На головну

Розділ 4. Організація і технології

  1. CASE-технології
  2. I РОЗДІЛ
  3. I. ГРОМАДСЬКЕ РОЗДІЛЕННЯ ПРАЦІ
  4. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
  5. I. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ
  6. I.5. Організація освітньої діяльності. Форми організації навчальної діяльності
  7. II РОЗДІЛ

Документаційного забезпечення управління

Додаток 54. Документопотоки організації ............................ 194

Додаток 55. Обсяг документообігу організації ............... 194

Додаток 56. Форми журналів реєстрації вхідних
і вихідних документів ...................................... 195

Додаток 57. Форма журналу обліку конфіденційних
документів ................................................. ............. 196

Додаток 58. Форма журналу реєстрації прийнятих
факсограм ................................................. ............. 196

Додаток 59. Форма реєстраційно-контрольної картки 197

Додаток 60. Форма електронної реєстраційної картки 198

Додаток 61. Форми електронних реєстраційних
карток вхідного і вихідного документа ... 199

Додаток 62. Блок-схема роботи з вхідними документами. 200

Додаток 63. Схема руху вхідного документа ............... 201

Додаток 64. Блок-схема роботи з вихідними документами 202

Додаток 65. Схема руху вихідного документа ............. 203

Додаток 66. Оперограмма підготовки наказу ....................... 204

Додаток 67. Табель форм документів структурного
підрозділи ................................................. ....... 205

Додаток 68. Номенклатура справ організації ........................... 207

Частина III. Словник основних термінів і понять .................... 210

Частина IV. Навчально-методичне забезпечення
самостійної роботи
............................................... 230

4.1. Перелік питань для перевірки засвоєння навчального курсу ... 230

4.2. Рекомендована література ................................................ ......... 235


ПЕРЕДМОВА

Документаційне забезпечення управління - це специфічний напрямок діяльності, пов'язане з процесом документування, т. Е. Складання, оформлення документів і їх обробкою, використанням та зберіганням. Від того, наскільки юридично грамотно буде складено і оформлений документ і організована робота з ним, багато в чому залежить своєчасність та правильність прийняття управлінського рішення.

Робота з документами вимагає спеціальних знань і навичок, тому мета дисципліни «Документаційне забезпечення управління» - сформувати у майбутніх менеджерів основи документаційною культури для кваліфікованого здійснення своїх професійних обов'язків.

У зв'язку зі значним обсягом матеріалів, відведених на самостійне вивчення, в даному посібнику висвітлено різні види навчальних і довідкових матеріалів, призначених на допомогу самостійній роботі студентів з освоєння дисципліни і виконання контрольної роботи.

Найбільш повно представлений розділ курсу «Системи документації організації», оскільки він вимагає від студентів ґрунтовного знання видового різноманіття управлінських документів, їх структури, змісту, оформлення та інформаційної цінності. Крім коротких конспектів лекцій по 11 темам, у другій частині навчально-практичного посібника представлені зразки оформлення різних видів управлінських документів, охарактеризованих в текстовій частині першого розділу посібника.

Наочні матеріали у вигляді зразків оформлення реквізитів бланків документів, технологічних карт і схем представлені за іншими розділами курсу, вивчення яких передбачено на аудиторних заняттях.

Для освоєння понятійного апарату дисципліни призначений словник основних термінів з документаційного забезпечення управління. Термінологічна (понятійна) база грунтується на матеріалах ГОСТ Р 51511-98 «Діловодство і архівна справа», ДСТУ ISO 15489-1-2007 «Управління документами. Загальні вимоги », законодавчих актів, довідкових видань, в тому числі« Короткому словнику видів і різновидів документів »(М., 1974). При наявності декількох значень того чи іншого терміна або поняття наводяться їх різні значення.

Для перевірки засвоєння студентами знань за трьома розділами навчального курсу дані контрольні питання.

На допомогу самостійній роботі запропонований список основної та додаткової літератури з дисципліни, що включає нормативно-правові акти, нормативно-методичні документи, навчальні та довідкові видання.

Навчально-практичний посібник призначений для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 080200 «Менеджмент». Посібник може бути використано студентами інших спеціальностей і напрямків, що вивчають курс «Документаційне забезпечення управління», а також фахівцями-практиками у професійній діяльності.





А. І. Ісаченкова | ББК 65.24 | Уніфіковані системи документації | Система організаційно-правової документації | Система договірної документації | Система розпорядчої документації | Система інформаційно-довідкової документації | Діловий лист | Система звітної документації | Система кадрової документації. Документування трудової діяльності персоналу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати