загрузка...
загрузка...
На головну

права Секретаріату

  1. C) дається приклад країни, успішно поєднати у своїй правовій системі ознаки романо-германський системи права із загальним правом.
  2. I. Джерела римського права
  3. I. Джерела римського приватного права
  4. I. Обов'язки і права психолога
  5. I. Основні права громадян
  6. I. Процесуальний документ як акт застосування норм права.
  7. I.2.1) Поняття права.

Керівник секретаріату має право:

5.1. Брати участь у встановленому порядку в прийомі і звільнення працівників секретаріату.

5.2. За погодженням з керівництвом Товариства здійснювати підбір, розстановку і переміщення працівників секретаріату.

5.3. Розподіляти роботу між працівниками секретаріату.

5.4. Рекомендувати працівників секретаріату до заохочення, а також вносити пропозиції про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

5.5. Вносити пропозиції щодо зміни структури і штату секретаріату.

5.6. Вносити керівництву Товариства пропозиції щодо вдосконалення роботи секретаріату.

5.7. Вести листування з питань діяльності секретаріату.

Працівники секретаріату мають право:

5.8. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Товариства необхідну для роботи інформацію.

5.9. Вимагати від керівників структурних підрозділів та працівників Товариства своєчасного подання документів та інформації керівництву Товариства.

5.10. За дорученням керівництва Товариства залучати працівників інших структурних підрозділів для підготовки проектів наказів, розпоряджень та інших документів.

5.11. Повертати на доопрацювання працівникам Товариства проекти документів, оформлені ними з порушенням діючих норм і правил.

5.12. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи секретаріату.
Система інформаційно-довідкової документації | Діловий лист | Система звітної документації | Система кадрової документації. Документування трудової діяльності персоналу | Склад реквізитів документів | Зразок поздовжнього бланка листа організації | Зразок поздовжнього бланка посадової особи | Приблизний перелік документів, що підлягають затвердженню | Форми документів уніфіковані. | Розділ 2. Системи документації організації. Уніфіковані системи документації |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати