На головну

Iii. Місцево дратівливі лікарські речовини

  1. III. Місцеве самоврядування і автономія
  2. XXII. ПРАВОВІ ОСНОВИ РОБОТА З РЕЧОВИНАМИ, МАТЕРІАЛАМИ І ВІДХОДАМИ
  3. Акти органів місцевого самоврядування та локальні акти в галузі природокористування і охорони навколишнього середовища
  4. Асфальто-смолисті речовини
  5. Атомно молекулярні вчення в хімії. Атом. Молекула. Хімічний елемент. Моль. Прості складні речовини. Приклади.
  6. Б) Вогнегасний речовини, їх характеристика та застосування

Iv. Аплікаторное і зональне вплив

V. Значення місцевого зовнішнього впливу в купірування больового синдрому

1. Купірування больового синдрому в кожному конкретному випадку індивідуально, і залежить від безлічі факторів.

2. Важливо враховувати комплексний характер відновного лікування.

3. Використовувати весь арсенал методів знеболення.

4. Частина методів потребує подальшого розвитку і вдосконалення.

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

1. Борисов А. Ю., Бутров А. В., Кондрашенко Е. Н. Залдиар - новий комбінований препарат для лікування больових синдромів. Російський медичний журнал.2006. Т.14.№ 16. С.1213.

Бутров А. В., Кондрашенко Е. Н., Бут-Гусаім А. Б., Малахов П. С., Ібарра Пенья Н. А. Сучасні підходи до фармакотерапії післяопераційного болю з прімененіемненаркотіческіх аналгетиків. Consiliummedicum. 2009. Т.11. № 9

3. Дадвани С. А., старше П. С., Шулутко А. М., Прудкий М. І. Сучасні принципи аналгезії в ранньому післяопераційному періоді. У книзі "Жовчнокам'яна хвороба" Розділ 17. Видавництво. Будинок Видор. М. 2000.

4. Dickenson A.H. Where and How Do Opioids Act? // Proceed.of the 7th World Congress on Pain. Seattle, 1994. P.525-552.

5. Каратеев. А. Е. Антикризовий анальгетик. Consiliummedicum. 2009.

Том 11, №9. С. 63-68.

6. Каратеев А. Е., Яхно Н.Н., Лазебник Л. Б. та ін. Застосування нестероїдних протизапальних препаратів. Клінічні рекомендації. М .: «ІМА-ПРЕС», 2009.

7. Меркулов Ю. А., Меркулова Д. М., Крижанівський Г. Н. Ефективність терапевтичного впливу Дексокетопрофена на вертеброгенні і невертеброгенние механізми дисрегуляции при болях в спині. Consilium medicum. Том 9. №8, 2007.

8. Mauleon D, Artigas R, Garsia ML, Carganico G. Preclinical and clinical development of dexketoprofen. Drags 1996; 52 (Suppl.5): 24-46 /

9. McCormack K, Brune K. Dissociation between the antinociceptive and antiinflammatory effects of the nonsteroidal antinfammatory drugs. // Drugs.-1991.- V.41.- P.533-547.

10. ОвечкінA.M., Морозов Д. В., Жарков І. П. «Знеболювання під управлінням седация в післяопераційний період: реалії та можливості» // Вісник інтенсивної терапії. - 2001. - №4.

11. Овечкін А. М. Нестероїдні протизапальні препарати в анестезіології та хірургії / А. М. Овечкін // Регіонарна анестезія і лікування гострого болю. - Том 3, №2. - 2009.- С. 5-14.

12. Осипова Н. А. Порядок і строки призначення наркотичних анальгетиків // Методичні вказівки. М. 2001.

13. Регістр лікарських засобів Росії: енциклопедія ліків / Г. Л. Вишківський [и др.]. - М .: ТОВ «РЛС», 2003. - 1438 с.

14.. Страчунский Л. С., Козлов С. Н .. Нестероїдні

Протизапальні засоби. Методичний посібник. Смоленськ. 2009. С. 54

15. Екстрем А. В., Попов А. С., Кондрашенко Е. Н. Профілактікапослеопераціонной болю «ксефокама». Уч. посібник, Волгоград, 2003. С.60. 1213. Залдиар - новий комбінований препарат для лікування больових синдромів

16. Флетчер Р. Клінічна епідеміологія: основи доказової медицини / Р. Флетчер, С. Флетчер, Е. Вагнер. - М .: Медіа Сфера, 1998. - 352 с.

17. Reinsford K. Current status of the therapeutic uses and actions of the preferential cyclo-oxygenase-2 NSAID, nimesulide. Inflammopharmacology 2006; 14 (3-4): 120-37.

18. Binning A.Nimesulid in the treatment of postoperative pain: a double-blind, comparative study in patients undergoing arthroscopic knee surgery. Clin J Pain 2007; 23 (7): 565-70.

1.

Jan Schuren. (Editor) Working with soft cast. // Simposia proceedings &

abstracts of publications. - Germany. 3M Medical Markets Laboratory. -

2.

D.L.R.DeClercq. // Chronic instability of ankle: the functional effect of three

different ankle oethoses. - Belgium, Departament of Movement and Sport

Sciences, Medical Faculty, University of Ghent

3.

Dr. Dario Regis, Dr. Michele Montanari ... // Dynamic Orthopaedic Brace in the

Treatment of Ankle Sprains. - Verona, Italy. - 1995

4.

J.W.Veldhuizen, Th.P.H. Van Thiel, H.J.oostvogel ... // Early functional treatment

of supination-eversio stage-II ankle fractures: preliminary results. - The

Netherlands journal of surgery, 40-6. -1998

5.

C.Scheuffelen, W.Rapp ... // Orthotic Devices in Functional treatment of Ankle

Sprain. - Int J Sport med., Vol 14, # 3, pp140-149, 1993

6.

J.L.Thonnard, PhD, D. Bragard, PhD, P.A.Willems ... // Stability of the Braced

Ankle. F Biomecanical investigation.- The American Journal of Sports

Medicine, Vol.24, N3.- 1996

7.

РосковР. В., АндріевскаяА. О., Смирнова. В., Н. С. Петрова. ортезування

при травмах кінцівок і їх наслідки та патології хребта .//

Навчальний посібник. - Санкт-Петербург 2009

8.

Каулом В. Д. Функціональне лікування діафізарних переломів гомілки

укороченими гіпсовими пов'язками. // Автореферат дисертації на

здобуття наукового ступеня к.м.н. - Москва, 1989.

9.

Ключевський В. В. Скелетневитягування. // Л. Медицина - тисячу дев'ятсот дев'яносто один.

10.

Охотський В. П. Консервативні методи лікування переломів. // Травматологія

і ортопедія. Керівництво для лікарів в 3 томах. Том 1,

стр. 505-523. - М. Медицина - +1997.

11.

Скороглядов А. В., Безверхий В. В., Поляков Д. І., Кузнєцова Н. Л., Цвєтков

А. В., Страхов М. А. Місце ортезування в комплексному лікуванні та

реабілітації хворих з ушкодженнями і захворюваннями опорно-рухового

апарату. // Реабілітаційна допомога населенню в

Російської федерації, 30-31 жовтня 2003 року, 1-й Російський конгрес.

Збірник наукових праць. Москва - 2003 р Стор. 244-245

12.

Страхов М. А., Логвинов Н. Л .. Консервативне лікування переломів з використанням

матеріалів ЗМ ТМ SoftCast ТМ і ЗМ ТМ Scotchcast ТМ //

Медична сестра, 2005, № 2, стор. 33

13.

Страхов М. А., Скороглядов А. В., Безверхий В. В., Ратьев А. П., Нагорська

Е. Г. Функціональна іммобілізація в лікуванні хворих з ушкодженнями

і захворюваннями опорно-двгательного апарату. // Вісник

Всеросійської гільдії протезистів-ортопедів. Тези XIV Російського

національного кнгресса «Людина та її здоров'я», № 3 (37),

З-Петербург, 2009 г.

14.

Страхов М. А., Скороглядов А. В., Кузьмичов А. Г., Глазков Ю. К., Нагорська Е. Г.,

Вознесенська Т. М. Використання функціонального ортезування в

відновлювальному лікуванні наслідків травм опорно-рухового

апарату у спортсменів. // Тези «АСВОМЕД» XI Міжнародної конференції,

стр. 264., Сочі, 2010 р
Залдіар | Vii. Препарати пов'язаної гіалуронової кислоти | I. Історія зовнішньої іммобілізації | Ii. Методики зовнішньої іммобілізації | Iii. Принципи функціонального лікування в зовнішньої іммобілізації | V. Показання і протипоказання | Vi. Приватне функціональне ортезування | Vii. Спортивне функціональне ортезування | Viii. Помилки і ускладнення у функціональному ортезуванні | Ix. Значення функціональної іммобілізації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати