На головну

ПРАВОПИС ЯЯІ Я В причетний і В віддієслівної ПРИКМЕТНИКІВ

  1. III. Ступені порівняння прикметників і прислівників, порядок слів в англійському реченні, типи питань.
  2. Дайте ступеня порівняння наступних прикметників і прислівників.
  3. Запам'ятай правопис деяких похідних прийменників!
  4. Кореневі грецькі еквіваленти латинських прикметників
  5. Короткі форми прикметників
  6. Прислівники, утворені від прикметників і дієприкметників
  7. Освіта і правопис дієприкметників

Вправа 155. Перепишіть, вставляючи пропущені букви.

1. Все було завішені ... але хиткою, безформною пеле-

ної (гончих.). 2. Покровське було про ... але на інше

маєток (Т.). 3. Ключі від щастя жіночого, від нашої

вільної воленьки занедбані ... ни, потер ... ни у бога само-

го (Я.). 4. Лідія була замішана .. на в політичних справах

(Л. 71). 5. Було б бажано швидше побачитися і по-

говорити про БИД ... ном і чує ... ном (Ч.). 6. Дерева в садах

так щільно скле ... ни тьмою, точно хто їх в дьоготь оку-

нул (М. Г.). 7. У офіцера кожне слово має бути взве-

ш ... але (КУПР.). 8. Волга була порожні ... на (А. Н. Т.).

9. Мужик, звіріючи, метався, як зацькований ... ий, не знаходячи

собі місця (Гладкий.). 10. Простір рівнини вливався в про-

веш ... ну різкими хмарами небо (Фед.). 11. Машина була

вся зрешетили ... на кулями, і кулемет з неї було знято (Вс.

Ів.). 12. Ця стежка була добре пристрелити ... на з бійниць

доту (Тих.). 13. У кориті біля лави лежало викру-

ч ... ну білизна (ФАД.). 14. Треба і далі робити свою де-

ло - небезпечне і важке, завещ ... ну дідами і батьками

(Пауст.). 15. Артем натискав на підвішені .., ний до перекла-

дині важіль, роздмухував міхи (Н. О.). 16. У зайця пере-

дніе ноги короткі, задні дли ... и (Біанкі). 17. Всі сту-

лья і диван були завал ... ни величезними пакунками вати

і шматками матерії захисного кольору (Пан.). 18. Все, до

чого торкалися його жорсткі, натруже ... ті руки, сра-

зу як ніби оживало (Закр.). 19. Ворожа оборона була

повністю дезорганізова ... а (Козак.). 20. зварити ... ті сти-

ки були залишені без ізоляції (Аж.). 21. матеріальних

ні ресурси ділянки були зосереджені ... и на великий

базі (Аж.). 22. Життя була розмін ... на по грошам, випарову-

КОЩ ... на, спотворить ... на (Бахмена.).

Правила. У повних пасивних причастя минулого

часу пишеться два я, в коротких пасивних причастя -

одне н (проверенниеработи -роботи перевірені). У коротких при-

лагательних пишеться стільки я, скільки їх було в виробляючи-

щей основі (цінний винахід - винахід цінно, плутана

мова - мова путана).

П р и м і т а н і я.

1. При короткому причасті є (або мислиться) суще-

сно в формі орудного відмінка зі значенням деяте-

ля: Діти були розпещені долею (причастя) - Діти примхливі

і розпещені (прикметник); Територія біля нового будинку

ще не упорядкована (причастя) - Територія біля будинку мала,

невпорядковані (прикметник).

2. Короткий пасивні причастя вживається, як пра-

вило, в конструкціях з залежним інфінітивом: Вона має намір

відповідати; з залежним обставиною: Дівчата виховані в

дитячому будинку; з залежним доповненням: Команда впевнена в по-

біді (але: Вона помірна / яка? / в своїх вимогах).

3. Деякі віддієслівні прикметники пишуться в пів

ної формі з двома нн, а в короткій - з одним н: заплакане

особа - особа заплакане, заіржавілі ножі - ножі заржавлени,

поношена сукня - плаття поношене.

Вправа 156. Перепишіть, вставляючи пропущені букви.

Поясніть написання відповідних слів в кожній парі.

Про р о з е ц. Набігли було хмари розсіяні сильних

вим вітром (причастя). - На нецікаве уроці вчення

ники неуважні і розсіяні (прикметник).

1. Світова громадськість була взволнова ... а сооб-

щениями про звірства фашистів. - Гра актора була

проникливо і взволнова ... а. 2. Радянська молодь

вихованням ... а в дусі відданості справі комунізму. - Де-

вушка дуже тактовна і вихованням ... а. 3. Ідеали і стрем-

лення революціонерів були піднесені ... и. - В період

палацових переворотів в Росії багато фаворити були

наближені до двору і піднесений ... и. 4. Сюжети некото-

яких з цих творів складні і запута ... и. - 'Иног-

да прості питання бувають штучно запута ... и.

5. Необхідні технічні матеріали були вишуканості ... и

на місці. - Манери і смаки цього художника дуже

вишуканості ... и. 6. Перемога нашої команди безперечна і зас-

калюжі ... а. - Присуджена гімнастові премія цілком їм

заслужив ... а. 7. При неправильному вихованні діти зазвичай

бувають примхливі і ізбалова ... и. - Обом братам все

гда везе, вони, мабуть, ізбалова ... и долею.

8. Прийняті адміністрацією підприємства рішення

були погодженням ... и з громадськими організаціями. -

Рухи фізкультурників на параді були ритмічні

і надзвичайно погодженням ... и. 9. Пред'явлені нам

вимоги довільні і необоснова ... и. - З точки

зору логіки ці висновки мало або навіть зовсім не

обгрунтовані. 10. Для розгляду ряду питань обра-

поклику ... и спеціальні комісії з представників за-

зацікавлених відомств .'- У своїй більшості наші

старшокласники культурні і утворені. 11. Відповіді сту-

дента на деякі питання квитка були невпевнені ... и. -

Тренери не були впевнені ... и в успішному результаті соревно-

ваний. 12. Члени експедиції були ограниче ... и у вре-

мени. - Люди з великим зарозумілістю нерідко неві-

жественное і ограниче ... и. 13. Лікарі були стурбовані ... и

станом хворого. - Шторм посилювався, і особи

моряків були серйозні і стурбовані ... и. 14. Вихована

без матері, дівчинка дуже замкнута і стримає ... а. - Клят-

ва комсомольців стримає ... а. 15. Суд не побачив у дан

ном справі складу злочину, і обвинувачені були

оправда, .. и. - Надзвичайні заходи в цих умовах були

необхідні і цілком оправда ... и. 16. Самодіяльність

у нас на заводі організовує ... а недавно. - Завдяки хо-

рошо поставленої виховної роботи серед сту-

дента наша група тепер дуже дисциплінована і

організовує ... а. 17. Відповіді екзаменуються були содер-

жательни і продума ... и. -Все Варіанти захисту Шах

матістом до кінця продума ... и. 18. Чорні захищалися

винахідливо, але шанси супротивників ще не урав-

новеше ... и. - Нервові люди запальні і неуравно-

веше ... и.

Вправа 157. Перепишіть, вставляючи пропущені букви

(Яп або і).

I. 1. Волга протекдла під вікнами, по ній йшли нагру-

ж ... ті баржі під натягнутим вітрилом (П.). 2. Діти його

родички, балів ... ті дітлахи, хотіли непре-

Саме туди ж їхати (П.). 3. Так в саклі годую ... ий олень

все в ліс дивиться (Я.). 4. Вона обтерла очі, вони були зап-

лаку ... и (П.). 5. За нами тягнулася запряжені ... а гармата з

запалимо ... им гнітом (Я.). 6. Минулий раз в зборах

один кавалер впустив замаскірова ... ую даму (Л.). 7. Ось і

змінило вам хвалі ... е почуття власної гідністю

ства (Т.). 8. Я озирнувся і побачив мужика років пятідеся-

ти, припасти пилом ... ого, в сорочці, в постолах, з плете ... ой ко

Томко і сіряком за плечима (Т.). 9. Вже налилися коло-

сікі, стоять стовпи точені, головки золоче ... ті (Я.).

10. пухне з полови живіт, січі ... ий, муче .. ий, вер-

че ... ий, крутіше ... ий, ледве Калина бреде (Я.). 11. Сорочка

на ньому з крутіше ... ой полотна, а ноги в онучах і нових

постолах (Нік.). 12. Товстий дворецький, виблискуючи круглим

голеним особою і крохмалі ... им бантом білого краватки,

доповів, що страва подана (Л. 71). 13. Актор підвів

собі жже ... ою пробкою вусики (Писемська.). 14. З'явилися

сардинки, Копча ... ша мова і навіть Страсбурзький пиріг

(М.-Сиб.). 15. Дуже добре нарісова ... ті і виписок ... ті бере-

зи теж висвітлені надто світло (Гарш.). 16. Велика

земля, а заховати краде ... е ніде (Ч.). 17. Паха ... а зем-

ля густо чорніла жирними борознами (Кор.). 18. Під на-

висипом, в рові некоше ... ом, лежить, і дивиться, як жи-

вая, в кольоровому хустці, на коси броше ... ом, красива і

молода (Бл.). 19. Отшліфова ... ті прибоєм мокрі боки

каменів блищали, як лакованими ... ті (КУПР.). 20. Перед

дзеркалом молода декодьтірова ... друга жінка оговтується

зачіску (Верес.). 21. Оси вилися над грані ... ой вазою з

варенням (Бун.). 22. Московський купець, фабрикант, ло-

ще ... ий, з культурними замашками, нерідко з утворенням

ням (Серафим.). 23. Слідом за важко рані ... ими з баржі

зійшло десятка півтора тих, хто міг ще ходити (Се-

раф.). 24. Лата ... ий, рову ... ий кожушок тримався на ньому,

як прикрасили ... ий (Серафим.). 25. Вимий бік, від бруду

чорний, свіжу воду поміняй кип'ятіння ... ой (Маяк.).

II. 1. Дідусь пожвавився, засміявся масл ... вим ли

цом і хитренько пожартував (Гладкий.). 2. Олексій вийняв

вороні ... перші години з боєм (А. Н. Т.). 3. Ще не сіла пил -

пішли танки, величезні, з клепа ... их листів, з зад

ра ... ими носами гусеничних передач (А. Н. Т.). 4. Теле-

гін сидів у вагонного віконця, вдихав густий запах сен-

тября, запах листя, прілого грибів, серпанок від горя

щей десь соломи і землі, на світанку хваче ... ой мо

розцем (А. Н. Т.). 5. Микиті було заборонено стріляти з

скляної трубочки жувальної ... ой папером (А. Н. Т.). 6. Пой-

ма ... а силками, «тиск ... а дичину» краще стріляючи ... ой,

тому що довше зберігається (Пришва.). 7. старців стоїть

з якимось лисий в ізжева ... ой шинелі (Фед.).

8. Вагони легко катаються, якщо навіть вантажу ... ті (Макар).

9. Вийшло щось страшне, пута ... е, різке (Фурма.).

10. Чисто Прібрам ... а беле ... а хата, украше ... а виші-

тими рушниками, була сповнена хлопців одно одного менше

(ФАД.). 11. Він купив мимохідь з лотка суші ... их фіні-

ков (ФАД.). 12. Григорій смикнув віжки, і бричка стала у

краше ... их, в дрібній різьбі воріт (Шол.). 13. На стіні

висіла стінна газета, розфарбовані ... а кольоровими каран-

дашамі (Пауст.). 14. Жінки чинно сиділи на скамь-

ях, гризли калі ... ті горіхи і насіннячка (Г. Нік.). 15. Ліг ^

корані ... ті по двоє, по троє брели по відкритій пиль-

ної дорозі (Кая.). 16. І без того мало наїжджаючи ... а дорога

була тепер занесена свеженамете ... им снігом (Марк.).

17. Батраков витягнув з кишені акуратно загла-

ж ... ий носовичок (Пере.). 18. Одноманітний цокіт

кова ... их копит коней діяв на їдуть усипля-

юще (Пере.). 19. Хтось пройшов в сусідній кімнаті, брязкаючи

кайданів ... ими підошвами (Г. Березко). 20. Ось і знайомі,

десятки разів виходжу ... ті і із'езжена ... ті гори (Сим.).

21. На сусідньому ліжку лежав дуже блідий рані ... ий з

ампутірова ... ой правою рукою (Буб.). 22. На її коротко

стриже ... их, під хлопчика, волоссі капустяним листом

стирчав бере (Мальц.). 23. На беше ... ой швидкості жене

Мірзоєв машину по шосе (Пан.). 24. вантажу ... ті маши-

ни скочувалися з наїжджаючи ... ого крутого берега на лід

(Аж.). 25. Пуга ... а ворона і куща боїться (поїв.).

Для довідок .

1. Повні пасивні дієприкметники минулого часу

утворюються від дієслів доконаного виду (як з приставками,

так і без приставок) і пишуться з двома і: наклеєна марка,

кинутий будинок.

2. Віддієслівні прикметники утворюються від дієслів

недосконалого виду та пишуться з одним я: білена хата, кале-

ний багнет.

Якщо віддієслівне прикметник має при собі залежність

мие слова, то воно переходить в причастя і пишеться з двома і:

навантажена машина - навантажена цеглою машина.

І з до л ю ч е н і я.

З двома ян пишуться:

а) віддієслівні прикметники з суфіксами -ованн, -едокі:

балувана дитина, крадені речі, корчёванний ділянку;

б) ряд віддієслівних прикметників, утворених від

беспріставочних дієслів, іноді з запереченням ні: невідан-

ний, негаданий, нежданий, несподіваний, нечуваний, нечаян-

ний, Недреманное, даний, роблений, бажаний, манірний, мед

ленний, відчайдушний, мелений, лічений, священний, чванливий,

карбований.

Вправа 158. Перепишіть, вставляючи пропущені букви

відповідно до правил написання пасивних прічас-

тий і утворених від них прикметників.

1. На спортсмена був надітий теплий светр, в'яза ... ий

з чистої вовни. 2. Зовні хата була побілена га-

ше ... ой вапном. 3. Повз станцію повільно проходив

товарний поїзд з платформами, вантажу ... ими піском.

4. Стіл був накритий домотка ... ой скатертиною. 5. Народу

всякого, зва ... ого і незва ... ого, набралося безліч.

6. Як гарнір був поданий спеці ... ий на топленому

олії картоплю. 7. Кова ... ий на всі чотири ноги кінь не

спотикається. 8. Демонструвалися моделі нових кос

тюмов, крої ... их і шитих досвідченими майстрами. 9. Бу-

маги пожовклі, як гроші - ще цілі, зацапа ... ті,

маза ... ті, хрест-навхрест перев'язі ... ті (Твардий.). 10, Частина

шляху довелося виконати немочі ... им дорогах.

11. Вітаміни містяться головним чином в сирих,

неваров ... их овочах. 12. Дров у ту військову зиму було мало,

жили в нетопле ... их приміщеннях ^ 13. Подекуди прогляди-

вала з-під снігу колія занедбані ... ой, Нехоже ... ой до-

роги (Полев.), 14. Він на шляху до Москви, собі на забаву,

упокорював неезже ... их коней (А. К. Т.). 15. Рибалки їли

вуха і пече ... ий в золі картоплю. 16. Серед інших кар

тин на виставці виділялося кілька писа ... их аква

релью. 17. У продажу є парне і свежемороже ... е

м'ясо. 18. У мене хліб сіючи ... ий, а ваш пекар норовить з

висівками спекти (Гайд.). 19. Стара ... е в сітці білизна ви-

дається некрахмале ... им, але глаже ... им. 20. Петро Алексе-

евич ??стояв біля самих схожий, відкинувши назад тка ... ий

золотом плащ (Герц.). 21. Мантії на них були злато-

тка ... ті, пояси з дорогоцінним камінням (Гарш.).

Для довідок .

1. Віддієслівні прикметники пишуться з одним і також

при наявності приставки не- (нефарбований підлогу, неписаний закон)

або в складі складних слів (малохожение стежки, цельно-

кроенная плаття).

2. Розрізняються за змістом і вимові прикметники

нетопленій (нетоплена піч) і топлений (пряжене молоко).

Вправа 159. Утворіть і напишіть відповідно до

правилами написання голосних після шиплячих в суфіксах (див.

§ 17):

1) пасивні дієприкметники з суфіксом -він- від дієслів:

обурити, озброїти, завершити, заглушити, спекти, позбавити,

навантажити, полегшити, узагальнити, вразити, припинити,

спокусити, зберегти, спалити, скоротити, захопити;

2) віддієслівні прикметники з суфіксом -ен- від гла-

голів: берегти, вощіть, гасити, вантажити, золотити, кип'ятити, коп-

тить, хрестити, крутити, лудити, лущити, мостити, мочити, піч,

товкти, тушкувати, вчити.

Вправа 160. Складіть і напишіть пропозиції з при-

хто водиться нижче словами.

Вітряний - вітряний - вітряної; маслений -

масляний; срібний - серебрёний.

Для довідок .

1. Розрізняються прикметники:

а) вітряний (вітряний день, вітряний вчинок); (Але безвет-

ренний);

б) вітряний (вітряна віспа);

в) вітряної (вітряної двигун).

2. Розрізняються прикметники:

а) масляний (для масла, з масла, на олії): масляний насос,

масляна пляма, олійна фарба;

б) маслений (забруднений, просочений, змащений мас-

лом): маслена каша, маслений млинець; ь переносному значенні: мас-

ление очі; також: маслена тиждень - масниця.

Вправа 161 (повторювальну). вставте пропущені

літери; поясніть написання одного або двох. н.

Беспріда ... ица, бессребре ... ик, варі ... ик, воспи-

та ... ик, гості ... ица, гриві ... ик, так ... ик, дрова ... ик, дру-

жи ... ик, обрав ... ик, імені ... ик, ко ... ица, конопля ... ик,

Копча ... ості, листі ... ица, малі ... ик, олії ... ица, мо

пиці ... е, моше ... ик, муче ... ик, усмоктув ... ик, путешест-

ве.-. ик, спорідненість ... ик, ряби ... ик, свяще ... ик, срібні ... ик

(Майстер), сребро ... ик (монета), ставлю ... ик, сторо.,. ик,

втоплені ... ик, обл ... ик.

Для довідок . Похідні іменники

пишуться з одним або двома н відповідно до виробляє

основою:

а) від основи прикметників (конопляний - конопляник, соб

жавного - власник);

б) від основи дієприкметників (обраний - обранець) ',

в) від основи віддієслівних прикметників (плутаний - пу-

танік).

Вправа 162 (повторювальну). Повторіть правопис

дієслів і напишіть текст під диктовку, потім звірте напи-

санне з надрукованим.

Це було в 1919 році.

Весняний вітерець жене над степом шматки паро-

возних димків. Легенькі безформні хмари про-

носяться в блакитно-ніжною блакиті і швидко тануть. тіні

від хмар то ковзають, то стеляться по вузьких смужок

чорних ріллі, по бур'янах кинутих полів, по ло

маним скатам ярів, які давно вже обезлеселі.

Зрідка чуються і завмирають далеко надто рез

кі свистки паровозів. Праворуч і ліворуч, від одного краю

горизонту до іншого, розтягнулася нескінченна лінія

поїздів. Протягом багатьох кілометрів вистроі-

лось понад дев'яноста ешелонів. Потяги, точно гигант-

ські каракатиці, повільно рухаються до Кривого Рогу,

розраховуючи згорнути потім на північ, щоб вийти з

оточення.

У класних вагонах, в пошарпаних теплушках з

заржавленими засувами, зламаними дверима і точність

але жування стінками, на важко завантажених платфор-

мах, немов поранених кулями, відвозиться саме різно

образне майно.

На платформах громадяться артилерійські снаря

ди, лежать повалені в купи гвинтівки, цинкові пат-

ронние ящики і якісь сталеві болванки. з теп-

лушек чується бекання овець, попискування поросят,

яких нещадно жалять оводи. На дахах вагонів рас

курівают свої «козячі ніжки» нічим не зайняті пулемет-

чики, возяться і борються хлопчаки.

На вагонної сходинці сидить старенька, яка

через неспокійних сусідів день у день недосипає і

внаслідок цього злиться. Старенька Іллівна не проти

по-своєму проповідувати внучонка Петрику і внучці

Манечки, але вона зайнята серйозною справою: в руках у неї

виблискує якийсь металевий предмет, який кидає

в степ сонячні зайчики. Недосвідченій людині мо

жет здатися, ніби хтось намагається сигналізувати

ворожим літакам.

Кулеметники захвилювалися, але тут же стали успо-

каіваться, помітивши, що таємничий джерело сигна-

лов - самоварний піднос, який гладять старечі

руки.

Поблизу залізничної лінії корови мирно щіп-

лютий траву. Але ось в небі чути грізне дзижчання, і

на поїзд падає тінь срібного шуліки. починається

безладна стрілянина з дахів вагонів. проносяться

вскачь верхові, коні важко дихають і судорожно

поводять боками.

Чути, як хтось командує жінкам: «Оставь-

ті білизна, виведіть хлопців і сховайте їх у видолинку! »

Вправа 163 (повторювальну). Повторіть правопис

прикметників і дієприкметників і напишіть текст під диктовку,

потім звірте написане з надрукованим.

З коров'ячого мукання, собачого гавкоту, півнячого

крику виділяються і далеко розносяться людські голо

са, то обвітрені норд-остом і просолені водяний

ними бризками бурхливого моря, то юні і дзвінкі,

дихаючі нескінченними степовими просторами. разом

з повільно остигає закочувати сонцем са

диться гаряча осіння пил, і в безвітряний вечір

погляду відкриваються раніше непомітні пірамідальні

тополі.

Перед тимчасової дерев'яної трибуною, обвішаної

яскраво-червоними клаптями, у вітряних млинів, зібрання

лись сивобороді старі в полотняних сорочках і в зеле-

них формених шароварах, низько спущених над ко

тканими чобітьми; баби в легеньких ситцевих сукнях,

з змученими запиленими особами, ще не при-

йшли в себе після ранкової тривоги, поспіхом недо-

дивилися за хлопцями, недоглядевшіе за домашнім

скарбом, недорахувалися кількох овець; смагляві,

точно ялені на сонці, оманливе притихлі пос

ле шаленою метушні дня діти.

Всі вони тонуть в матроському і солдатському море, за-

лилося всю площу, шумно хвиля і настой-

чиво заявляє про свої права. кошлаті воінствен-

ні папахи, ізмизганних суконні картузи, шерстя-

ні ковпаки, черкеські капелюхи з простреленими

полями, рвані гімнастерки, поношені черкески -

все це рухається, переливається і за часами гуркоче

лютими криками.

В піднявся неймовірному галасі, що не позволяв-

шем толком розібратися у всьому, що відбувається, одні

пропонували вкрай необдумані, плутані рішення,

підкріплюючи їх ні для кого не переконливими довода-

ми; інші приводили абсолютно невідповідні срав-

нання, скаржилися на труднощі не закінченого ще

шляху; треті вносили нікуди не придатні пропозиції,

втім далеко не єдині під час походу. інші

віддавалися спогадам, зовсім не приємним для

більшості; інші вигукували закиди, розмахуючи

окровенелимі руками, вживаючи при цьому своеобраз-

ні, неперекладні на звичайну мову мовні звороти.

Зрештою було прийнято рішення, аж ніяк не

продумане, але здалося всім прийнятним. на

ніж воно грунтується, чи може взагалі цей проект удать-

ся - ніхто так і не знав.

Вправа 164 (повторювальну). Напишіть текст під дик-

товку, потім звірте написане з надрукованим.

Була невимовна радість, незрозуміла хіба за-

ядлому міському жителю, прокидатися дитиною в

своїй затишній спаленке в легонькой очеретяною крова-

ти на світанку від вівчарського ріжка.

Перший промінь сонця через нещільно причинені

віконниці золотив кахельну піч, свіжопофарбовані

підлоги, недавно фарбовані стіни, обвішані картин-

ками на теми з дитячих казок. Які тільки перелі-

тужавіючі на сонці фарби тут не грали?

У розчинене навстіж стареньке віконце вривається

росиста свіжість ранніх квітів черешень. низенький

будиночок, згорбившись, йде в землю, а над ним буй-

але цвіте бузок, як би поспішаючи своєї біло-бузковій

розкішшю прикрити його убозтво.

За дерев'яними сходами балкончики, також про-

гниючи від часу і коливається під ногами, спус-

каєшся купатися до розташованої неподалік будинку річці.

Закриті шлюзи невеликий млини підняли води

річечку, утворивши неширокий, але глибокий затон.

У зеленій прозорій воді неквапливо проходять

зграйки срібною рибки, а на старому, полуразвалів-

шемся діжці, у якого не вистачає кількох дощок,

сидить величезна зелена лягушшца, стежачи за сонячними

зайчиками, що грають на попелясто-сірих дощатих стін-

ках купальні - улюбленого місця жаб'ячою пари.

Зачіпаючи гілку густого ліщини, сідає на верхівку

синьо-зеленої молоденької ялинки балакуча сорока. Про

ніж тільки вона не тріщить! Назустріч їй мчить звон-

дещо щебетання, і, наростаючи, поступово різноголосий

пташиний гомін наповнює сад.

Скляна двері, що ведуть з тераси, відкрита. на

столі в простому глиняному горщику майстерно подобран-

ний букет щойно зірваних, ще не распустів-

шихся квітів, а поруч, на білосніжній серветці, та-

Релком меду, над яким в'ються з рівним гудінням

волохаті яскраво-золотисті бджоли.

Як легко дихається чудесним вранці напередодні

літа! Чого не віддаси за ці незабутні години!

 
Сполучної голосної Про І Б | СКЛАДНІ СЛОВА БЕЗ сполучної голосної | ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ | ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ | Числівник Кількісні, порядкові, дробове | заперечні займенники | Невизначені займенники | ОСОБИСТІ ЗАКІНЧЕННЯ ДІЄСЛІВ | ВЖИВАННЯ БУКВИ Ь В дієслівних форм | суфікс ДІЄСЛІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати