Головна

ПОДВІЙНЕ згідно

  1. англійські приголосні
  2. ПОДВІЙНЕ СУМІШІ
  3. подвійні приголосні
  4. подвійні приголосні
  5. Дзвінкі і глухі приголосні
  6. Дзвінкі і глухі згодні

Вправа 30. Складіть пропозиції зі словами віжки,

дріжджі, пече, дзижчати, ялівець, сварка, позика.

Вправа 31. До наведених нижче словами підберіть з

орфографічного словника однокореневі.

.fv Агресор, апеляція, апетит, асистент, грамма-

тика, грип, дискусія, ілюзія, ілюмінація, іл

люстрація, інтелігенція, каса, клас, колегія, кол

тив, колос, комісія, коментар, комунізм,

кореспондент, лібрето, маса, метал, опозиція,

паралель, пасажир, пасив, песимізм, прогрес,

професія, територія, ефект.

Вправа 32. Від основ даних іменників образуй-

ті:

1) зменшувальні іменники з суфіксом -х-: груп-

па, програма, телеграма;

2) прикметники: галл, гун, клас, кіловат, компроміс,

хлорофіл;

3) дієслова з суфіксами -овать, -іровать. апеляція, ас-

асоціації, атестат, дистиляція, диференціація, ілюстрації

ція, коментар, коректор, окупація, опонент, режисер,

сума.

Для довідок. У словах, утворених від основ, оканчі-

вающихся на дві однакові приголосні, подвійні приголосні пе-

ред суфіксами зберігаються, наприклад: діаграма - діаграми

мка, компроміс - компромісний (відступу від правила см. в

наступній вправі).

Вправа 33. Порівняйте написання в виробляють і про-

похідних словах.

Алла - Алка, Анна - Анка, Кирило - Кирилко,

Сава - Савка, Філіп - Філіпко.

Кристал - кристалик - кристалічний - кри-

сталеві, колона - колонада - колонка, норман-

ни - норманський, оперета - оперетка, фін - фин-

ка, фінський, тонна - тоннаж - трёхтонка.

Вправа 34. З даних словосполучень утворіть слож-

носокращенние слова.

Про б р о з е ц. Груповий комітет - групка; коллек-

тивний договір - колдоговір.

Грамофонна запис, груповий організатор,

класний комітет, колективне господарство, комунік-

стіческій партія, Комуністичний союз молоді,

кінна армія.

Для довідок. У першій частині складноскорочених слів,

яка представляє собою основу, що закінчувалася подвійний

згодної, пишеться тільки одна згодна: грамофонна плас-

тинка - грамплатівка.

Вправа 35. Перепишіть, вставляючи, де потрібно, пропу-

щенние літери. Що стосується труднощів справляйтеся в орфографи-

зації словнику.

I. 1. Бачу, он, малий вогник трохи бре ... жит в

темряві, в Заріччі (П.). 2. Огидна п'єса! немає ні

однієї особи істинного, все кар ... ікатури! (Г.). 3. У пер-

воначальное своєму значенні слово біли ... триста є те

ж, що літератор, який займається изящною словесно

стю (Бел.). 4. Вона сіла за фортепіано, взяла кілька

акордів, заспівала (Герц.). 5. Як і у всякій спеціальності,

в філології не повинно існувати діл ... ет ... а-

тизма (Черн.). 6. Ви до такого ступеня ак ... ліматізірова-

лись в Глупове, що нічим особливим і не відрізняєтеся

від глуповцев (С.-Щ.). 7. Обломовци схильні до Іділ ... и-

зації, бездіяльним щастя, яке нічого від

них не вимагає (Добрий.). 8. Хлопчик підійшов до батька і по-

дав йому записку про бал ... ах, отриманих в школі (Л. Т.).

9. Ще задовго до завіси театр вже був повний: партер,

ложі і гал ... єрея були всипані публікою (М.-Сиб.).

10. У всіх газетах пишуть бюл ... етені про мою хворобу

(Ч.). П. На іншій стороні ставка виднілася красива ба-

л ... юстрада човнової пристані (Кор.). 12. За проволоч-

ної сіткою миготіли спритні фігури тен ... несамовитий,

здіймалися ракетки, і кулями літали м'ячі (Верес.). 13.

Бар ... ікада виростала в кілька хвилин, обплутана

телеграфного і телефонного дротом (Серафим.). 14. Ав-

дотья сіла за Альошин стіл підраховувати кормові

рес ... урси колгоспу (Микол.). 15. Крізь дрімоту я чув

набридливу Дребена ... жание рес ... ори (Пауст.). 16. З моря

били кораблі, підтримуючи висадку дес ... антн мор-

ського полку ((Ж). 17. На цих пам'ятках були нагро-

МОЖД все аксес ... уари романтичного средневеко-

ров'я: іржаві мечі ^ щити, панцирі (Козак.). 18. Вузька

'Смужка берега була зовсім пологому, і відразу над нею,

уступами, піднімалися глинисті тер ... а ... си (Сим.). 19.

З того, що я брю ... тиснув тут і лаявся, не робіть

виведення, що у нас зовсім погано йде робота (Аж.). 20.

Рослина скидає стали для нього бал ... АСТОМ ста-

які листя (Кож.).

II. 1. На молоде покоління покладена велика

мис ... ія - продовжити справу будівництва комунізму

в нашій країні. 2. Мотор включений, закрутився пропе-

л ... ер, Гліс ... ер став плавно ковзати по воді. 3. В обла-

сти мистецтва не повинно бути ніякого механічного

Нівел ... ірованія. 4. У брош ... ре містяться ан ... отаціі

на що виходять найближчим часом книги. 5. Для изго-

лення ліків використовується ДіСтено ... іровани вода.

6. Озеро має форму ел ... ІПСА, витягнутого з півночі на

південь. 7. За пропозицією однієї із сторін колишній дого-

злодій був ан ... улірован. 8. Педагогіка рекомендує при-

змінювати диф ... еренцірованний підхід до учнів, вчи-

ють їх індивідуальні особливості. 9. За ак ... урат-

ності несення чергування недавно надійшов в наш

клас учень вважався одним з кращих. 10. На цей раз

напад ап ... ендіціта зажадав хірургічного вме-

шательств. 11. Величезне багатобарвне пан ... про українсько-

шало праву стіну залу. 12. Завдяки широко развер-

нувшись національно-визвольного руху

більшість колишніх колоній скинуло з себе вас ... аль-

ву залежність від країн імперіалізму. 13. Лікар устано-

вил, що хворий страждає на хронічний катар ... ом міськ-

ла. 14. На пер ... оне зібралося безліч людей, прово

таження наших футболістів в закордонне турн ... .15.

Кращим дес ... Ертом після обіду відпочиваючі вважали

свіжі фрукти. 16. Подібні питання повинні решать-

ся колегіально. 17. Наприкінці концерту виконувалася «Бар-

Карол ... а »Чайковського. 18. Картина виконана в імпре-

з ... іоністском стилі. 19. Одна за одною на територію

споруджуваного заводу в'їжджали п'ятитонних. "ки, нагружен-

ні цеглою і цементом. 20. Незадоволена рішенням

завкому, група робочих ап ... їв ... іровани до загального з-

лайкою.

 
ВСТУПНИКАМ ДО ВУЗІВ | Д. Е. РОЗЕНТАЛЬ | Перевіряють безударнийголосний | Череда голосні | Голосні о - 'Е ПІСЛЯ ШИПЛЯЧИХ ДОКОРІННО | БУКВА Е | ПРОПИСНІ БУКВИ В власного імені | ВЖИВАННЯ видання І Ь ЯК розділових знаків | БУКВА Ь ЯК ПОКАЗНИК граматичних форм | Голосні иі Я ПІСЛЯ ПРИСТАВОК |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати