Головна

Визначення реакції опор одноопорного (затисненої) балки

  1. B. Визначення прибутковості ОФЗ-ПК і ОГСЗ.
  2. F52.2. Недостатність генітальної реакції
  3. II. Поняття частоти випадкової події. Статистичне визначення ймовірності.
  4. II.1.1. Визначення теоретичних і практичних завдань психології та педагогіки
  5. IV. ШВИДКА СИГНАЛИЗАЦИЯ І ТОЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ АВАРІЇ
  6. IX. Психомоторики: РУХУ, довільно РЕАКЦІЇ, ДІЇ, ДІЯЛЬНІСТЬ
  7. V. Визначення ймовірності і непевного простору.

Приклад 3.3. Визначити опорні реакції жорстко затисненої балки (рис.3.5) при наступних даних: F = 10 kH; g = 1 kH / м; М = 20 кН · м; АВ = ВС = СД = 1 м.

Жорстка закладення (защемлення) (Рис.3.5) не допускає ні лінійних переміщень, ні повороту. Жорстку закладення замінюють силою реакції RA і парою сил з реактивним моментом MA.

Для визначення опорної реакції слід знайти три невідомих: складові RАХ и RАУ опорної реакції по осях координат і реактивний момент МА.

Складаємо і розв'язуємо рівняння рівноваги:

?Х = 0; ?У = 0; ?МА = 0.

?Х = 0.

Проекція (рис.45) від зосередженої сили F на вісь Х дорівнює нулю. Проекції одно розподіленого навантаження g на вісь Х дорівнюють нулю. Сума проекцій сил пари на будь-яку вісь дорівнюють нулю. ?Х = 0.

?У = 0;

Замінюємо рівномірно розподілене навантаження зосередженою силою:

- на ділянці АВ: Fg = g · АВ = 1 · 1 = 1 кН, яка проходить через середину ділянки АВ і прикладена в точці Е;

- В точці С прикладена пара сил М Сума проекцій сил пари на будь-яку вісь дорівнюють нулю.

- В точці Д прикладена сила F, проекція на вісь У дорівнює модулю сили F.

Визначаємо реакцію закладення балки.

?У = RA - F - g'АВ = RA - 10 - 1 · 1 = 0.

Реакція закладення RА дорівнює сумі алгебри зовнішніх сил діючих на балку і протилежна за напрямком.

RA = 11 кН.

рис.3.5

Визначаємо реактивний момент МА.

А = 0;

А = МР -g' АВ · АЕ + М - F'АТ = МР -1' 0,5 + 20 -10' 3 = МР -10,5 КН · м.

Реактивний момент Мр протилежний за напрямком і дорівнює сумі алгебри зовнішніх моментів діючих на балку.

А = 10,5 кН · м.

Практична робота № 4.Визначення реакції опор

Визначити опорні реакції. Дані взяти з таблиці 2, згідно варіанту.

Якщо a = b = c = d = e = 1 м. Табл.2. Рис.23.

Таблиця 2

Варіанти завдань для практичної роботи 4.

  Варіант  g  F  M   Варіант  g  F  
 кН / м  кН  кН · м    кН / м  кН  кН · м
       

рис.3.6
ВСТУП | аксіоми статики | Сила і її векторне зображення. | Додавання сходяться сил. Рівнодіюча плоскої системи збіжних сил | Графічний метод визначення рівнодійної | Системи сил за правилом паралелограма і силового багатокутника | Практична робота 1. Графічне визначення рівнодіючої сходяться сил | Графоаналітичний метод визначення рівнодійної | Практична робота 2. Графоаналитический метод визначення | ТЕМА 3. ЗВ'ЯЗКУ ТА ЇХ РЕАКЦІЇ 18 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати