На головну

Методи розрахунку тривалості виробничого циклу простого процесу

  1. II. Зміни, що зазнають особистістю в міру розвитку процесу
  2. II. принципи процесу
  3. III. ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  4. III. Етапи, регламент i методика правядзення дзелавой гульнi
  5. III.1.1) Форми кримінального процесу.
  6. IV.3.2) Види легісакціонногопроцесу.
  7. IV.4.1) Походження і зміст формулярного процесу.

при обробці однієї партії деталей з багатьох операцій рух її по робочих місцях може бути організовано різними способами.

Існує три види руху предметів праці в процесі їх виготовлення:

1 послідовний;

2 паралельно-послідовний;

3 паралельний.

1. Послідовний вид рухупартії деталей по операціях характеризується тим, що вся партія деталей передається з операцію на операцію цілком, тобто партія деталей, завершивши повністю обробку на першій операції, передається на другу, з другої - на третю і т.д. Розмір партії (П) приймається однаковим для всіх операцій, що відповідає практиці міжопераційних подач.

Час руху деталей по операціях (технологічний цикл) складе:

 (8.3)

де, n - розмір партії деталей;

m- число операцій в процесі;

 t шт i - штучний час i-й операції (визначається з урахуванням відсотка виконання норм);

 Ci - число робочих місць на i-й операції.

Тривалість виробничого циклу (Тц остан. Произв.) включає, крім того, природні процеси (Тест), Між операційні перерви (Tмо) і перерви, пов'язані з режимом роботи (Треж).

 (8.4)

Для визначення виробничого циклу в календарних днях слід брати до уваги тривалість робочої зміни (ПВМ), число змін на добу (F) і співвідношення між робітниками і календарними днями на рік (K).

 (8.5)

2. Паралельно-послідовний вид руху Сутність його полягає в тому, що вся оброблювана (або збирається) партія ділиться на транспортні партії (Р). Транспортна партія передається на наступну операцію, не чекаючи закінчення роботи по іншим транспортним партіям. При цьому необхідно дотримуватися умова безперервної роботи на кожну операцію при виготовленні всієї партії деталей (n).

При цьому виді руху відбувається часткове суміщення часу виконання суміжних операцій без перерв. Тривалість технологічного циклу буде менше, ніж при послідовному вигляді руху, на сумарну величину суміщення операційних циклів.

Тривалість технологічного циклу при паралельно-послідовному вигляді руху визначається за формулою:

 (8.6)

Тривалість виробничого циклу визначається за формулою:

 (8.7)

Цей вид руху, скорочуючи час пролежування, зменшує тривалість всього процесу.

При побудові графіків слід враховувати співвідношення операційних циклів на попередніх і наступних операціях. Можливі два варіанти поєднання операцій:

а) Якщо операційний цикл на попередній операції менше, ніж на наступній, тобто Топ i <Топ (i + 1), обробка транспортної партії на наступній операції можлива відразу після закінчення обробки її на попередній операції;

б) Якщо операційний цикл попередньої операції більше, ніж на наступній, тобто Топ i> Топ (i + 1), То після обробки транспортної партії на попередній операції її можна відразу передавати на подальшу, оскільки не буде створено заділ для забезпечення безперервної роботи.

3. Паралельний вид руху. При цьому виді руху транспортні партії передаються на наступну операцію відразу поле закінчення її обробки на попередній. У цьому випадку забезпечується найкоротший цикл. Тобто технологічний процес ведеться без перерв і пролежування виробів.

Правила побудови такого циклу наступні:

а) будується технологічний цикл по першій транспортної партії (або окремої штуці (Р = 1) на всіх операціях без пролежування між ними;

б) на операції з найтривалішим операційним циклом будується цикл проведення робіт по всій партії оброблюваних деталей (N) без перерв;

в) для всіх транспортних партій, крім першої, добудовуються операційні цикли на всіх операціях, крім найтривалішою.

Тривалість технологічного циклу при паралельному вигляді руху визначається за формулою:

 (8.8)

Тривалість виробничого циклу визначається за формулою:

 (8.9)

Ситуація - ілюстрація 8.1. Обробляється партія деталей (втулка) 15 шт. Розмір транспортної партії - 5 шт. Технологічний процес і норми часу виконання операцій наведені в таблиці 8.2. Середнє міжопераційні час перерв становить 2 хв. Робота проводиться в дві зміни. Тривалість зміни 8 годин, тривалість природних процесів 30 хв.

Таблиця 8.2 - Технологічний процес обробки деталі

 операція  Норма часу, хв (ti ШТК)  Кількість верстатів, од. (Сi)
 1. Токарна (обточування)  2,0
 2. Фрезерування  3,0
 3. Свердління  1,0

Визначити тривалість технологічного і виробничого циклів при послідовному, паралельно-послідовному і паралельному видах руху деталей. Побудувати графік виробничого циклу.

Рішення:

А) Послідовний вид руху

1. Визначається тривалість технологічного циклу обробки партії деталей по формулі 8.3.

2. Визначається тривалість виробничого циклу за формулою 8.4.

Б) Паралельно - послідовний вид руху.

1. Визначається тривалість технологічного циклу обробки партії деталей по формулі 8.6.

2. Визначається тривалість виробничого циклу за формулою 8.7.

В) Паралельний вид руху.

1. Визначається тривалість технологічного циклу обробки партії деталей по формулі 8.8.

2. Визначається тривалість виробничого циклу за формулою 8.9.

Графічно тривалість виробничого циклу при послідовному, паралельно-послідовному і паралельному видах руху визначена на малюнках 8.2, 8.3 і 8.4.
Ситуація - ілюстрація 8.2. Визначте тривалість виробничого циклу обробки партії деталей при послідовному, паралельно-послідовному і паралельному видах руху.

Початкові дані: Обробляється партія деталей 150 шт. Величина транспортної партії дорівнює 50 деталей. Технологічний процес і норми часу виконання операцій наведені в таблиці 8.3. Середнє міжопераційні час перерв становить:

- При послідовному вигляді руху - 90 хв.

- При паралельно-послідовному вигляді руху - 20 хв.

- При паралельному вигляді руху - 5 хв.

Робота проводиться в дві зміни. Тривалість зміни 8 годин, тривалість природних процесів - 90 хв.

Таблиця 8.2 - Технологічний процес обробки деталей

 операція  Норма часу, хв.  Кількість верстатів, од.
 1. Токарна (обточування)  2,0
 2. Фрезерування  3,0
 3. Свердління  5,0
 4. Шліфування

Рішення:

Послідовний вид руху

а) Визначається тривалість технологічного циклу обробки партії деталей по формулі 8.3.

б) Визначається виробничий цикл в календарних днях за формулою 8.4:

Паралельно-послідовний вид руху

а) Визначається тривалість технологічного циклу обробки партії деталей по формулі 8.6.

б) Визначається тривалість виробничого циклу в календарних днях за формулою 8.7:

Паралельний вид руху.

а) Визначається тривалість технологічного циклу при паралельному вигляді руху:

б) Визначається тривалість виробничого циклу:

У таблиці 8.3 наведені умови використання видів руху предметів праці при організації простого виробничого процесу.

Таблиця 8.3 - Порівняльна характеристика видів руху предметів праці

(Простий виробничий процес)

 Галузь застосування  переваги  недоліки
Послідовний вид руху
 1. Дрібносерійне виробництво з великою номенклатурою 2. Одиничне виробництво  1. Відсутність перерв у роботі устаткування і робочого на кожній операції (протягом зміни) 2. Простота планування, транспортування і управління  1. Найбільша тривалість цікла2. Великий обсяг НЗП3. Пролежування предметів в очікуванні обслуговування
Паралельно-послідовний вид руху
 1. Великосерійне виробництво з великим числом і трудомісткістю операцій 2. Багатопредметні змінно-потокові лінії  1. Відсутність перерв у завантаженні робочих місць і устаткування на кожній операціі.2. Безперервність обробки одного (або транспортної партії) предмета праці  1. Забезпечується лише часткове поєднання окремих операцій2. Потрібно більш ретельна організація ОПП3. Необхідно мати запаси предметів праці між операціями
Паралельний вид руху
 1. Масове і крупно-серійне виробництво 2. Потокове виробництво (безперервно-потокові лінії).  1. Мінімально можлива тривалість виробничого циклу 2. Безперервність обробки одного (або транспортної партії) предмета праці  1. Перерви в завантаженні устаткування 2. Обмеження на використання: необхідно виконання умови синхронізаціїПоняття про виробничий процес | Норма часу на операцію | Склад виробничого процесу | Принципи організації виробничого процесу | Виробнича структура підприємства та визначають її чинники | склад підприємства | Види виробничих структур (спеціалізація цехів підприємства) | Просторове розміщення підприємства | Організаційна структура підприємства | Поняття про виробничий цикл |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати