загрузка...
загрузка...
На головну

ББК 65.24

  1. ББК 65.242 я 7

Друкується за рішенням науково-методичної ради

НОУ ВПО «Західно-Уральський інститут економіки і права»

 ISBN 978-5-89919-158-9  © Ісаченкова А. І., 2012
   © НОУ ВПО «Західно-Уральскійінстітут економіки і права», 2012

ЗМІСТ

Передмова ................................................. ............................................ 7

Частина 1. Конспект лекційних тим по II розділу курсу
«Системи документації організації»
.............................. 9

1. Поняття «системи документації».
Класифікація систем документації ............................................. 9

2. Уніфіковані системи документації ................................... 12

3. Система організаційно-правової документації ...................... 19

3.1. Призначення і склад організаційно-правової
документації (ОПД) .............................................. ................... 19

3.2. Складання та оформлення окремих видів
організаційно-правових документів ................................... 21

4. Система договірної документації ............................................. ... 30

5. Система розпорядчої документації .................................... 33

5.1. Призначення і склад розпорядчої документації ........ 33

5.2. Процедура видання розпорядчих документів .............. 35

5.3. Складання та оформлення окремих видів
розпорядчих документів ................................................ 38

6. Система інформаційно-довідкової документації .................. 44

6.1. Призначення і склад інформаційно-довідкової
документації (ІСД) .............................................. ................... 44

6.2. Складання та оформлення окремих видів
інформаційно-довідкових документів ............................... 45

7. Візовий збір .............................................. ................................... 55

7.1. Класифікація та різновиди ділових
і комерційних листів ............................................... ............... 55

7.2. Особливості складання та оформлення окремих видів
і різновидів ділових і комерційних листів ................ 58

8. Оперативні інформаційно-довідкові документи ............... 75

9. Система планової документації ............................................. ...... 82

9.1. Призначення і склад планової документації ....................... 82

9.2. Складання та оформлення планових документів ................ 84

10. Система звітної документації ............................................. ..... 87

11. Система кадрової документації.
Документування трудової діяльності персоналу ............... 89

11.1. Система кадрової документації, її призначення та склад .. 89 .....

11.2. Основні комплекси кадрової документації .................... 90

11.3. Документування трудової діяльності персоналу ....... 94
Розділ 4. Організація і технології | Класифікація систем документації | Уніфіковані системи документації | Система організаційно-правової документації | Система договірної документації | Система розпорядчої документації | Система інформаційно-довідкової документації | Діловий лист | Система звітної документації | Система кадрової документації. Документування трудової діяльності персоналу |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати