На головну

СКЛАДНІ СЛОВА БЕЗ сполучної голосної

  1. Ex.11. Заповніть пропуски, вибравши слова з рамки.
  2. Ex.6. Заповніть пропуски, вибравши слова з рамки.
  3. I тип читання голосних букв в ударному складі (алфавітний читання).
  4. I. Заповніть пропуски словами з рамки на підставі інформації тексту.
  5. I. Знайдіть в текстах слова, які вживаються у такому значенні (1-10).
  6. I. Прочитайте слова, дотримуючись правил читання голосних букв і буквосполучень.
  7. I. Прочитайте слова і здогадайтеся, що вони означають.

Вправа 107.1. Вставте пропущені букви.

Дев'яностолітній, п'ят ... метровий, сорок ... градус-

ний, ст ... метровка, чотирьох-ярусний, шест ... поверховий.

IL. Напишіть повними словами (складними) наведені

нижче позначення.

2-тижневий, 3-сторонній, 4-відсотковий, 7-тон-

ка, 12-відерний, 40-денний, 250-річчя, 1000-річчя.

Для довідок . Кількісні числівники, утворю-

щие першу частину складних слів (іменників, прілагатель-

них, порядкових числівників, прислівників), вживаються в

формі родового відмінка, наприклад: п'ятирічка, п'ятигодинний,

п'ятдесятий, п'ятикратно. Виняток становлять чіслітель-

ні дев'яносто і сто, які при утворенні складних слів

зберігають свою початкову форму, і числівник тисяча, ко

лось входить до складу складних іменників і прілагатель-

них з з'єднувальним голосним е (тисячокілометровий).

Вправа 108. Розкрийте дужки, напишіть разом чи

через дефіс.

(Пол) метра, (пол) лімрна, (пол) десятого, (пол) -

яблука, (пол) листа, (пол) міста, (пол) Москви, (пол) -

Африка, (пол) апельсина, (пол) мільйона.

Для довідок . Числівник пів (половина) в складі

складного слова:

а) пишеться разом, якщо друга частина складного слова (звичайні

але іменник у формі родового відмінка) начи-

нается з приголосної букви (півкілограма, також пів на другу і

т. п.);

б) пишеться через дефіс, якщо друга частина починається з

голосної букви (півогірка) або приголосної л (пів-ложки) або

є власним, ім'ям (пів-Франції). Але: пляшка

(Друга частина не в формі родового відмінка).

Якщо між підлогу і подальшим іменником стоїть з-

узгоджену ухвалу, то підлогу пишеться окремо, наприклад:

пол гранчака, підлогу фруктового саду.

Вправа 109. Вставте пропущені букви.

Агр ... культура, газ ... фикация, газифікувати,

газ ... генератор, газ ... провід, клас ... фикация, клас-

з ... фіцірованним, спец ... фикация, електро ... двигун,

електро ... станція, електро ... фикация, електро ... фіцірованним.

Для довідок . Слова, що закінчуються на -фікація, що не

є складними, так як в російській мові немає такого кореня;

перед цим поєднанням пишеться і, властиве мові, з которо-

го запозичені відповідні слова. Такого ж происхож-

дення голосний і в слові агрикультура і похідних від нього.

Вправа 110. Напишіть слова, розкривши дужки.

(Анти) ??народний, (архі) мільйонер, (інфра) крас

ний, (квазі) науковий, (контр) пропозиція, (пан) гер-

манський, (пан) Європа, (псевдо) класичний, (супер)

обкладинка, (ультра) правий, (екстра) ординарний.

Для довідок .

1. На загальних підставах пишуться разом іншомовні при-

ставки анти-, архі-, інфра-, контр-, супер-, ультра-, екстра.

У слові контр-адмірал НЕ видляется приставка зі значенням

«Проти».

2. Злито пишуться початкові складові частини квазі-, пан-,

псевдо-. Однак перед власним ім'ям вони пишуться через

дефіс (квазі-Рєпін, пан-Америка, псевдо-Вольтер). Про разделітель-

ном знаку після контр-, пан-см. § 11, про збереження після них

початкового кореневого і см. § 14.

 
ПРОПИСНІ БУКВИ В власного імені | ВЖИВАННЯ видання І Ь ЯК розділових знаків | БУКВА Ь ЯК ПОКАЗНИК граматичних форм | Голосні иі Я ПІСЛЯ ПРИСТАВОК | Голосні о І Е ПІСЛЯ ШИПЛЯЧИХ | Голосні ПІСЛЯ Ц | ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕН ІМЕННИКІВ | Суфікс ІМЕН ІМЕННИКІВ | ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕН ПРИКМЕТНИКІВ | Суфікс ІМЕН ПРИКМЕТНИКІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати