На головну

Голосні иі Я ПІСЛЯ ПРИСТАВОК

  1. Flх.1 Вживання з шкідливими наслідками
  2. II. Заходи, що виконуються при появі небезпеки радіоактивного зараження (після застосування противником ядерної зброї або радіаційної аварії).
  3. III. АВАРІЯ ЛІТАКА В МОМЕНТ ЗЛЬОТУ З подальшою пожежею НА ВПП
  4. III. Подальша оцінка фінансових вкладень
  5. IV. АВАРІЯ ЛІТАКА З подальшою пожежею ПОЗА МЕЖ АЕРОДРОМУ ВИЯВЛЕНО із запізненням
  6. Q Наслідки перебування особистості в деструктивному культі.
  7. SaveDate - Вставка дати та часу останнього збереження документа, зазначених на вкладці Файл в групі Відомості.

П р а в и л а:

1. Після приставок, що закінчуються на приголосну, замість

і пишеться и відповідно до вимови. Наприклад: иг-

рать - розіграти; шукати - підшукати.

П р и м і т а н і е 1. Це правило не поширюється на

складноскорочені слова: педінститут, спортивний інвентар та т. п.

П р и м і т а н і е 2. У слові стягувати пишеться і згідно

вимові.

2. Після приставок між- і над- зберігається і, так як по

загальним правилом після шиплячих і заднеязичних не пишеться и:

міжінститутський, сверхиндустриализация.

3. Зберігається і також після іншомовних приставок і час-

тиц контр-, суб, транс-, пан-: контргра, субінспектор, транс-

йорданський, панісламізм.

Вправа 43. Вставте пропущені букви.

Безідейне твір, без ... менная річка, без-

... Нвентарное господарство, безініціативний працівник,

природність розповідь, без ... подібна потреба, ме

д ... нститут, пред ... дущее виклад, пред ... сторія че

ловечества, понад ... зисканние манери, під ... нтеграль-

ну кількість, пред ... юньскіе події, -Транс ... райська

магістраль, раз ... грать дебют, контр ... гра противника,

відомий автор, Політ ... здат, між ... мперіаліс-

тические протиріччя.

§ 15. ПРИСТАВКИ НА 3 І ПРИСТАВКА С-

П р а в и л а.

1. Приставки без-, воз- (вз-), з-, низ-, раз-, над- (через-)

пишуться з буквою з перед голосними і дзвінкими приголосними (б,

в, г, д, ж, з, л, м, н, р) і з буквою з перед глухими приголосними

(До, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ).

Наприклад: безмежний - нескінченний, збудження - вос-

харчування, злетіти - спалахнути, видати - витратити, нізло-

жити - сходити, роздратувати - розсердити, надмірний - че

респолосний.

П р и м і т а н і е. Перед коренем чёт- пишеться одне з, перед

коренем чит два з (розрахунок-розрахувати).

І з до л ю ч е н і е: численний.

2. У приставці раз- (рас) - роз- (рос) під наголосом пі

шется про, без наголосу - а. Наприклад: розвалити - розвальні,

розписати - розпис.

3. Приставка с- пишеться як перед глухими, так і перед звон-

кими приголосними. Наприклад: спиляти - збити, зшити - зжити.

Вправа 44. Вставте пропущені букви.

Бе. "Класове суспільство, бе ... смачна їжа, бе ... мя-

тіжних спокій, бе ... гранична доброта, бе ... бо-

лезненность операція, бе ... характерний людина, бе ... це-

Ремон звернення, бе ... шкідливий засіб, бе ... связ-

ний розповідь, бе .., доказове твердження, бе ... за-

ветная відданість, бе ... хітростно слова, бе ... страшна

ний наїзник, бе ... тактний вчинок, бе ... грамотне

еочіненіе, бе ... дарний письменник, незліченна мно-

дружність, бе ... формений брила, бе ... життєвий погляд,

бе ... людне місце, бе ... галаслива хода, бе ... на-

надійно хворий, бе ... ропотное істота, бе ... останніх

зникнення.

Вправа 45. Розкрийте дужки, утворіть слова з приве-

деннимі приставками.

віз вое- (робити, створити, пишатися, нагородити,

клікнути, зробити, кликати, ходити, палити, вимагати);

з- - ис (сушити, фарбувати, мучити, бити, пробо-

вать, витрачати, черпати, нишпорити, відати, дряпати);

раз-- роз- (копати, орати, палити, свердлити, чис

тить, ворушити, клацати, хапати, дзвонити, формувати

вать).

Вправа 46. Перепишіть, вставляючи пропущені букви

(Одну або дві).

I. Умів він весело посперечатися, гостро і тупо відповідати,

часом ра ... четліво змовчати, часом ра ... четліво повздо-

рить (Я.). 2. Будинок був би не так дряхл, якби власник

його скільки-небудь розорився на лагодження (Г.). 3. У лю-

Рале чуйний ніс вже відчуває в повітрі м'яке віяння

бли ... кой весни (Г.). 4. Високо наді мною, важко і ре ...-

до ра ... секая повітря крилами, пролетів обережний

ворон (Т.). 5. В карти грати він любить, але тільки з людьми

ми звання ні ... нашого (Т.). 6. ... жатие губи Іллюші НЕ ше-

велілісь, ... рушити брови не ра ... ходілісь (Г.). 7. Були

місцевості, де в одному селі скупчуються до п'яти-шес-

ти панських садиб, і внаслідок цього існувала

бе ... Тлумачний чере ... полосіца (С.-Щ.). 8. Дзвенить ко

локольчік, ні ... ги не бачити (Н.). 9. Все було ра ... броса-

але і в бе ... порядку, особливо різний дитяче бе-

льє (Дост.). 10. Ні ... кі нескінченні очерети тяглися

до самих гір (Л. Т.). 11. Мені дуже хотілося ра ... гово-

риться з нею, ра ... просити її (Гарш.). 12. У бе ... мислен-

них, бе ... кольорових очах стояли світлі сльози (Бул.).

13. Підмайстри отримували ра ... чет щотижня, де-

Вушка - через два тижні (Верес.). 14. Зникають послед-

ня клаптики снігу в лісі (Пришва.). 15. Цей бе ... страст-

ний, схожий на камінь, людина говорить тільки про те,

що робить (Гладкий.). 16. ... дешняя рослинність така

ж змучена, як і всюди на узбережжі моря (Арі.). 17. оче-

говий залп японців, ра ... читаний на колишню ско-

рость міноносця, пролетів повз (Степ.). 18. При-

ходилось повторювати одне і те ж бе ... парна кількість

раз (Баб.). 19. У хоробрих є тільки бе ... смертие - смер-

ти у хоробрих немає (Сим.). 20. У ці дні всюди в тайзі

ра ... цвів шипшина (Аж.).

Вправа 47, Вставте пропущені букви, поставте уда-

ренію.

. ,. . ',. : .- ''. .

Р.-. здати, р ... будівлі, р ... злити, р ... Злив, р ... зиграть,

р ... зигриш, р ... зискать, р ... Зиско, р ... розшукової (від ро-

Зиско), р ... звали, р ... звальні, р ... списання, р ... спісь,

р ... спустити, р ... спуск, р ... сплескать, р ... сплеск, р ... спи

сать, р ... списку, Р ... сПІСНОЙ, р ... зсипати, р ... зсипати,

р ... зсипному, р ... зсипні, р ... ссказать, р.,. ссказні.

§ 16. ПРИСТАВКИ пре- і ПРИ-

П р а в и л а.

1. Приставка пре- надає словам:

а) значення високого ступеня якості або дії (мож

але замінити приставку словами дуже, дуже), наприклад: пре-

неприємний, процвітати;

б) значення «через», «по-іншому» (близьке до 'значенням при-

ставки пере-), наприклад: перетворювати, переступати.

П р и м і т а н і е. У деяких словах приставка пре- в

сучасній російській мові не виділяється: зневажати, спокушати,

нехтувати. Чи не виділяється в якості приставки поєднання пре-

в іншомовних словах: президія, прелюдія і ін.

2. Приставка при- надає словам наступні значення:

а) просторової близькості, суміжності, наприклад: при-

Брежнєв, пришкільний;

б) додавання, наближення, приєднання, наприклад:

приробити, прибивати;

в) вчинення дії не в повному обсязі або на ограни-

ченний термін, наприклад: відкрити, призупинитися;

г) доведення дії до кінця, наприклад: приглушити, при-

думати;

д) вчинення дії в чиїхось інтересах, наприклад:

приберегти, приховати.

П р и м і т а н і е. У деяких словах приставка при- в

сучасній мові не виділяється: прилад, прізреть, наказати

та ін.

Розрізняються за відтінками значення слова применшити (зна

чительно зменшити) і пріуменьшіть- (трохи зменшити), а

також примножити і примножити. Слово перебільшити завжди

пишеться з приставкою пре-, слово прикрасити - з приставкою

при-.

Вправа 48. Випишіть з орфографічного словника по

кілька прикладів на зазначені вище випадки вживання

приставок пре- і при-.

. Вправа 49. Складіть пропозиції зі словами: пере-

вать - перебувати - прибувати, зрадити - передати - при-

дати, межа - переділ - боковий вівтар, наступник - приймач - воспри-

приймач, переступати - переступати - приступати, тимчасовий -

перехідний - приходить.

Вправа 50. Поясніть значення слів, підберіть для кож-

дого з них відповідний контекст.

Знехтувати - прізреть. Схилити - прихилити.

Втілити - причинити. Применшувати - пріумень-

шать.

Вправа 51. Перепишіть, вставляючи пропущені букви.

1.1. Зрозуміла мені часів ін ... вратность, ні ін ... кос

ловлю, право, їй (П.). 2. Ніякі благання не могли пр ...-

хилити його до відстрочення або зменшення платежу (Г.).

3. Я зважився ін ... доставити все вигоди Грушницкому

(Л.). 4. Є камінь ін ... ткновенія, який рішуче

Не бере ні смичок, ні кисть, ні різець (Герц.). 5. Всі

хлопчики засміялися і знову п ... замовкли на мгнове-

ня (Т.). 6. Дев'ять днів хвора Іванушка, на десятий

трив ... ставилося (Н.). 7. Пр ... майнове назначе-

ня головних помпадурів полягає в тому, щоб

перешкоджати (С.-Щ.). 8. Все в мені хвилювалося від

якогось нового, незрозумілого відчуття, і я не

пр ... збільшу, якщо скажу, що страждала, мучилася від цього

нового почуття (Дост.). 9. Немов дитина, я плескався в

воді, пр ... даючись найвищого насолоди (Ч.). 10. Не-

дивлячись на пр ... чудлівие і незрозумілі звороти, я від-

особисто схопив суть того, що говорив про батька Ти-

Бурцев (Кор.). 11. Радянський народ ін ... витворюючи в життя

великий план перетворення природи (М. Г.). 12. До

нашим казкам, милий лицар, пр ... хилите слух (Бл.).

13. Наші дитячі витівки тощо ... грешенія він воепр ... ні-

малий дуже гостро (Верес.). 14. Посли ін ... наближалися і на

килимі перед тронними ступенями ін ... хилили коліна

(А. Н. Т.). 15. Пр ... проходження уявлялося бесполез-

ної тратою часу (Арі.). 16. Ел Мирон Лукич розбір-

чиво, пр ... вередливе і скоро відсунув тарілку (Фед.).

17. Стало ясно, що автор надав своєму героєві риси

нежиттєві, неправдиві, пр ... прикрасив його (Нікула.).

18. Ті деякі хвилини, які були потрібні для ін ... о-

Долен цього простору, здалися прапорщику

вічністю (Степ.). 19. Поки дійшли до стану, знання

Артемка ін ... примножилися у багато разів (Марк.). 20. про-

драні про крижаний наст, закопчена одяг тощо ... вра

тилась в лахміття (Кож.).

II. Пр ... слідувати, пр ... амбула, пр ... увелічітьу

пр ... стіл, пр ... стиж, пр ... митивная, пр ... пріоритет, пр ... лю

Дія, пр ... одягнутися, претензія, пр ... мета, пр ... словуть,

пр ... читати, пр ... мат, пр ... тентент, пр ... проводити,

плазувати, пр ... цедент, пр ... екорбіе, пр ... баутка,

влада ін ... тримають, пр ... вередливе, пр ... привілеї,

пр ... спешнік, пр ... встигнути, пр ... есться, пр. "рівняти,

пр ... творство, ні ін ... минути, пр ... майно, пр ... неб-

мова.

Вправа 52 (повторювальну). Перепишіть текст, встав-

ляя пропущені букви. Поясніть вживання пріставокіре-

і при- в знайомих вам випадках.

Ім'я перетворювача природи І. В. Мічуріна ове-

яно славою і загальним пр ... знанням. Мічурін ін ... вра

покотився з опитнікамі-одинаки, невизнаного і ос

меянного, в ученого-дослідника.

Своє життєве ін ... звання І. В. Мічурін бачив в

науковому трудовий подвиг та ін ... дався йому з ранніх

років. Безперервні експериментальні дослідження

Мічуріна показують, які перешкоди йому пр ... хо

дилось ін ... долати, з яким пр ... нехтуванням відно

сілісь до його роботі.

Згодом ... ідеї та методи Мічуріна знайшли ши-

рокое застосування. Мічурін ін ... утворив природу

рослин, виростив нові, ще не бачені сорти і

відкрив шлях для просування садів далеко на північ.

І. В. Мічурін хотів, щоб вся наша необ ... ятная

країна перетворилася на квітучий сад, щоб всюди були

плоди і ягоди, пр ... носять людині здоров'я, щоб

люди не залежали від пр ... вратностей природи. "Ми не

можемо чекати милостей від природи; взяти їх у неї-наша

задача », - так учив Мічурін.

Вправа 53 (повторювальну). Перепишіть, вставляючи про-

пущені букви відповідно до правил написання при-

ставок.

1. Про ... емлет жах печенігів (Л.). 1. Чичиков став

пр ... меча, що бричка гойдалася на всі боки і Наді-

ляла його пр ... сильними поштовхами (Г.). 3. Там, де гори,

тікаючи, в світлій тягнуться дали, пр ... словуть Дунаю

ллються вічні струмені (Тютч.). 4. Успіх пр ... зійшов мої

очікування, і я повинен був припинити пошуки нових

метеликів (Акс.). 5. неізо ... яснімая тиша западає в душу

(Т.). 6. Бе ... кінцеві війни підняли Наполеона; вони

ж ні ... Вьоргль його (Черн.). 7. Каштанка з ... їла багато, але

НЕ наїлася, а тільки оп ... янела від їжі (Ч.). 8. Хлопчик

смикнув діда за рукав, і його обличчя зовсім ін ... обра-

зілось (Кор.). 9. Імперіалізм і фашизм сіють злі се

міна національної ворожнечі, расової ін ... нехтування і

пр ... зору (М. Г.). 10. Вулиця корчиться без ... Мова, їй

нічим кричати і розмовляти (Маяк.). 11. Ми не мали

переваг в швидкості ходу (Нов.-Пр.). 12. Після це-

го стрілки стали в ... ючіть коней (Арі.). 13. Ця жінка

пр ... Зіра не тільки мене, а й мою матір (Гладкий.).

14. Старий, ра ... стели халат, мирно спав під деревом

(ФАД.). 15. Настя ін ... грюкнули за собою хвіртку і і ... зникло

(Леон.). 16. Люди скинули кожухи, ра ... стьобнув ват-

ники (Чак.). 17. Часовий перегородив йому дорогу (Шол.).

Л8. Він так і не знайшов з ... яна в обороні, але тривога не

проходила (Буб.). 19. Делегати з під ... емом вибирали

робочу президію, почесна президія (Аж.).

20. Дерев'яні будиночки, пр ... жімаясь до землі, пр ... таі-

лись за довгими парканами (Риб.).

 
Д. е. Розенталь | Перевіряють безударнийголосний | Череда голосні | Голосні о - 'Е ПІСЛЯ ШИПЛЯЧИХ ДОКОРІННО | БУКВА Е | Дзвінкі і глухі згодні | ПОДВІЙНЕ згідно | невимовних приголосних | ПРОПИСНІ БУКВИ В власного імені | ВЖИВАННЯ видання І Ь ЯК розділових знаків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати