На головну

II. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КАПІТАЛІЗМУ 1 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
 машин і механізмів. А адже саме вони виявилися першими паростками
промислової революції, перетворивши згодом все американ-
ське суспільство.

2. ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ

Перші досліди застосування прядильних машин в текстильній про-
мисловості і організація підприємств, що наближалися до фабрично
го типу, відносяться ще до кінця 80-х - початку 90-х років XVIII ст.
У літературі можна зустріти, зокрема, згадка про низку фабріч-
під- приємств і мануфактур (The Boston Sail Cloth Manufactory ,,
The Boston Glass House, The Hartford Woolen Factory, The New York
Manufacturing Society, The Beverly Cotton Manufactory і т. Д.). Хлопчато-
паперова фабрика в Беверлі (штат Массачусетс) почала працювати в
1787 і проіснувала до 1807 р У 1790 р на ній використовувалося »
10 прядильних машин ( «дженні») і 636 веретен 13.

Особливе значення мала бавовняна фабрика із застосуванням
прядильної машини Аркрайта, побудована колишнім англійським масте-
світовим С. Слейтером. Переїхавши в США, Слейтер домовився з амери
Кансько підприємцями Альми і Брауном про будівництво прямої
дільной фабрики по англійському зразку. Оскільки вивезення технічних,
нововведень з Англії суворо заборонялося, Слейтеру довелося воспроізвес-
ти креслення прядильної машини по пам'яті. 20 грудня 1790 р перша:
невелика фабрика, де була встановлена ??машина Аркрайта, почала
працювати в Потакет (штат Род-Айленд). На ній було зайнято всього
дев'ять дітей, які працювали під керівництвом С. Слейтера 14.

Звичайно, ця була ще не справжня фабрика в сучасному розуміти
манії слова. Машина використовувалася в ній тільки для виробництва
пряжі з бавовни-сирцю. Тканина же виготовлялася ткачами на дому.
Але для свого часу це підприємство було передовим і процветаю-
щим, а Слейтер, який став згодом найбільшим капіталістом, напів-
чіл в історії ім'я «батька американської промисловості». всього ж
до 1808 р Сполучених Штатах було побудовано 15 бавовняних
фабрик, на яких використовувалося 8 тис. веретен і вироблялося близько
300 тис. Ф. пряжі 15.

Нагадаємо, що К. Маркс неодноразово зазначав тісний зв'язок различ-
них галузей промисловості і взаємну обумовленість окремих
фаз виробничого процесу. Машинне прядіння висунуло необ-
ходимость машинного ткацтва, що, в свою чергу, створило потреб-
ність зробити переворот в белільной і фарбувальній виробництвах.
Революція в бавовняному прядении в Англії (а пізніше і в
США) викликала величезне підвищення попиту на бавовну, що призвело до
винаходу в 1793 р Е. Уїтні «джина» - машини для відділення хлоп-
кових волокон від насіння.

 13 Nettels С. P. Op. cit., p. 124-125, 275.

14 Єфімов А. В. США. Шляхи розвитку капіталізму (доімперіалістіческая епоха).
М., 1969, с. 226-231.

15 Annals of Congress, 11th Congress, 2nd Session, App., P. 2227-2228. нові дані-
про успіхи промислового виробництва в 1790-1800-х роках, особливо в районі »
Філадельфія - Вілмінгтон, наводяться в кн .: Cochran Th. С. Frontiers of Changei
Early Industrialism in America. N. Y., 1981.


 БАВОВНЯНА ФАБРИКА В Потакет

 16 The Tenth Census, Manufactures, p. 540.

Першорядне значення мала і споруда в 1814 р в Уолтемі
(Штат Массачусетс) бавовняної фабрики Ф. Лоуелла, де були
об'єднані механічна прядильна з механічною ткацької. На цьому
великому підприємстві (1700 веретен) вперше в світі всі операції, свя-
занние з виробництвом тканини, від сировини до готового продукту, були з-
джені під одним дахом і представляли собою єдиний последо-
Серйозна процес з використанням як прядильних, так і ткацьких
машин. Тим самим був вкладений останній камінь, який надав фаб-
річній системі виробництва більш-менш закінчену форму16.II. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КАПІТАЛІЗМУ


ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
 Принципове значення має визначення початку промислового
перевороту. У літературі (включаючи радянську) з цього питання виска-
зувати різні думки. А. В. Єфімов, Л. А. Мендельсон, Л. Б. Аль
тер відносили початок технічного перевороту в США до останніх деся-
тиріччя XVIII в.17 Інші автори (М. Н. Захарова, Б. М. Косарєв)
схильні пов'язувати цей процес з більш пізнім періодом18. Нещодавно
були особливо підкреслені успіхи промислового виробництва після вве-
дення ембарго в 1807 р19 В основі ранньої датування початку про-
ленного перевороту лежать відомості про організацію ранніх хлопчатобу-
мажной фабрик і головним чином великі матеріали, наведені
в доповіді міністра фінансів А. Галлатина (17 квітня 1810 г.) і в пер-
виття промислової перепису 1810 р складеної співробітником міністер-
ства Т. Коксом.

Світове значення мало винахід пароплава, що почалося ще в
XVIII ст. і завершилося в 1807 р спуском на воду Р. Фултон «Клер-
монта », що призвело до революції спершу в річковому, а потім в морському
транспорті. Важко переоцінити і впровадження Е. Уїтні в виробництво
принципу взаємозамінності окремих частин машин. займаючись з
1798 р виробництвом зброї, Уїтні побудував майстерню в Нио-Хей-
вені, де згодом налагодив масове виробництво мушкетів. стан-
стандартизації деталей згодом настільки ж революционизировала методи
виробництва зброї, як хлопкоочистительная машина - виробництво
бавовни.

Сам по собі перелік винайдених машин і технічних удоскона-
вання ще ні про що не говорить. «Самопрядільние машини» були
побудовані в Росії ще в 1760 р, а І. І. Ползунов винайшов паровий
двигун раніше Дж. Уатта. У кріпосної Росії, проте, не було умо-
вий для переходу до машинного виробництва, і багато винаходи не
знаходили широкого практичного застосування. Інше становище сложі-
лось в Сполучених Штатах, де технічні винаходи стали своеоб-
різною економічною необхідністю.

За даними, наведеними в доповіді Галлатина, в Сполучених шта-
тах вже з кінця XVIII ст. і особливо після введення ембарго в 1807 р
було засновано безліч «бавовняних фабрик». У 1810 р таких
фабрик налічувалося вже 87 і на них використовувалося 80 тис. вере-
тен 20.

В перепису Т. Кокса для 1810 р наводилися ще більш внушітель-
ні цифри: 269 бавовняних і 24 вовняних підприємства21.
Всі ці підприємства іноді зараховують до розряду «фабрика» 22, між

17 Єфімов А. В. США. Шляхи розвитку капіталізму, с. 232; Мендельсон Л. А. Теорія та історія економічних криз і циклів: У 2-х т. М., 1959, т. 1, с. 253-256; Альтер Л. В. Буржуазна політична економія США. М., 1971, с. 25-32.

18 Косарєв Б. М. Про початок промислового перевороту в США.- Учений. зап. Ярослов. пед. ін-ту, 1966, вип. 58, с. 105, 112-113; Захарова М. Н. Народний рух в США проти рабства, 1831-1860. М., 1965, с. 9-13.

19 Куликова Є. Г. Початковий етап промислового перевороту в США.- Зап. історії, 1981, № 4. с. 166-173.

20 62 фабрики працювали в кінці 1809 року, а 25 мали вступити в дію протягом 1810 р Див .: Annals of Congress, 11th Congress, 2nd Session, App., P. 2228.

21 Сохи Т. Digest of Manufactures, May 30, 1813.-American State Papers (ASP), Documents, Legislative and Executive: Vol. 1-38. Wash., 1832-1861, Finance, vol. 2, d. 690, 691.

22 Зап. історії, 1981, № 4, с. 169.


 Р. Фултон (Автопортрет)

тим у Кокса йшлося про «мануфактур
них закладах »(manufacturing es-
tablishments). Природно тому,
що в 269 «бавовняних ману-
фактурних закладів »входили не
тільки і не стільки фабрики, а в
першу чергу мануфактури і раз-
особисті дрібні підприємства, під-
ванні на ручній праці. Головне ж,
однак, полягає в тому, що ран-
ня фабрики, як правило, оказива-
лись недостатньо жізнеспособни-
ми і незабаром припиняли своє сущест-
вованіе. З іншого боку, під-
ку, засновані після початку вой-
ни 1812 р були значно краще
обладнані, забезпечені капіталом
і в зв'язку з цим надали набагато біль-
шиї вплив на подальший розвиток
бавовняної промишленнос-
ти 23. Такий висновок підтверджується
вивченням динаміки розвитку фаб-

ричного виробництва і, зокрема,

даними доповіді Л. Маклейна, в якому вказувалися дати заснування

бавовняних фабрик 24.

Узагальнення даних про заснування бавовняних фабрик на сівбі
ро-сході США до середини 1832 року (по штатам Мен, Нью-Гемпшир,
Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джер-
сі) у великому доповіді Маклейна дають наступні результати: до
1808 р.-17; 1808-1811 рр.-28; 1812-1815 рр.-127; 1816-1821 р.-
31; 1822-1826 рр.- 98; 1827 р.-перша половина одна тисяча вісімсот тридцять два р.- 186.

У доповіді згадувалися ще 157 підприємств, дата заснування кото-
яких невідома. Таким чином, всього до середини 1832-го на північному Восто-
ке країни налічувалося 625 бавовняних фабрик. уважний
аналіз наведених даних показує, що зростання числа хлопчатобумаж-
них фабрик почався після введення ембарго в кінці 1807 г. Але тільки
з часів війни 1812-1815 рр. можна з упевненістю датувати нача-
ло промислового перевороту в бавовняному виробництві на
північному сході США не в формі більш-менш випадкових і глохну-
щих його зачатків, перших дослідів застосування машин і організації
фабрик, як було в кінці XVIII ст., а в формі процесу, важливою тенден-
ції розвитку, яка, хоча і може в деяких несприятливі пе-

23  Quarterly Journal of Economics, 1925, May, vol. 39, p. 464-466. Наведені тут
і далі дані відносяться переважно до Північно-Сходу. значно мед
леннее промислове виробництво розвивалося на Півдні і Заході. Проте
в Меріленді в 1810 р налічувалося більше десятка текстильних фабрик. на Га-
мільтоновской бавовняній фабриці (2 тис. веретен) вже в 1814 р примі
нялись парові машини і було зайнято близько 100 чоловік. Див .: Maryland Histori-
cal Magazine, 1966, vol. 61, N 1, p. 29, 32.

24 [Mclane L.] Documents Relative to Manufactures in the United States: Vol. 1, 2.
Wash., 1833 (repr .: N. Y., 1969).II. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КАПІТАЛІЗМУТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
 періоди (наприклад, посилення англійської конкуренції після 1815 року і кри-
зис 1819 г.) гальмуватися, не може бути пригнічена.

Якщо до введення ембарго в США налічувалося близько півтора
десятків бавовняних фабрик, обладнаних машинами Аркрай-
та, то в 1815 р їх було вже понад 200 (число веретен відповідно
зросла з 8 тис. до 130 тис.) 25. Причому більша частина цих під-
тий була побудована під час війни 1812-1815 рр. істотно повели-
чилась і чисельність робітників, зайнятих в бавовняному производ-
стве. У 1810 р, за даними А. Галлатина, на бавовняних перед-
підприємствах було зайнято 500 чоловіків і 3500 жінок і дітей, т. е. за все
4 тис. Чоловік, а в 1816 р, за матеріалами спеціальної комісії кон-
гресса, на цих підприємствах працювало вже близько 100 тис. чоловік, при-
ніж 90% становили жінки та діти26. Остання цифра представ
ся, однак, явно перебільшеною. За даними перепису 1820 р
в бавовняної промисловості працювало приблизно 12 тис. чоло
століття27 (Позначився вплив депресії 1819 г.). В цілому ж в Текстиль-
ном виробництві були зайняті 17 164 особи (5418 чоловіків, 3687 дружин-
нок, 7849 дітей, а також 210 осіб невідомого статі) 28.

Помітні зміни до 1815 р відбулися і в вовняний промислових
ності. У 1810 р, за даними А. Галлатина, в цій галузі існувало
всього 14 фабрик, кожна з яких виробляла 10 тис. ярдів матерії
на рік. Майже вся шерсть перероблялася на дому. До 1815 року в країні
вже налічувалося 102 шерстоткацкое підприємства. головним центром
вовняної промисловості став штат Коннектикут, де діяло
25 фабрик. Загальний капітал в цій галузі промисловості в 1816 р
оцінювався в 12 млн. дол., а вартість фабричної продукції -
19 млн. Дол. На найбільшому підприємстві з виробництва килимів в
Енфілді (штат Коннектикут) в 1832 р були зайняті 109 чоловіків, 40 дружин-
нок і 17 дітей, а їх денна заробітна плата становила відповідно-
але 1 дол., 35 ц. і 25 ц.29.

Торкаючись ролі ембарго і англо-американської війни 1812 р для роз-
витку національної промисловості США, очевидець подій извест-
ний літератор п дипломат П. П. Свиньїн писав: «Амбаргі і війна з
Англією звернули багатьох підприємливих американців до закладу
мануфактур і фабрик, і вони в тому чудово встигли. За нестачі рук
наставили особливе старання на удосконалення та полегшення раз-
особистих машин, і багато хто з них доведені до можливого совершен-
ства » 30. Якщо раніше американські підприємці вкладали капі
Тали насамперед в торгівлю і мореплавання, то тепер центр їх


манія починає переміщатися в промисловість. "Приватні особи,-
повідомляв російський генеральний консул в Філадельфії в 1814 р., - по пре-
перетині торгівлі вживали велику частину капіталів своїх на за-
дення фабрик »31. У текстильні підприємства почали вкладати
капітали представники найбільших торгових сімей Массачусетса,
зокрема Лоуелл, Аппелтони і ін.

Для залучення додаткового капіталу в період війни 1812-
1815 рр. стали широко використовуватися корпорації - компанії, получів-
шие от'законодательних органів штатів акти про «інкорпорації». так,
якщо в 1807-1811 рр. в Массачусетсі такі акти отримали 19 компаній,
то в 1812-1815 рр. їх число зросло до 96 32.

Успіхи економічного розвитку знайшли відображення у виникненні
в США широкої банківської системи. У 1775 р в країні не було ні
одного комерційного банку. У 1811 їх налічувалося вже 89 з капі
талом 42,6 млн. дол., а до 1815 р число банків зросло до 208 з капі
талом 82,3 млн. дол.33

Зрозуміло, не всі галузі промисловості розвивалися рівномірно.
Однією з порівняно відсталих галузей промисловості довгий час
залишалася металургія. Наявність в Сполучених Штатах багатих зале-
лень руди, велика кількість деревного вугілля (що, до речі, загальмувало застосування
кам'яного вугілля в металургії) створювали сприятливі умови для
існування дрібних підприємств. Якщо в Англії вже в 1810 р 90%
доменних печей працювали на коксі, то в США навіть на початку 1860-х го-
дов таким шляхом виплавлялося тільки 10% загального виробництва чавуну.
При цьому, однак, слід мати на увазі, що якість чавуну, виплав-
лявшего на деревному вугіллі, було значно вище, і це обставина
ство довгий час перешкоджало застосуванню коксу 34.

Посилаючись на відставання окремих галузей промисловості (в пер
шу чергу металургії), деякі автори, зокрема Л. М. Хекер,
вважають, що промислова революція (Industrial Revolution) з усіма
своїми наслідками (підйом важкої індустрії, розвиток високопро-
продуктивних сільського господарства, створення армії промислового про-
пролетаріату, зростання сукупного національного продукту на душу населення)
сталася вже після 1865 р35

Очевидно, що тут поняття «промисловий переворот», або «рево-
Люція », змішується з індустріалізацією, яка дійсно про-
виходила в США в останній третині ХТХ ст. і відрізнялася виключно
високими темпами. Що стосується промислового перевороту, то він перед-
простує індустріалізації і в умовах раннього періоду розвитку
капіталізму, як правило, починається не в важкої, а саме в легкій
промисловості. Тому найбільш показові не відставання мета-25 Clark V. S. History of Manufactures in the United States, 1607-1860: Wash., 1916, p. 190-192, 261, 357, 534-539; Nettels С. Р. Op. cit .. p. 275.

26 Annals of Congress, 11th Congress, 2nd Session, App., P. 2228; ASP, Finance, vol. 3.
p. 82.

27 Libergott S. Manpower in Economic Growth: The American Record since 1800. N. Y ~
1964, p. 510.

28 Digest of Manufacturing Establishments in the United States, January 30, 1823; Supp-
lementary Return, February 27, 1823.-ASP, Finance, vol. 4, p. 29-223, 291-299
(Підрахунок зроблений Б. М. Шпотовим).

29 [Mclane L.] Documents Relative ..., vol. 1, p. 980-981.

30 Свін'ін П. Досвід мальовничого подорожі по Північній Америці. СПб., 1815-

c. 32


31 Н. Я. Козлов - Н. П. Румянцеву, 7 квітня 1814 р.- Архів зовнішньої політики Рос-
ці, ф. Канцелярія, д. 9253, л. 27.

32 List of Factories ... Incorporated by Legislatures of Each State, January 26, 1824.-
ASP, Finance, vol. 4. p. 401-403 (дані узагальнені).

33 Clark V. S. Op. cit., p. 239; Nettels З P. Op. cit. p. 289, 338.

34 Journal of Economic and Business History. 1929 Febr .. vol. 1, p. 241-281; The Reinterpretation of American Economic History / Ed. by R. W. Fogel, S. L. Engerman.N. Y., 1971, p. 117.

35 Hacker L. M. The Course of American Economic Growth and Development. N. Y., 1970, p; 70.II. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КАПІТАЛІЗМУ


ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
 Лургі, а технічний переворот в бавовняної промисловості,
у виробництві взуття, годинників і т. д.

Новітні дослідження американських кліометрісти (Б. Пулсон,
П. Девід, Д. Ліндстром) показали, що вже в вважалися раніше «ста-
статистично темні роки »(1809-1839) відбувалося значне зростання
виробництва (в середньому від 0,8 до 1,1% на рік), і тепер уже ніхто не
сумнівається, що в 1840 р доходи на душу населення перевищували від-
повідні дані на 1800 р 40-ті роки, або трохи раніше, темп
економічного зростання став збільшуватися, досягнувши 1,6% в 80-і роки36.
Якщо в першій половині 60-х років XX ст. в літературі міцно панування
ствовала точка зору проф. Д. Норта про те, що головною причиною
економічного зростання США в першій половині XIX ст. був зовнішній
попит на бавовну, то в 70-і роки XX в. вдалося переконливо показати, що
головним фактором цього зростання в дійсності були зміни в тех
нологии виробництва. Що стосується експорту бавовни, то навіть в кращі
роки він склав усього 4% загального національного продукту (а весь екс-
порт - менше 8%) 37.

Незважаючи на значні успіхи в промисловому розвитку в пер
ші десятиліття XIX в., Сполучені Штати до 1840 року всі ще знаходь-
лись напередодні вирішальних змін. Показовим у зв'язку з цим і аналіз
самодіяльного населення країни за матеріалами цензу 1840 р про-
мисловості і ремеслі були зайняті 791 535 чоловік, в торгівлі -
117 575 і в гірничодобувній промисловості - 15 203 особи. подавши-
ляющее більшість самодіяльного населення (3 717 756) всі ще-
займалося сільським господарством38. Більш того, саме ценз 1840 р по-
казав найширший розвиток дрібної обробної промислово
сти. Досягло максимуму і число підприємств (1240) в найбільш пере-
довой і швидко розвивається галузі виробництва - хлопчатобу-
мажной.

Надалі починається новий процес - укрупнення действовав-
ших підприємств і деякий (в порівнянні з 1840 г.) зменшення
загального числа бавовняних фабрик (в 1850 р.- 1074, в 1860 р.-
1091). У той же час сума інвестованого капіталу зросла з
51,1 млн. В 1840 р до 98,6 млн. Дол. В 1860 р, чисельність робітників -
відповідно з 72119 до 120 тис., число веретен - з 2284 тис. до
5236 тис., А споживання бавовни-сирцю збільшилася більш ніж в 4 рази,
досягнувши в 1860 р 422 704 975 ф. Приблизно аналогічний процес проис-
ходив в вовняної промисловості, де число підприємств скоротилося
з 1420 в 1840 р до 1260 в 1860 р, а чисельність зайнятих майже удвоі-
лась - з 21 342 до 40 597 осіб39. В результаті технічного переворо-
та вартість Рахункить вичинки одного ярда бавовняної тканини скоротилася

36 Poulson В. Value-added in Manufacturing, Mining, and Agriculture in the American
Economy from 1809 to 1839 N. Y., 1975; Lindstrom D. American Economic Growth
before 1840: New Evidence and New Directions.- Journal of Economic History, 1979,
Mar., vol. 39, p. 289-301; Eadem. Approaches to Macroeconomic Growth: The United

States in the Nineteenth Century (Manuscript, 1981), p. 25-26.

37 North D. З The Economic Growth of the United States, 1790-1860. N. Y., 1961, p. 68;
Lindstrom D. Approaches to Macroeconomic Growth, p. 17, 26.

38 The Sixth Census, p. 475.

39 Statistics of the United States of America, June 1, 1840, p. 408-409; The Tenth Cen-
sus, Manufactures, p. 540-545. Див. також: Б про гарт Е. Л. економічна історія
Сполучених Штатів. М., 1927, с. 139; Кучинський Ю. Історія умов праці в


за 1815-1860 рр. з 18 до 2 ц., а загальне промислове виробництво в
країні зросла в 12 разів40. В цілому в 1859 р продукція американської
промисловості (1885 862 тис. дол.) вперше перевищила вартість
сільськогосподарського виробництва41.

Виключно високими в США виявилися і темпи заліз-
ного будівництва, в результаті чого довжина залізниць з

ПЕРШИЙ ПОТЯГ НА ЛІНІЇ БОСТОН-Лоуелл

1835 р практично подвоювалася через кожні 5 років (т. Е. Росла в гео-
метричної прогресії) 42.

Що стосується американської технології, то у багатьох відношеннях вона
вже в той час перевершувала англійську, про що є спеціальні
монографічні дослідження43. Нагадаємо, яку сенсацію вироблена-
Чи американські машини і інструменти на виставці у Великобританії
в 1851 р Для вивчення американського досвіду з Англії в США були
спрямовані спеціальні експерти, які представили згодом брітан-
ському уряду докладні доповіді. В одному з цих доповідей обра-
щалось увагу на виключно високу продуктивність амери
канської мюль-машини, яка мала 1088 веретен, кожне з яких Вира

41 Sanderson G. A New Economic History of America. N. Y., 1976, p. 156, 162.

42 Encyclopedia of American History / Ed. by R. B. Morris. N. Y .. 1982, p. 722.
Historical Statistics of the United States, p. 427 (1830 р.- 23, 1 835 р.- 1098, 1840 р.-

2818, 1845 р.-4633. 1850 р.-9021, 1855 р.-18 374, 1860 р.-30 626).

43 Habakkuk H. J. American and British Technology in the Nineteenth Century. Cambridge (England), 1962.II. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КАПІТАЛІЗМУ


ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
 бативает по 3 мотка, що склало 3264 мотка в день. Таким чином,
одна прядильна машина виконувала в день роботу 3 тис. робочих.
Автори доповіді пояснювали виняткові успіхи, досягнуті амери
Канціо у виробництві машин, в першу чергу гострою нестачею в
країні робочих рук, наявністю величезного внутрішнього ринку, високим
рівнем освіти та широким використанням зарубіжного досвіду44.

Високою продуктивністю здавна відрізнялася борошномельна про-
мисловість Сполучених Штатів, де механізація широко применя-
лась вже з 1810 р Цікаво, що робочий в борошномельної промислових
ності в 1860 р виробляв продукцію, яка, за статистикою, майже
в 3 рази перевищувала вартість продукції одну особу, зайнятого в
бавовняному виробництві45.

Своєрідністю промислового перевороту в текстильній промисло
ності стало те, що він відбувався майже виключно при викорис
зовании в якості основної рушійної сили енергії води. за сравне-
ню з Англією американська текстильна промисловість, та й інші
галузі виробництва сильно відставали в застосуванні парових машин
(Ми не говоримо тут про залізницях і пароплавах). це обставина
ство легко зрозуміти, якщо врахувати, що в країні було безліч річок,
дешеву енергію яких було відносно просто і вигідно викорис-
зувати. Більшість текстильних підприємств протягом ряду десяти-
тисячоліть з успіхом використовували як двигуна водяне колесо.
«Машина і пар - ось формула технічної революції в Англії. маши-
на і водяне колесо - ось формула для першого етапу машинної стадії
американського капіталізму », - робив висновок А. В. Єфімов 46.

Зрозуміло, це не означало, що в США в першій половині XIX ст.
парові двигуни взагалі не вживалися. Уже в 1838 р в країні
налічувалося приблизно 1100 парових двигунів47. поступово
парові машини почали проникати в самі різні галузі вироб
ництва, в тому числі і в текстильну промисловість. Ще до 1850 р
на північ від Бостона було побудовано шість великих текстильних фаб-
рик, на яких використовувалися парові двигуни. В індустріальному
районі в штаті Массачусетс (Фолл-Рівер) до 1860 року близько 1/5веретен
наводилося в рух силою пара. У середині XIX ст. парової двига-
тель особливо швидко впроваджувався в скляну і металургійну про-
промисловість, і до 1860 р 46% заводів по виплавці чавуну і сталі пів
ністю або частково застосовували силу пара. В цілому, однак, навіть у
1860 р основним джерелом енергії для американської промислово
сти все ще залишалася вода.

Важливі особливості промислового перевороту в США пов'язані з
тим, що він відбувався в основному за рахунок залучення європейської
(В першу чергу англійської) робочої сили, а також капіталів.

Основна маса іммігрантів прибула в США в 40-ті і особливо
в 50-і роки. Найбільшу групу серед них становили чорнороби,
а також особи, які не вказали роду занять, серед яких, як правило,
переважали некваліфіковані робітники, наймити, а також дрібні

44  The Growth of the American Economy to 1860 / Ed. by D. З North, R. P. Thomas.
N. Y., 1968, p. 246-251.

45 Lee S. P., Passel P. A New Economic View of American History. N. Y., 1979, p. 86.

46 Єфімов А. В. До історії капіталізму в США. М., 1934, с. 213.

47 The Reinterpretation of American Economic History, p. 229-230.


фермери-орендарі. З розвитком промислового перевороту в США
збільшувалася імміграція фахівців (особливо інженерів), квали-
ваних ремісників- «механіків», вуглекопів і т. д. Зате чис
ло представників старовинних професій ремісників (зокрема,
кравців, шевців і т. д.) в 40-50-ті роки почала різко скорочуватися.
Зменшилася і імміграція в США ткачів і прядильників, що по-
нялось завершенням промислової революції в бавовняної
промисловості і загальним падінням значення цієї галузі в зв'язку з бур-
вим розвитком в середині XIX в. залізничного будівництва, міськ-
нодобивающей, металургійної та інших галузей виробництва48.
I. ОСВІТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ 12 сторінка | I. ОСВІТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ 13 сторінка | I. ОСВІТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ 14 сторінка | I. ОСВІТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ 15 сторінка | ВІЙНА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ | I. ОСВІТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ | ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ 1787 р | ЗАГІН Д. Шейса ПІД Спрінгфілд 1 сторінка | ЗАГІН Д. Шейса ПІД Спрінгфілд 2 сторінка | ЗАГІН Д. Шейса ПІД Спрінгфілд 3 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати