Головна

Голосні о І Е ПІСЛЯ ШИПЛЯЧИХ

  1. Flх.1 Вживання з шкідливими наслідками
  2. II. Заходи, що виконуються при появі небезпеки радіоактивного зараження (після застосування противником ядерної зброї або радіаційної аварії).
  3. III. АВАРІЯ ЛІТАКА В МОМЕНТ ЗЛЬОТУ З подальшою пожежею НА ВПП
  4. III. Подальша оцінка фінансових вкладень
  5. IV. АВАРІЯ ЛІТАКА З подальшою пожежею ПОЗА МЕЖ АЕРОДРОМУ ВИЯВЛЕНО із запізненням
  6. Q Наслідки перебування особистості в деструктивному культі.
  7. SaveDate - Вставка дати та часу останнього збереження документа, зазначених на вкладці Файл в групі Відомості.

П р а в и л а.

1. Після шиплячих під наголосом пишеться про, відповідно

з вимовою:

а) в закінченнях іменників, наприклад: ножем,

м'ячем, межею, свічкою (пор. ненаголошені закінчення: пейзажем,

плачем, продажем, дачею);

б) в закінченнях прикметників, наприклад: чужого,

великого (пор. ненаголошені закінчення: рудого, гарного);

в) у суфіксах іменників: ок (пастушок),

-онок (вовченя), -онк-а (річечку);

г) в суфіксі прикметників -ое- (копійчаний, парчо-

вий);

д) швидке про в іменах іменників (кишок) і прілага-

тільних (смішний);

е) на кінці прислівників, наприклад: свіжо, гаряче, загально (але:

ще).

2. Пишеться е (е) під наголосом, хоча вимовляється про:

а) в закінченнях дієслів, наприклад: пече, пече;

б) в глагольном суфіксі -ёвива-, наприклад: розжовувати,

викорчовувати;

в) в суфіксі віддієслівних іменників -ёвк-а, на-

приклад: размежёвка, корчування (але: ножівка - від прілагательно-

го Ножов);

г) в суфіксі іменників -ёр, наприклад: стажист, ре-

тушёр;

д) в суфіксі пасивних дієприкметників -ённ- (орошённий,

орошён), віддієслівних прикметників -ей- (палений, копчений),

а також в похідних словах (жжёнка, копченості);

е) в місцевому відмінку займенника що: про що; в словах

причому, дарма.

Вправа 54. Утворіть від даних слів імена существи-

тільні:

1) з суфіксом -OK: борщ, борг, друг, жук, гак, луг, мужик,

півень, п'ятак, ріг, скриня, сук;

2) з суфіксом -онок: верблюд, ведмідь, миша, пастух;

3) з суфіксом -онк-а: папір, душа, шкапа, книга, нога, одежі

да, рука, сорочка, собака, стара.

Вправа 55. Утворіть від даних іменників імена

прикметники з суфіксами -ое- або -ев-.

Біржа, віче, річ, гріш, груша, гуж, душ, їжак, йорж,

очерет, ківш, ключ, паску, кумач, межа, морж, ніж,

парча, плече, плюш, саржа, сторож, полотно.

Вправа 56. Напишіть дані іменники в формі

орудного відмінка однини.

Алича, апаш, баржа, біржа, бліндаж, віжка, га-

раж, гуж, душа, каланча, очерет, кліщ, ківш, лівша,

листаж, літраж, лихач, спритник, малюк, метраж, ми-

раж, монтаж-, паж, параліч, парча, спаржа, сургуч,

типаж, тираж, тоннаж, тягач, вже, ханжа, хвощ, хроно-

метраж, чесуча, чиж, курінь.

. Вправа 57. Вставте пропущені букви. Поясніть раз-

Наявність у написаннях.

Алича ... ВКЗ (настоянка) - Беч ... вка, груш ... вка - де-

ш ... вка, деньж ... нки - саж ... нки, душ ... нка - пш ... нка,

ключ ... м - прич ... м, княже ... Н - пораж ... н, ківш ... вий -

деш ... вий, промінь ... м - печ ... м, ніж ... вая (пила) - но

ж ... вая (рана), ніж ... вка - розмежує ... вка, ніж ... н - ж ... н,

ОБЖ ... ри - стаж ... ри, плечей ... м - дарма ... м, Рубашов ... н-

ка - туш ... нка, смеш ... н - лиш ... н, собачий ... нка-друк ... н-

ка, стриж ... м (птах) - стриж ... м, тріщить ... тка - щ ... тка,

поверх ... м - стаж ... м.

Вправа 58. Перепишіть, вставляючи пропущені букви.

1. На світанку пастух не жене вже корів з хле-

ва, і в годину полуденну в круж ... до їх не кличе його пик ... до

(П.). 2. Як привид, юнак йде тепер до заповітного

порогу; кинджал з шкіряних ніж ... н вже виймає по-

немногу (Л.). 3. Марина принесла пляшку рому, лимон,

цукор, і жж ... нка запалала (гончих.). 4. Герасим став бо-

кому перед дверима, штовхнув її плечей ... м і ввалився в будинок

зі своєю нош ... і (Т.). 5. Обидва вірили, що кредит відродить

землеробство і дасть штовханини ... до нашої заснула промисло

лінощів (С.-Щ.). 6. Вище пояса замочена одеж ... нка

лісника (Н.). 7. Всяка праця був для нього дарма ... м

(А. Остр.). 8. Опівдні дощ перестав, і, що білий

пуш ... до, на осінню бруд почав падати снеж ... до (Нік.).

9. Дядько і Юрась довго йшли по по ... ним вулицями (Ч.).

10. Солдат був одягнений в червону кумач ... ву сорочку (М. Г.).

11. Крізь оголила ... нниє бурі сучки дерев мирно бе-

леет нерухоме небо (Серафим.). 12. Вітерець, отдував-

ший чесуча ... ву штору, пахнув медовими квітами

(А. Н. Т.). 13. На столі з'являлися пш ... ннікі, лапш ... в-

ники, щі з наваром (Гладкий.). 14. Під управлінням дірі-

ж ... ра нашого оркестру красиво і густо співав ве-

ліколепний хор (Блукач). 15. Григорій зупинився в

однією невеликому селі на ноч ... вку (Шол.). 16. При

світлі часто спалахували блискавок вони побачили два гру-

ж ... них складу (Козак.). 17. Корж плив саж ... нкамі, гул-

до ляскаючи долонями по воді (Н. Диковский). IS. До ранку

фарбований підлогу блищав, як Бощ ... ний (Мальц,). 19. На

ньому була гімнастерка з відкладним коміром, під-

поясанная круч ... ним поясом з китицями (Ант.), 20.

Сеюсь, як з сита, але не пор ... до, залажу в жито,

але не червяч ... до (загадка). 21. Береженого коня звір не

бере (поїв,). 22. Під сосонкою в бору стоїть Старичі. "До,

Червоненький колпач ... до (загадка).

 
Перевіряють безударнийголосний | Череда голосні | Голосні о - 'Е ПІСЛЯ ШИПЛЯЧИХ ДОКОРІННО | БУКВА Е | Дзвінкі і глухі згодні | ПОДВІЙНЕ згідно | невимовних приголосних | ПРОПИСНІ БУКВИ В власного імені | ВЖИВАННЯ видання І Ь ЯК розділових знаків | БУКВА Ь ЯК ПОКАЗНИК граматичних форм |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати