На головну

ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕН ІМЕННИКІВ

  1. ГЛАВА XIII. ІНОЗЕМНА ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
  2. Граматичні ознаки займенників-іменників
  3. Е - І в закінченнях іменників
  4. Завдання 119. Поставте слова в потрібну граматичну форму, визначивши натхненність іменників.
  5. КЛІНІКО-серологічного контролю ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЛІКУВАННЯ
  6. Коливання в граматичному роді іменників
  7. Коливання в роді іменників

Вправа 62. Перепишіть, додаючи потрібні закінчення.

1. І жебрак наїзник таїться в ущелині ..., де Терек

грає в лютому весель ... (П.). 2. Спить земля в сяйво ...

блакитному (Л.). 3. Він шалено почав бігати по кімнаті,

хапаючи в забути ... предмети, що траплялися під руки

(Гріг.). 4. Ось якби він був розбійником, то знав би

ціну кожній копійці ... (Ч.). 5. Серце билося згідно всій

музик ... тиші (Пришва.). 6. На столі - чарочка книг і

навіть якусь квітку в полубутилк ... з-під вершків

(А. Н. Т.). 7. Червоноармійці пішли до землянки ..., распо-

запропонованої в півсотні ... сажнів від Дона (Шол.). 8. Настя

повідомила, що на дач ... за Кунцево дозріла перша ягода

полуниці (Панфіл.). 9. Ділянка, відведена батаре ... капі

тана Єнакієвого, був ретельно розвідано (Кат.). 10. Мені

в Заполяр'ї ..., на краю землі, на вечорі квіти препод-

несли (Щип.). 11. Він [Ковшов] буде боротися з ним [Бе-

рідзе] всупереч особистої дружби ... і службовим отношені-

ям (Аж.). 12. Кулемети на узліссі ... відрізали нам дорогу

(Пере.).

Для довідок . Іменники середнього роду на -ье в

місцевому відмінку однини мають закінчення-е,

наприклад: мрія про щастя, жити в Закавказзі (але: в забутті -

під наголосом).

Вправа 63. Перепишіть, додаючи потрібні закінчення.

1. Потреба в алюміні ... зросла завдяки ши-

рокому його застосування в різних областях вироб

ництва. 2. Зміни в громадському бити ... знаходять своє

відображення в суспільній свідомості .... 3. Вражає фан-

тастіка в гоголівському «Ві ...». 4. Він говорив про свою стар-

шей сестрі як про доброго гени ... його життя. 5. Наснилося

хлопчикові якесь чудовисько верхом на крьшатом змі ....

6. Ви можете звернутися зі своїм питанням або до Марь ...

Олександрівні, або до І ... Петрівні. 7. Сліди крейди наполегливо

трималися на більярдному ки .... 8. З'явилися щербини

на леза ... сокири. 9. Подібні вчинки так само без-

рассудни, як спроба танцювати на острі ... бритви.

10. Лист був адресований Ксені ... Семенівні.

Для довідок . У іменників, що мають перед

відмінковими закінченнями голосний і пишеться в місцевому па-

діжі однини (у слів жіночого роду також в датель-

ном відмінку) в ненаголошені положенні - і наприклад: при великих

шом зусиллі, по річці Бії, при папі Пії XI (але: на вістрі - під

наголосом).

Вправа 64. Перепишіть, додаючи, де потрібно, букву ь.

I. 1. Далеко виблискує гірське джерело ..., збігаючи з кам'яних

ної стромовини; одяглися пеленою хмар ... Кавказу сплячі

вершини (П.). 2. Звучав булат, картеч ... верещала (Л.).

3. Дерева групувалися в якихось чудовиськ ... (гончих.).

4. Дремлет чуйний очерет .... Тиш ..., безлюддя кругом

(Нік.). 5. Скинувши торбинку з плечей ..., Льонька поклав на

неї голову і міцно заснув (М. Г.). 6. Знаю я, що ні

цвітуть там хащі, не дзвенить лебедячої шиєю пик ..., тому

перед сонмом йдуть я завжди відчуваю дрож ... (Її.).

7. Відчувши гореч ... в роті, він вийняв цигарку (І. О.).

8. Гра не варта свічок ... (поїв.).

II. 1. Гілки квітучих черешень ... дивляться мені в вікно

(Л.). 2. А адже Кирило завжди терпіти не міг цього фразе-

ра, цього улюбленця театральних бариші ... (Фед.).

3. Крайнєв бачить вигадливі купола Василя блаженство

ного, вістря кремлівських веж ... (Б. Попов). 4. Багато

пісень ... здихав я в рідній стороні ( «Дубинушка»). 5.

Значно розширилася мережа бібліотек-читалень .... 6. зас

траіваются колишні пустирі в районі міських боєнь ....

Для довідок .

1. На кінці слова після шиплячих ь пишеться тільки у суще-

ствительность жіночого роду в формі називного-вінітель-

ного відмінка однини (брехня, ніч, миша, річ) і не

пишеться в інших випадках (лікар, плащ; училищ).

2. У родовому відмінку множини существи-

тільних на -яя з попереднім згодним чи і буква ь на

Наприкінці не пишеться (вишня - вишень, спальня - спалень).

І з до л ю ч е н і я: панянок, бояришень, сіл, кухонь.

Вправа 65. Допишите закінчення.

1. Болотіщ ..., бородищу ..., верблюдіщ, .., бруду ...,

доміще ..., коровище ..., кулачищем ..., ножищами ... (від нога),

ножищами ... (від ножа), чоботищами ....

2. батюшка ..., братиком ..., містечко ..., дворішк ...,

Дідусь .. *, жітьішк ..., заборішк ..., землішк ..., моло-

Чишки ..., лальтішк ..., хлопчина ..., пір'ячко ..., пись-

Ведмедики ..., річечки ..., соловейко ..., сусіде ..., стари -

Чишки ..., синочок ..., хлібця ..., чоловічок ..., шалу-

нишком ....

3. Бурмило ..., ділків ..., заспівувачів ..., заправив ..., зу-

бив ..., зубрив ..., об'їдав ..., точив ....

Для довідок .

1. Іменники чоловічого і середнього роду з суф-

фіксом -ищ- мають в називному відмінку однини

закінчення-е (місто - городище, крісло - кресліще), существи-

тільні жіночого роду - закінчення-а (рука - ручища).

2. У іменників з суфіксами -ушк-, -юане-, -ишк-,

-шік- в називному відмінку однини пишеться:

а) закінчення -у - у слів чоловічого роду, що позначають

одухотворені предмети (плутішка), і у слів жіночого роду

(Волошки) ',

б) закінчення -о - у слів чоловічого роду, що позначають

неживі предмети (будиночок), і у слів середнього роду

(Зернятко).

3. Одухотворені іменники чоловічого і спільного роду

мають після суфікса-л- в називному відмінку єдність-

ного числа закінчення-а (гульвіса), іменники середнього

роду - закінчення -о (мочало).

Вправа 66. Перепишіть, додаючи потрібні закінчення.

1. Який осетріщ ... завітав! Які карасіщ ...,

карпіщ ...! (Г.). 1. Стада худібка ... в ліс забиратися, стала

жито-матінку ... в колос кидатися (Я.). 3. Йде Коваленко

по вулиці, високий здоровий здорованів ... (Ч.). 4. Я почував

вал, що цей бог - злий і незручний старічіщ ...

(М. Г.). 5. У нас на очах городищ ... народяться з волі,

Уралу, праці та енергії (Маяк.). 6. іншою здається мені

Русь, іншими - кладовищ ... і хати (Її.). 7. підняла

завзято носи, носіщ ... і носішкі на самовдоволених,

засмаглих, обвітрених особах (Фурма.). 8. Все-таки руб-

лишку ... виручу (Гаадк.). 9. Груди і живіт, коліна і голе-

бідний ... чобіт були вимазані землею (Фед.). 10. Муравь-

ІШК ... в частіше дуб важкий тягне (Марш.). 11. Не річка

зірвалася під час повені - народушко ... пре з усіх сто-

рон (Невір.). 12. Артільний заспівувачів ..., який володів мо

гучім голосом, надихав і захоплював не тільки всю

артіль, а й перехожих (Блукач).

Для довідок . Іменники чоловічого роду з

суфіксом іщ- мають в називному відмінку множини,

числа закінчення-а, в розмовній мові - -і (доміще - доми-

ща і доміще), іменники середнього роду - закінчення-а

(Бревніще - бревніща).

Вправа 67. Складіть пропозиції з власними име-

нами у формі орудного відмінка.

1. Лермонтов, Плещеєв, Соловйов, Нікітін, Лісі-

Цин; Вірхов, Дарвін, Чарлі Чаплін.

2. Саратов, Київ, Калінін, Сормово, Бородіно,

Голіцина.

Для довідок .

1. Російські прізвища на -ов (-ів), -ев, -ін, -ин мають в тво

рительного відмінку однини закінчення -им (ПУШ-

кіним, Тургенєвим), іноземні прізвища - закінчення -ом

(Бюловом, Кюстрином).

2. Назви населених пунктів на -ов, -ев, -ін, -ин, ово,

-ево, -іно, -ино мають в орудному відмінку закінчення -ом

(За Львовом, над Царіцином).

 
Голосні о - 'Е ПІСЛЯ ШИПЛЯЧИХ ДОКОРІННО | БУКВА Е | Дзвінкі і глухі згодні | ПОДВІЙНЕ згідно | невимовних приголосних | ПРОПИСНІ БУКВИ В власного імені | ВЖИВАННЯ видання І Ь ЯК розділових знаків | БУКВА Ь ЯК ПОКАЗНИК граматичних форм | Голосні иі Я ПІСЛЯ ПРИСТАВОК | Голосні о І Е ПІСЛЯ ШИПЛЯЧИХ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати