На головну

Пактіческая робота 7. Визначення центра ваги перерізу складених зі стандартних профілів

  1. B. Визначення прибутковості ОФЗ-ПК і ОГСЗ.
  2. II. Поняття частоти випадкової події. Статистичне визначення ймовірності.
  3. II.1.1. Визначення теоретичних і практичних завдань психології та педагогіки
  4. II. Робота з каналами
  5. III. Робота з функціями Бази даних
  6. IV. ШВИДКА СИГНАЛИЗАЦИЯ І ТОЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ АВАРІЇ
  7. IV. Раси (породи) і типи бджіл Центральної Європи

Приклад 17.5. Визначити координати центра ваги перерізу (ріс.60), складеної з прокатних профілів: швелер № 6,5 П по ГОСТ 8509-93, А = 7,51 см2, у0 = 1,54 см; двотавру по ГОСТ 8239-89 А = 11,96 см2; куточок № 6,3 А = 7,2 см2 по ГОСТ 8509-93; Для сталевого листа А = 1 • 19,9см.

Координати центра ваги плоскої фігури визначаються за формулами:

Координати центра ваги складових перетин щодо власних осей:

1. У таблицях з ГОСТу положення центра ваги щодо власних осей швелера № 6.5 показано однієї координатою 1 (Y = 1,29 см), так як швелер має одну вісь симетрії.

2. Положення центра ваги двотавру в таблицях не показано, так як він має дві осі симетрії і його центр ваги розташований на їх перетині 2 (х = 0; у = 0).

3. Координати центра ваги куточка 3 (х = у = 1,79).

4. Координати центра ваги смуги С4 щодо власних осей лежить на перетині діагоналей прямокутника - С4 (х = 0,5 см, у = 17,6 см).

Координати центра ваги складових перетин щодо

допоміжних осей ХВ, УВ:

За допоміжні осі приймаємо центр ваги двотавру З2(Х = 0; у = 0).

Координати центра ваги плоскої фігури визначаються за формулами:

Ріс.14.16. Швелер, 2. Двотавр, 3. Кутник, 4. Смуга.

Таблиця 7

Завдання на практичну роботу №7

Визначити центр ваги перерізу складеного з профілів стандартного прокату

 варіанти  А-швелер №ГОСТ-8240-72  По-уголокРавнополочнийГОСТ8509-72  З-двутавр №ГОСТ 8230-72  Д-уголокНеравнополочнийГОСТ 8510-72
 1а  70х70х9  125х80х7
 2а  70х70х5  100х63х6
 3а  63х63х6  80х50х5
 4а  63х63х6  125х80х10
 5а  14а  80х80х8  110х70х8
 6а  16а  70х70х5  160х100х12
 7а  70х70х5  180х110х12
 8а  63х63х6  90х56х8
 9а  63х63х6  30а  140х90х10
 10а  70х70х5  250160х10
 11б  70х70х5  125х80х7
 12б  63х63х6  100х63х6
 13б  63х63х6  80х50х5
 14б  70х70х5  125х80х10
 15б  14а  70х70х5  110х70х8
 16б  16а  63х63х6  160х100х12

 Ріс.14.17

Додаток 1.

Куточки сталеві гарячекатані рівнополочні (по ГОСТ 8509-93)

Додаток 2

Двотавр сталеві гарячекатані (по ГОСТ 8239-89)

додаток 3

Швелери сталеві гарячекатані (по ГОСТ 8240-97)

Питання для самоперевірки

1. Що таке матеріальна точка?

2. Абсолютно тверде тіло?

3. Що називається силою і які її одиниці вимірювання?

4. Що називається системою сил?

5. Що називаються сходяться силами?

6. Що називається рівнодіючої і що врівноважує силою?

7. Визначення рівнодіючої сходяться сил графічним способом?

8. Визначення рівнодіючої сходяться сил графоаналитическим способом?

9. Визначення рівнодіючої сходяться сил аналітичним способом (метод проекцій)?

10. Розкладання сил, визначення зусиль в стержнях кронштейна?

11. Що таке пара сил? Момент пари сил?

12. Чи має рівнодіюча пара сил?

13. Які пари сил називаються еквівалентними?

14. Додавання пар сил лежать в одній площині?

15. Умова рівноваги пари сил?

16. Що називається моментом сили відносно точки?

17. Що називається плечем сили?

18. У якому випадку момент сили відносно точки дорівнює нулю?

19. Що таке головний вектор плоскої системи сил?

20. Що таке головний момент плоскої системи сил?

21. Як формулюється теорема Варіньона?

22. Які види навантажень ви знаєте?

23. Які види опор балок ви знаєте?

24. Як знайти чисельне значення напрямок і точку прикладання рівнодіючої рівномірно розподіленого навантаження?

25. Як визначається рівнодіюча просторової системи збіжних сил?

26. Які рівняння можна скласти для врівноваженої просторової системи збіжних сил?

27. Як визначається момент сили відносно осі?

28. Напишіть шість рівнянь рівноваги для довільної просторової системи сил?

29. Що таке центр паралельних сил і яке його властивість?

30. Що називається статичним моментом площі плоскої фігури, і яка його одиниця виміру?

Список літератури.

1. Е. Н. Дубейковскій, Е. С. Савушкін і ін. Технічна механіка. М. Машинобудування, стр.344, 1980.

2. А. І. Аркуша. Теоретична механіка і опір матеріалів. М., 1989.

3. М. С. Мовнін, А. В. Ізраель, А. Г. Рубашкін. Основи технічної механіки.

4. М. С. Мовнін, А. В. Ізраель, А. Г. Рубашкін. Керівництво вирішення задач з технічної механіки. М., 1977.

5. В. І. сітки. Збірник завдань з технічної механіки. М., 1982.

6. М. І. Бать, Г. Ю. Джанелідзе, А. С. Кельзон ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА в прикладах і задачах. М., ,, Наука "

7. В. П. Олофінський Технічна механіка. М., 2005. ФОРУМ-ИНФРА-М.

зміст

Теоретична механіка

РОЗДІЛ СТАТИКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСК......................................................................................................... 1

ВСТУП ................................................................................................................................................ 2

ТЕМА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ..............................................................................................................2

§1.1. Основні поняття. Абсолютно тверде тіло і матеріальна точка ....... 2

§1.2. аксіоми статики....................................................................................................................... 3

ТЕМА 2. Плоска СИСТЕМА сходяться сил ........................................... .......................... 4

§ 2.1. Сила і її векторне зображення ............................................. ............................... 4

§ 2.2. Додавання сходяться сил. Рівнодіюча плоскої системи

сходяться сил.................................................................................................................................. 5

§ 2.3. Графічний метод визначення рівнодійної ............................... 5

§ 2.4. Графічний метод визначення рівнодійної плоскою

системи сил за правилом паралелограма і силового багатокутника ............ 6

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1. Графічне визначення рівнодіючої

сходяться сил................................................................................................................................. 7

§ 2.5. Графоаналітичний метод визначення рівнодійної

плоскої системи сил ........................................................................................................................9

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2. Графоаналитический метод визначення

рівнодіюча ...........................................................................................................................10

§ 2.6. Аналітичний (метод проекцій) метод визначення

рівнодіюча плоскої системи сил .............................................. ............................. 12

§ 2.6. Аналітичний (метод проекцій) метод визначення

рівнодіюча плоскої системи сил .............................................. ............................. 12

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3. Аналітичний метод визначення

рівнодіюча (метод проекцій) ............................................. ..................................... 13

§ 2.7.Розкладання сил на дві сходяться складові ........................................ 14

ТЕМА 3. ЗВ'ЯЗКУ ТА ЇХ РЕАКЦІЇ ..........................................................................................................15

§ 3.1. Визначення реакції опор двохопорних балках ....................................... 16

§ 3.2. Визначення реакції опор одноопорного (затисненої) балки .......... 19

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4. Визначення реакції опор .......................................... 20

Тема 4. зчленування СИСТЕМИ ....................................................................................................21

Тема 5. ВИЗНАЧЕННЯ ЗУСИЛЬ У ЕЛЕМЕНТАХ кронштейни ......................................... 24

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5. Визначення зусиль

в стрижнях кронштейна ..................................................................................................................26

Тема 6. ПАРА СИЛ ТА ЇЇ ДІЯ НА ТІЛО ........................................ ................. 27
Рівновага просторової системи збіжних сил | коефіцієнт стійкості | тертя ковзання | Тертя в напрямних | тертя кочення | Додавання двох паралельних сил спрямованих в одну сторону | Додавання двох нерівних паралельних сил, спрямованих в різні боки | Розкладання сили на дві паралельні складові | Центр паралельних сил. Центр ваги | Визначення центру ваги поперечного перерізу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати