загрузка...
загрузка...
На головну

функції Секретаріату

  1. F52.3 Организмическая дисфункції
  2. IX. Зворотні тригонометричні функції
  3. Quot; 2. Цілі, завдання та функції Товариства
  4. VIII Тригонометричні функції.
  5. А) Основні психофізичні функції
  6. Автосумма - приклад найпростішої функції
  7. Алгоритм знаходження екстремумів функції за допомогою другого достатньої умови екстремуму.

Секретаріат виконує такі функції:

4.1. Проводить обробку вхідних, вихідних і внутрішніх документів Товариства.

4.2. Здійснює прийом, передачу і облік факсограм, телефонограм, телеграм, електронних повідомлень, що надходять на адресу керівництва Товариства і відправляються від його імені.

4.3. Приймає, розглядає і готує до доповіді документи, що надходять на адресу керівництва Товариства.

4.4. Здійснює контроль за правильністю оформлення документів, що подаються на підпис керівництву Товариства.

4.5. Готує за дорученням керівництва Товариства проекти окремих наказів, розпоряджень, службових листів, довідок та інших документів, погоджує їх з керівниками структурних підрозділів та іншими посадовими особами та спеціалістами.

4.6. За дорученням керівництва здійснює редагування документів.

4.7. Забезпечує набір, роздрук і оперативне розмноження документів, що використовуються в діяльності керівництва Товариства.

4.8. В необхідних випадках забезпечує переклад документів з російської мови на англійську і з англійської мови на російську.

4.9. Забезпечує облік і своєчасну реєстрацію документів, їх збереження.

4.10. Організовує раціональний документообіг і контроль за рухом документів в організації.

4.11. Контролює правильність оформлення документів і забезпечує методичну та організаційну допомогу працівникам Товариства в оформленні документів.

4.12. Забезпечує формування справ секретаріату відповідно до затвердженої номенклатури, їх зберігання, своєчасну передачу справ на архівне зберігання і виділення до знищення справ і документів з простроченим терміном зберігання.

4.13. Організовує планування робочого дня генерального директора Товариства та його заступників.

4.14. Здійснює телефонне обслуговування керівництва і співробітників Товариства.

4.15. Складає проекти планів роботи Правління Товариства.

4.16. Готує матеріали до засідань Правління Товариства, забезпечує їх своєчасну розсилку зацікавленим організаціям і особам.

4.17. Проводить своєчасне інформування про проведення засідань Правління Товариства.

4.18. Здійснює підготовку і організовує проведення оперативних нарад, засідань у керівництва Товариства.

4.19. Проводить заходи щодо матеріально-технічного забезпечення засідань і нарад, які проводить керівництвом Товариства.

4.20. Проводить оформлення протоколів засідань керівництва і Правління Товариства, їх розсилку.

4.21. Здійснює контроль за виконанням рішень Правління Товариства.

4.22. Організовує прийом відвідувачів керівництвом і відповідними фахівцями Товариства.
Система розпорядчої документації | Система інформаційно-довідкової документації | Діловий лист | Система звітної документації | Система кадрової документації. Документування трудової діяльності персоналу | Склад реквізитів документів | Зразок поздовжнього бланка листа організації | Зразок поздовжнього бланка посадової особи | Приблизний перелік документів, що підлягають затвердженню | Форми документів уніфіковані. |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати