Головна

Структура моральної свідомості

  1. A. Структура комерційних листів
  2. II. СТРУКТУРА сучасних комп'ютерів
  3. III. Структура і особливості багаторічної підготовки спортсменів
  4. III. Структура складної захисту від подвійного свідомості
  5. VI. Найпростіше «визначення», його призначення і структура
  6. VII.1.2) Правова структура речі.
  7. А. Підступні "бомби" в надрах людської свідомості.

У різні історичні епохи існувало різний зміст моральної свідомості, в якій висловлювалося його ставлення до соціальної сфери, самому собі, до всього світу. Різним типам особистості, що виражав своєрідні соціальні відносини свого часу, були притаманні свої норми, заборони, ідеали специфічного морального змісту. Відмінності в змісті моральної свідомості обумовлювали і відмінності в його побудові, в способах регулювання поведінки людей. При цьому може бути говорити про деякі загальні риси структури моральної свідомості, яке відрізняють його від інших видів свідомої діяльності (наукової, художньої тощо).

Моральні норми - це елементи моральної свідомості, що складаються в ньому в певну систему взаємозалежності і підпорядкування. Це стійка, яка утвердилась в суспільній свідомості розстановка вузлових моральних цінностей, що втілюється - з тими чи іншими варіаціями - і в свідомості індивідуальному. У моральних нормах, як регуляторах суспільного життя, особливо чітко виступає їх особливу властивість - владність (імперативність). Інтереси соціальних спільнот (колективів, груп, класів, суспільства), суспільна необхідність узгодженого, упорядкованого поведінки людей вдягаються в нормах в моральні вимоги: "надходить так, бо це добро" (або "має", "благородно", "справедливо" і т .п.); "Не роби цього, бо це зло" (або "підло", "неблагородно", "несправедливо" і т.п.).

Одна і та ж моральна норма скажімо, вимога правдивості, може бути виражено і в формі заборони, і як позитивне припис: "не бреши" і "говори тільки правду". У нормах як би акумулюється як наказа корисний соціально-історичний досвід багатьох поколінь людей. Усвідомлена сукупність норм і принципів зазвичай виступає як моральний кодекс того чи іншого класу, тієї чи іншої соціальної групи, наприклад, професійні, моральні кодекси ворога, педагога, юриста і т.д.

При всій смисловий близькості прийнято, проте, розрізняти моральні норми і моральні принципи. Під нормами розуміються такі приписи, які регулюють якусь одну, особливу, сторону поведінки ( "не убий", "не вкради», «не свідчи ложно", "не сотвори кумира" і т.д.), а під принципами - більш загальні моральні вимоги, що відносяться до всієї лінії поведінки людини, так чи інакше цементують в єдине ціле його моральне свідомість і моральні якості. Так, принципами в цьому сенсі можуть бути названі "справедливість", "колективізм", "патріотизм" і т.п.
Державна освітня установа вищої професійної освіти | Етика. Навчальний посібник. Вид. 2-е. - Ярославль, ТОВ | ВСТУП | Специфіка моралі. мораль і право. | А) моральний конфлікт. | Б) міра відповідальності. | В) співвідношення цілей і засобів. | ВСТУП | ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ біомедичної етики. | Словник до теми. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати