е або «).

I. 1. (Не) потрібно іншого зразка, коли в очах при-

заходів батька (//>.). 2. І цілу ніч безумець бідний куди

стопи ( «...) звертав, за ним всюди Вершник Мед-

ний з важким тупотом скакав (77.). 3. (// ...) що інше

(Не) зворушувало його (П.). 4. (Н ...) однієї години (не) доводилось

лось йому залишатися вдома (Г.). 5. (Не) змовкає н ... на

хвилину гуркіт грому скували нас і тримали в стані

ванні (не) припиняє страху (Акс.). 6. Не можна (не)

любити вітчизни, яке б воно (н ...) було (Бел.). 7. Я

(Н ...) натякав н ... разу н ... про п'яного пана, н ... про

колишньому моїй поведінці, н ... про Грушницком (Л.). 8. Ті,

які знали його, запевняли, що він від природи (не)

зол, (не) дурний '(В. Даль). 9. Наш гурток складався тоді з

(Не) доученних хлопчиків (Т.). 10. Якщо людина дурна, то

біда (не) виліковна (Черн.). 11. Це загальне одушевле-

ня, блиск, шум - все це, досі (н ...) бачене і

(Н ...) чи бачили мною, так вразило мене, що я в пер-

ші дні зовсім розгубився (Дост.). 12. Від байдужості

(Не) далеко до пороку (А. Остр.). 13. Наташа так була

чуйна і спритна, що як вона (н ...) охоплювала мати, вона

завжди вміла робити це так, щоб матері (н ...) було

н ... боляче, н ... (не) приємно, н ... (не) спритно (Л. Т.).

14. Старий н ... разу в житті (н ...) лаяв і ( «...) накази-

вал'детей (У.). 15. Його старанність представляють (не) що

виняткове і (не) безпечне для його знайомих (Ч.).

II. 1. Люди, (не) залежні від історії, - фантазія

(М. Г.). 2. Маленька жінка закричала радісно, ??але

(Не) голосно (М. Г.). 3. Хто спішить стиснути ще (не) дожа-

тое, хто скосити ще (не) скошене (Пришва.). 4. Які

тільки думки (н ...) приходили в ^ голову! (Нов.-Пр.).

5. Ворог був, напевно, вчетверо сильніше, якщо вважати

скупчення його резервів, майже (не) помітних в бі-

нокль (А. Н. Т.). 6. Як пояснити йому [Кирилу] замуже-

ство, (не) зрозуміле для самойгЛізи (Фед.). 7. Ось уже

(Не) чутка пішла тремтіння залізної драбини, по

якої піднімався Сергійко (ФАД.). 8. Олег як н ... (в)

ніж н ... бувало залишився допомагати Володі і Толі (ФАД.).

9. Як (н ...) абсолютно крило птиці, але воно (не) могло

б-підняти її вгору, (не) спираючись на повітря (акад

І. П. Павлов). 10. Звонарев з подивом дивився на

далеко (не) героїчну постать Блохіна (Степ.). 11. Я

вирішив зайця цього будь-що (б) то н ... стало добути і все

його таємниці дізнатися (В. Біанкі). 12. Майже н ... (с) ким (н ...)

прощаючись, щоб (н ...) розпалювати горя, Павло поїхав до

матері (Н. О.). 13. (Ні) як (не) можемо примиритися з

тим, що люди вмирають не в ліжку, що гинуть раптом

(Не) дописавши поем, (не) долікувавши, (не) долетівши до цілі

(Сім.). 14. З цього вікна він, (не) вразливий для ворога,

буде бити німців (А. Бек). 15. Сам голова ^ ил

людина немолода і (не) видатний: вузької кістки, малого

паростки (Нагіб.).

Вправа 209 (повторювальну). Перепишіть, розкриваючи

дужки і вставляючи пропущені букви; поясніть написання.

Історії відомо, що в подорожі російські люди

воістину (не) утоміми і (не) устрашіми. випробувані

мандрівники вважають, що земна куля зовсім (не)

просторий і зовсім (не) великий. Наші сучасники

об'їжджають земну кулю (н ...) більш ніж в (не) скільки

доби і, розраховуючи проникнути в абсолютно (не)

досліджені місця, невтомно борознять (н ...) кому

(Не) знайомі моря і (н ...) ким (н ...) бачені конті-

ненти, безстрашно проносяться над (не) коли (не) при-

ступні крижаною шапкою Арктики.

(Не) яким людям починає здаватися, що (н ...) у

полюсів, (н ...) в надрах обпаленої (н ...) умолімим

сонцем Африки, (н ...) в незайманих лісах Бразилії,

(Н ..,) в якомусь гірському ущелині Тибету, ще (не)

давно (не) відомому - (н ...) де науці (не) вдасться най-

ти (н ...) яких особливих таємниць. Зрозуміло, такі взгля-

ди (н ...) в якій мірі (н ...) переконливі ^ так як з-

вершенно (н ...) обгрунтовані.

Скільки (н ...) дізналися вже люди про зовнішній світ, а

все ще (і ...) досліджене і (не) доступне оточує

їх з усіх боків. Як високо (н ...) піднімався людина

догори, як низько (н ...) опускався він в глиб землі, а

знаходяться простору, де людина ще (і ...) бував,

вони стеляться як над нами, так і під нами.

Те, що ми порівняно (не) погано знаємо, є (н ...)

що інше, як поверхня твердого шару землі. Над нами

простягається (не) видимий для нашого ока газоподібного

різний океан, поки ще (не) вивчений, а під нами -

область глибин землі, (не) ведених людині.

Чого тільки (н ...) предпрімешь, щоб розсіяти це

подвійне біла пляма, обступили нас? Зрозуміло, що

(І ...) що інше, крім науки, тут допомогти нам не може.

Від центру Землі нас відділяє відстань, яке

цілком обґрунтовано перелічені 6350 кілометрів. але

{І ...) пролетіти, (н ...) промчати на експресі, (н ...)

опуститися на швидкісному ліфті, (н ...) будь-яким дру-

гим способом промайнути через цей простір (не)

можливо.

Сучасній науці ще далеко (не) відомо, що

знаходиться всередині земної кулі, а наші знання про газо-

образному шарі, що оточує нас і піднімається на

сотні кілометрів вгору, так само (не) досконалі, як

і про глибинних шарах землі. Але для людської думки

немає ( «...) чого (і ...) доступного: вона здатна подолати

всі перешкоди на шляху до оволодіння природою.

Безперечно, нам належить зробити (н ...) мало важливі

них відкриттів, і (н ...) як (не) л'зя сказати, що на

землі скоро (н ...) чого буде відкривати.

Вправа 210 (повторювальну). Перепишіть, розкриваючи

дужки і вставляв пропущені букви.

(Важко) рані ... ий відкрив очі і застогнав від (не)

стерпімой болю в простріл ... ом плечі. Відчуваючи, що біль-

ше (не), засне, він повернувся на своїй (не) краше, .. ой

ліжка, і, похмурі думки, ці (не) зва ... ті супутниці

Бессо ... их ночей, стали дли ... ой вервечкою проноситься

в його голрве, (не) освіжити ... ой сном. Він згадав

патріотичний чад, (не) визва ... ий здоровим понима-

ням подій, а мистецтві ... про ство ... ий газетярами,

оспівує (н ...) кому, крім тих, що пригноблюють, (не) нуж-

ву бійню, і свій юнацький запал, з яким він чекав

(Не) випробувань ... их бойових відчуттів. У його гарячковому мозку

пронеслися картини результату: сумно чорніли (не) за-

се ... ні поля, запущений ... про виглядали (не) вспаха ... ті жи

телями і витопта ... ті військами ниви.

. (Н ...) вдалі розпорядження зверху, (н ...) оказа ... ая

вчасно підтримка бойовим частинам, ганьба зрад, го-

мова поразок - всі ці (не) отьемлемие супутники

першої світової війни були причиною загибелі мілі

про ... их солдатських мас. Рані ... ий з гіркотою подумав, що

його очі відкрилися занадто пізно: він тепер (н ...).

здатний жити і боротися людина, а (н ...) на що ( «...)

придатний каліка.

Вправа 211 (повторювальну). Напишіть текст під дик-

товку, потім звірте написане з надрукованим.

На тлі неба, ще не освітленого з цього боку

променями піднімається сонця, Андрій побачив над-

Віган лінію гренадерських ківером, прикрашених

кистями, і ліс пік над не вартими на місці драгунс-

кими кіньми. Крізь цей ліс виднілися, здавалося, не

людські голови і плечі, а туманні обриси

якихось казкових, небачених гігантів.

Засуджені, які сиділи на вузькій невистроган-

ної лаві, були звернені до Андрія спиною. за не-

зрозумілою забудькуватості екзекутора вони не прив'язані

ременями до лави і тримають один одного за руки, не пере-

стаючи все час розмовляти.

Особа Бориса дихає гнівом бійця, пересіленного

числом, скутого, але не піддалися до кінця.

Василь схвильовано обмінювався рукостисканням з

Бочаровим, поміщеним наглядачем на самому краю

лави і недвігавшімся. При цьому він голосно говорить

щось підбадьорливе.

Зіна з її прекрасним, натхненним обличчям, навколишнє

женним ореолом розвіваються волосся, приваблювала

загальну увагу. Jl

Не відводячи очей від дороги, вона побачила довго не

з'являвся Андрія. Часом блукаючим не-

бачить поглядом вона дивилася на тісно у її

ніг натовп.

Але ось її очі зустрілися з обуреними глаза-

ми Андрія, вже не ховався від поглядів юрби. Усе

в ньому перевернулося. Він став пробиватися до Зіни, що не

звертаючи ніякої уваги на які не бажали поступитися

йому дорогу роззяв і розштовхуючи їх.

Те, що він раптом вирішив зробити, не стало для них по-

рительно ні продумано, ні зважено: воно йшло від не-

посереднього почуття. Бути там, поблизу друзів, бути

прив'язаним до цієї дерев'яній лаві - ось що йому

тепер потрібно.

За спрямованим на нього очам Зіни, що світиться

небаченим світлом і вселяє йому якусь думку,

Андрій бачить, що вона розуміє його намір і хоче

утримати його від непродуманого для спільної справи кроку.

Ось і Василь зауважив перекошене обличчя Андрія

і строго глянув в його блискучі очі.

(За С. М. Степняка-Кр а в ч и н с ь к о м у)

Вправа 212 (повторювальну). Напишіть текст під дик-

товку, потім звірте написане з надрукованим.

Левінсон ніяк не міг уявити собі Метелиці

недвігающімся і взагалі нежівущім. Він завжди випро-

Тива до цієї людини туманне потяг і не раз за-

мечал, що йому Приємно буває їхати поруч з ним, раз-

казати або навіть просто дивитися на нього.

Метелиця подобався йому не за якісь видаю-

щіеся суспільно корисні якості, яких у нього

було не так вже й багато і які в набагато більшій

ступеня були властиві самому Левинсону, а за ту

незвичайну фізичну чіпкість, тваринну жит-

ненную силу, яка била в ньому невичерпним клю-

чом і якої самому Левинсону так бракувало. ко

да він бачив перед собою його швидку, завжди готову до

дії фігуру або знав, що Метелиця знаходиться десь

то тут поруч, він мимоволі забував про власну сла

Боста і йому здавалося, що він може бути таким же не-

утомімим, як Метелиця. Чи не усвідомлюючи цього, потай він

навіть пишався тим, що управляє такою людиною.

Думка про те, що Метелиця міг потрапити в руки вра

га, - незважаючи на те, що сам Левінсон все більше

зміцнювався в ній, - погано прищеплювалася людям. як ні

змучився партизани, всі вони боязко гнали від себе

цю думку, що обіцяла одні нещастя і страждання, а

тому, очевидно, зовсім неможливу. наобо-

рот, припущення днювального, що взводний «на-

жер і спить десь в хаті », - як ні несхоже

це було на швидкого і виконавчого Метелиці, -

все більше збирало прихильників. Багато відкрито роп-

талі на «підлість і несознаніе» Метелиці і надоеда-

Чи Левинсону з вимогою негайно виступити йому

назустріч. І коли Левінсон, з особливою ретельністю

виконавши всі буденні справи, зокрема змінивши

Мечику кінь, віддав нарешті наказ виступати, - в

загоні настав такий радість, точно з цим при-

Указом насправді кінчалися всякі митарства.

(За А. А. Фадєєва)

 
Закінчення та суфікс причетний | ПРАВОПИС ЯЯІ Я В причетний і В віддієслівної ПРИКМЕТНИКІВ | Голосні НА КІНЦІ наріччя | НЕГАТИВНІ І НЕВИЗНАЧЕНІ наріччя | Злите написання наріччя | СПИСОК наріччя СО злите написання | Дефісних написаний власною мовою | ВІД КОЖНОГО написаний прислівників І прислівниковій ВИСЛОВІВ | СПИСОК прислівники і прислівниковій ВИСЛОВІВ З роздільне написання | приводом |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати